گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق نمونه هايي از  زمين لرزه هاي دستگاهي-دانلود رایگان تحقیق  نمونه هايي از  زمين لرزه هاي دستگاهي-خرید اینترنتی تحقیق  نمونه هايي از  زمين لرزه هاي دستگاهي-دانلود رایگان مقاله  نمونه هايي از  زمين لرزه هاي دستگاهي-تحقیق  نمونه هايي از  زمين لرزه هاي دستگاهي
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

روزنامه ايران سلطاني ( سال ۵۷- شماره ۱۷ ) در تاريخ ۱۴ رمضان ۱۳۲۲ قمري – ۲۲ نوامبر ۱۹۰۴ ، در شرح حوادث ايالت خراسان و سيستان مي نويسد: روز چهار شنبه غره رمضان دو مرتبه زلزله شديدي حادث شد. ولي بحمدالله خرابي و خسارتي وارد نيامده است. اين جنر شرح اين زمينلرزه در مشهد است.

امبرسز وملويل ( ۱۹۸۲) اين زمينلرزه را در ساعت ۰۳:۲۸ (GMT) با بزرگي ۶٫۴ Ms ،شدت ۳ ( مخرب) و شعاع دريافت پذيري ۴۳۰ كيلومتر با رومركز مهلرزه اي ۳۶٫۹۴N-59.FFE 70 كيلومتري شمال مشهد و  7 كيلومتري كلات نادري گزارش كرده اند.

( ۲۰۰۱) Amraseys  ‌ مختصات رومركز مهلرزه اي اين زمينلرزه را به ۳۴٫۱۰N-59.65E  تصحيح كرده است كه اين نقطه در ۱۵ كيلومتري شمال باختر كلات و ۲۵ كيلومتري جنوب kaahkka ( قهقهه) در حاشيه مرز ايران و تركمنستان قرار مي گيرد.

گسل (؟) كه از جنوب خاور دره گز آغاز و تا شمال كلات امتداد مي يابد و در طول مسير خود واحدهاي (؟) را بريده و آبراهه ها را بصورت راستگرد جابجا نموده است ،   (5/0 كيلومتر) درون گستره كلان لرزه اي اين رويداد قرار مي گيرد.

مكان وقوع اين زمينلرزه در حاشيه شمالي كپه داغ خاوري و در حد فاصل پهنه چين و گسل خوره با پلت فرم توران قرار مي گيرد. در اين بخش گسلش راندگي علاوه بر امتداد لغز نيز گسترش يافته است.

۱۷ آوريل ۱۹۰۷، كاكلي ( Ms=5.8 )

اين زمينلرزه در ساعت ۰۸:۳۶ (GMT ) با بزرگي Ms5.8 و شدت ۳ (مخرب ) با رومكز مهلرزه اي ۳۷٫۷۴N-54.85E و شعاع گسترده كلانلرزه اي (ro ) 8 كيلومتر گزارش شده است ( امبرسزوملويل، ۱۹۸۲).

اومركز زمينلرزه د ر۳۸ كيلومتري شمال شيروان و در روستاي كاكلي بر روي گسل بانمان واقع مي شود.

۲۹ اوت ۱۹۱۷، شيروان ( Ms=5.7 )

اين زمينلرزه در ساعت ۱۳:۰۰ (GMT ) روز ۲۹ اوت با بزرگي Ms5.7 ، شدت اومركز ي ۳ ( مخرب)، شعاع گستره كلانلرزه اي ۱۲ كيلومتر و شعاع دريافت پذيري ۱۸۰ كيلومتر با اومركز مهلرزه اي ۳۷٫۳۷N-58.O5E توسط امبرسز وملوميل ( ۱۹۸۲) گزارش شده است. اومركز زمينلرزه در ۱۰ كيلومتري خاور شيروان و حد فاصل شيروان و خارج قرار مي گيرد.


۲۴ اكتبر ۱۹۱۷، گرگان ( Ms=5.3)

زمينلرزه ۲۴ اكتبر گرگان با بزرگي Ms=5.3 و شدت اومركزي ۲+ ( ويرانگر )  در ساعت ۱۱:۰۰  (GMT ) با رومركز مهلرزه هاي ۳۶٫۹۴N-54.31E ، شعاع گستره كلانلرزه اي ۱۰ كيلومتر و شعاع دريافت پذيري ۱۰۰ كيلو متر گزارش گرديده است

( امبرسز وملويل،۱۹۸۲). رومركز مهلرزه اي د ۱۵ كيلومتري شمال باختر گرگان در ۲۰ كيلومتري خاور – شمال خاور بندر تركمن واقع مي شود. رومركز زمينلرزه در زمينهاي پست دشت گرگان و حاشيه خزر قرار مي گيرد.

گستره كلانلرزهاي اين رويداد در جنوب باختر گستره كلانلرزه اي زمينلرزه ۱۴۷۰ گرگان ( جرجان ) ( Ms 5.5 ) قرار مي گيرد.

۲۸ نوامبر ۱۹۱۷ ، گليان ( Ms =5.9 )

اين زمينلرزه در ساعت ۱۴:۴۲  (GMT ) با بزرگي Ms5.9  و شدت ۳ ( مخرب ) و رومركز مهلرزه اي ۳۷٫۱۸N-57.88E ، شعاع گستره كلانلرزه اي ۲۰ كيلومتر و شعاع دريافت پذيري ۱۷۰ كيلومتر توسط امبر سز وملويل ( ۱۹۸۲) گزارش شده است. رومركز زمينلرزه در ۲۵ كيلومتري جنوب شيروان ( گليان ) و ۳۵  كيلومتري شمال خاور اسيزاين قرار مي گيرد.

Atlas اين زمينلرزه را با بزرگي Ms 5.7 و رومركز ۳۶٫۵۰N-69.10E در ۵۰ كيلومتري شمال باختر مشهد، ۱۸ كيلومتري جنوب چناران گزارش كرده است. همچنين زمينلرزه ديگري در ساعت ۱۷:۴۳  (GMT ) 28 نوامبر با بزرگي Ms5.2 و رومركز
 
36.50N-58.40E در ۵۰ كيلومتري شمال باختر نيشابور، ۶۷ كيلومتري جنوب قوچان گزارش شده است.

۱۷ سپتامبر ۱۹۲۳ ، شمال بجنورد ( Ms=6.4 )

در بامداد ( ۷:۰۹  (GMT ) 25 شهريور ۱۳۰۲ شمسي ، زمنيلرزه اي ويرانگري در روستاهاي دراز ناي رود اترك، شمال باختر بجنورد، روي داد ( شكل) : ناحيه اي كه عمدتاً آسيب ديد در دامنه هاي شمالي خاوري آخرداغ  و در دامنه هاي جنوب باختري كوه باب بلند جاي داشت كه در آن ۱۰ روستا ويران شد و ۲۲ روستاي ديگر به سختي آسيب ديد. تلفات در اين ناحيه ۱۵۷ كشته و ۱۴۶ زخمي ذكر شده است و به  دارايي ها نيز زيان چشمگيري رسيد. در بجنورد به ساختمان هاي همگاني آسيب رسيد و برخي خانه ها ويران شد، اما كسي كشته نشد. دامنه آسيب ها تا شيروان، گيطات و دربد گسترش داشت. در منطقه قلعه جق اين لرزه زمين لغزه هاي گسترده اي را به راه انداخت و در جاهاي ديگر گواه هايي بر دگر ريختي زمين ديده شد. اين دگر ريختي هي احتمالي بصورت شكاف هاي بازي از قلعه جق در دارز ناي چند كيلومتر با روند ۲۴۰ كشيده شده بود. زمينلرزه در عشق آباد (۱۱۰ كيلومتري)  به نيرومندي حس شد و در مشهد ( ۲۶۰ كيلومتري جنوب خاور) و كارانسژيك ( ۲۳۰ كيلومتري شمال باختر ) نيز دريافت پذير بود. به دنبال زمينلرزه پسلرزه هايي آمد كه دست كم يك ماه دنباله داشت و آسيب هاي افزونتري به بجنورد رساند به گونه اي كه در آن هيچ حادثه اي براي سكونت امن تلقي نمي شد ( امبرسز وملويل،۱۹۸۲).

روزنامه ايران ، مورخ ۲۸ سنبله ۱۳۰۲- ۲۰ سپتامبر ۱۹۲۳ در شرح رويداد اين زمينلرزه چنين مي نويسد:‌به موجب تلگراف واصله از بجنورد روز ۲۵ برج جاري يكساعت قبل ازظهر زلزله شديدي در بجنورد حالت گرديد. متجاوز از ۲ دقيقه با كمال شدت زمين متزلزل بود و صداي بسيار مهيبي شنيده شد. بيشتر ابنيه و عمارات و دكاكين بجنورد يا خراب شده و يا شكست خورده است ولي بحمدالله آسيب جاني به كسي وارد نيامده است و بعضي از اشخاص كه زير آوار رفته بودند،‌آنها را بيرون آورده اند و فقط اعضيشان مجروح شده است.

  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

طي ۲۰ سال اخير، قوياً به واكنش ساختمان ها در مقابل پيچش هاي سختي كه در اثر حركات ناشي از زلزله  به وجود مي آيند، رسيدگي شده است، اما اكثر تحقيقات انجام شده، تنها به مدل هاي ساده اي هم چون مدل تيرهاي برشي و ساختارهاي يك طبقه محدود شده اند. در اين مقاله، با استفاده از يك سري از ساختارهاي بتن هاي تقويت شده ۱، ۳و۵ طبقه اي كه براي مقادير مختلفي از ناهنجاري هاي طبيعي و تصادفي طراحي شده اند، به اين مشكل پرداخته شده است. ايده آل سازي مواد پلاستيك اين ساختارها، جهت انجام يك سري تحقيقات پارامتريك پيرامون برخي حركات حقيقي و نيمه مصنوعي كاربرد دارد.
يافته ها اين طور نشان داده اند كه نتايجي كه از مدل هاي تيرهاي برشي، يك طبقه و ساده اخذ مي شوند آنچنان قابل اعتماد نيستند لذا استفاده از آنها براي ايجاد اصول پايه كدگذاري شده توصيه نمي شود. 
 
مقدمه:
اكثر كارهاي منتشر شده اي كه در مورد واكنش ساختارهاي متقارن به پيچش هاي ناشي از زمين لرزه هاي سخت هستند براساس مدل هاي ساده و يك طبقه اي از تيرهاي برشي شكل گرفته اند. ابتداً، اين مدل ها از سه عنصر تشكيل شده بودند كه به صورت موازي با محور y قرار داشتند، بنابراين تنهنا رابطه ساده  برقرار بود و اين رابطه به حركات ساده زلزله اي تعلق داشت.
بعدها برخي عناصر مقاومتي به راستاي x اضافه شدند و به همين جهت سيستم‌هايي با دو نامساوي   تحت عنوان ورودي هاي زلزله اي دو بعدي قابل توجه شدند. جالب است بدانيد كه مول تيرهاي برشي سخت از سال ۱۹۷۲ براي تحليل واكنش سيستم هاي چند طبقه اي متقارن در مقابل زمين لرزه كاربرد داشته است. 
نتايج حاصل از رسيدگي به پيچش هاي سخت كه با مدل هاي يك طبقه و ساده‌اي از تيرهاي برشي به وجود آمده معمولاً براي ارزيابي ميزان كفايت قوانين سختي جهت ايجاد كدهاي طزراحي ضد زلزله جديد و ارائه پيشنهاداتي براي اصلاح اين طرح ها به كار مي روند. به هر حال، بنا به دلايلي كه در زير ارائه مي شوند چنين برآوردهايي چندان قابل اطمينان نيستند.
 
(a) مدل ساده اي از تيرهاي برشي يك طبقه، كه اصولاً به دليل سادگي در ساختارشان از آنها استفاده مي شود، نمي توانند تخمين قابل قبولي از واكنش ساختارهاي چند طبقه اي حقيقي ارائه كنند. بنابراين نتايجي از اين قبيل تنها داراي ارزش كيفي هستند. 
(b) سختي و استحكام عناصر مقاومتي مدل تير برشي، شرايط مخصوصي دارند و تنها براي بارهاي ناشي از زلزله، آن هم به صورت مستقل از هم محاسبه مي شوند. در ساختارهاي حقيقي عوامل سختي، استحكام و تغيير شكل تسليم چنان ارتباط مستقيمي با هم دارند كه تغيير در يك پارامتر به تغيير ۲ پارامتر ديگر منجر خواهد شد.
(c ) در ساختارهاي حقيقي، اعضا جهت تحول بارهاي افقي و عمودي طراحي مي‌شوند، لذا استحكام و سختي آنها در ارتباط با يكديگر، با مقادير مشابه مقاومتي در مدل تيرهاي برشي ساده شده متفاوت خواهد بود. بنابراين درصد تغيير در اين كميت‌هاي ايجاد شده براساس اصول كدگذاري شده پيچش در ساختارهاي حقيقي، بسيار كمتر از موارد مشابه در تيرهاي برشي است.
 (d) تسليم عنصر انتهايي يك مدل ساده شده يك بيانگر عملي از حذف سختي در آن وضعيت است. در ساختارهاي حقيقي ميله هاي تحول كننده سختي ارتجاعي در هر قاب در حقيقت جزء مهمي از خواص سختي ارتجاعي آن به شمار مي رود كه اين سختي توسط ستون هايي كه جهت باقي ماندن به حالت الاستيك طراحي شده اند كنترل مي شود. 
به همين جهت از نظر تفاوت هاي بزرگي بين ساختارهاي حقيقي و مدل هاي تير برشي وجود دارد. نقص هايي كه براي مدل هاي ساده شده بيان كرديم نشان مي‌دهد كه اين مدل ها نيازمند رسيدگي بيشتر هستند. اين كار به واسطه ايجاد طرح هاي سه بعدي دقيق، واقعي و ايده آل شده اي صورت مي گيرد كه براي ساختارهاي چند طبقه‌اي كه در آن اعضاي خميده شده توسط يك مدل محوري پلاستيك ايده آل سازي شده اند ساخته شده تا كنون هيچ تحقيقات سيستماتيكي كه براساس اين مدل ها صورت گرفته باشد انجام نشده است.
نشريات وابسته تنها به پرداختن به ساختارهاي موجود يا تحقيق پيرامون ساختارهايي با قاب هاي كاملاً ايده آل شده با يك محور تقارن و تحت حركت يك بعدي محدود شده اند. ]۱۲و۱۱[ مقاله موجود نتايج اخذ شده از يك مطالعه گسترده پيرامون اين مشكل را ارائه مي دهد. اين مطالعات براساس مدل هاي سه بعدي و چند طبقه‌اي كه داراي يك يا دو نقص هستند و با گروهي از حركات زلزله اي مركب تحريك شده اند، شكل گرفته است.
سيستم ها و حركات به كار رفته:
ساختارهايي كه براي اين تحقيق استفاده شده داراي يك، سه يا پنج طبقه هستند و قاب هايي با بتن تقويت شده، و مقاوم در برابر گشتاور در دو راستا تشكيل شده اند. اين ساختارها در شكل ۱،۲و۳ نشان داده شده اند اگرچه ما اين قاب ها را قاب هاي فضايي مي ناميم ولي در اينجا آنها را با پارامترهاي Fr1 تا Fr6 رسم كرده ايم. به طريقي كه Fr1، Fr2 و Fr3 به موازات محور Fr4، Fr5 و Fr6 موازي محور xها قرار گرفته اند. توجه داشته باشيد كه Fr2 در ساختارهاي ۳ طبقه‌اي Fr29 و Fr4 در ساختارهاي پنج طبقه اي به دو قاب بعديشان كه در وسط قرار گرفته اند مربوط مي‌شوند.
در اين حالت، مي توان نتايج را با عناصر مشابه در مدل ساده اي از تيرهاي برشي مقايسه كرد. ميزان نامتعارف سختي، كه براي تمام سطوح يكسان است، با مقادير ۰٫۳۰L . 0.20L , 0.10L , e=0.00 (L بعد افقي طرح) آمايش شد. در حالت يك نقصي، مركز ثقل (CM) و مركز سختي (CR) روي محور x مي خوابد   در حالي كه در وضعيت دو نقصي اين دو مركز به صورت اريب (شيب دار) قرار مي گيرند.   توجه كنيد كه در ساختارهاي چند طبقه اي، عموماً CR تعريف نمي شود، مگر در بعضي شرايط بسيار حاد.
اينجا اين مركز براساس حدود سختي قاب تخمين زده شده است. براساس مدل تير برشي ساده شده قاب هاي نزديك تر به CR (Fr1 و Fr6) قسمت هاي سخت و قاب‌هاي دورتر از CR (Fr3 و Fr4) قسمت هاي انعطاف پذير هر ساختار به شمار مي‌روند.
ارتفاع طبقه در تمام ساختمان ها ۳ متر است و طبقه همكف ۴ متر. تمام ساختمان‌ها براي تحول نيروهاي ثقل و نيروهاي ناشي از زمين لرزه براساس كدهاي اروپايي ۲ (بتن تقويت شده) و ۸ (طرح مقاوم در مقابل زلزله) طراحي شده اند، در حالي كه طراحي هاي فرعي جهت تحمل مقادير مختلفي از ناهنجاري هاي تصادفي نيز وجود دارند. eacc=0.05L , e¬acc=0.0 (براي هر EC8) و eacc=A0.05L (به عنوان هر UBC-97 و كد يوناني [۱۵]) دوره هاي طبيعي در شرايط مختلف در ليست جدول ۱ آمده‌اند. تحليل غير خطي ديناميكي ساختارها براي گروهي از حركات حقيقي و مصنوعي به كار مي رود. اين كار با استفاده از اصول اصلاح شده برنامه ANSR صورت مي گيرد. اجزا قاب به وسيله يك مدل از محور پلاستيكي ايده آل سازي شدند كه در آن گشتاور چرخشي اصلاح شده با نسبت سختي برابر با ۰٫۰۵ در نظر گرفته شده سختي در نقطه تسليم به واسطه زانوهاي ضد زلزله با مقدار EL=Myl/6ey قرار داده شد در حالي كه Qy براساس معادلات نيمه تجربي ارائه شده توسط 
Park & Ang محاسبه گشت. در تحقيق موجود سه گروه از تحريكات زلزله اي به كار رفتند، كه هر كدام شامل ۵ حركت دو جزيي بودند. اولين گروه، گروه A،  حركات حقيقي و از نوع باز بودند، دومين گروه، گروه B، شامل حركاتي با ضربان هاي سريع و به صورت حقيقي بود. سومين سري از ده حركت نيمه مصنوعي به واسطه اصلاح ۱۰ جز حركات گروه A به وجود آمدند (گروه C). 
بنابراين مي توان گفت اين طيف حركات جديد تقريباً با طيف الاستيك طراحي شده EC8 برابري مي كند. متد به كار رفته بر پايه روش سعي و خطا و تكنيك هاي تبديلي Fourier شكل گرفت. اين مقايسه بسيار نتيجه بخش بود. مخصوصاً براي حركات نيمه مصنوعي كه در آن تفاوت هاي طيفي از   تجاوز نمي كند. هر جفت از حركات دوبار اعمال شد، با تغيير جهت اجزاء در امتدادهاي y,x. 
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

Atlas اين زمينلرزه را در ساعت ۰۳:۲۸ (GMT ) با بزرگي ۳٫۶ M و شدت Io=8-9 با او مركز ۳۶٫۶N-59.43 در ۳۸ كيلومتري شمال – شمال باختر مشهد حد فاصل مشهد و چناران   ( با ذكر خطا) گزارش كرده است.
امبرسز وملويل ( ۱۹۸۲) اين زمينلرزه را در ساعت ۰۳:۲۸ (GMT) با بزرگي ۶٫۴ Ms ،شدت ۳ ( مخرب) و شعاع دريافت پذيري ۴۳۰ كيلومتر با رومركز مهلرزه اي ۳۶٫۹۴N-59.FFE 70 كيلومتري شمال مشهد و  7 كيلومتري كلات نادري گزارش كرده اند
( ۲۰۰۱) Amraseys  ‌ مختصات رومركز مهلرزه اي اين زمينلرزه را به ۳۴٫۱۰N-59.65E  تصحيح كرده است كه اين نقطه در ۱۵ كيلومتري شمال باختر كلات و ۲۵ كيلومتري جنوب kaahkka ( قهقهه) در حاشيه مرز ايران و تركمنستان قرار مي گيرد.
گسل (؟) كه از جنوب خاور دره گز آغاز و تا شمال كلات امتداد مي يابد و در طول مسير خود واحدهاي (؟) را بريده و آبراهه ها را بصورت راستگرد جابجا نموده است ،   (5/0 كيلومتر) درون گستره كلان لرزه اي اين رويداد قرار مي گيرد.
مكان وقوع اين زمينلرزه در حاشيه شمالي كپه داغ خاوري و در حد فاصل پهنه چين و گسل خوره با پلت فرم توران قرار مي گيرد. در اين بخش گسلش راندگي علاوه بر امتداد لغز نيز گسترش يافته است.
۱۷ آوريل ۱۹۰۷، كاكلي ( Ms=5.8 )
اين زمينلرزه در ساعت ۰۸:۳۶ (GMT ) با بزرگي Ms5.8 و شدت ۳ (مخرب ) با رومكز مهلرزه اي ۳۷٫۷۴N-54.85E و شعاع گسترده كلانلرزه اي (ro ) 8 كيلومتر گزارش شده است ( امبرسزوملويل، ۱۹۸۲).
اومركز زمينلرزه د ر۳۸ كيلومتري شمال شيروان و در روستاي كاكلي بر روي گسل بانمان واقع مي شود.
۲۹ اوت ۱۹۱۷، شيروان ( Ms=5.7 )
اين زمينلرزه در ساعت ۱۳:۰۰ (GMT ) روز ۲۹ اوت با بزرگي Ms5.7 ، شدت اومركز ي ۳ ( مخرب)، شعاع گستره كلانلرزه اي ۱۲ كيلومتر و شعاع دريافت پذيري ۱۸۰ كيلومتر با اومركز مهلرزه اي ۳۷٫۳۷N-58.O5E توسط امبرسز وملوميل ( ۱۹۸۲) گزارش شده است. اومركز زمينلرزه در ۱۰ كيلومتري خاور شيروان و حد فاصل شيروان و خارج قرار مي گيرد.
 
۲۴ اكتبر ۱۹۱۷، گرگان ( Ms=5.3)
زمينلرزه ۲۴ اكتبر گرگان با بزرگي Ms=5.3 و شدت اومركزي ۲+ ( ويرانگر )  در ساعت ۱۱:۰۰  (GMT ) با رومركز مهلرزه هاي ۳۶٫۹۴N-54.31E ، شعاع گستره كلانلرزه اي ۱۰ كيلومتر و شعاع دريافت پذيري ۱۰۰ كيلو متر گزارش گرديده است 
( امبرسز وملويل،۱۹۸۲). رومركز مهلرزه اي د ۱۵ كيلومتري شمال باختر گرگان در ۲۰ كيلومتري خاور – شمال خاور بندر تركمن واقع مي شود. رومركز زمينلرزه در زمينهاي پست دشت گرگان و حاشيه خزر قرار مي گيرد.
گستره كلانلرزهاي اين رويداد در جنوب باختر گستره كلانلرزه اي زمينلرزه ۱۴۷۰ گرگان ( جرجان ) ( Ms 5.5 ) قرار مي گيرد.
۲۸ نوامبر ۱۹۱۷ ، گليان ( Ms =5.9 )
اين زمينلرزه در ساعت ۱۴:۴۲  (GMT ) با بزرگي Ms5.9  و شدت ۳ ( مخرب ) و رومركز مهلرزه اي ۳۷٫۱۸N-57.88E ، شعاع گستره كلانلرزه اي ۲۰ كيلومتر و شعاع دريافت پذيري ۱۷۰ كيلومتر توسط امبر سز وملويل ( ۱۹۸۲) گزارش شده است. رومركز زمينلرزه در ۲۵ كيلومتري جنوب شيروان ( گليان ) و ۳۵  كيلومتري شمال خاور اسيزاين قرار مي گيرد.
Atlas اين زمينلرزه را با بزرگي Ms 5.7 و رومركز ۳۶٫۵۰N-69.10E در ۵۰ كيلومتري شمال باختر مشهد، ۱۸ كيلومتري جنوب چناران گزارش كرده است. همچنين زمينلرزه ديگري در ساعت ۱۷:۴۳  (GMT ) 28 نوامبر با بزرگي Ms5.2 و رومركز
 36.50N-58.40E در ۵۰ كيلومتري شمال باختر نيشابور، ۶۷ كيلومتري جنوب قوچان گزارش شده است.
۱۷ سپتامبر ۱۹۲۳ ، شمال بجنورد ( Ms=6.4 )
در بامداد ( ۷:۰۹  (GMT ) 25 شهريور ۱۳۰۲ شمسي ، زمنيلرزه اي ويرانگري در روستاهاي دراز ناي رود اترك، شمال باختر بجنورد، روي داد ( شكل) : ناحيه اي كه عمدتاً آسيب ديد در دامنه هاي شمالي خاوري آخرداغ  و در دامنه هاي جنوب باختري كوه باب بلند جاي داشت كه در آن ۱۰ روستا ويران شد و ۲۲ روستاي ديگر به سختي آسيب ديد. تلفات در اين ناحيه ۱۵۷ كشته و ۱۴۶ زخمي ذكر شده است و به  دارايي ها نيز زيان چشمگيري رسيد. در بجنورد به ساختمان هاي همگاني آسيب رسيد و برخي خانه ها ويران شد، اما كسي كشته نشد. دامنه آسيب ها تا شيروان، گيطات و دربد گسترش داشت. در منطقه قلعه جق اين لرزه زمين لغزه هاي گسترده اي را به راه انداخت و در جاهاي ديگر گواه هايي بر دگر ريختي زمين ديده شد. اين دگر ريختي هي احتمالي بصورت شكاف هاي بازي از قلعه جق در دارز ناي چند كيلومتر با روند ۲۴۰ كشيده شده بود. زمينلرزه در عشق آباد (۱۱۰ كيلومتري)  به نيرومندي حس شد و در مشهد ( ۲۶۰ كيلومتري جنوب خاور) و كارانسژيك ( ۲۳۰ كيلومتري شمال باختر ) نيز دريافت پذير بود. به دنبال زمينلرزه پسلرزه هايي آمد كه دست كم يك ماه دنباله داشت و آسيب هاي افزونتري به بجنورد رساند به گونه اي كه در آن هيچ حادثه اي براي سكونت امن تلقي نمي شد ( امبرسز وملويل،۱۹۸۲).
روزنامه ايران ، مورخ ۲۸ سنبله ۱۳۰۲- ۲۰ سپتامبر ۱۹۲۳ در شرح رويداد اين زمينلرزه چنين مي نويسد:‌به موجب تلگراف واصله از بجنورد روز ۲۵ برج جاري يكساعت قبل ازظهر زلزله شديدي در بجنورد حالت گرديد. متجاوز از ۲ دقيقه با كمال شدت زمين متزلزل بود و صداي بسيار مهيبي شنيده شد. بيشتر ابنيه و عمارات و دكاكين بجنورد يا خراب شده و يا شكست خورده است ولي بحمدالله آسيب جاني به كسي وارد نيامده است و بعضي از اشخاص كه زير آوار رفته بودند،‌آنها را بيرون آورده اند و فقط اعضيشان مجروح شده است.
زمينلرزه توسط امبرسز وملويل ( ۱۹۸۲) با بزرگي Ms6.3 و mb 6.1 ،شدت رومركزي ۲+ ( ويرانگر) ، شعاع گستره كلانلرزه اي ۱۳ و شعاع دريافت پذيري ۲۶۰ كيلومتر با رومركز مهلرزه اي ۳۷٫۶۳N-57.ooE مكان يابي نموده است. بدين ترتيب رومركز ISS با خطاي ۳۱۰ كيلومتري در راستاي جنوب باختر ( N220 ) در نزديگي طرود واقع مي شود و رومركز نوروزي نيز با خطاي ۷۳ كيلومتري در راستاي N300 در نزديكي ايران و تركمنستان قرار مي گيرد.(۱۹۹۸) Engdahl et al  نيز با استفاده از داده هي دور لرزه اي ، اين زمينلزه را مورد مكان يابي مجدد قرار داده اند و با درجه تحليل ضعيف و خطاي استاندارد موقعيت بيش از ۳۵ كيلومتر ، رومركز را ۳۷٫o56N-57.715E و بزرگي را Ms6.5 تعيين كرده اند. اين مكان يابي مجدد نيز داراي خطاي ۷۸ كيلومتر در راستاي جنوب خاور ( N145 ) مي باشد. (۲۰۰۱) Ambraseys زمينلرزه را با رومركز مهلرزه اي، بزرگي گستره كلانلرزه اي اين رويداد با گستره كلانلرزه اي ۹۴۳ سملقان و ۱۸۱۰ غلامان همپوشاني دارد.
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زمين لرزه چيست ؟ زمين لرزه عبارت است از لرزش ناگهاني يا اختلال در سطح زمين كه باعث مي شود به وسيلة حركاتي در لايه هاي خارجي تر زمين انرژي ، كه به صورت طبيعي بوجود مي آيد در زمين باعث آشفتگي و يا فشار وارد كردن مي شود و خودش را آزاد مي كند و باعث تكانهاي تند و شديدي مي شوند كه ما آنرا به عنوان زمين لرزه تعبير مي كنيم
گسل چيست ؟
يك گسل يا گسله عبارت است از يك لايه در سطح خارجي زمين جايي كه صخره هاحركت مي كنند به نسبت لايه هاي و درجات انرژي بالاتر . يك گسل زمانيكه لغزش مي كند ارتعاش رخ مي دهد و نتيجة آن زمين لرزه است . 

پس لرزه چيست ؟ 
پس لرزه عبارت است از زمين لرزه هاي كوچك كه رخ مي دهند سريعاً بعد از زمين لرزه . پس لرزه ها احساس مي شوند مثل يك سري از حركات تكان دهنده و معمولاً وهمراه هستند با زمين لرزه هاي بزرگتر . 
لرزه شناسي ؟ 
واژة لرزه شناسي يك واژة يوناني و تحت الفظي است كع تعريف مي شود به عنوان به لرزه درآوردن . اطلاعات و بررسي هاي زمين لرزه تعريف مي شود تحت عنوان لرزه شناسي .
لرزه شناسي دانشمنداني هستند كه تحقيق و بررسي مي كنند زمين لرزه و موضوعات مربوط به آن را . بوسيلة تجزية تحليل هاي دقيق سطح زمين قبل از ، در حال و بعد از زلزله لرزه شناسان قادر خوهند بود كه ببينند چگونه انرژي زمين حركت مي كند . ر سالهاي اخير مطالعات گسترده بوسيلة لرزه شناسان انها را قادر به ين كرده كه با دقت اشاره كنند . به اثرات ويرانگر زلزله و يك آموزش عمومي بدهند براي اينكه چگونه آماده كنند خود را براي تكانها و لرزشهاي شديد زمين . كارهاي زيادي جهت كم كردن و كاهش دادن خسارت ناشي از زمين لرزه از جمله ساختماني ، سازه اي و جراحتي و حتي جلوگيري از مرگ در دنيا انجام شده است . 
لرزه نگار : يك ماشين علمي است كه براي ضبط كردن حركات در سطح زمين به كار مي رود . 
درجة ريشتر : يك ماشين نيست بلكه يك فرمول رياضي است كه تخمين مي زند طول امواج ضبط شده در لرزه نگار را . اندازه گيري نتايج سايز و اندازة ‌دقيق زمين لرزه را مشخص مي كند . 
كجاها زمين لرزه رخ مي دهد ؟
البته براي زمين لرزه اين ممكن است كه در هر جاي كرة زمين اتفاق بيفتد اما لرزه نگار بيانگر اين مطلب است كه زلزله ها بيشتر در نقاط بخصوصي احساس مي شوند و رخ مي دهند . 

كمربند مرتعش اقيانوس آرام 
اين ناحيه پيدا مي شود در لبة خارجي اقيانوس آرام . حدود ۸۰ درصد زمين لرزه هاي بزرگ در اين ناحيه رخ مي دهد . كمر بند مرتعش اقيانوس آرام اندازه گيري مي شود از شيلي تا آمريكاي جنوبي و نواحي غربي ايالات متحده ، و همچنين شامل نواحي شمالي بالاي آلاسكا جزيرة آليوتين ، ژاپن ،‌زلاندنو نيز مي شود . 


آلپايه : 
هيماليا ، مديترانه ، و اقيانوس اطلس تشكيل مي دهند نواحي كمربند آلپايه را . تقريباً  18 درصد زمين لرزه د راين نواحي رخ مي دهند . 

لبة مياني اقيانوس اطلس : 
لبة مياني اقيانوس اطلس سومين ناحيه اي است كه بيشتر لرزه ها رخ مي دهند و پرسش مي دهند نواحي محور شمالي جنوبي اقيانوس اطلس را اقيانوس قطب شمال تا نواحي جنوبي آفريقا . 
در ايالات متحده ،‌آلاسكا و كاليفرنيا زمين لرزه هاي بيشتري ديده مي شود در هر سال نيست به جاهاي ديگر و ايالات ديگر . فلوريداوداكوتاي شمالي همواره تحت تأثير زمين لرزه ها قرار دارند . 
معمولاً چه زماني زمين لرزه ها رخ مي دهند ؟ 
لرزه هاي كوچك : زمين لرزه هر روز رخ مي دهد در حقيقت صدها زمين لرزة مختلف هر روزه رخ مي دهد در كرة‌خاكي ما زمين خوشبختانه بيشتر آنها آنقدر كوچكند كه احساس نمي شوند . هر روزه لرزه نگار ثبت و ضبط مي كند حركتهاي كوچك زمين را كه بيشتر آنها كوچكند و خساراتي را به بار نمي آورند لرزه هاي كوچك از نظر تكنيكي شناخته مي شوند به عنوان خيلي كوچك ، كوچك و لرزه هاي سبك كه بين ۳ تا ۴ ريشتر اندازه گيري مي شوند . 

لرزه هاي ملايم و متعادل : 
لرزه هاي ملايم تقريباً ۱۵ تا ۲۰ بار در هر سال رخ مي دهند . لرزه هاي ملايم اندازه گيري مي شوند بين ۶ـ۵ در واحد ريشتر كه مي توانند ميليونها دلار خسارت به بار مي آورند . 
  • بازدید : 154 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زمين لرزه تكان ناگهاني زمين مي باشد كه در اثر شكسته شدن يا جابجا شدن سنگهاي زير سطح زمين بوجود مي آيد . زمين لرزه ها مي توانند باعث فرو ريختن ساختمان ها و پل ها ، سقوط خطوط تلفن و آتش سوزي ، انفجار وريزش كوهها شوند . همچنين زمين لرزه ها مي توانند باعث ايجاد امواج بسيار عظيمي شوند كه سونامي ناميده شده و مي توانند مسافت زيادي را تا رسيدن به مناطق ساحلي و برخورد به اين منطقه ها طي نمايند 
قبل از زمين لرزه چه اقداماتي ميتوان انجام داد :
۱ـ آشنايي با اصطلاحات مرتبط با زمين لرزه 
زمين لرزه ، يك تكان و لغزش ناگهاني بخشي از پوسته زمين مي باشد كه درپي يك سري لرزش ها اتفاق مي افتد .
پس لرزه ، يك زمين لرزه با همان شدت يا شدتي كمتر كه پس از زمين لرزه اصلي رخ مي دهد .
گسل ، جابجايي پوسته زمين در راستاي گسل ـ منطقه اي ضعيف كه در آنجا دو قطعه پوسته از هم جدا شده اند . در زمين لرزه هاي شديد ، پوسته تنها چند اينچ يا چند فوت حركت مي كند .
مركز زلزله ـ منطقه اي از سطح زمين ، درست بالاي مبدأ يا خاستگاه زلزله 
امواج لرزه اي ـ ارتعاشاتي هستند كه از مركز زمين لرزه با سرعت هايي معادل چندين مايل درثانيه به سمت بيرون حركت مي كنند . برخي ازاين ارتعاشات مي توانند بعضي ساختمانها را چنان با سرعت تكان دهند كه باعث فرو ريختن آنها شوند .
بزرگي ـ نشان مي دهد كه چه مقدار انرژي آزاد شده است . اين انرژي را مي توان با استفاده از ايستگاه ثبت اندازه گيري كرده و يا بوسيلة خطوط گرافيكي برحسب مقياس ريشتر نمايش داد . شدت زمين لرزه اي معادل ۷ برحسب مقياس ريشتر نشان دهنده يك زمين لرزه بسيار قوي مي باشد . هر عدد صحيح در مقياس ريشتر نشان مي دهد كه ميزان انرژي آزاد شده تا ۳۰ برابر افزايش يافته است . بنابراين زلزله اي به شدت ۶ نسبت به زلزله اي به شدت ۵ ، تقريباً ۳۰ برابر قويتر مي باشد . 
۲ـ مواردي را در منزلتان پيدا كنيد كه مي تواند در موقع بروز زلزله ايجاد خطر كند .
سيم كشي هاي برق خراب و خطوط گاز نشتي را تعمير كنيد .
دستگاههاي آب گرمكن و دستگاههاي گازي را در محل استقرارشان محكم كنيد . ( اين دستگاهها داراي يك سيستم خودكار گاز مي باشند كه درموقعوقوع زمين لرزه به كار مي افتد .)
اشيا سنگين يا بزرگ را در قفسه هاي پايين تر قرار دهيد . قفسه ها را محكم به ديوارها وصل كنيد اشيا بلند و بسيار سنگين را در محل استقرارشان محكم كنيد .
غذاهاي نگهداري شده در بطري ، ظروف شيشه اي چيني و ديگر ظروف شكستني را در قفسه هاي پايين تر يا كابينت هايي كه درب آنها محكم بسته مي شوند نگهداري كنيد . 
وسايل روشنايي سقفي را محكم كنيد . ترك هاي گچي عميق درسقف يا ستون ساختمان را يافته و تعمير كنيد . توصيه هاي كارشناسانه را بخصوص درصورت مشاهدة علائمي از نواقص ساختاري ، بكار بريد .
مطمئن شويد كه پي ساختمان كاملاً محكم مي باشد .
براي جلوگيري از نشت آب يا گاز از لوله هاي ارتجاعي مناسب استفاده كنيد . وسايل ارتجاعي در برابر شكستگي مقاوم ترند .
۳ـ بدانيد كه چه وقت و چگونه بايد آب ، برق و گاز را از شير فلكه يا كليد اصلي قطع نمود .
۴ـ دستورالعمل هاي مقابله با زلزله را با اعضاي خانواده تان تمرين كنيد . 
در هر اتاق در زير يك ميز محكم و بادوام يا درمقابل يك ديوار تورفته ، مكان هاي امني را معين كنيد . با اجراي عملي اين دستورالعمل ها توسط خود و اعضاي خانواده تان ، آنها را به خوبي بياموزيد . نواحي خطرناك هر اتاق را شناسايي كنيد . اين نواحي شامل پنجره ها كه امكان فروريختن يا خرد شدن شيشه ها در آن وجود دارد ، قفسه هاي كتاب ومبلمان كه امكان افتادن آنها وجود دارد و روشنايي هاي سقفي كه امكان سقوط آنها وجود دارد مي باشد .
۵ـ طرحي را جهت الحاق اعضاي خانواده به يكديگر در يك محل پس از وقوع طراحي كنيد . يك خط تلفن خارج شهري را در اختيار اعضاي خانواده قرار دهيد تا بواسطه آن بتوانند ديگران رادر جريان سلامت خود قرار دهند . 

عتیقه زیرخاکی گنج