گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 332 views
 • بدون نظر
این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

محل كار آموزي اينجانب بنا به درخواست خود و راهنمايي  استاد محترم جناب آقاي مهندس مشيدي كه از طرف سازمان مسكن انقلاب اسلامي  نيز تعيين شده در كوي رضوي و همچنين مكانهاي فرعي ديگر كه در كمك به شناخت انواع ساختمان و رشته ي مربوطه كه ساختمانهاي بتوني مي باشد در كوي امين ومكان ديگر دانشگاه در حال احداث سردشت مي باشد كه كليه اين كارگاهها در شهر اراك مي باشد كه هر كدام از اين موارد  به طور كامل توضيح داده مي شود
۱-۲-پروژه كوي رضوي
پروژه كوي رضوي كه يك پروژه ۱۴۲ واحدي ميباشد كه حدود ۸۵-۸۰ درصد آن به اتمام رسيده كه شامل ۶ بلوك ۴ طبقه با پيلوت كه دو بلوك آن به طور كامل ساخته شده و۳ بلوك ديگر در مراحل سفت كاري و نازك كاري و… مي باشند وبلوك آخر در مراحل ساخت سقف وكف و ديوارچيني مي باشد هستند . عوامل اين شركت و پروژه غبارتند از:
۱-پيمانكار:شركت قدر ساز اراك به مدير عاملي محمد جعفري ۲-رييس  هييت مديره: مهندس معمار آقاي شعبان جعفري ۳-كار فرما:بنياد مسكن انقلاب اسلامي ۴-ناظر پروژه: مهندس افشار ۵-سرپرست كارگاه :مهندس رفيعي ۶-معاون بخش مسكن :مهندس اطهري ۷-رييس بنياد مسكن :جناب آقاي مهندس ملكي 
آماده كردن كارگاه:
پس از تحويل كارگاه ،پيمانكار بايد بر اساس ظوابط و مندرجات قرارداد نسبت به آماده سازي كارگاه اقدام كند. آماده سازي اوليه به منظور استقرار عوامل اجرايي و شروع كار به شرح زير است:
۲-۱-۱ تخريب ساختمان هاي موجود
ساختمان هاي موجود و قديمي كه در محدوده عملياتي پروژه و در محل اجرا و استقرار بنا هاي جديد بوده و به منظور انجام كار ،تخريب آنها ضروري است،بايد با نظر كارفرما طبق دستورات دستگاه نظارت اندازه گيري ،صورت مجلس و تخريب شوند .اين موارد بايد در مشخصات فني خصوصي ذكر گردند.قبل از شروع به تخريب ساختمان ها بايد مسايل ايمني واصول فني در مورد قطع و كنترل انشعابات خطوط آب،برق،تلفن و… با هماهنگي سازمان هاي مسئول مراعت گردد.در صورت لزوم بايد مصالح حاصل ار تخريب مطابق نظر دستگاه نظارت دسته بندي و در محل هاي مناسب انبار شوند. 
۲-۱-۲ تسطيح محوطه ،گودبرداري ها و زهكشي
چنانچه محوطه كارگاه داراي پستي و بلنديهاي زياد باشد به نحوي كه مانع از شروع اجراي عمليات گردد پيمانكار بايد با نظر دستگاه نظارت نسبت به تسطيح محوطه تا تراز مورد نظر و پاك كردن آن اقدام نمايد.گودبرداري محل سازه ها بايد با توجه به رعايت نكات ايمني و حفظ ساختمان هاي موجود همجوار و رعايت مقررات و دستورالعملهاي شهرداريها و وزارت كار صورت گيرد و تدابير لازم هنگام گودبرداريها و حين عمليات ساختماني در مورد حفاظت ساختمانهاي همجوار اتخاذ گردد.

۲-۱-۳ نقاط نشانه و مبدا
براي پياده كردن قسمت هاي مختلف پروژه وتعيين حدود قانوني كار و مرز عمليات قرارداد بر اساس نقشه هاي اجرايي ،مقدار كافي نقاط نشانه و مبدا از طرف كار فرما و دستگاه نظارت طي صورت جلسه اي هنگام تحويل زمين در اختيار پيمانكار قرار داده خواهد شد.
پيمانكار موظف است نسبت به حفظ و حراست اين نشانه ها ضمن عمليات اجرايي و تا پايان كار و تحويل موقت اقدام نمايد .در صورت نياز پيمانكار موظف است بر اساس نشانه هاي اصلي نسبت به ايجاد نشانه هاي فرعي و كمكي اقدام نمايد .اين نشانه ها بايد توسط پايه هاي بتوني حداقل ۱۵*۱۵ و ارتفاع ۷۰ سانتيمتر ساخته شود و حداقل ۲۰ سانتيمتر از آن ، از سطح زمين تسطيح شده اجراي عمليات بالاتر باشد 
۲-۱-۴ پر كردن چاهها ،قنوات و قطع اشجار
چاههاي آب و فاضلاب و قنوات متروكه كه در محوطه عملياتي پروژه واقع شده اند وپر كردن آنها ضروري است بايد با نظر دستگاه نظارت پر و ساخته شوند.پاك كردن محوطه از ريشه درختان و اشجار بايد بانظر دستگاه نظارت صورت گيرد .
۲-۱-۵ ساختمان ها و تاسيسات تجهيز كارگاه
پيمانكار بايد بر اساس دستورالعملها و مشخصات مندرج در مشخصات فني خصوصي و فهرست مقادير وبها نسبت به اجراي ساختمان ها و تاسيسات مربوط به تجهيز كارگاه اقدام نمايد .ساختمان هاي مربوط يه تجهيز كارگاه و تاسيسات مربوط بايد داراي استحكام كافي و از نظر فضا جوابگوي نيازهاي پروژه بوده و اصول ايمني در آنها رعايت شده باشد.
۲-۱-۶ تحويل وكنترل مصالح
محل دپوي مصالح ساختماني نظير آجر،سيمان،شن و ماسه و آهن آلات بايد در نقشه جانمايي كارگاه مشخص شود. كالاهاي بسته بندي شده بايد در محلهاي سرپوشيده و انبارهاي مناسب نگهداري و دپو شوند.مصالح خراب و نامرغوب كلأ نبايد به كارگاه وارد شود،در صورت ورود مصالح نامرغوب پيمانكار بايد بلافاصله آن را از كارگاه خارج سازد.مصالحي كه در مرغوبيت آن شك وترديد باشد نيز بايد مورد ارزيابي و آزمايش قرار گيرد تا در صورت اثبات عدم مرغوبيت سريعأ از كارگاه خارج شود.ممكن است مصالح پاي كار به هر دليل بر اثر توقف زياد در كارگاه بموقع مصرف نشود و در نتيجه خواص خود را از دست بدهد يا كلأ درمشخصات آن تغيير حاصل گردد. در اين قبيل موارد بايد با حصول اطمينان از كيفيت اين مصالح نسبت به استفاده از آنها اقدام گردد.به طور كلي تمامي مصالح بايد قبل از مصرف، كنترل و مناسب بودن آن مورد تاييد قرار گيرد.
۲-۱-۷ ساير موارد
چنانچه مواردي در طرح پيش بيني شده باشد و شرايط خاص پروژه  رعايت آن موارد را الزامي نمايد، بايد اين موارد در مشخصات فني خصوصي منعكس گردد
فصل سوم:توضيح وانتقاد از كارگاه كوي رضوي بر اساس عكسها
عكس شماره ۳-۱:موقعيت قرارگرفتن دستگاه برش قطعات چوبي و قالبهاي چوبي جهت قلب بندي در ساختمان. اين دستگاه بايد در محل مناسب در كارگاه قرار گيرد كه به آساني بتوان از آن استفاده كرد و در معرض مصالح ساختماني و راه عبور و مرور كارگران قرار نگرفته باشد تا در هنگام نياز بتوان از آن بطور مفيد استفاده كرد. در هنگام كار كردن با آن بايد دو نفر جهت اندازه گيري و برش قالب ها حضور داشته باشند. نكته:در هنگام كار كردن با اين دستگاه كه خطر پرش براده هاي چوب به اطراف را دارد بايد نكات ايمني مخصوصاً دستكش و كلاه ايمني و عينك مخصوص همراه داشته باشند و در هنگام كار نكردن با آن روي آنرا بپوشانيم.در عكس گرفته شده نكته قابل توجه اين است كه دستگاه را بر روي قالب هاي هنوز بتن ريزي نشده قرار داده اند در هنگام روشن شدن دستگاه، باعث لرزش و لغزش قالب هاي زير دستگاه مي شود كه اين امر طبق قوانين ، ايمني نميباشد
عكس شماره ۳-۱
عكس شماره ۳-۲:چگونگي قرار گرفتن و قالب بندي در نماي زيرين به اين گونه ميباشد، كه قالبهاي چوبي به كمك قطعه چوبي عريض بين دو تير (پل)توسط قطعات مكعب مستطيل بنام چهار تراش به ارتفاع ۱۵سانتيمتر مي باشند حايل مي شود.تيرها و پل هاي مرتبط به يكديگر در هنگام بتن ريزي كه در لابلاي بتن قرار مي گيرند، بايد توسط موادي به نام پرايمر (نوعي قير رقيق)كه از مشتقات قير مي باشد به عنوان ضد زنگ آغشته شوند . نكته:قالبهاي چوبي بايد دقيقاً دركنارهم قرارگيرند و هم تراز باشند و از قالب هاي تركدار و شكسته و پوسيده استفاده نشود فاصله بيش از حد ما بين قالب ها باعث ريزش بتن از اين فواصل به طبقات پايين مي
عكس شماره ۳-۳:بتن ريخته شده و خشك شده بايد سطحي صاف و هموار را داشته باشد. بعد از بتن ريزي سقوف به ديوارهاي اطراف و داخلي مي پردازند.ميزان ضخامت بتن حدود ۷سانتيمتر مي 
باشد.نكته:پس از هموار كردن و هم سطح كردن بتن تازه بايد از راه رفتن و قرار دادن اشياء روي بتن خود داري شود تا بتن سوراخ ويا نا هموار نشو

عكس شماره ۳-۴:قالب هاي استفاده شده پس از جدا سازي از بتن خشك شده بايد دوباره تميز شده و اگر شكسته شود كنار گذارده شود و اگر گوشه و كنار آن نياز به برش پيدا كرد، برش زده شود و اگر بتن به آن چسبيده شده بايد تميز شود و به مكاني مناسب به دور از چوب هاي ناسالم جمع آوري شود. از چوبهاي شكسته شده در موقع سرما مي توان براي گرم كردن كارگاه استفاده كرد. نكته:در هنگام جابجا كردن بايد مراقب ميخ ها و تراشه هاي قالب هاي چوبي باشيم و حتماً به دستكش مجهز باشيم.
 • بازدید : 163 views
 • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد زهکشی و بهسازی خاک رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
این فایل در ۵۴ صفحه در قالب ورد و pdf برای دانشجویان رشته تکنولوژی محیط زیست در مقطع کاردانی آماده شده است.که امیدوارم مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.
برخی از عناوین موجود در این مقاله :
۱- اثرات جهانی بهسازی خاک در توسعه کشاورزی و محیط زیست
۲- امنیت غذایی،کشاورزی پایدارو محیط زیست
۳- راه حل های جهانی بهسازی خاک
۴-اهداف زهکشی
۵- کلیات زهکشی
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این فایل مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

مقدمه

توليد فراوان خوار‌وبار و فرآورده‌هاي كشاورزي در بخشهايي از كرة زمين و نياز نوميدانه به آن در بخشهاي ديگر، اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي ويژه‌اي پديد آورده است. به طوري كه نه تنها سرنوشت سياسي ـ اقتصادي كشورهاي نيازمند به وسيلة كشورهاي صنعتي رقم مي‌خورد، بلكه زندگي روزمرة مردم سرزمينهاي وابسته نيز به تصميماتي بستگي يافته كه در كشورهاي سلطه‌گر گرفته مي‌شود.

          تقسيم جهان به اكثريت نيازمندان و گرسنگان مصرف كننده و اقليت توليد كنندة مواد غذايي، گسترده شدن هر روزة فاصلة ناپيمودني توليد و انباشت انبوه فرآورده‌هاي كشاورزي از سويي و فقر پايدار از سوئي ديگر، به فاجعه‌اي آن چنان دردناك انجاميده، كه بحران ناشي از آن، بازتابهاي عميقي را در در سراسر جهان به وجود آورده و پيامدهاي نگران كننده‌اي به بار خواهد آورد.

          ))شوراي جهاني تغذيه وابسته به سازمان ملل(( در گزارشهاي سال ۱۹۷۴ و ۱۹۸۱ اعلام مي‌كند كه ۶۵ كشور جهان سوم تا پايان قرن بيستم از تغذية مردم خود كاملاً ناتوان خواهند شد، همين گزارش مي‌افزايد: «هم اكنون در جهان، ۲۰۰ ميليون كودك كمتر از ۵ سال، از سوء تغذيه و گرسنگي رنج مي‌برند.

          طبق ارقام هراس آوري كه در »كنفرانس روز جهاني تغذيه» (اكتبر ۱۹۸۱) اعلام شد، در هر ۲ ثانيه يك كودك بر اثر گرسنگي تلف مي‌شود و تنها در امريكاي لاتين سالانه يك ميليون كودك جان خويش را به دليل گرسنگي از دست مي‌دهند.بدين سان در حالي كه جهان پيشرفته با مسايل مازاد توليد خويش روبرو است، بي‌غذايي و بدغذايي در كشورهاي جهان سوم، به شكار مرگبار انسانها ادامه مي‌دهد. در جهاني كه اجساد باد كردة كودكان آسيايي و آفريقايي كه از گرسنگي، به مرگي دردناك مرده‌اند حتي در شهرهاي بزرگ كشورهاي عقب افتاده، منظره‌اي عادي و معمولي است، در جهاني كه بي‌غذايي و سوء تغذيه داغ خويش را بر چهرة ملل كشورهاي جهان سوم نقش كرده است و انواع بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و كمبود مواد غذايي، همراهان جدايي ناپذير انسان گرسنه شده‌اند، ايالات متحدة امريكا با مشكل توليد اضافي غلات روبرو است.

          پژوهشهاي علمي نشان مي‌دهد، كه از سال ۱۹۳۱ تا كنون مقدار غذاي سرانه نه تنها افزايش نيافته، بلكه طي دهة گذشته كاهش هم يافته است.

          تا دو قرن پيش و قبل از بهره‌گيري از نتايج انقلاب صنعتي دوم در كشاورزي، بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي، خود، توليد كنندگان اصلي و صادر كنندگان محصولات كشاورزي اعم از غذايي و صنعتي بوده‌اند. از قرن ۱۵ تا اواخر قرن نوزدهم ميلادي سياست استعماري كشورهاي اروپاي غربي بر اين بود كه كشورهاي زير سلطة آسيايي و آفريقايي و آمريكاي لاتين، به امر كشاورزي تك پايه‌اي اشتغال داشته و اروپاي غربي به توليد صنعتي بپردازد. اين تقسيم كار جهاني، كشورهاي زير سلطه را به توليد كنندگان محصولات كشاورزي تبديل كرد، به اين ترتيب، كشورهاي زير سلطه نه تنها مواد غذايي مورد نياز دنياي صنعتي آن روزگار را تأمين مي‌كردند، بلكه توليد كنندة مواد اولية كارخانه‌هاي توليدي اروپاي غربي نيز بوده‌اند.

اگر هدف خودکفايي کشاورزي باشد ، تأمين آن جز از طريق افزايش سطح زير کشت ويا افزايش عملکرد و يا هر دو ، امکان پذير نيست و جهت دست يابي به اين آرمان ،اجراي شبکه هاي زهکشي در صورتي که ساير عوامل توليد در موقعيت بهينه و مطلوبي 

باشند ، به اين هدف کمک مي کند ولي در صورتي که زهکشي را بدون توجه به ساير عوامل توليد مورد توجه قرار داده و چنان پنداريم که کمبودها و نواقص و معايب ساير عوامل نيز با گذاردن چند تمبوشه درخاک بر کنار مي شود ،اشتباه بزرگي را مرتکب شده ايم .

بنابراين طرح زهکشي هنگامي موفق خواهد شد که بخشي از يک طرح توسعه کشاورزي ويا توسعه اقتصادي باشد .


 • بازدید : 173 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از زمانهاي بسيار دور بناي سدهاي خاكي به منظور كنترل و ذخيره آب معمول بوده است. اما به علت امكانات محدوده و عدم شناخت قوانين مكانيك خاك و هيدروليك، ارتفاع سدها و بندهاي خاكي از يك مقدار محدودي بيشتر نمي شده است، هرچند از نظر وسعت و طول سد چنين محدوديتي وجود نداشته است
علي رغم اين پيشرفت ها هنوز مشكل است كه بتوان راه حل هاي رياضي محكمي براي مسايل طراحي سدهاي خاكي پيشنهاد نمود، و در نتيجه بسياري از اجزاء سدها هنوز بر مبناي تجزيه و ذوق و ذكاوت مهندسين طرح و اجراءٍ مي گردند، به عبارت ديگر طرح تيپ دقيق و كامل وجود ندارد.
به منظور تأمين يك طرح دقيق و منطقي در سدهاي خاكي لازمست كه وضعيت شالوده سد و مواد مشكله آن كاملاً مورد بررسي و مطالعه اوليه قرار گرفته و اجراي سد با روش هاي كنترل شده و دقيقاً مطابق برنامه پيشنهادي طراح انجام پذيرد.
به عنوان يك اصل، اين دو نكته مسلم است كه:
۱- سد به عنوان يك مخزن بايد غيرقابل نفوذ باشد.
۲- در تمام وضعيت هاي ممكن (وضعيت بلافاصله پس از ساخت، ضمن ساخت، وضعيت هاي مخزن پر، طغيان، تخليه سريع، بارندگي و حتي در مواقع سيلهاي استثنائي چند هزار ساله) سد بايد مقاوم باشد.
روش ايجاد سدهاي خاكي امروزه عمدتاً  “با روش تراكم مكانيكي است، هرچند روشهاي ديگري مانند روش هاي هيدروليكي و نيمه هيدروليكي هم وجود دارد كه از اين روشها كمتر استفاده مي گردد، مگر در مورد سدهاي باطله كه ضرورتاًِ” هيدروليكي است.
بخش اصلي سد خاكي كه توده خاكي كوبيده شده است (در حقيقت سازه سد) به نام بدنه سد ناميده مي شود، و زميني كه سد بر روي آن قرار گرفته تا آن حد كه تحت تأثير فشار حاصل از سد و نفوذ پذيري آب سد مي باشد به نام شالوده (فونداسيون) است. به جز اين دو بخش اصلي، اجزاء ديگري از قبيل آب بندها، زهكش ها،   پوشش ها و غيره وجود دارد كه اهميت آنها به لحاظ حفاظت و ايمني و عملكرد سد براي آن نقش حياتي دارند.
انواع سدهاي خاكي 
از ديدگاه تكنيك و روش ساخت، سدهاي خاكي به دوگروه هستند كه تقريباً تمامي آنها در گروه غلتكي (كوبيدني) قرار دارند و تعدادي در گروه هيدروليكي و نيمه هيدروليكي طبقه بندي مي شوند. منظور از سدهاي غلتكي اينست كه ساخت سد با روش كوبيدن خاك كه بوسيله غلتك است صورت مي گيرد، كه معمولاً در لايه هاي ۱۵ تا ۲۲ سانتيمتري در هر نوبت تراكم كوبيده مي شوند. منظور از روش هيدروليكي اينست كه بنا شدن سد (جابجائي مواد و قرارگرفتن آنها در محل) با كمك آب انجام مي گيرد و در ضمن جدا شدن آب از خاك، نوعي طبقه بندي طبيعي در دانه بندي خاك صورت مي گيرد كه براي سد مناسب مي باشد، يعني دانه هاي درشت تر در كناره ها و دانه هاي ريزتر در وسط سد قرار مي گيرند.
از ديدگاه همگني بدنه سد، نيز مي توان تيپ هاي مختلفي را از هم تشخيص داد كه عبارتند از:
تيپ همگن (Homogeneous )، تيپ مطبق (Cored يا Zoned ) يا مغزه دار، و تيپ ديافراگمي
انتخاب نوع سد خاكي و ابعاد هندسي
انتخاب نوع سد، يعني اينكه خاكي، پاره سنگي، بتن ثقلي، قوسي، پايه اي و غيره باشد.
اما هنگامي كه زميني همراه با شرايط ديگر براي بناي سدخاكي مناسب تشخيص داده شد انتخاب يكي از انواع سدخاكي مطرح مي شود.
نوع سد خاكي در بد و امر تابع مصالحي است كه در آن ناحيه يا در نزديكيهاي آن موجود است. نوع شالوده سدخاكي، هرچند باشد عمدتاً غير قابل تغيير است، مگر  لايه هاي سطحي آن كه ممكنست برداشته شده و به جاي آن در صورت لزوم خاك مناسب كوبيده شود. بنابراين وضعيت زمين محل يا شالوده تا حدزيادي در طرح سدخاكي (و اصولاً در انتخاب نوع سد اعم از خاكي و غيره) موثر است. به عنوان يك عامل فراگير بر تمام جنبه ها، مسأله اقتصادي بودن طرح نيز سرانجام مطرح مي گردد.
بطور كلي، چنانچه مواد نفوذ پذير و نفوذ ناپذير به فراواني در دسترس باشند، ترجيحاً از سدهاي مغزه دار (غير همگن) استفاده مي گردد هرچند نسبت حجمي مواد نفوذناپذير به نفوذ پذير (پس از تعيين مقدار لازم به منظور استحكام و آب بندي) نيز تابع هزينه هاي حمل و نقل آنها و نيز هزينه تهيه دانه بندي مورد نظر است.
 اگر سدي به صورت همگن ساخته شود ضرورتاً  “مواد تشكيل دهنده آن نفوذناپذير و يا كم نفوذپذير مي باشد و با وجود اين ضرورتاً بايد به نوعي زهكش (مثلاً زهكش افقي در پائين دست) مجهز باشد تا دامنه پايين دست همواره از اشباع شدن در اثر زه مصون بماند. از طريقي اگر سد عمتاً از مواد دانه درشت باشد ضرورتاً ” بايد مغزه اي نفوذ ناپذير در بخش مياني يا در محلي از دامنه بالا دست وجود داشته باشد تا آنرا كاملاً آب بندي كند.
چنانچه سد روي رسوبات نفوذ پذير ساخته شود، ميزان حد بالائي اتلاف آب از ا، بايد در بدو امر تخمين زده شود. مقدار تخميني اين حد را بايد با استفاده از رسم شبكه جريان و يا بر اساس نتايج تلمبه كردن آب در محل و نيز از تستهاي آزمايشگاهي بدست آورد و چنانچه مقدار اتلاف آب به صورت زه بيش از مقداري باشد كه براي پروژه سدسازي مورد نظر زيان بار باشد، لازمست از بعضي از انواع آب بندها استفاده شود.
انتخاب هر كدام از بخش هاي سد چه از نظر نوع و چه از نظر اندازه، بطور مستقل صورت نمي گيرد بلكه تابعي از مجموعه شرايط موجود است. مثلاً انتخاب شيب  دامنه ها، تابع نوع شالوده، مصالح، روش ساخت، و نوع سد است، بطوريكه هرچند شالوده سست تر باشد در شرايط يكسان ديگر، شيب دامنه ها بايد كمتر باشد و    دامنه ها گسرده تر شده باشند. براي يك شالوده معين،دامنه هاي سدهمگن كم شيب تر از دامنه هاي سد همگن كم شيب تر از دامنه هاي يك سد غير همگن است، و يا  دامنه هاي يك سد هيدروليكي باز هم كم شيب تر از دامنه هاي سد غلتكي است، زيرا در روش هيدروليكي مصالح كوبيده نمي شوند تا مقاوم گردند. دامنه هائي كه پوشش هاي محكم بتني و آسفالتي و سنگي برآنها قرار مي گيرند مي توانند بطور نسبي پرشيب تر ساخته شوند.
 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آب جاری یا آبی که از چشمه‌ها خارج می‌شود، نباید از روی یک ناحیه ناپایدار حرکت کند. وجود آب در سطح دامنه ، علاوه بر نقش فرسایشی ، به راحتی می‌تواند به داخل دامنه نفوذ کرده و به سرعت بر ناپایداری آن بیافزاید. دور نمودن آب از سطح دامنه و جلوگیری از نفوذ آن ، مخصوصا در مورد دامنه‌هایی که بطور بالقوه ناپایدارند، از مهمترین روشهای مهندسی دستیابی به پایداری است. 
شبکه زهکشی بسطی 
برای آنکه آب به داخل دامنه نفوذ نکند باید ترتیبی داد تا هرچه زودتر سطح دامنه را ترک گوید. احداث آبروهای مناسب در سطح دامنه ، یا در روی پلکانها ، یکی از مهمترین تمهیدات در این مورد است. این آبروها باید ضمن دارا بودن گنجایش و شیب کافی ، بسترشان نیز غیر قابل نفوذ باشد. برای جلوگیری از تخریب و پر شدن این جویها در طول زمان ، می‌توان آنها را با قطعات سنگ پر نمود.
این روش در مورد دامنه‌های خاکی یا دامنه‌های متشکل از سنگهای تجزیه شده ، مفید واقع می‌شود و می‌تواند علاوه بر پیشگیری ، در مراحل اولیه حرکت دامنه نیز نقش ترمیمی داشته باشد. نقش مهم دیگر شبکه زهکشی سطحی جلوگیری از فرسایش سطح دامنه توسط آبهای جاری است. مسدود کردن شکافها 
ترکها و شکافهای سطحی محلهای مناسبی را برای نفوذ آب به داخل دامنه فراهم می‌کند. وجود این شکافها ، مخصوصا در مراحل آغازین توسعه یک ناپایداری جدید ، مشکل آفرینتر می‌شود. پر کردن این شکافها توسط مواد غیر قابل نفوذی مثل رس ، بتن یا مواد نفتی می‌تواند تا حدود زیادی از انباشته شدن آب و نفوذ آن به داخل دامنه جلوگیری کند. این روش هم در مورد دامنه‌های خاکی و هم سنگی قابل اجراست و می‌تواند هم در پیشگیری بکار رود و هم در مراحل اولیه ایجاد یک زمین لغره ، پیشرفت آن را کند یا متوقف نماید. 
غیر قابل نفوذ کردن بخش دامنه 
یکی از رایجترین روشهای غیر قابل نفوذ کردن سطح زمین ، پاشیدن مواد نفتی (مالج) به سطح دامنه است. مالج به انواعی از مواد نفتی سنگین مایع اطلاق می‌شود که معمولا جزء محصولات زاید پالایشگاه یا کارخانه‌های پتروشیمی است. این روش ضمن جلوگیری از نفوذ آب به داخل دامنه ، با چسباندن ذرات خاک به یکدیگر ، سطح دامنه را در برابر آثار فرسایشی باد و تا حدی آب جاری محفوظ نگاه می‌دارد. 
انواع روشهای زهکشی آبهای داخل دامنه 
با وجود کوششی که برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل دامنه صورت می‌گیرد باز هم ممکن است قسمتی از آبها از سطح دامنه نفوذ از محلی دورتر توسط آب زیرزمینی به داخل دامنه حمل شود. این آبها قبل از هر چیز با افزودن به وزن نیروهای رانشی را زیاد می‌کنند. 
زهکشی ثقلی افقی 
ایجاد زهکشهای تقریبا افقی می‌تواند نقش موثری در کاهش فشار آب داخل دامنه‌های سنگی و خاکی داشته باشد. از اینرو می‌توان از این روش هم برای پیشگیری از حرکت و هم جلوگیری از تحرک یک زمین لغزه در حال تشکیل استفاده کرد. به این منظور در بخشهای پایینی دامنه افقی ، با شیب ناچیزی به سمت خارج برای ایجاد جریان ثقلی آب ، حفر می‌شود. 
گالریهای زهکش 
حفر نقب یا گالریهای زهکش در دامنه‌های سنگی و خاکی ، مخصوصا در جاهایی که زهکشی عمیق بخشهای داخلی دامنه مورد نظر است، مفید واقع می‌شود. چنین گالریهایی می‌توانند هم نقش پیش گیرنده داشته و هم در مراحل اولیه حرکت دامنه جهت جلوگیری از حرکات بیشتر آن بکار روند. کارایی گالریهای زهکش را می‌توان با حفر گمانه‌های شعاعی از داخل گالری افزایش داد. 
زهکش ثقلی قایم 
این نوع زهکشی بیش از همه برای تخلیه آب سفره‌های معلق که بر روی یک بخش غیر قابل نفوذ تشکیل شده و در زیر آن لایه‌های نفوذپذیر و بازکشی آزاد وجود دارد، بکار برده می‌شود. 
پمپاژ 
حفر چاههای عمیق و پمپاژ آنها می‌تواند بطور موقت در بهبود وضعیت دامنه ناپایدار موثر باشد. این روش عمدتا در مورد دامنه‌های سنگی بکار می‌رود. 
زهکشهای فشار شکن 
حفر چاه ، چاهک یا خندق (تراشه) در پای دامنه ، برای جلوگیری از افزایش بیش از حد فشار آب و بالا راندگیهای ناشی از آن در بخشهای مجاور پای دامنه ، اغلب مفید واقع می‌شود. این روش منحصرا در مورد دامنه‌های خاکی و معمولا در مجاورت دامنه پایاب سدهای خاکی ایجاد می‌شود. 
خندق در بالای خاکریز 
این روش ، در مورد دامنه‌های خاکی حفاری شده و یا خاکریزها ، مخصوصا خاکریزهایی که در دامنه ایجاد می‌شود، به کارگرفته می‌شود و علاوه بر پیشگیری از تفرش می‌تواند در مراحل اولیه ناپایداری نقش ترمیمی نیز داشته باشد. 
زهکش ورقه‌ای 
این روش ، همانگونه که از نام آن پیداست، به صورت یک لایه زهکش عمل می‌کند. در خاکریزها ، مخصوصا خاکریزهایی که در دامنه ایجاد می‌شود، وجود لایه‌ای از مواد نفوذپذیر در زیر خاکریز ، ضمن زهکشی آبهای محلی دامنه و داخل خاکریز ، از افزایش بیش از حد فشار آب در خاکریز ، جلوگیری به عمل می‌آورد. 
الکترواسمز 
این روش عمدتا در دامنه‌های خاکی که از لای درست شده باشند بکار گرفته می‌شود و ضمن تسهیل تخلیه آب بر مقاومت خاک می‌افزاید. به این منظور الکترودهایی را در عمقی که مایلیم آب آن تخلیه شود، قرار می‌دهیم و جریان مستقیم به آنها وصل می‌کنیم. جریان باعث می‌گردد که آب بین ذره‌ای از قطب مثبت به سمت قطب منفی حرکت کرده و در آنجا توسط پمپاژ به خارج هدایت شود. 
مواد شیمیایی 
مواد شمیایی عمدتا در مورد دامنه‌های خاکی رسی بکار گرفته شده و وظیفه اصلی آنها بالا بردن مقاومت رسوبهاست. این روش می‌تواند به عنوان پیشگیری ، یا در مراحل اولیه ناپایداری ، به منظور تصحیح و ترمیم بکار رود. 

گمانه
دیدکلی 
به منظور آگاهی از شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی اعماق بیشتر زمین ، معمولا گمانه‌هایی حفر می‌شود. گمانه در واقع چاه قائمی است که توسط وسایل مکانیکی در خاک یا سنگ حفر می‌شود. گمانه‌های کم عمق گاه توسط دستگاه ساده‌ای به نام اوگر (auger) که طرز کار آن مانند مته بخاری است، حفر می‌شوند.
حفاری گمانه‌ها به صورتهای مختلف انجام می‌شود. در روش حفاری ضربه‌ای پیشروی توسط ضربات پی در پی به سر مته تیغه‌ای شکل انجام می‌شود و مدار کنده شده و خرد شده هر چند مدت یکبار بوسیله ابزار مخصوصی به نام گل کش از چاه خارج می‌شود. حفاری ضربه‌ای بیشتر در آبرفتها و رسوبات ناپیوسته ، مخصوصا اکتشاف زیر زمینی بکار می‌روند. نمونه‌هایی که به این ترتیب بدست می‌آید، کاملا دست خورده است. 
وسایل حفر گمانه 
اجزا اصلی یک حفاری آزمایشی یا مغزه گیری عبارت است از یک آزمایش حفاری ، لوله‌های جدار چاه ، لوله‌های حفاری ، سرمته‌های حفاری و ابزارهای نمونه گیر. 
ماشین حفاری 
ماشین حفاری متشکل از یک منبع تولید نیرو ، یک دکل برای بلند کردن وسایل ، یک پمپ برای جریان انداختن آب و گل (یا یک کمپرسور برای حفاری با هوا) است. وظیفه ماشین حفاری پایین بردن ، چرخاندن و بالا آوردن وسایل حفاری و گرفتن نمونه است. انواع متنوعی از ماشینهای حفاری و وسایل حفر چاه وجود دارد. 
 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مراحل اجراي پروژه :
۱- آماده سازي محوطه 
بعد از شناسايي كامل زمين نوبت به آماده سازي محوطه مي رسد . منظور از محوطه سازي تسطيح و آماده سازي محوطه هاي ساختمان هاي پروژه , ايجاد شبكه هاي ارتباطي اطراف محوطه و پياده  روسازي بعد از اتمام ساختن ساختمان ها , ايجاد فضاي سبز و … مي باشد .
آماده سازي اوليه شامل :
۱) ايجاد نقاط نشانه ( بنچ مارك ) :
براي اجراي ساختمان ( بخصوص اگر حجم انبوهي از ساختمانها در يك محوطه مشخص مطرح باشد ) بايد قبلا يك سري نقاط روي زمين مشخص كرد . اين نقاط بايد طوري انتخاب شوند كه اولا نسبت به هم ديد داشته باشند ثانيا فواصل آنها به گونه اي باشد كه پياده كردن نقاط بعدي ( بنچ مارك هاي موقتي ) به سهولت انجام شود .
تخريب ساختمانها و بناهاي قديمي : 
شامل تهيه صورت مجالس ( طبقات , نوع مصالح , نوع اجزاء حجم عمليات تخريب ) و پيش بيني حجم موارد ايمني از جمله حصار كشي , شمع كوبي , قطع انشعابات برق و گاز و آب , خارج كردن مصالح تيز و برنده و مصالح با ارزش يا قابل استفاده است .
۴ ) دفع گياهان و قطع درختان : 
طراحي محوطه بايد طوري باشد كه به تاسيسات و ساختمانهاي مجاور پروژه صدمه اي وارد نيايد و درختان زيبا و چندين ساله محفوظ مانده و حتي الا مكان قطع نشوند .
۵ ) زهكشي : 
مجموعه عملياتي كه در آن آب هاي زير زميني و سطحي جمع آوري  شده و به   بيرون از محوطه هدايت مي شوند زهكشي گفته مي شود . به عبارت ديگر زهكشي تخليه آب از محوطه به صورت احداث نهرها , آبروهاي باز و بسته , لوله گذاري سطحي و زير زميني و… است .
۶ ) تسطيح محوطه : 
كه منظور از آن رفع پستي بلندي و ناهمواري هاي موجود در محوطه تا رسيدن به تراز موردنظر براي شروع كارهاي ساختماني است . در ابتداي كار ابتدا خاك هاي نباتي برداشته شده ( دكوپاژ )  و در صورت لزوم در محلهايي براي مصارف بعدي از جمله ايجاد فضاي سبز ذخيره و نگهداري مي شوند .
تسطيح زمين توسط گريدر و لودر انجام شده و خاكهاي اضافي ناشي از نقاط بلند در محلهاي گود و نظاير اين ريخته مي شوند . در غير اين صورت خاكها به خارج از محوطه حمل مي شوند .
۷ ) خاكريزي :
بسته به نوع استفاده و عملكرد خاك ريزي به دو بخش خاك ريز باربر و خاكريز پركننده تقسيم  مي شود . گرچه عمليات خاكريزي بيشتر در پروژه هاي راه سازي اهميت دارد و ابعاد گوناگون آن در علم راه سازي مطرح مي شود ولي در عمليات ساختمان سازي نوع خاصي از خاك ريزي باربر مطرح مي شود كه منظور از آن خاكريزي است كه بارهاي استاتيكي وارده از شالوده و كف ساختمان و نيز بارهاي ديناميكي حاصل از ماشين آلات و تاسيسات را تحمل كند . اين خاك ريز بايد در دوران بهره برداري از ساختمان بارهاي وارده را به بستر خود منتقل كند .
نوع ديگري از خاك ريزي مرتبط با عمليات ساخت بناها وجود دارد كه با نام خاك ريزي پركننده شناخته مي شود كه براي پر كردن اطراف پي ساختمانها , ديوارهاي حايل و … استفاده مي شود .
۲- گود برداري و پي كني :
گود برداري قسمتي است از عمليات خاكي , كه شامل كندن و حفر زمين از سطح طبيعي آن به عمق نسبتا زياد ( معمولا بيش از دو متر ) مي باشد . گرچه كندن و حفر محل پي ها اگر به طور جداگانه انجام شود ولي با توجه به اين كه امروزه اكثر عمليات گود برداري و پي با هم انجام مي شود پي كني را نيز نوعي گود برداري تلقي كرده و لذا هر دو مورد , تواما تحت عنوان گود برداري در اينجا مورد بحث قرار مي گيرد . گاهي پي كني ( و حتي گود برداري ) با وسايل ساده و دست صورت مي گيرد ولي امروزه اكثر عمليات خاكي منجمله گود برداري و پي كني را مخصوصا اگر حجم عمليات زياد باشد با كمك ماشين آلات مناسب نظير بولدوزر ها و لودرها و بيل هاي مكانيكي انجام مي دهند .
۳- روشهاي گود برداري و پي كني : 
گود برداري در زمينهاي مختلف به ميزان مقاومت , دانه بندي و مقدار رطوبت زمين و همچنين عمق گود برداري بستگي دارد .
گود برداري در زمين هاي خاكي ( مخلوط ) :
زمين هاي مخلوط زمين هايي هستند كه ذرات و دانه هاي متشكله آنها كاملا به هم چسبيده و محكم شده باشند و در ضمن در منحني دانه بندي خود طيف گسترده ذرات مختلف خاك را پوشش دهد .گود برداري و پي كني در اين زمين ها نسبتا راحت و گاهي حتي بدون نياز به نگهداري ديوارهاي حايل و … انجام مي گيرد كه مي توان تا عمق نسبتا زيادي زمين را حفر كرده و گود برداري كرد .عمق پي در اين زمين ها معمولا ۸۰ تا ۱۲۰ سانتي متر در نظر مي گيرند .  
بايد توجه داشت كه براي جلوگيري از خطر يخ زدن و يا عوامل ديگر ي نظير آبرفتي سطحي در زمينهاي كاملا مقاوم و محكم نيز لازم است كه پي را حداقل به اندازه  50 الي ۸۰ سانتي متر داخل زمين قرار داد . ابعاد گود برداري و پي كني را بايد به اندازه كافي بزرگتر از ابعاد واقعي تعيين شده روي نقشه در نظر گرفت تا امكان اجراي عمليات بعدي نظير قالب بندي و يا ديوار چيني و عايق كاري به راحتي وجود داشته باشد . مثلا در مورد پي هاي بتني محل پي را ۱۵ تا ۲۵ سانتي متر از هر طرف بزرگتر حفر مي كنند تا امكان قالب بندي و باز كردن قالب ها پس از بتن ريزي ميسر باشد .
۴- پياده كردن نقشه :
براي اين منظور بايد دو مشخصه < بر > و< كف > مشخص باشد مقصود از < بر >  امتداد معيني از نظر محور يك خيابان , امتداد كانال آب و يا امتداد شمال جنوب مغناطيسي است كه قبلا در روي نقشه معين و مشخص و زاويه يكي از امتدادها ي نقشه پلان نسبت به آن معلوم شده است , مي باشد . در شهرها معمولا امتداد محور خيابان و يا كوچه مجاور محل اجراي ساختمان را به عنوان امتداد معين ( بر ) تعيين و در نظر مي گيرند . در پروژه هاي بزرگ و يا خارج از شهرها كه امتداد مشخصي نظير محور يك خيابان در دسترس نيست ممكن است امتدادهاي مشخص ديگر و در صورت لزوم  امتداد شمال و جنوب مغناطيسي را به عنوان ( بر ) در نظر بگيرند . با مشخص بودن  بر  پياده كردن امتداد يكي از اضلاع ساختمان كه نسبت به آن مشخص شده است و در نتيجه پياده كردن ساير امتدادها و به طور كلي پلان ساختمان امكان پذير خواهد بود .
در صورتي كه ساختمان كوچك بوده و امتداد معين در نظر گرفته شده به محل اجراي ساختمان نزديك باشد پياده كردن نقشه با وسايلي نظير متر , گونيا , شمشه و تراز نسبتا راحت و امكان پذير است . ولي پياده كردن ساختمانهاي بزرگ و مهم مخصوصا موقعي كه امتداد معين در نظر گرفته شده نزديك محل ساختمان نباشد ؛ امكان پياده كردن نقشه با وسايل ساده و اوليه فوق الذكر با دقت كافي وجود ندارد و لزوما بايد از وسايل نقشه برداري نظير تئودوليت و تراز ياب استفاده كرد .
مقصود از تعيين كف معين كردن ارتفاع نقاط مختلف پروژه از سطح معلوم و معيني است . اين موضوع در كليه ساختمانها اعم از ساختمانهاي بزرگ و يا كوچك بايد مشخص و در نظر گرفته شود .در ساختمانهاي شهري نظير منازل مسكوني معمولا بنچ ماركهاي اصلي , سطح خيابان و يا كوچه مجاور به عنوان سطح اجراي پروژه در نظر مي گيرند . در هر صورت در تمام مواقع مبنايي براي ارتفاعات و مقايسه بايد در نظر گرفت تا امكان تعيين و سنجيدن ارتفاع قسمت ها و نقاط مختلف ساختمان نسبت به آن  و نسبت  به آن و نسبت به همديگر ميسر شود .
براي پياده كردن نقشه ها و امتدادهاي مختلف آن به خصوص قسمت هايي كه در عمق قرار گرفته و ساخته خواهد شد , از سه پايه هاي نقطه گيري كه از اتصال تخته هايي ساخته شده در گوشه هاي ساختمان و به فاصله حدود  يك متر از محل پي كني و گود برداري مي كوبند و سپس با كوبيدن ميخ هايي روي بازوهاي سه پايه و استفاده از ريسمان و شاغول امتدادهاي ساختمان را پياده مي كنند .
۵- بتن مگر يا بتن تميز :
در زير فونداسيونها تا سطح خاك لايه بتن كم عياري مي ريزند كه به آن بتن مگر مي گويند كه مقاومت زيادي از اين بتن انتظار نمي رود چون به جاي خاك عمل مي كند عيار بسته به اهميت ساختمان ممكن است ۱۵۰ يا ۲۰۰ و گاهي هم ۲۵۰ هم بگيرند . ضخامت آن باز بسته به اهميت ساختمان و بارگذاري آن ممكن است ۱۰ , ۱۵ يا ۲۰ بيشتر از خود فونداسيون در نظر گرفته شود كه در روي نقشه ها مشخص شده است . به علل زير بتن مگر در زير فونداسيونها لازم است .
۱- براي آنكه بتن اصلي با خاك مخلوط نشود .
۲- براي آنكه خاك آب بتن اصلي را نمكد و كيفيت آن را تغيير ندهد .
۳- براي آنكه يك سطح صاف و سفت جهت گذاشتن قالب و آرماتورها در تراز معين زير فونداسيونها داشته باشيم اين بتن ضروري است .
۴- چون ابعاد اين بتن را نسبت به فونداسيونها از هر طرف به اندازه ۱۰ , ۱۵ , ۲۰ زيادتر اجرا كرده ايم اگر احيانا در امتداد محورها در پياده كردن اوليه اشتباه رخ داده باشد كه بعدا متوجه مي شويم مي تواند فونداسيون بر روي بتن مگر قدري جابجا شود و نيازي به عمليات اضافي و تعطيلي كار نباشد            
۶- پياده كردن محورهاي ساختمان روي بتن مگر :
بعد از گرفتن بتن مگر محورهاي اصلي را بايد بر روي آن منتقل نمود تا قالبها بر مبناي آن محورها گذاشته شود و آرماتورها بر مبناي آن محورها قرار بگيرند و آرماتورهاي ريشه ستونها كه در ساختمان اسكلت بتني در فونداسيونها قرار مي گيرند تا بعد آرماتورهاي ستونها به آنها بسته شده و بتن ريزي مي گردند تا اتصال ستون بتني و فونداسيون عملي گردد . در ساختمانهاي فلزي نيز به منظور صحت قرارگيري آكس صفحه در آكس فونداسيون از اين محورها استفاده مي شود . براي اين منظور با طناب كشي در امتداد محورها در دو تابلوي مقابل هم و به وسيله آويزان كردن شاغول و يا بوسيله دوربين ابتدا و انتهاي محور را با ميخ چوبي و يا بر روي بتن مگر بوسيله ماژيك مشخص مي كنيم و بعد طناب پنبه اي را به ارزانترين رنگ آغشته مي كنيم و بعد دو كارگر يكي ابتداي طناب ديگري انتهاي آن را ما بين اين دو نقطه گرفته كاملا مي كشند تا سفت قرار گيرد سپس با دو انگشت طناب را كشيده و رها مي كنيم كه حاصل آن خطي راست در امتداد آكس ساختمان است اين عمليات را روي محورهاي ديگر هم پياده مي كنيم با در دست داشتن اين محورها اجراي مراحل بعدي امكان پذير است .
۷- استفاده از ديوارهاي مانع :
چون ايجاد شيب مورد لزوم موجب كار اضافي براي حمل خاك بيشتر به خارج و انتقال مجدد آن بعد از ساختن ديوار مورد لزوم به پشت ديوار مي باشد لذا براي جلوگيري از پرداخت هزينه بيشتر و عدم انجام كار اضافي در موقع گود برداري در زمينهاي سست بعضي وقتها در صورت امكان اقدام به ايجاد ديوارهاي مانع مي نمايند كه در اينجا از نوع چوبي مي باشد .
۸- پياده کردن محل پی ها و شناژها و آرماتور گذاری :
بعد از اين مرحله بر حسب اينكه پي از چه نوعي باشد مطابق با نقشه آرماتور چيني صورت مي گيرد . آرماتور چيني در پي هاي منفرد به اين صورت انجام مي گيرد كه تك تك پي ها از روي نقشه دقيقا مطالعه شده و طول آرماتور ها و شماره آرماتور ها دقيقا مشخص مي شود ( تمامي آرماتورها در  ساختمان هاي بتني آجدار مي باشد ) سپس بوسيله قيچي و آچار هاي مخصوص مطابق نقشه آرماتور ها را بريده و خم مي كنند . براي پي هاي منفرد يك رديف آرماتور به صورت شبكه اي در زير فونداسيون قرار داده مي شود كه آرماتور هاي هر رديف شبكه را به وسيله سيم مفتول ( نمره ۴ يا ۶) به آرماتور هاي رديف ديگر شبكه متصل مي شود . به دليل اينكه مقاومت فشاري بتن خوب بوده و مقاومت كششي آن در حد مطلوب نمي باشد و با توجه به اينكه در پايين پي منفرد كشش اتفاق مي افتد لذا شبكه آرماتور را در پايين قرار مي دهيم . همچنين از شناژ هايي هم ، جهت اتصال فونداسيون هاي مجاور به هم استفاده مي كنيم . علت اجرای شناژ اين است که پی ها به هم متصل شده و در مقابل بارهای افقی مانند باد و زلزله ايمن شوند. بايد توجه داشت که هر پی بايد حداقل توسط دو شناژ عمود بر هم مهار شود. در صورتي كه يكي از فونداسيون ها در محيط اطراف ساختمان قرار گيرد شناژي كه براي اتصال اين فونداسيون به فونداسيون ديگر كه در محيط نيست به كار مي رود قويتر از بقيه شناژ ها انتخاب مي شود. اين اقدام بدان علت است که چون ستون وارد بر اين پي هاي محيطي به دلايل معماري نمي تواند در وسط فونداسيون قرار گيرد و بايد در كناره آن قرار گيرد ، در اين صورت بر قسمت بالايي شناژ رابط نيروي كششي بيشتري وارد مي شود و به همين دليل اين قسمت از شناژ قويتر انتخاب مي شود و معمولا در اين شناژ ها تعداد آرماتور هاي بالايي بيشتر از تعداد آرماتور هاي پاييني مي باشد ( معمولا ۳ به ۵ ) . علاوه بر آرماتور هاي شناژ ، آرماتور هاي ريشه ستون ها نيز قبل از بتن ريزي كار گذاشته مي شود . طول اين ريشه ها معمولا ۱٫۲ متر يا بيشتر انتخاب می شود. در قرار دادن اين آرماتور ها با دقت فوق العاده زيادي کرد و فاصله آكس به آكس ستون ها و رديف آن ها بايد كاملا مطابق با نقشه باشد . ( امتداد ستون ها بايد با دوربين يا ريسمان كار كنترل شود ) چون آكس ستون هاي طبقات بايد در يك امتداد قايم قرار گيرند و در صورتي كه دو ، سه سانتي متري اشتباه شود اين اشتباه تا آخرين طبقه ساختمان ادامه پيدا مي كند.
 • بازدید : 126 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فرایند خارج کردن آب سطحی اضافی و مدیریت سفره آب زیر زمینی کم عمق از طریق نگه داشت و دفع آب و مدیریت کیفیت آب برای رسیدن به منافع دلخواه اقتصادی و اجتماعی است، در حالی که محیط زیست نیز حفظ شود. 
زهکشی در گذشته های دور: 
زهکشی کشاورزی، بنا به عقیده سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی، نه هزار سال پیش در بین النهرین آغاز شد. در آن هنگام لوله به کار برده نمیشده بلکه به احتمال زیاد از سنگ و سنگ ریزه و شاخه و برگ گیاهان بهره گیری می شد
اولین لوله های زهکشی حدود چهار هزار سال قدمت دارند. در اروپا اولین زهکشی زیرزمینی حدود دو هزار سال پیش نصب شده است. 
در کتابی که در حدود سه هزار سال پیش در چین نگاشته شده، نقشه هایی از سیستم زهکشی مشاهده می شود. هرودت در حدود ۲۴۰۰ سال پیش اشاره هایی به کاربرد زهکشی در درده نیل دارد. 
زهکشی مدتی در جهان به فراموشی سپرده شد تا اینکه در ۱۵۴۴ در انگلستان دوباره زندگی جدیدی یافت. اولین تنبوشه ساز سفالی در ۱۸۴۰ در انگلستان به کار گرفته شد. در آمریکا زهکشی لوله ای در دو سده پیش آغاز شد. 
زهکشی در گذشته های نزدیک: 
زهکشی زیر زمینی به شیوه امروزی اولین بار در سال ۱۸۱۰ میلادی در انگلستان به کار گرفته شد و بتدریج به سایر نقاط اروپا رفت. با اختراع تنبوشه ساز سفالی (۱۸۴۰)؛ روند توسعه زهکشی در اروپا تسریع شد. زهکشی در اوایل دهه ۱۹۶۰، با پیدایش لوله پلاستیکی با دیوار صاف و نازک، سپس با ابداع لوله های کنگره دار شتاب قابل ملاحظه ایی یافت. در حوالی سال ۱۹۷۰ استفاده از ماشین های زهکشی آغاز شد و شتاب بیشتری به توسعه زهکشی زیرزمینی داد. کاربرد فرستنده و و گیرنده های لیزری، دقت در کنترل نصب زهکشی ما را افزایش داد. 
زهکشی در ایران: 
احداث اولین شبکه های نوین  آبیاری و زهکشی در دهه ۱۳۱۰ در جنوب کشور صورت گرفت و اولین زهکشی روباز با استفاده از ماشین در حوالی سال ۱۳۳۵ در شاوو خوزستان ساخته شد. در سال ها ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ اولین شبکه زهکشی زیر زمینی با استفاده از لوله های سفالی در دانشکده کشاورزی دانشگاه جندی شاپور (شهید چمران) واقع در رامین اهواز در وسعتی حدود ۵۰۰هکتار با نیروی کارگری به اجرا در آمد. 
در همین سال ها بود که اولین ماشین زهکشی وارد کشور شد. اولین طرح بزرگ زهکشی به وسعت ۱۱۰۰۰ هکتار در هفت تپه به اجرا درآمد. سپس زهکشی اراضی کشت و صنعت کارون و همزمان با آن زهکشی اراضی آبخور سد و شمگیر در گرگان آغاز شد. دشت های مغان، دالکی در بوشهر، زابل، میان آب، بهبهان، طرح های هفت گانه توسعه نیشکر در خوزستان از جمله طرح های بزرگ دیگری هستند که اجرای آنها به اتمام رسیده است. 

عتیقه زیرخاکی گنج