گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر

كنترل سرعت موتورهاي القايي (AC)

فصل اول

اساس موتور القایی:

 در موتور الکتریکی تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی در قسمت گردندۀ ماشین صورت می گیرد. در موتورهای DC و یکنوع موتورAc ، قدرت الکتریکی  توسط کلکتور و جاروبکها مستقیماً به رتور داده می شود. با توجه به اینکه، این نوع ماشینها را می توان موتورهای هدایتی (Conduction motor) می نامند. در معمولیترین نوع  موتورA.C قدرت الکتریکی مستقیماً به رتور هدایت نمی شود و رتور قدرت رابطور القایی درست مانند ثانویۀ ترانسفور ماتور دریافت می کند. به این دلیل این نوع موتورها به نام موتورهای القایی معروفند. ضمن تجزیه و تحلیل موتورها، آشکار می شود که مفید خواهد بود اگر موتور القایی مانند یک ترانستور ماتور با ثانویۀ گردان تصور شود.

بدین ترتیب که یک سیم پیچی ساکن به منبع A.c وصل است و سیم پیچی دیگر به طریقی است که می تواند به راحتی بچرخد و انرژی خود را ضمن چرخش، توسط القاء مانند ترانسفور ماتور دریافت کند. اصول موتور القایی ابتدا توسط Arago در سال ۱۸۲۴ موقعی  که وی پدیدۀ جالب زیر را ملاحظه نمود کشف گردید:

اگر یک صفحۀ غیر مغناطیسسی nonmagnetic و یک قطب نا به هم لولا شوند، بطوریکه محورهای آنها با هم موازی باشند و هر دو قطب با یکی از قطبهای  قطب نما نزدیک لبۀ صفحه دیسک واقع شده  باشند اگر که دیسک را بچرخاند قطب نما نیز خواهد چرخید یا بر عکس اگر عقربه را بچرخاند دیسک نیز می چرخد چرخش قسمت القاء شده همان جهت چرخش قسمت دیگر است.

این پدیده ممکن است به طریق زیر مشاهده شود:

اگر یک صفحۀ گرد مسی یا آلو مینیومی ساده و یک قطب نمای نسبتاً بزرگ روی محور عمودی نزدیک به هم نصب شوند بطوری که هر کدام بتواند حول محور خود آزادانه و مستقل از یکدیگر بچرخند( این بهترین راه برای نشاندادن اساس عمل موتورهای القایی می باشد.

اگر که دیسک بچرخد قطب نما نیز آنرا دنبال خواهد نمود البته با سرعت کمتر. شکل(۱) یک لبۀ قطب جنوب آهنربا را که مستقیماً روی لبۀ دیسک غیر مغناطیسی قرار دارد نشان می دهند. برای  درک این مطلب که ممکن است هر دو قسمت که روی لولا ها به طور عمودی  و مستقل از یکدیگر قرار دارند، آزادانه در صفحۀ افقی بچرخد، باید توجه را به یک المان قطعه کوچکی از دیسک که درست در زیر مرکز قطب قرار می گیرند معطوف داشت.

 

ساختار موتورهای القایی:

 موتورهای القایی الزاماً از دو قسمت اصلی تشکیل می شوند:

a) استاتور                                     b) رتور

a) استاتور: قسمت ساکن موتور القایی یعنی استاتور شامل یک هستۀ استوانه ای شیار دار ورقه ورقه است که در یک قاب جا می گیرد. سیم پیچ استاتور، اساساً شبیه سیم پیچ استاتور ماشین های کنسرون چند فاز می باشد. در یکی از انواع آرمیچر سیم پیچی آرمیچر ابتدا در شیارها پیچیده می شود و به طور صحیح بهم وصل می گردد و پس از قرار دادن در عایق و آنرا در قاب قرار می دهند در موتورهای با بدنۀ بزرگ سوراخ هایی نیز برای عبور هوا و خنک کردن موتور تعبیه می گردد.

B) رتور: در موتورهای القایی معمولاً از دو نوع رتور استفاده می شود.

۱- رتور قفس سنجابی                     2- رتور سیم پیچی شده

در هر دو نوع رتور، هسته شیار دار ورقه بطور محکم روی حور، پرس (Press) می شود. رتور سیم پیچی شده دارای سیم پیچی سه فاز  بیه سیم پیچ استاتور می باشند.

سیم پیچی رتور به حلقه های لغزنده  که روی محور رتور قرار دارند ختم می شود. جاروبکها روی حلقه  های لغزنده سوارند و در موقع راه اندازی از طرف خارج به سه مقاومت مساوی مستقل می باشند که آن مقاومت ها لابورت بیکدیگر وصل شده اند و هر کدام به یک فاز متصل است. مقاومت ها با گذشتن چند لحظه از شروع کار موتور، موقعیکه رتور به سرعت لازم می رسد اتصال کوتاه می شوند و تیغه ها از روی  حلقه های لغزان به طور اتوماتیک جدا می شوند. مقاومت خارجی در برخی موارد نظیر جرثقیل ها برای کنترل سرعت بکار می رود.

در رتور قفس سنجابی به جای سیم پیچ، شیارها توسط مفتولهی مسی یا آلومینومی یا آلیاژ هائی اشغال می شوند و مفتول ها به  حلقه هائی که بسیار قوی بوده و از جنس مفتول ها می باشند و در انتهای رتور قرار دارند پیچ می گردند یا جوش داده می شوند و بدین ترتیب مفتولها روی خودشان اتصال کوتاه می گردند.

در شکل ۲-a یک رتور قفس سنجابی با یازده مفتول و دو حلقۀ انتهائی نشان داده شده است. میدان مغناطیسی گردان که توسط ولتاژچند فاز اعمال شده به استاتور، تولید می گردد جریانهائی که در مدار رتور قفس سنجابی القاء می نماید که باعث تولید قطب هائی مساوی تعدا قطب های استاتور می شوند. قطب های رتور روی فوان استاتور عکس العملی نشان می دهند و گشناوری در همان جهت گردش فورانهای استاتور تولید می نمایند. تازمانیکه رتور زیر یا بالای سرعت سنکرون     می چرخد بعلت وجود سرعت نسبی بین رتور و میدان وجود ندارد و هیچe.m.t در رتور القاء نمی شود. بنابراین موتور القائی می بایست زیر سرعت سنکروی کارکند و یک روش  معمول در ساخت موتورهای قفس سنجابی اینست که هستۀ مونتاژ شده را در قالب قرار می دهند و سپس با فشاره مواد مذاب  را (غالباً آلومینیم) در شیارها وارد می کنند. به همین منظور پایان نامه ی برق قدرت كنترل سرعت موتورهاي القايي (AC)، درقالب word و۱۱۶ صفحه می باشد. جهت خرید ودانلود برای شما عزیزان آماده کرده ایم که امیدواریم مورد رضایت شما واقع گردد. فهرست مطالب بشرح زیر است.

 

فصل اول :

 اساس كارموتورهاي القايي

مزايا ومعايب                   

ساختارموتورهاي القايي

لغزش وسرعت روتور

ميدانهاي گردان

كاربردموتورهاي القايي

فصل دوم :

روشهاي كنترل سرعت موتورهاي القايي           

تنظيم سرعت موتور به وسيله تغيير دادن عدده قطبها

تنظيم سرعت گردش موتور به وسيله تغيير فركانس          

تنظيم دورموتور به وسيله تغيير مقاومت اهمي مدارروتور

پيوست موتورهاي آسنكرون به صورت آبشاري يا كاسكاد

معايب كاسكاد دومتورآسنكرون           

نكات تكميلي درتنظيم دور موتورهاي القايي

تنظيم دورموتورهاي القايي باتغيير فركانس تغذيه

اتصال آبشاري موتورهاي القايي

تنظيم سرعت موتورآسنكرون به وسيله مبدلهاي فركانس يا اينورترها

فصل سوم :

كنترل سرعت به روش كنترل ميدان باالگوريتم پيش رفته

۱-  مقدمه

۲- مدل موتورالقايي

۳- الگوريتم كنترلي كمترين زمان

۴- كنترل باكمترين تلفات

۵- كنترل دركمترين زمان باكمترين تلفات

۶- نتايج شبيه سازي

۷- نتيجه گيري

فصل چهارم                                                                                                       

نمونه آزمايشگاهي كنترل سرعت موتورالقايي توسط كنترلر فازي

۱- مقدمه            

۲- شبيه سازي كنترل سرعت حلقه توسط كنترلر فازي

۳- نتايج شبيه سازي           

۴- پياده سازي آزمايشگاهي

۵- نتايج آزمايشگاهي

  نتيجه گيري                   

در این پست خرید و دانلود فایل پایان نامه رشته برق كنترل سرعت موتورهاي القايي (AC)، را براتون گذاشتم ، موتور القائی کاربرد وسیعی در سیستم های کنترل سرعت در صنعت دارد. عموماً  کنترل کلاسیک در محرکه های موتورهای القائی ( کنترل سرعت/ گشتاور) بکار می رود. در این تحقیق محرکه موتور القایی سه فاز بر پایه کنترلر منطق فازی (FLC) جهت کنترل سرعت، مورد توجه قرار گرفته است. تکنیک شارژ ثابت(V/F) جهت کنترل سرعت موتور القائی بکار گرفته می شود. شما می توانید این مقاله  را از این فروشگاه دانلود نمائید.


عتیقه زیرخاکی گنج