گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبpdf تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت  سیستم وبهره وری  ارائه مدلی بر اساس UML برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۴۱صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdfقابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با فروشگاههای دیگر بسیار با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید 
فهرست مطالب

مقدمه

روش تحقیق

فلسفه تحقیق

هدف تحقیق

مشی تحقیق

UML چیست؟

زیرساختهای UML

تئوری محدودیت ها

اعمال تئوری محدودیت ها در کنترل پروژه

قدمهای تئوری محدودیت ها در کنترل پروژه

تضاد پایه ای

مدل UML

مدل سازی

ساختار داده پروژه ها

نگاه شی گرا به پروژه

پروژه

زنجیر

بافر

منبع

کاربر

کارمند

زمان بندی

ورود اطلاعات

زمانبندی مداوم یا یکباره

رفتار با بافرها در زمان بندی

روش زمان بندی

تعیین زنجیره بحرانی

تعیین زنجیره های فرعی

تعیین اندازه بافر

روش CUT و PAST

روش جذر مربعات

روشهای وفقی

مقایسه روش های تعیین اندازه بافر

روش پیشنهادی برای تعیین اندازه بافر

کنترل

معماری کلی

روش پیشنهادی برای سیستم کنترل

معماری سه لایه نرم افزاری

نمودارها

نتیجه گیری

تحقیقات آتی

چکیده:

این پایان نامه با مروری دقیق و گسترده بر ادبیات روش زنجیرهی بحرانی در سیستم کنترل پروژه سعی در ارائهی مدلی بر اساس UML برای آن داشته است تا از سویی پایه ای برای ایجاد یک نرمافزار فراهم گردد و از سویی دیگر کاستیهایی که در این متدولوژی وجود دارد مشخص گردد تا بتواند مورد بررسی و تحقیقات آینده قرار گیرد. مطالعهی ادبیات به
ادبیات زنجیرهی بحرانی بسنده نکرده و در تمام تئوریهای حواشی این متدولوژی ادامه یافته است. این تئوریها از سویی به ریاضیات پیچیدهای مانند حل RCPSP و از سویی دیگر به تئوریهای مدیریتی دمینگ و نظریهی محدودیتها میرسد.
حاصل بررسیهای به عمل آمده مشخص ساخت که به لحاظ عملی نقاط ضعفی در این سیستم وجود دارد، که میتوان به چگونگی تعیین اندارهی بافر، نحوهی زمانبندی سیستم در طول اجرای پروژه و الگوریتم زمانبندی اشاره کرد پس از انجام این مطالعات مدل UML برای این متدولوژی توسعه یافت.. هر بخش بسته به زمینه و پیچیدگیهای خود در درجات مختلف مبسوط و رسم گردیده است و در مورد گزینههای مختلف اجرا نیز توضیحاتی داده شده است. حاصل این تحقیق مدل UML ای برای دو بخش زمانبندی و کنترل است. این مدلها از دیاگرامهای اولیه که از دیدگاه کاربر سیستم را نمایش میدهند شروع و تا نمودارهای استاتیک و دینامیک سیستم پیش میروند. در برخی مواقع الگوریتمهایی برای پیادهسازی نمودار ها نیز ارائه شده است.به این ترتیب این پایان نامه از سویی یک راهنمای پراتیک را در اختیار قرار میدهد تا بتوان با پیروی از آن به پیادهسازی این روش چه با استفاده از رایانه و چه به صورت دستی  اقدام کرد، و از سویی دیگر یک تصویر غنی ۱ از این متدولوژی ارائه میکند تا بتوان به صورت شفاف آن را مطالعه و مورد بررسی قرار داده کاستیهایی آن را مشاهده و بتوان در رفع آنها اقدام کرد.


عتیقه زیرخاکی گنج