گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر

از دیرباز روغن های گیاهی همواره مورد استفاده بشر بوده و همچنین در خواص درمانی و قدرت درمان آنها نیز هیچ جای شکی نیست. در ذیل نیز لیست و خواص برای روغن های گیاهی را مشاهده می کنید :

ریحان: جهت التیام اضطراب و بی خوابی موثر است. ریحان محرک و متعادل ساز فکر است. یک قطره از روغن ریحان اگر بر روی گزیدگی حشرات چکانده شود سریعا التهاب را از بین می برد .

ترنج: روغنی مشهور که همواره در چای سبز ارل گری مورد استفاده بود، جهت دفع کولیک روده یا کم اشتهایی استفاده آن همراه با عسل بسیار موثر است . ترنج طراوت بخش و ضدافسردگی است …


اکلیل کوهی: یکی از قدیمی ترین روغن های معطر است که کاربردهای بسیار وسیع و متفاوتی دارد. اکلیل کوهی جهت متعادل سازی می بایستی مورد استفاده قرار گیرد زیرا که در این مورد بسیار قوی است . اکلیل کوهی همچنین برای دردهای عضلانی، زخم ها و خستگی عمومی مفید است. این ماده برای تقویت مو نیز بسیار مفید است. چند قطره در آب وان هنگام استحمام بسیار نیروبخش است …

 • بازدید : 111 views
 • بدون نظر

این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تخیه شده وشامل موارد زیر است:

قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي     
 ماده ١_ در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي در جهت تامين امنيت غذايي، رشد سرمايه گذاري، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشايري و در جهت انسجام بخشيدن به برنامه ها و سياست ها و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود، وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام و وزارت جهاد كشاورزي با كليه اختيارات و وظايفي كه وزارتخانه هاي مذكور به به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده اند، تشكيل مي شود. 
ماده ٢_ كليه مسئوليت ها و اختيارات مربوط به وزير و وزارت كشاورزي و وزير و وزارت جهاد سازندگي به وزير و وزارت جهاد كشاورزي محول مي شود. شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم الرعايه مندرج در ماده ٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجنماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با جهت گيري در تقويت وظايف راهبردي و نظارتي و كاهش وظايف اجرايي و تصدي و واگذاري آنها به بخش غير دولتي در چهارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حذف وظايف تكراري و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه ها ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيئت وزيران در حدود مقررات و رعايت اصل ١٣٣ قانون اساسي مي رسد. 
تبصره ١_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است بر اساس تكاليف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه واحدها ، موسسات و شركت هاي وابسته و تحت پوشش را كه قابل واگذاري مي باشند، تعيين و حداكثر تا پايان سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به واگذاري آنها به بخش خصوصي اقدام كند. 
تبصره۲_ به منظور صرفه­جويي در هزينه­ها و پاسخگويي سريع به مردم و جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري وزارت جهاد كشاورزي موظف است كليه مراكز اداري بخش كشاورزي را در مراكز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدي متمركز كند.                                                                                                                                         1
ماده ٣_ كليه امكانات ، اعتبارات ، تمهيدات، اموال و دارايي ها و كاركنان وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي شود. 
تبصره – به دولت اجازه داده مي شود به منظور بهبود ساختار نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه آن با پيش بيني ساز و كار تشويقي مناسب نسبت به بازخريدي و يا بازنشسته كردن كاركنان مازاد با توافق طرفين و يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه ها و سازمان اقدام كند. 
ماده ٤_ كليه سازمان ها، موسسات دولتي و عمومي غير دولتي و شركت هاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي وابسته مي شوند. هر گونه تغيير در جايگاه سازمان ها و موسسات و شركتهاي دولتي مذكور به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد. 
تبصره – حكم مذكور در اين ماده در خصوص سازمان ها و موسسات و شركتهاي غير دولتي نسبت به سهام دولت نيز جاري است . 
ماده ٥_ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود در سال ١٣٧٩ ، حسب پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در محدوده اعتبارات مصوب ، نسبت به هر گونه اصلاح ، جابجايي ، تغيير رديف ، كاهش يا افزايش اعتبار رديف هاي بودجه اي وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم را براي اجراي اين قانون فراهم نموده و اخلالي در اداره امور وزارت جهاد كشاورزي ايجاد نشود، اقدام نمايد. 
ماده ٦_ وزارت جهاد كشاورزي داراي مقررات اداري مالي و استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف شش ماه با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. 
تبصره – تا تصويب مقررات اداري مالي و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي ، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص كاركنان و فعاليت هاي واحد مجري خواهد بود. 
ماده ٧_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت پنج ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت سياست هاي مربوط به جلوگيري از گسترش تشكيلات دولت و اصل صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات ، تشكيلات وزارتخانه را تهيه كند و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مرحله اجرا در آورد. 
ماده ٨_ توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور به عهده وزارت جهاد كشاورزي است. مصاديق اين صنايع توسط هيئت وزيران تعيين خواهد شد. 
تبصره – به منظور افزايش بهره وري در بخش كشاورزي ، وزارت جهاد كشاورزي موظف است با اتخاذ سياستهاي حمايتي و تشويقي زمينه توسعه و ارتقاي فنا آوري در توليد ماشين آلات و ادوات مورد استفاده در بخش كشاورزي را فراهم سازد. 
ماده ٩_ كليه وزارتخانه ها ، موسسات و شركت هاي دولتي كه به نوعي مبادرت به انجام فعاليت هاي كشاورزي مي كنند، موظفند فعاليتهاي خود را در چارچوب سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي انجام دهند. 
ماده ١٠_ به منظور هماهنگي سياستگذاري در زمينه تامين توزيع و مصرف آب كشور، شورايي به نام شوراي عالي آب متشكل از وزراي نيرو، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن كشور ورئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، يك نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان بخش كشاورزي به حكم رئيس جمهور تشكيل مي شود. رياست عاليه اين شورا با رئيس جمهور يا معاون اول رياست جمهوري خواهد بود. تصميمات اين شورا با تصويب هيئت وزيران يا كميسيون مذكور در اصل ١٣٨ قانون اساسي براي دستگاه هاي ذيربط لازم الاجراست. 
ماده ١١_ ترتيبات و هماهنگي هاي لازم بين وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تقاضا، تامين و مصارف آب كشاورزي و آبزي پروري ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 
ماده ١٢_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، نسبت به تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليد كنندگان اقدام نمايد. 
اساسنامه اين صندوق ها توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 
سرمايه اوليه اين صندوق ها از محل كمك هاي دولت، فروش اموال و امكانات مازاد اين وزارتخانه كه پس از فروش به خزانه داري كل واريز و معادل صد درصد آن تا مبلغ يك هزار ميليارد ريال تخصيص يافته تلقي مي شود، تامين مي گردد. 
ماده ١٣_ به منظور اعمال مديريت يكپارچه در مزارع ، وظايف مديريت توزيع و مصرف آب بر اساس قانون توزيع عادلانه آب مصرف ١٣٦٣ كه به عهده وزارت كشاورزي بوده عينا” به وزارت جهاد كشاورزي محول مي شود.                                                                                                                              
۲
ماده ١٤_ به منظور حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي ، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتي اقدامات زير را انجام دهد. 
الف_ قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي از قبيل گندم ، برنج ، شكر ، خرما، ذرت ، پنبه و ساير محصولات تضميني را با موافقت وزير جهاد كشاورزي تعيين نمايد. 
ب _ با خريد به موقع توليدات داخلي موضوع بند (الف) اين ماده و جلوگيري از توزيع بي موقع محصولات وارداتي كشاورزي و تنظيم بازار، در حمايت از توليد كنندگان داخلي بخش كشاورزي اقدام نمايد. 
ماده ١٥_ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود
وزارت جهاد كشاورزي _ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور                                                                   
هيات وزيران در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨١ بنا به پيشنهاد شماره ٩٠٤١/٨٩_ ١٣٨٩٩/١٠٥ مورخ ٧/٩/١٣٨٠ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (٢) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي – مصوب ١٣٧٩_ شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود: 
الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت: 
١_ تعيين سياست ها و راهبردهاي مربوط به بخش كشاورزي ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري و همچنين تنظيم و اجراي برنامه هاي توسعه كشاورزي در چارچوب سياست هاي توسعه پايدار. 
٢_ انجام بررسي ها و اقدامات لازم به منظور برنامه ريزي توليد و تامين نياز كشور به محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و دامي و توسعه صادرات با رعايت مزيت هاي نسبي در چارچوب سياست هاي بازرگاني كشور. 
٣_ تهيه تدوين اجرا و به هنگام سازي نظام هاي اطلاع رساني كشاورزي و روستايي و استقرار نظام هاي آماري . 
٤_ تهيه استانداردها و ضوابط و برنامه ريزي لازم در زمينه تاسيسات و زيرمساخت هاي مورد نياز توليد و توليد كنندگان بخش كشاورزي. 
٥_ نظارت و ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي موسسات و شركت هاي وابسته به وزارتخانه و ايجاد هماهنگي هاي برنامه اي و عملياتي لازم. 
٦_ نظارت و ارزشيابي برنامه ها، طرح ها، فعاليتها و اقدامات در حيطه وظايف وزارت جهاد كشاورزي به منظور سنجش ميزان كارايي و اثر بخشي آن ها 
 • بازدید : 51 views
 • بدون نظر
این فایل در ۵۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موراد زیر است:

تعيين نقطه يا نقاطي از جهان كه در آن برنج بوجود آمده است در حال حاضر فوق العاده مشكل مي باشد . مي توان قبول نمود كه ارقام زراعي از ارقام وحشي آن جدا شده اند . با قبول اين موضوع بايد ديد كه ارقام وحشي امروزه در كدام قسمت دنيا به طور فراوان وجود دارند . بين اين مناطق دو منطقه اهميت به خصوصي دارند يكي اسيا و ديگري آفريقا اين دو منطقه را بايستي محل پيدايش برنج محسوب نمود . محل پيدايش برنج را در قاره اسيا جنوب شرقي اسيا و هندوستان و در قاره افريقا غرب اين قاره مي دانند . 
زراعت برنج شايد قديميترين زراعت در اسيا باشد . سالها قبل از اينكه شواهد تاريخي از تمدن بشري وجود داشته باشد كشت ان متداول بوده است . قديمي ترين مداركي كه در مرود كشت برنج بدست امده مربوط هب پنج هزار سال قبل مي باشد . برنج در ازمنه بسيار قديم از جنوب شرقي آسيا به مالايا فيليپين و چين راه يافته و يك قرن قبل از ميلاد از چين يا هندوستان وارد ژاپن شده است . 
كشت برنج از دوره هخامنشي كه قسمتي از هندوستان هم جزء امپراطوري بزرگ ايران به شمار مي رفت از رود سند گرفته تا رود هرات هر جا كه آب ففراوان و هواي گرم وجود داشته كم و بيش كاشته مي شد . در عهد اشكانيان در سواحل بحر خزر ( گيلان و مازندران ) و خراسان كنوني برنج كشت مي شده است .ز راعت برنج از ايرانيان به يونانيان آموخته شد و توسط اعراب هم به اروپا برده شد .
گياه شناسي برنج
برنج گياهيست از راسته غلاف داران Glumi flower تيره ( خانواده ) غلات Gramineae زير تيره Oryzoideae و از جنس Oryza و داراي ۲۴ = n 2 كروموزوم مي باشد . كه جنس Oryza داراي ۲۰ تا ۲۵ گونه مي باشد . در تكوين ارقام زراعي برنج آسيا گونه O.Sativa  و در تكوين ارقام زراعي آفرقا گونه O.glaberrima  نقش مهمتر  اساسي تري دارند . بخش زيرين برگ گونه O.sativa داراي كرك و در گونه O.Glaberrima بدون كرك است . خوشه در O.Sativa داراي محرهاي ثانويه بوده ولي در O.glaberrima بدون محورهاي ثانويه مي باشد 

شكل ۱-۱– مقايسه خوشه برنج گونه O.Sativa

اكثر برنج هاي مورد كشت ممالك مختلف دنيا از گونه O.Sativa مي باشند كه به علت گستردگي كشت در نقاط مختلف جهان به دليل شرايط متفاوت اب  هوائيو جغرافيايي به سه تيپ يا زير گونه هندي Imdoca ‏ ژاپني Sino – Japonica و جاوه اي Javanica تقسيم مي شون
سطح زير كشت و توليد برنج جهان و ايران
از انجائي كه برنج از عرض ۵۳ درجه شمالي تا عرض ۳۵ درجه جنوبي و از نر ارتفاع تا ۲۶۰۰ متري از سطح دريا در كوههاي هيماليا تحت شرايط متنوع خاكي ( شور ‏ قليا ‏ پيت ) و تحت شرايط متفاوت عمق آب و در رژيمهاي متفاوت دمايي توليد مي شود سطح كشت ان سال به سال افزوده گشته به طوريكه در سال ۱۹۹۷ سح كشت آن به ۱۵۰ ميليون هكتار و توليد شلتوك آن در حدود ۵۷۰ ميليون تن بوده است كه با احتساب ضريب ۶۲ % درصد به برنج ‏ در حدود ۳۴۲ ميليون تن برنج بدست آمده است . 

سطح زير كشت ‏ توليد و مصرف سرانه برنج قاره هاي جهان
قاره آسيا:
حدود ۹۰ % سطح زير كشت ف ۹۰ % توليد و ۹۰ % مصرف برنج جهان را داراست . مصرف سرانه برنج در قسمتهاي جنوب شرقي آسيا در حدود ۱۰۰ كيلوگرم است . كشورهاي عمده تويد كننده عبارتند از هندوستان ‏ ، چين ،‏ تايلند ،‏ ويتنام ،‏ ژاپن ،‏ كره شمالي ،‏ كره جنوبي ،‏ فيليپين ،‏ تايوان ،‏ پاكستان ،‏ ايران ،‏ عراق ،‏ اندونزي ،‏ ميانمار ،‏ افغانستان ‏، مالزي ،‏ سريلانكا ،‏ بنگلادش ،‏ كامبوج ،‏ لائوس و نپال

قاره آمريكا
حدود ۶% سطح زير كشت و حدود ۶ % توليد جهان را دارا است . مصرف سرانه برنج در امريكاي شمالي حدود ۶ كيلوگرم و حدود ۵۰ تا ۸۰ كيلوگرم در كشورهاي امريكاي جنوبي كشورهاي برنج خيز است . كشورهاي توليد كننده عبارتند از پاناما ‏ كوبا ‏ كاستاريكا ‏ مكزيك ، ايالات متحده ،‏ نيكاراگونه ،‏ آرژانتين ،‏ كاكوآدور ،‏ اروگوئه ،‏‌برزيل ،‏ شيلي ،‏ كلمبيا ،‏ ونزوئلا و گويان

قاره آفريقا :
حدود ۳ % سطح زير كشت و حدود ۲/۲ % توليد جهان را دارا است . مصرف سرانه برنج ۴۰ تا ۷۰ كيلوگرم در كشورهاي برنج خيز است . كشورهاي توليد كننده عبارتند از تانزانيا ، سنگال ،‏ سيرالئول ،‏ كنگ  و ‏‏ ، گينه ، ماداگساكار ، ماي ، نيجر ، مصر و غنا.

قاره اروپا : 
با ۱ % سطح زير كشت و ۸/۱ % توليد و با مصرف سرانه حدود ۶ كيلوگرم است . كشورهاي توليد كننده عبارتند از روسيه ، اسپانيا ، فرانسه ، چك ، اسلواكي ، پرتقال ، ايتاليا و يونان

قاره اقيانوسيه
كشور استراليا مهمترين تويد كننده برنج اين قاره است

سطح زير كشت برنج ايران تولدي و مصرف سرانه
سطح زير كشت برنج ايران حدود ۴/۰ % سطح زير كشت دنيا و توليد آن ۴/۰ % تولدي جهان است . مصرف سرانه برنج در ايران ۳۸ كيلوگرم مي باشد . سطح زير كشت برنج در حدود ۶۳۰ هزار هكتار با توليد متوسط ۴۴۳۵ كيلوگرم شلتوك در هكتار مي باشد كه برنج توليدي آن در حدود ۰۰۰/۶۵۰/۱ تن مي گردد . برنج تويدي حدود دو سوم مصرف سالانه كشور ار تامين مي كند و هر ساله بايد در حدود يك سوم مصرف سالانه وارد گردد. استانهاي برنج خيز ايران عبارتند از گيلان ‏ ، مازندران ، ‏ خوزستان ، ‏ فارس ، ‏ اصفهان ‏ ، گلستان ، لرستان ، ايلام ، چهار محال بختياري ، كهكيلويه و بوير احمد ، زنجان ، قزوين ، خراسان ، كرمانشاه ، كردستان ، اذربايجان شرقي و غربي ، سيستان و بلوچستان و اردبيل.

طبقه بندي برنج
طبقه بنديهاي زيادي از نظر طول دانه نسبت طول به عرض ميزان اميلوز يا گچي بودن آندوسپرم و غيره به شرح زير به عمل آمده است . 

الف – طبقه بندي بر اساس ارزيابي طول دانه
سازمان خواربار جهاني داه برنج را از نظر طول به چها رگروه تقسيم بندي نموده است :
۱- گروه برنج هاي خيل طويل كه طول دانه آنها بيش از ۷ ميليمتر هستند (اكثر ارقام صدري در اين گروه قرار دارند )
۲- گروه برنج هاي طويل كه طول دانه آنها بين ۶ تا ۷ ميليمتر هستند ( اكثر ارقام اصلاح شدهپر محصول در اين گروه قرار دارند )
۳- گروه برنج هاي متوسط كه طول دانه آنها بين ۵ تا ۹۹/۵ ميليمتر هستند (ارقام چمپا در اين گروه قرار دارند )
۴- گروه برنج هاي كوتاه كه طول دانه آنها از ۵ ميليمتر كمتر هستند ( اكثر ارقام گرده داخلي و خارجي در اين گروه قرار دارند )

ب- طبقه بندي بر اساس ارزيابي طول دانه نسبت به عرض آن
۱- برنج قلمي : به برنجي گفته مي شود كه نسبت طول به عرض ان بيش از ۳ باشد.
۲- برنج متوسط : به برنجي گفتنهخ مي شود كه نسبت طول به عرض آن بين ۱/ ۲ تا ۳ باشد
۳- برنچ گرده : به برنجي گفته مي وشد كه نسبت طول به عرض ان كمتر از ۱/ ۲ باشد

ج – طبقه بندي بر اساس ميازن اميلوز دانه
ميزان اميلوز در دانه نقش تعيين كننده اي در كيفيت برنج دارد . لذا بر اساس ميزان اميلوز دانه طبقه بندي به شرح زير به عمل آمده است . 
۱- برنج واكسي يا مومي با اميلوز صفر تا ۷ درصد . 
۲- برنج با اميلوز كم : به برنجي گفته مي شود كه بين ۸ تا ۱۹ درصد اميلوز دارند اين گروه برنج پس از پختن چسبندگي دارند
۳- برنج با اميلوز متوسط به برنجي گفته مي شود كه بين ۲۰ تا ۲۵ درصد اميلوز دارند ( گروه صدريها و طارم ها جزو برنج هاي با اميلوز متوسط اند
۴- برنج با اميلوز بالا : به برنجي گفته مي وشد كه داراي ۲۶ تا ۳۰ درصد اميلوز باشند اين گروه برنج پس از پختن سفت مي شوند 

د – طبقه بندي بر اساس ظاهر دانه
طبقه بندي ديگري بر اساس ظاهر دانه وجود دارد كه بر اساس ان ظاهر دانه با ترگي و گچي بودن اندوسپرم در ناحيه شكم ( شكم سفيدي ) مشخص مي شود . مقياس جدول ۱-۲ براي طبقه بندي نواحي گچي در اندوسپرم برنج بكار مي رود.
 • بازدید : 114 views
 • بدون نظر

این فایل ئدر ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وامل موارد زیر است:

مصرف بی رویه سموم شیمیایی در یکی ، دو دهه اخیر واثرات پایداری بسیاری از این سموم در خاک افزایش مرگ ومیرهای ناشی ازمسمومیت هاموجب پیدایش زمینه هائی درجهت پرورش وتکثیرحشرات شده که دشمنان طبیعی آفات زراعی محسوب شده وباتغذیه وتخم گذاری برروی بخشی ازبدن آفت باعث نابودی این آفت میگردند که آنرامبارزه بیولوژیک می نامند . 
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی درباره فایل می دهیم

نحوه پارازیت کردن زنبور تریکوگراما :
زنبور ماده با ایجاد سوراخ درپوسته تخم کرم قوزه ، زندگی خود را آغاز میکند وضمن تغذیه از داخل تخم میزبان یک یا چند عدد زنبور تریکوگراما خارج میشود دوره زندگی در داخل تخم  در  شرایط خوب حدود ۸ – ۷ روز میباشد .
شرایط رهاسازی زنبور تریکوگراما در مزارع پنبه : 
همانطور که سمپاشی در هوای خنک وصبح زود یا عصر پس از رفع گرمای شدید باید صورت گیرد . برای رهاسازی زنبور تریکوگراما شرایطی خاص لازم است که مهمترین آنها عبارتند از :
۱ – رهاسازی باید صبح زود قبل ازبروزگرمای شدید یاغروب صورت گیرد .
۲ – در مناطقی که فاصله آنها باانسکتاریوم نسبتا ً زیاد است جهت جلوگیری ازتلفات زنبو ر آنها را در یخدان حمل میکنند .
۳ – در موقع نصب تریکوکارتها باید سعی شود که آنها نزدیک به سطح زمین نباشند چون ممکن است طعمه مورچه ها شوند ونیز در معرض نور شدید آفتاب نباشند .
۴ – اگر بعد از رهاسازی بارندگی شد باید رهاسازی مجدداً تکرار شود 
روش های رهاسازی : در شرایط فعلی رهاسازی به دوصورت انجام می شود :
۱ – رهاسازی با تریکوکارت :
 در این روش ورقه های محتوی مرحله شفیرگی وزنبور های درحال خروج رادرروی کارتهائی 
باابعاد ۴*۲ سانتیمتر می چسبانند که در هر بسته آن ۱۰۰ کارت وجود دارد  که حدود ۱ گرم وزن دارد و بطورکلی برحسب شدت میزان آلودگی برای هرنسل کرم قوزه ۳ نوبت رهاسازی بافاصله ۷ تا ۱۰ روز انجام میدهیم و سپس ۲ نوبت آمار برداری یکی روز سوم و دیگری روز پنجم رهاسازی انجام  میشود درهرآماربرداری حدود ۱۰۰ عدد تخم های سیاه شده را جمع آوری و به انسکتاریوم تحویل داده میشود ، شعاع پرواز زنبورها حدود ۵ تا ۵۰ متر است و کارتهای زنبور را بفاصله ۵ متر از یکدیگر درمزرعه روی بوته های  پنبه  می چسبانند .( دز ۴ گرم در هکتار در پنبه و ۱ گرم در شالی و ۲ گرم در هکتار در ذرت میباشد).
۲ – روش دوم رهاسازی با خاک اره میباشد که کمتر انجام می شود .
زنبور براکون :
شرایط رهاسازی براکون : شرایط  رهاسازی  بد ین صورت است که در صبح زود یا غروب صورت میگیرد .
زنبورهای ذخیره شده در یخچال را چند ساعت  قبل از رهاسازی از یخچال  بیرون آورده  و آنها را تغذیه داده وسپس به مزرعه انتقال دهید .
نحوه رهاسازی :
برای هر هکتار حدوداً  1000 -800   عدد زنبور براکون  برحسب شدت آلودگی در نظر میگیریم  و زنبورهای براکون در داخل ۲ ظرف به مزرعه انتقال میگردند واین دو ظرف رادرمزرعه برحسب شدت آلودگی قرارداده وسپس در آنها را بر می داریم و زنبورها را رها میکنیم .
نحوه مبارزه :
حشرات ماده قبل از تخم گذاری روی لارو کرم قوزه بانیش زدن آنرا فلج میکنند وبدین صورت که ابتدا خرطوم خود را وارد بدن لارو کرم قوزه نموده ونوعی بیماری وارد بدن لارو نموده وآنرا فلج می کنند سپس شروع به تخمگذاری بر روی میزبان خود می نمایند، تخم های خود را بطور تک تک  یا  دسته جمعی در روی حلقه های بدن لارو کرم قوزه قرار می دهند تخمها پس از ۲۴  ساعت  تبدیل  به لارو میشوند لارو پس از ۴۸ ساعت بر حسب شرایط محیط تبدیل به شفیره می شود این شفیره ها که درکنار لاشه میزبان افتاده اند پس از ۱۰ – ۷ روز تبدیل به زنبور بالغ براکون می شوند
مبارزه با کنه در مزارع سویا :کنه از جانورانی می باشد که ازگروه تارتنان میباشد وبصورت ریز ومعمولاً زردرنگ می باشند           
ویکی از آفات مهم در زراعت سویا  بشمار می رود که بدلیل کشت سویا بصورت وسیع  در منطقه این آفت نیزگسترش یافته بود .البته کنه ها معمولاً به قسمتهایی از مزارع سویا که در کنار جاده ها ودرمعرض گرد وغبار هستند آسیب وارد می کنند واگر شدت آسیب زیاد بود می توان از کنه کش ها مثل نئورون و اومایت استفاده شود .
طرح مبارزه با مگس زیتون :
  یکی از طرح هایی که در آن شرکت داشتم طرح مبارزه بامگس میوه زیتون بود.
مگس زیتون یکی ازآفات مهمی است که دراکثر نقاط زیتون خیز دنیا وجود داشت ودرسال جاری در دو استان زیتون خیز گیلان وگلستان مشاهده شد واین حشره خسارات زیادی به میوه های زیتون وارد میکند وبه سایر میوه ها حمله نمیکند و اختصاصاً در روی زیتون فعالیت میکند .
حشره کامل این آفت مگس کوچکی است بطول ۵ میلی متر که سر آن به رنگ زرد مایل به قرمز که در قسمت صورت کمرنگ است وسطح بدن دارای موهای زردرنگی است.
این مگس همانند سایر مگس ها دارای چهار مرحله زندگی  میباشد که بصورت تخم ، لارو (کرم) ، شفیره وحشره بالغ مشاهده می شود . پس ازآنکه حشره بالغ ماده تخم خود را برروی میوه گذاشت بوی خاصی ازمیوه متصاعد میشود که مگس های دیگر روی آن تخم نمی گذارند . و۲  تا۳  روز بعد تخم بازشده و کرم شروع  به  تغذیه از گوشت میوه زیتون میکند . این عمل باعث ریزش میوه ها  قبل
 از برداشت و کاهش کیفیت روغن زیتون میشود . یک لارو می تواند  150 گرم از گوشت میوه را مورد مصرف قرار دهد .این حشره درهرنسل می تواند تا۴۰۰ تخم بگذارد ودرشرایط مساعد ۲ تا ۳ نسل درسال دارد . ولی شدت فعالیت آن در پائیز بیشتر است . مگس میوه زیتون زمستان رابصورت حشره کامل وشفیره درعمق  5 تا ۶ سانتی متری خاک می  گذارند . واز اول ارد یبهشت ماه مجدداً به فعالیت  خود ادامه می دهد . برای مبارزه با  این حشره روش های مختلفی وجود دارد مانند استفاده
 از تله فرمون جنسی  اختلال درجفتگیری ، دورکننده ها ،تکنیک نرعقیمی ، استفاده از دشمنان طبیعی ، طعمه مسموم (پروتئین هیدرولیز )،اختلال درباکتری همزیست و استفاده ازسموم انتخابی میباشد .    توصیه :- برای جلوگیری از گسترش آلودگی باغات میوه خود از ورود محصول زیتون سایر مناطق خودداری فرمائید . 
– برای جلوگیری از افزایش خسارت ، برداشت زود هنگام  کل محصول  وتبدیل سریع آن  به  کنسرو توصیه میشود .
مبارزه با آفت کرم قوزه پنبه
یکی از آفات مهم پنبه درمنطقه کرم قوزه می باشد که به گیاهان دیگر ازجمله گوجه فرنگی ، ذرت ، نخود و بادمجان نیزحمله می کند .
درمنطقه دراواخرفروردین ماه تخمریزی نسل اول روی علفهای هرز و گوجه فرنگی وبادمجان وبه ندرت روی پنبه های زود کاشت مشاهده شده بود .
لاروهای جوان پس ازخروج ازتخم ابتداازپارانشیم برگ تغذیه نموده ورگبرگهاراباقی میگذاردسپس به غنچه گل وقوزهحمله کرده وباسوراخ کردن قوزه ها و ورود به داخل آنها از الیاف پنبه تغذیه می کند قوزه ها باقی مانده و طول آن نیز کوتاهتر است هم کیفیت وارزش خود را از دست می دهند .
هر کرم لارو می تواند ۲۰ – ۶ غنچه وقوزه را مورد حمله قرار دهد .
برای مبارزه شیمیایی در برابر این آفت ۵ – ۴ نوبت سمپاشی توصیه می گردد . در منطقه از سموم آوانت وو لاروین وآندوسولفان استفاده گردید وحداقل فاصله بین دو سمپاشی ۱۵ – ۱۲ روز طول کشید تاثیر سموم یادشده برکنترل این آفت مثبت بود.
مبارزه با آفات وبیماریهای برنج در منطقه : 
کرم ساقه خواربرنج ، یکی از آفات مهم برنج که درمنطقه در این فصل مشاهده شد ومعمولاً درتاریخ
۲۶/۴/۸۴ تخمریزی پروانه کرم ساقه خوار درمنطقه مشاهده شدوآفت آن ۳ – ۲ نسل داردکه تخم گذاری نسل اول درخزانه دراوایل انتقال نشا به مزرعه شروع وتاپایان نشا ادامه داشت دوران لاروی نسل اول ۴۰ – ۳۵ روز ادامه داشت . علائم خسارت دراین نسل بازردشدن وخشکیدگی برگهای میانی ظاهر میگردد .وقتی لاروها به ساقه درموقع خوشه دهی حمله می کنند باعث میشوند کهدانه تشکیل نشود وخوشه سفید می شود.          
برای مبارزه شیمیایی علیه کرم ساقه خوارشالی (نسل اول ) گرانول ۱۰% حدود ۱۵ کیلوگرم  درهکتار توصیه گردید وبرای نسل دوم نیز گرانول ۱۰% ۲۰ کیلوگرم درهکتار گرانول ۵۰%  40 کیلوگرم درهکتار پادان  30 کیلودرهکتار وریجنت ۲% نیز ۲۰ کیلو درهکتار توصیه می شود نسل سوم این آفت نیز دراواخر خردادماه درمزارع منطقه مشاهده گردید .
مبارزه با بیماری خطرناک بلاست : بیماری پلاست نیز در برخی مزارع مشاهده گردید و جهت
 کنترل آن بعد ازخوشه دهی زمانی که ۳۰% یا ۳/۱ گلدهی انجام شد توصیه سمپاشی می گردد.
بکار بردن ازت زیاد بدون توجه به مصرف فسفر و پتاس باعث شدت بیماری بلاست می گردد شالی مزارعی که مقدار زیادی ازت دریافت کردند دارای سلول های سیلیسی کمتری هستند و مقاومت در مقابل بیماری بلاست نشان می دهند.
مصرف کودهای پتاسه باعث کاهش این بیماری می گردد ولی اگر پتاسیم از میزان لازم بیشترمصرف گردد در مزارع تشدید بیماری مشاهده می گردد
پوسیدگی طوقه:
از دیگر بیماری هایی که در منطقه مشاهده می گردد بیماری پوسیدگی طوقه که مهم ترین بیماری بذر زاد در شمال کشور  است می باشد.در مزرعه کشیدگی بوته همراه با باریک و زرد شدن برگها از علائم بارز این بیماری است علائم رنگ پریدگی به وضوح در برگهای انتهایی قابل رویت است که نهایتا مرگ گیاه را در پی دارد.افزایش زاویه بین برگهای انتهایی با محور ساقه و ایجاد ریشک های نا بجا از بند های بالای طوقه از علائم دیگر این بیماری است.
مبارزه با تریپس پنبه :
 • بازدید : 129 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۴    کد محصول : ۱۷۹۱۲    حجم فایل : ۹۹۳ کیلوبایت   
در این لحظه از سایت بزرگ دانلود پروژه تحقیق مقاله جزوه و پایان نامه های دانشجویی fileee.ir یک پایان نامه کامل و جامع جدید با عنوان دانلود تحقیق پایان نامه کشاورزی اکولوژی گیاهان زراعی و گیاهان قابل زراعت رو برای شما دانشجویان و دانشگاهیان عزیز و گرامی قرار دادم . امیدوارم از خرید و دانلود این فایل دانشجویی لذت ببرید . مدیریت سایت fileee.ir آرزوی موفقیت و کامیابی برای همه دانشجویان عزیز .

دانلود تحقیق پایان نامه کشاورزی اکولوژی گیاهان زراعی و گیاهان قابل زراعت

دانلود تحقیق پایان نامه کشاورزی اکولوژی گیاهان زراعی و گیاهان قابل زراعت

 • بازدید : 167 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۳    کد محصول : ۱۷۹۸۶    حجم فایل : ۱۴۱۰ کیلوبایت   
با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دانشجویان عزیز و گرامی . در خدمت شما هستیم با معرفی و دانلود یکی دیگر از فایلهای پروژه و پایان نامه دانشجویی رشته کشاورزی با عنوان تاثير آب و هوا بر روي گياهان زراعي و محصولات کشاورزی. امیدوارم از دانلود این فایل تحقیق و مقاله و پروژه پایان نامه دانشگاهی لذت ببرید .

با وجود اینکه افزایش قابل ملاحظه ای در طی بیست سال گذشته در تولید گیاهان زراعی به ویژه غلات به دست آمده است با این حال متوسط عملکرد اکثر گیاهان زراعی هنوز کمتر از حد پتانسیل بالقوه آنها است . عملکرد بالقوه تنها با استفاده از ارقام پر محصول در شرایط مدریتی ایده آل و همراه با محیط فیزیکی و شیمیایی مطلوب بدست خواهد آمد تاًمین مقدار مناسب عناصر غذایی معرفی مورد نیاز رشد گیاهان یکی از راههایافزایش عملکرد گیهان زراعی است

در این مجموعه تاکید خاصی به خاک به عنوان مادهً اولیه برای رشد گیاه شده است جنبه های جدید زراعت گیاهان واصول اولیه پیشرفتهای دهه که به وسیله دانشمدان خاک شناس ، زراعت وفیزیولوژیستها بدست آمده است، مورد بحث قرار گرفته  است . در این کتاب به تاجزیه وتحلیل  این اصول  از نظر عملیات  کشاورزی  مدرن  به عنوان الگویی ویژه توجه  شده است .  بیشتر مباحث  مطرح شده با توجه به مشاهدات محیطی عنوان شده است  تا کتاب  جنبة  کاربردی داشته است .  در این مجموعه  اطلاعات  بنیادی و کاربردی مورد نیاز  بخش کشاورزی  برای مهمترین  گیاهان زراعی  از خانوادة غلات ،حبوبات  وگیاهان مرتعی برای مدیریت  بهتر گیاهان زراعی  آورده شده است . ما امیدواریم که این  پروژه اطلاعات مفیدی را برای دانشجویان  زراعت ، مروجین کشاورزی ومحققین  علاقه مند به حاصلخیزی خاک ،تغذیه گیاهی ،به نژادی ،فیزیولوژی، فیزیولوژی وتولید گیاهان زراعی  فراهم سازد .


عتیقه زیرخاکی گنج