گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق ساختار سازمان ملل  و نقش آن در مسايل مختلف  جهان-خرید اینترنتی تحقیق ساختار سازمان ملل  و نقش آن در مسايل مختلف  جهان-دانلود رایگان مقاله ساختار سازمان ملل  و نقش آن در مسايل مختلف  جهان-تحقیق ساختار سازمان ملل  و نقش آن در مسايل مختلف  جهان
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فصل پانزدهم منشور ملل متحد در خصوص دبيرخانه و تمام دبير كل در سازمان ملل متحد آمده است. ماده ۹۷ منشور عالي‌ترين مقام سازمان را دبير كل اعلام نموده است. 
دبير كل مي‌تواند نظر شوراي امنيت را به هر موضوعي كه بعقيده او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللي را تهديد مي‌كند جلب نمايد».
بنابراين طبق اين ماده مي‌توان به وسعت عمل دبير كل پي برد. بعبارت ديگر دبير كل در اين زمينه به ابتكار خود و در فرصت مناسب مي‌تواند، شوراي امنيت را مجبور به بررسي موضوعي نمايد كه مخل نظم و امنيت بين المللي مي‌باشد.
ماده ۱۰۰ منشور در خصوص استقلال عمل اعضا از كشورشان مي‌باشد. اين ماده بيان مي دارد كه: «دبير كل و كارمندان ملل متحد در انجام وظايف خود از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان كسب دستور نخواهند كرد و دستوراتي را نخواهند پذيرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملي كه مناقي موقعيتشان بعنوان مامورين رسمي بين المللي باشد خودداري خواهند كرد…»
بدين ترتيب دبير كل سازمان شخصي مستقل است كه در اجراي وظايفش منابع ملي خود را در نظر نخواهد گرفت. بالاترين مقام سازمان به معناي با نفوذترين كارمندان مي‌باشد. به عاليترين رتبه و مديريت را دارا مي‌باشد. بنابراين از روي انتظاراتي به مراتب بالاتر مي‌رود. هرگاه كه بحراني در جهان اتفاق مي‌افتد، چشمها به دبير كل سازمان ملل دوخته و اميدها به وي بسته مي‌شود. 
كورت والدهالم دبير كل اسبق سازمان ملل در اين رابطه گفته است: 
(تحرك و توانايي سازمان ملل براي رفع درگيري‌ها تا حد زيادي به كارداني دبير كل و همكارانش بستگي دارد. دبير كل مي تواند جريانات سياسي را به سويي هدايت كند كه از بروز درگيري‌ها جلوگيري كند و براي پاره اي از مسائل راه حلهاي صلح آميزي ارائه نمايد. زيرا براي مشكل‌‌ترين مسائل هم مي‌توان در نهايت به تضميني همگاني دست يافت. اين امور مي‌تواند مهمترين وظايف بن باشد)  
در واقع مي‌توان گفت حساس‌ترين تست در سازمان ملل متحد، مقام دبير كل سازمان مي‌باشد سياستهاي دبير كل در تمام سازمان اجرا مي‌گردد و تمام اركان سازمان علوم به رعايت آن مي‌باشند، قسمت دوم ماده ۱۰۰ منشور نيز به همين موضوع اختصاص يافته و مربوط به كروم تبعيت اركان و اعضاء از دستورات دبير كل مي‌باشد. 
 
مبحث اول اشغال فلسطين و خاوير برزدوكوئيار انجمن دبير كل سازمان ملل)
واوهايم در مورد كسالت اوتانت (سومين دبير كل سازمان ملل) در كتاب خاطراتش هنگام توضيح جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل كه در سال ۱۹۷۶ و در زمان دبير كلي وي روي داد اظهارات نظر مي‌‌كند كه: 
(بي‌ترديد كلي از شكست خوردگان جنگ شش روزه، سازمان ملل متحد بود كه 
گروه‌هاي صلح آن در فاصله بين سالهاي ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۶ بين قواي اسراييل و مصر حائل بودند بر اثر شار رئيس جمهور مصر،  جمال عبد الناظر، دبير كل پيش از من، اوتانت، اين نيروهاي صلح را در مه ۱۹۶۷ فرا خواند. 
چند روز بعد  جنگ آغاز شد، تعداد زيادي از دولتها، سازمان ملل متحد و دبير كل آن را مسئولين اين واقعه دانستند. 
در گفتگو با اوتامت متوجه شدم كه اين ؟؟؟ تا چه موجب نارحتي او شده است… او هرگز نتوانست آن تجربه غم انگيز سال ۱۹۶۷ را از وجدان خود بزدايد و من معتقدم كه اين ناراحتي وجدان از عوامل بيماري ست و مرگ زودرس او در نوامبر سال ۱۹۷۴ بوده… اوتانت پس از مذاكره‌اي مفصل با «رالف پانچ» عالي ترين آمريكايي در دبيرخانه سازمان ملل، تصميم به فراخواندي نيروهاي صلح سازمان از حرز مصر و اسرائيل گرفت)  
در دسامبر ۱۹۸۱ اسراييل جولان را اشتغال نموده بوده تشنج در جنوب لبنان به اوج خود رسيده بود. در سوم ژوئن اسرائيل بهانه‌اي براي حمله به جنوب لبنان يافت. 
سنيتراسراييل در انگلستان توسط گروه ابونزال مورد حمله قرار گرفت و به شدت مجورح شده روز بعد هواپيماهاي اسرائيل جنوب لبنان را گلوله باران كردند.. در سحرگاه شش ژوئن ۱۹۸۲ نيروهاي اسرائيلي به جنوب لبنان حمله كردند. 
( در كوئيار كه از آغاز ماجرا احساس مي‌كرد كه حمله اسراييل قريب الوقوع است از طرفين خواست تا ؟؟؟ بين سابق را كه توسط حمله هوايي اسراييل به جنوب لبنان شكسته شده بود رعايت نمايند. ضمناً از پزريدنت متيران رئيس جمهور فرانسه كه در اين زمان ميهماندار سران هفت كشور فرصتي به خواست تا از سران اين كشورها بخواهد تا در استقرار صلح در جنوب لبنان دخالت كنند و دي را ياري نمايند. 
دان هفت كشور صنعتي غرب تنها دور روز بعد طي نامه رسمي به دوكوئيا اطلاع دادند كه از تلاشهاي وي براي آتش بس حمايت خواهند كرد و اين نامه در ساعت پيش از آغاز جمله سراسري اسراييل به لبنان بدست دو كنيار رسيد. 
زماني ‌كه طرفين منازعه احساس مي‌كنند كه دبير كل در عمل از تواني و حمايت كافي براي جلوگيري از جنگ برخوردار نيست، به اشغالگري ادامه خواهند داد. 
در پي اتفاقات و حوادث مختلف ديگري كه همزمان با انتخاب دكوئيار بوقوع پيوست وي گزارش مفصلي به مجمع عمومي گذريم نمود. وي در اين گزارش بيان نمود. 
(من در اين بخش از گزارش سالانه خود به مجمع عمومي از نقش و بيان معمولي علمكرد هاي سازمان ملل در سال گذشته در مي گذرم و توجه را به مشكلات اساسي كه باعث عدم كارآيي و امكانات سازمان ملل كه برابر منشور جهت حفظ صلح جهاني به وجود آمده و نجفي براي گفتگوهاست معطوف مي‌كنم…
نقش و توانايي سازمان ملل در چنين جهاني واقعاً چيست؟ منشور ملل متحد پس از ۶ سال جنگ و انهدام بوجود آمده است. من پاره‌اي در مواقع احساس مي‌كنم كه فاصلي كمتر از تدوين كنندگان آن كه در پايان يك تراژدي بزرگ زندگي مي‌كردند، آن را جدي مي‌گيريم. در نتيجه من معتقدم اولين گام مهم اين است كه ما آگاهي‌ها و تعهدات دولتها را نسبت به منشور سازمان ملل افزايش دهيم…
ما سازمان ملل را زمانيكه در همه جا آماده مي‌شويم جدي مي‌گيريم. من مايلم كه تاكيد كنم كه ما بايد به طور جدي راههاي عملي و امكانات سازمان ملل را به عنوان يك نهاد داخلي در جهاني چنين طوفاني و تا آرام گسترش دهيم.)
مبحث دوم:  اشغال لبنان و كورتوالدهام (چهارمين دبير كل سازمان ملل)
كورت والدهايم دبير كل چهارم سازمان ملل متحد و رئيس جمهور اتريش در كتاب خود تحت عنوان كاخ شيشه‌اي سياست درباره فعاليت ها و خاطراتش در دوران دبير كل توضيح داده است. در اين كتاب وادلهايم در فصل چهارم درباره قضيه اشغال لبنان و فعاليتهاي خود گفته است. 
او چنين مي‌‌گويد: 
(اوضاع انفجاري و نامطمئن خاور نزديك، قبل از شروع خدمت من، سازمان ملل متحد خود را به خود مشغول داشته بود و عملاً در تمامي دوران خدمت من نيز با آن درگيري بوديم…
سازمان ملل در اين مورد بار ديگر ثابت كرد، هر جا كه لازم باشد، اگر اختيارات لازم را گرفته باشد تا به سرعت اقدام مي‌كند، نخست تصميم داشتيم نيروي چهار هزار نفره تشكيل دهيم …)
وادلهايم در ادامه توضيح مي‌دهد كه نيروهاي سازمان ملل در آن زمان متعلق به دو كشور ايران و اتريش بودن و تاكيد مي كند كه دولت شاه ايران كمكهاي فراواني را در عمليات سازمان ملل انجام مي‌داده است. 
او مي‌گويد بعد از تقاضاي از شاه ايران درباره اعزام نيروها به محل ماموريت، وي با اين تقاضا مراقبت مي‌كند و ظرف ۲۴ ساعت نيروها منتقل مي‌شوند. 
او قيد مي‌كند كه  از مشكلات سازمان ملل اين مطلب مي‌باشد، كه گاه دولتهاي مقبوع نيروهاي نظامي، آنها را احضار مي‌كنند در نتيجه سازمان ملل با كمبود نيرو وقف رو بزودي گردد. همانگونه كه در اين قضيه نيرو به هفت فرار نفر رسيد اما بعد از انقلاب در ايران تعدادي از نيروها به ايران برگدانده شدند و بعلاوه دولت شامل نيز، همچنين نيروهاي نظامي خود را احضار نمود. 
لازم به ذكر است كه هنگامي كه مقام برتر سازمان ملل يعني دبير كل با درايت خوديي ببرد كه با اتكا به كدام دولت پي تواند بهترين بهره را ببرد، وضعيت و قدرت سازمان نيز افزودن خواهد شد. والدهايم در اين باره از هوش سرشاري برخوردار بود مي‌گويد.
(از همان ابتدا، فرانسوي ها نقش مهمي برعهده داشتند. آنان بيشتر از هر كشور ديگري سرباز در اختيار نيروهاي صلح سازمان ملل متحد گذاشته بودند. در كوشش براي تامين نيروهاي مورد نياز در لبنان، خوشبختانه در تمام موارد توانستيم به روابط شخصي خودم با روساي دولتها تكيه كنم…. در اواريل ۱۹۷۸، چهار هفته پس از آنكه نيروي صلح نادر منطقه مستقر تير تصميم گرفتن شخصاً از منطقه بازديد كنم.) 
والدهايم توضيح داده است كه با چه مشكلاتي توانست به ديدار ياسر عرفات برود. او در اين ديدار ياسر عرفات درباره كاهش تشنجات درخواست مي‌كند. او درباره گروه خودگردان فلسطين اينگونه نظر داده است، (بسياري از اعضاي سازمان ملل تعهد با احترام كامل با عرفات رفتاري مي‌كردند، به خصوص پس از آنكه سران عرب در سال ۱۹۷۴ (بي ال او) را بعنوان تنها نماينده قانوني بين فلسطين  پذيرفتند. كشورهاي عربي عرفات و تشكيلات او را نه تنها، كمكهاي مالي ياري مي‌دانند بلكه تسليحات مورد نياز سازمان را نيز تامين مي‌كردند.) 
زماني كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ناييز سال ۱۹۷۴ از رهبر خودگردان فلسطين (عرفات) براي شركت در اجلاس مجمع دعوت كرد، ياسرعرفات با پشتيباني، كورت والدهايم به آمريكا رفت و در آنجا موفق شد در مجمع عمومي سخنراني نمايد. 
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق ساختار وزارت صنايع و تجارت كشور تركيه-خرید اینترنتی تحقیق ساختار وزارت صنايع و تجارت كشور تركيه-دانلود رایگان مقاله ساختار وزارت صنايع و تجارت كشور تركيه-تحقیق ساختار وزارت صنايع و تجارت كشور تركيه

این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

این فایل در ۷۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هدف از انجام اين تحقيق بررسي ساختار فرهنگي خانه فرهنگ بوستان است در اين تحقيق به بررسي ساختار سازماني خانه فرهنگ بوستان و همچنين آشنايي با شرح وظايف و خدمات اين مجموعه مي پردازيم  در ادامه برای اشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم

  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مورادزیر است:

       در اوايل دهه  60 ميلادي ايالات متحده در آستانه شکل گيري تکنولوژي نويني در مهندسي برق بود. ترانزيستور که کمي پس از پايان جنگ جهاني دوم توسط سه دانشمند در آزمايشگاههاي كمپاني بل ابداع شده بود، کم کم جايگزين رقيبش لامپ خلا مي شد.
در سال ۱۹۶۸ رابرت نويس و گوردون مور، دو نفر از پايه گذاران اصلي كمپاني فيرچايلد شرکت جديدي موسوم به اينتل  تاسيس نمو دند. در سال ۱۹۶۹ يک شرکت ژاپني سازنده ماشين حساب, به آنها سفارش يک آي سي خاص براي ماشين حسابهاي جديد خود داد و يک پردازنده مرکزي (CPU)  چهار بيتي بر روي يک تراشه ساخته شد و بدين ترتيب خانواده   IC هاي اينتل ۴۰۰۰ متولد گرديد. اين روند ادامه پيدا کرد و در سال ۱۹۷۲, آي سي هشت بيتي ۸۰۰۸ , پس از آن ۸۰۸۰ , ۸۰۸۵ ودر اواخر دهه۱۹۷۰ چند ميکروپروسسور ۱۶ بيتي به بازار عرضه شد .
باس را مي‏توان يک مجموعه خط(سيم) براي انتقال داده بين يک ارسال كننده داده و يک گيرنده تعريف کرد. معمولا  خطوط سيگنالي را كه با يكديگر وجه مشتركي دارند پهلوي هم گذاشته و آن را يك باس مي ناميم. به اين ترتيب باس داده,  باس آدرس و باس کنترل و غيره را به دست مي‏آوريم. در يک طراحي مناسب,  بايد مسائلي از قبيل مصونيت در مقابل نويز, اثرهاي بارگذاري ac و dc,  انعکاس ناشي از پالس هاي منطقي سريع و نيز تداخل بين هادي‏‏هاي موازي بايد در نظر گرفته شوند.  ولي،  از آنجا که ما در اين درس درصدد پرداختن به جنبه الکترونيک عناصر نيستيم،  از بحث در باره اين مسائل صرف نظر مي کنيم.
۱-۱-۱  باس نوع اول

روي باس نوع ۱, يک فرستنده سيگنال و يک گيرنده داريم. از آنجا که ميکروپروسسورها با استفاده از تكنولژي  MOS  ساخته شده اند و توانايي جرياندهي شان بسيار محدود است, به عنوان يک قاعده کلي هرگاه بار روي باس از توانايي جرياندهي ميکروپروسسور بيشتر باشد, يا گيرنده در برد اصلي نباشد بافر لازم است. منظور از بافرکردن باس, اتخاذ روشي براي اطمينان از انتقال سطوح منطقي معتبر بر روي باس است.
شکل ۱-۱ چند نوع بافر  متداول را نشان مي دهد. آي سي هايي از خانوادة  TTL  مانند ۷۴LS245  و ۴LS244 اين جنبه گيرا را دارند که در هر آي‏سي هشت بافر وجود دارد. معمولا نه تنها بافر کردن فرستنده, که بافر کردن ورودي گيرنده ها نيز سودمند است,  زيرا اين کار مقدار بارهايي را که مي توانند روي باس قرار بگيرند بسيار زياد مي‏کند. در مورد اين دو آی‏سی در بخش ۱-۱-۳ بيشتر توضيح داده شده است.
تمام بافرهاي شکل ۱-۲ توانايي سه حالته بودن را دارند, به اين معني که علاوه بر دو حالت ۰ و۱ منطقي, يک حالت سوم هم مي‏توانند داشته باشند. اين حالت سوم در واقع حالت امپدانس بالا  يا مدار باز است. بافرهاي سه حالته اجازه مي‏دهند چند فرستنده يک خط باس را کنترل کنند. اگر تمام فرستنده‏ها بجز يکي در حالت  امپدانس بالا قرار گيرند هيچ تداخلي پيش نمي‏آيد. اين خاصيت در مورد باس نوع سوم مورد استفاده قرار مي‏گيرد
در باس نوع ۲, چند فرستنده و يک گيرندة سيگنال داريم. اين نوع باس را نمي‏توان با گيت‏هاي TTL  استاندارد ساخت. شکل ۱-۲ دليل اين امر را نشان مي‏دهد. تا وقتي هر دو فرستنده مي‏خواهند مقدار منطقي يکساني روي خط قرار دهند, اشکالي پيش نمي‏آيد. ولي همين که خروجي يکي ۱ و يکي ۰ باشد, باس وضعيت مبهمي پيدا مي‏کند و بدتر اينکه امکان دارد از گيتي با خروجي ۱ جريان زيادي وارد گيتي با خروجي ۰ شود و هر دو گيت آسيب مي ببينند. اين وضعيت, نزاع بر سر باس نام دارد
  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر

کتاب الکترونیکی تغيير ساختار سازمان ملل متحد

دوستان عزیز نويد ساختار سازمان ملل  كه حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر اين سازمان توسط كوفي عنان دبير كل اين سازمان داده شده است توانست به بحث مهمي در ميان سياستمداران تبديل گردد سازماني كه به گفته دبير كل سازمان ملل آقاي كوفي عنان  مي‌تواند بيش از اين نقش مهمي در روابط بين الملل ايفا نمايد!

بدون شك سازمان ملل متحد يكي از مهمترين سازمان‌هاي بين المللي مي‌باشد كه بعد از تشكيل و انحلال جامعه ملل كه از ديدگاه كارشناسان به موفقيت چنداني دست نيافت توانست در پيشبرد اهداف خود به موفقيت‌هاي نسبي دست يابد از جمله در حل و فصل بحران‌هاي بين المللي، كمك به آوارگان ناشي از جنگ، زلزله و تلاش براي مهار نمودن بحران‌هاي بين المللي و داخلي كه توانست كارنامه قابل قبولي را از خود ارائه نمايد.

نويد ساختار سازمان ملل  كه حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر اين سازمان توسط كوفي عنان دبير كل اين سازمان داده شده است توانست به بحث مهمي در ميان سياستمداران تبديل گردد سازماني كه به گفته دبير كل سازمان ملل آقاي كوفي عنان  مي‌تواند بيش از اين نقش مهمي در روابط بين الملل ايفا نمايد!

آنچه امروز در سازمان ملل با آن روبه‌رو هستيم ساختار حقوقي ناهمگون با شرايط توزيع قدرت در روابط بين كشورها است. اين شرايط سبب از بين رفتن هر گونه بازدارندگي و يكسويه شدن تصميمات اين نهاد به خصوص شوراي امنيت  شده در حقيقت امروزه پس از تجربه جنگ دوم عراق با وجود مخالفت كشورهاي جهان و حتي اعضاي دائم شوراي امنيت كه به آن وقعي نهاد شده است اين امر آشكار گرديده كه تنها تعابير موجود در منشور ملل متحده به گونه‌اي قابليت تقسيم را دارا مي‌باشد كه آزادي عمل خطرناكي براي اعضاي دائم شورا فراهم مي‌كند بلكه بسياري از اصول ناديده گرفته شده و اصول فرعي جديد جاي آنها را مي گيرد و ذهن را با اين واقعيت روبه‌رو مي‌كند كه حقوق تنها توجيه كننده و نه محدوده كننده قدرت را بازي مي‌كند.

بايد بپذيريم كه دايناسور سازمان ملل نياز به كوچك شدن سريع و عادلانه شدن را دارد تا بتواند حافظ صلح قلمداد گردد. صلحي كه نظم و آرامش را نمايندگي مي‌كند و نه صلح عادلانه و اگر نه بايد ما شاهد شكل‌گيري رژيم عرفي براي اعمال قدرت باشيم و آنچه پس از فروپاشي بلوك شرق آرام آرام در حال توليد است. ولي اين را نبايد از نظر دور داشت كه با گسترش شوراي امنيت امكان دستيابي به صلحي پايدار را خواهيم داشت.

در اين مقال اندك ابتدا تاريخچه‌اي از سازمان ملل اهداف اصول آن خواهيم پرداخت و سپس بحث اصلي كه راجع به تغيير ساختار سازمان ملل است را پيگيري خواهيم كرد.

مرحله بعد به سهم آفريقا از بازسازي و نقش ايران در سازمان ملل خواهيم پرداخت. بعد از آن فصلي نسبتا مهم در مورد حقوق بشر را از پيش رو خواهيم گذراند.

در آخر هم كه به نتيجه‌گيري خواهيم پرداخت كه آيا سازمان ملل اصلاح مي‌شود و دگرگون و همچنين به نقش و عملكرد اين سازمان بر قرن بيست و يكم خواهيم پرداخت.

در پايان جاي دارد از راهنمايي‌هاي ارزنده استاد ارجمند جناب آقاي دكتر محمد تقي رضايي به عنوان استاد راهنما تشكر نموده و از درگاه ايزد منان سلامتي روز افزونشان را خواستارم.


عتیقه زیرخاکی گنج