گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

محدود بودن سوخت هاي فسيلي بر روي زمين و همچنين اثرات سوئي كه در ارتباط با استفاده از انرژي هسته اي وجود دارد بشر را بر آن داشت تا بدنبال يك منبع انرژي ديگر براي ادامه حيات خود در روي زمين باشد براي ادامه حيات بشر مي تواند دو راه را در پيش گيرد اول اينكه به دنبال راهي براي كنترل همجوشي هسته اي باشد و دوم اينكه بتواند از انرژي خورشيد كه سرچشمه تمام انرژي هاي روي زمين است استفاده كند
استفاده از انرژي خورشيد سابقه تاريخي زيادي دارد البته اين استفاده بيشتر محدود به انرژي گرمايي خورشيد بوده است. در فصل دوم به طور مختصر در اين رابطه مطالبي ارائه شده است. 
در فصل سوم به طور مختصر در مورد ساختار ملكولي موادي بحث شده است كه در مبحث فتوولتائيك استفاده مي شوند. 
در فصل چهارم كاربردهاي انرژي خورشيدي در دنياي امروز آورده شده است. مبحث هاي اين فصل در مورد فعاليت هايي است كه در آنها از انرژي گرمايي خورشيد استفاده 
مي شود. 
در فصل پنجم مواردي كه در عملكرد يك سيستم خورشيدي مؤثر مي باشند مثل تشعشع خورشيد، درجه حرارت، رطوبت و حركت هوا اشاره و توضيح مختصري در رابطه با آنها آورده شده است. 
فصل هاي ششم، هفتم، هشتم و نهم بيشتر به معرفي سلول هاي خورشيدي پرداخته شده است. اينكه سلول هاي خورشيدي چيست نيازهاي يك سلول خورشيدي، اين سلول ها چگونه ساخته مي شوند و اين كه سلول هاي خورشيدي چگونه كار مي كنند در فصل دهم اجزاي يك مدار فتوولتائيك روش انتخاب آنها و توضيحاتي در مورد آنها آورده شده است. صفحه هاي خورشيدي، باتري، تبديل كننده، شارژ كنترلر، اجزاي اصلي اين مدار هستند در فصل يازدهم و دوازدهم دسته بندي سلول هاي PV و انواع مختلف اين سيستم ها ارائه شده است در فصل سيزدهم عملكرد اين اعضاء در شرايط متغيير توضيح داده شده است شرايط محيط و تابش خورشيد بر روي عملكرد اين سلول ها تأثير زيادي دارد. در فصل بعدي در مورد متمركز كننده هاي نور خورشيد و تأثير استفاده از آنها بر روي صفحات خورشيدي آورده شده است. 
در فصل هاي پانزدهم و شانزدهم در مورد صنعت PV و مطالعاتي كه در حال حاضر در روي اين صفحات در حال انجام است اشاره شده است در فصل نوزدهم مثال هايي از كاربرد فتوولتائيك ها در دنياي امروز آورده شده است. بيشتر اين فعاليت ها منحصر به مكان هايي مي شود كه از شبكه برق دور هستند و آوردن شبكه برق محلي به اين نقاط مقرون به صرفه نيست در فصل بيستم مقاله اي در مورد تحليل استفاده از انرژي خورشيدي فتوولتائيك در يكي از شهرهاي آمريكا آورده شده است كه مقرون به صرفه بودن اين سيستم را براي استفاده بررسي مي كند. 
فصل آخر در مورد طراحي و ساخت يك سيستم PV براي توليد برق DC و AC است در اين فصل محاسبات لازم براي طراحي با مشخصات دقيق اجزاي مدار آورده شده است اين كه اين سيستم براي استفاده مقرون به صرفه است يا نه در فصل نتيجه گيري آورده شده است.                                                            
امروزه مي‌دانيم كه سرچشمه غالب گوناگون شكل‌هاي گوناگون انرژي مورد استفاده ما انرژي خورشيدي است . منشأ سوخت‌هاي فسيلي ، جريان آب ، باد ، جزر و مد همگي از انرژي خورشيدي مايه مي‌گيرند . سوخت‌هاي فسيلي روبه پايانند . استفاده از انرژي جريان‌اب و باد و مانند آنها نمي‌توانند تمام انرژي مصرفي جهان را تامين كنند . استفاده ازسوخت‌هاي هسته‌اي از طريق واكنش‌هاي شكافت مواد راديواكتيو موجود در طبيعت مخاطراتي را در بردارد كه ادامه روز افزون آن به مصلحت انسان نيست و مهار واكنش همجوشي هسته‌اي هنوز امكان پذير نشده است . انرژي پايان ناپذيري كه در اختيار داريم انرژي خورشيدي است . اما وسايلي كه تاكنون براي جمع‌اوري و استفاده از انرژي خورشيدي ساخته شه است هنوز براي ايجاد انرژي مصرفي ما كافي نيست و از طرف ديگر بسيار گران تمام مي‌شود . با اين وجود دانشمندان دو راه در پيش رو دارند : يكي كنترل واكنش‌هاي همجوشي هسته‌اي و ديگر يافتن راه هاي بهتر و ارزان‌تر از انرژي خورشيدي  . 
 آن مقدار انرژي كه از خورشيد به زمين مي رسد بسيار زياد است ، مقدار كل اين انرژي كه در هر سال به صورت نور خورشيد به زمين مي‌رشد حدود ۱۳۰ مرتبه بيشتر از مقدارانرژي موجود در زغال سنگ ، نفت ، و گاز همه دنياست . 
 رومي‌ها خانه‌هاي كوچك شيشه‌اي ساخته بودند كه مي‌توانستند در درون آنها گياهان را پرورش دهند . ممكن است هواي بيرون براي رشد گياهان بسيار سرد باشد . اما اگر گرماي خورشيد در درون اين خانه‌هاي شيشه‌اي گير بيفتد گياهان به خوبي درون آنها رشد خواهند كرد . اين ساختمان‌هاي شيشه‌اي خانه‌هاي سبز يا گل خانه مي‌نامند . فرايندي كه در اثر آن شيشه يا ماده‌اي ديگر گرما را به صورت گفته شده گير مي‌اندازد اثر گلخانه‌اي ناميده مي‌شود . 
 يونانيان و چينيان باستان كشف كرده بودند كه پرتوهاي بازتابيده نور خورشيد از يك قطعه فلز صيقلي كاو متمركز مي‌شوند و همه آنها در مركز يا كانون به هم مي‌رسند. اولين آينه‌هاي خميده‌اي كه  براي  اين منظور مورد استفاده قرار گرفتند به شكل نيمكره بودند ، در حدود ۲۳۰ سال پيش از ميلاد ، رياضي دان يوناني به نام دوسيتئوس نشان داد كه آينه‌اي به شكل سهموي براي بازتاباندن پرتوها به يك نقطه بهتر عمل مي‌كند . نورخورشيد بازتابيده از سطح دروني يك سهموري در يك كانون به هم مي رسند و دما در اين نقطه بسيار زياد خواهد بود . چنين آينه هايي كوره‌هاي خورشيدي ناميده مي‌شوند . 
در سال ۱۷۶۷ هوراس دو سسور دانشمند سوئيسي جعبه‌اي شيشه‌اي را طراحي كرد كه يكي درون ديگري بود . هركدام از اين جعبه‌ها گرماي بيشتري را نسبت به جعبة بيروني‌اش به دام مي‌انداخت و دروني‌ترين جعبه به دمايي مي‌رسيد كه براي جوشاندن آب كافي بود . 

هرو مهندس يوناني در زمان نخستين امپراطوران روم دو ظرف طراحي كرد كه به وسيله لوله اي به هم  مربوط  مي شدند در يكی از ظرف ها آب بود و لوله ارتباط از ته اين ظرف به بالاي ظرف دوم متصل مي شد. اگر ظرفي كه در ته آن آب بود در برابر خورشيد قرار مي گرفت هواي درون ظرف منبسط مي شد و آب را از ميان لوله  به ظرف بالايي مي راند به اين طريق نور خوزشيد كار انجام مي داد .

در سال ۱۸۹۱ كلارنس م کمپ  مخترع امريكایی كپسول هاي از آب را درون جعبه اي قرارداد كه با نمد پوشيده شده بود تا مانع از فرار گرما از جعبه شود. بالاي جعبه از شيشه 
ساخته شده بود و به اين ترتيب او يك جعبه داغ در اختيار داشت. نور خورشيد از ميان شيشه عبور مي كرد و آب درون جعبه گرم مي شد ولي گرما نمي توانست به راحتي از نمد بگذرد.  مردم چنين آبگرم كن هاي خورشيدي را در پشت بام خانه هايشان قرار دادند . لوله هاي آب را به درون خانه ها هدايت كردند.

عتیقه زیرخاکی گنج