گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 170 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸    کد محصول : ۱۰۵۶۵    حجم فایل : ۳۷۸ کیلوبایت   

معماري سازمانی به عنوان یک را ه حل جامع و راهبردي در توسعه و نگهداشت سامانه هاي اطلاعاتی از نیمه دوم دهه ۹۰ به شدت مورد توجه قرار گرفته است . یک سازمان، مجموعه پیچی ده اي از فرآیندهاي فیزیکی و منطقی است که گردش اطلاعات در آن نقش مهمی بر عهده دارد . اصطلاح معماري سازمانی به مجموع هاي از نماهاي داخل سازمان اشاره دارد که با هم یک دید کامل را از سازمان فراهم می کنند. یک چنین دیدي را بدون بهر ه گیري از یک ساختار منطقی نم ی توان سازماندهی کرد. به چنین ساختاري، چارچوب
معماري سازمانی گفته می شود. چارچوب هاي مختلفی براي معماري سازمانی ارایه شد ه اند که در بین آنها چارچوب معماري سازمانی زکمن یک نمونه شاخص به شمار می رود.

عتیقه زیرخاکی گنج