گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 155 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق ساختمانهای بتونی-خرید اینترنتی تحقیق ساختمانهای بتونی-دانلود رایگان مقاله ساختمانهای بتونی-تحقیق ساختمانهای بتونی

این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر

این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در مواقعي كه سرعت باد كم است تهويه ساختمان به وسيله بادخانهاي بادگير تنها به واسطه اثر دودكشي ادامه مي يابد . بادگیرها معمولا برجکهای کوچکی به صورت چهارضعلی با چند ضلعیهای منتظمند که ساختار مثلث در آن به هیچ وجه دیده نمی شود. بادگیر تشکیل شده است از برجکی تقریبا مرتفع تر از جاهای دیگر خانه در روی بام. عموما بادگیرها بر روی قسمتی از خانه های کویری به نام حوضخانه بنا می شده اند حوضخانه ایرانی کوچک بوده است که در انتهای اتاقهای تابستانی هر عمارت قرار داشته است اتاق های تابستانی تشکیل شده اند از اتاق هایی با ابعاد بزرک و درهای زیاد به دلیل جریان یافتن هوا در ان ها که در انتهای آن ها حوض خانه بود. حوضخانه به شکل فضای رابط میان حیاط خانه و اتاق های تابستانی است. در میان این فضا، حوض کوچکی بود و دلیل نامگذاری این فضا نیز به علت وجود این حوض در میان این فضا بود. بادگیرها دقیقا در بالای این حوض قرار دارند، ولی از طریق منافذی که دارند جریان هوا را به روی آب حوض هدایت می کنند. بادگیرها عموما از خشت وگل ساخته می شوه اند و برای محکم بودن ان ها در مقابل وزش باد از تیرهای چوبی در ساختمان استفاده می شده است. بادگیر به صورت تزئینی با آجرهای نقش دار آراسته می شده. بادگیرها دارای منذهای ورودی به صورت قوس های زیبایی بوده اند. نحوه ی کارکرد بادگیرها به صورت کولرهای آبی امروز کار می کرده اند. به این صورت که باد از منافذ بادگیر به آن وارد شده و به صورت مجمع به روی حوض آب هدایت می شد، پس از برخورد بر روی آب حوض عمل تبخیر انجام می گرفت. عمل تبخیر عملی است گرماگیر که موجب سرد شدن باد وارد شده از دهانه بادگیر می شده است. در بعضی از عمارت های قدیمی که متعلق به افرداد ثروتمند بود، حوضخانه فضای در بسته ای بود و اتاق های تابستانی منافذ و دالان هایی داشت که باد خنک از این دالان ها وارد اتاقهای خانه می شد و این امر در صورتی بود که اتاق های تابستانی تعدد داشت.


 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق ساختمان-خرید اینترنتی تحقیق ساختمان-دانلود رایگان مقاله ساختمان-تحقیق ساختمان
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

افت پي بر اثر عواملي همچون رطوبت و فشارهاي وارده از طبقات ، بي مقاومتي خاك و عملكردهاي آن پيش مي آيد . همچنين نوع مصالح مصرفي و اجراي غيرفني ، سبب نشستهاي پي مي شود . در ادامه ربا یآشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم. 
موقعيت ترك :
تركهاي عميق : اين تركها گاهي به طور دائمي به وجود مي آيد و دليل آن نشست مرتب پي است كه در اين صورت ، بودن ساكنان در ساختمان خطرناك است.
تركهاي ثابت : معمولا پس از نشست پي ، تحرك ساختمان كم مي شود. اين پديده بر اثر قطع رطوبت و فشرده شدن سطح زير پيش مي ايد. در نتيجه ، شكست و افت ديوارها و اسكلت بنا نيز متوقف ، و حالت ترك ثابت مي شود.
موي تركهاي معمولي : اين تركها در اثر افتهاي كوچك در اسكلت بنا و به واسطه نيروها و در مواردي به علت نوع مصالح اندود به وجود مي ايند. رطوبت ، انقباض و انبساط حاصله در مقابل خشك شدن سطوح مرطوب ، باعث ايجاد تركهاي مويي مي شود.
حالتهاي ترك :
ترك را به شكلهاي مختلف مي توان آزمايش كرد. نوع خطرناك و بدون خطر آنها را به شكلهاي زير مي توان شناسايي كرد:
الف) بند دوقسمت ديوار را كه بر اثر تركهاي عميق از يكديگر جدا شده اند ، با گچ دستي طوري كف كش مي كنيم كه ملات فقط دو قسمت جدا شده را پوشش دهد ؛ يعني در تركها نفوذ نكند 
پس از خودگيري و خشك شدن ملات گچ ، چنانچه از ديوار جدا شود ، اسكلت در حال نشست و افت كامل است كه بايد در مورد آن با احتياط رفتار كرد.
ب) در موارد ذكر شده در بالا ، مي توان روي ترك دو قسمت جدا شده ديوار را نوار كاغذي از جنس كاهي نازك به ابعاد ۳۰*۳ سانتيمتر به شكل ضربدر (*) با پونز نصب كرد. چنانچه كاغذ پاره شود ، شكست و نشست در ساختمان بسيار خطرناك مي باشد. در اين صورت ، ساختمان بايد از سكنه خالي شود.
ج) در نشستهاي خطرناك ، كلاف پنجره بر اثر نيروي فشار ، اهرم و دفرمه مي شود . به علت بالا بودن ضريب شكنندگي ، شيشه پنجره ها ترك مي خورند و مي شكنند.
د) در افتهاي مداوم پي و مواقع سكوت ، صداهاي “تك تك ” كه حاصل ترك مصالح و بويژه اجركاري است ، شنيده مي شود.
روش تعمير تركها :
همانطور كه گفتيم ، بر اثر نشست ، تركهايي به وجود مي آيد كه برخي از آنها مويين و ريز هسنتد . با خالي كردن اطراف آنها و با ” كشته كشي ” و كشيدن پنبه آب روي سطوح تركهاي مويين آنها گرفته و آماده نقاشي مي شوند.
تركهاي نيمه عميق : 
بر اثر حركت پذيري سقف توفال كه از انقباض و انبساط رطوبت و حرارت حاصل مي شوند . تركهايي به وجود مي آيد . اين تركها را با نوك كاردك و ماله خالي مي كنيم و پس از ” آماده كشي ” و پرداخت كشته و پنبه زني ، تركها را مي گيريم و آماده نقاشي ميكنيم.
تركهاي عميق : 
اطراف ترك را با تيشه مي تراشيم و سپس درز آن را كاملا خالي مي كنيم. كاربردن گچ دستي و كف كش كردن ، درون ترك را پر و سطح آن را با گچ آماده صاف مي كنيم . سپس با گچ كشته و پنبه اب ، سوح آن را كاملا پرداخت و آماده نقاشي مي كنيم.
توجه شود : چون سطح كشته كشي در بعد بيشتري انجام مي شود تا خطر كپ كردن به وجود نيايد ، بابد اصولي را به كاربرد تا سطح ترك از اطراف به شكل پخ از گچكاري و اندود برداشته شود تا عمق ترك در سطحي عريض پيوند شود. به اين عمل اصطلاحا ” پرداخت كردن ، كشته و همسطح كردن با زمينه در گچكاري قديمي ” مي گويند.
ترك در تقاطع ديوار :
ديوارها بر اثر نداشتن پيوند با هشت گير ترك مي خورند . در مواقعي نشست و شكست ديوارها ، تركها كاملا باز و رويت مي شوند . در بعضي موارد ، اين تركها بسيار عميق هستند ؛ به طوري كه مي توان دست را در درون آنها حركت داد . در اين حالت ، چنين عمل مي كنيم :
۱- سطح ترك را از دو طرف كاملا با تيشه مي تراشيم ، و پس از جارو ، سطوح آن را كاملا مرطوب مي كنيم .
۲- چنانچه لازم باشد ، كنارهاي ترك را با قلم و چكش چند سانتيمتر بازتر مي كنيم تا نشست گچ با عمق بيشتري انجام شود.
۳- ملات گچ تيزون را شلاقي در درون ترك مي كوبيم تا سطح ترك كاملا پر شود.
۴- پس از پر كردن ترك به شكل سرتاسري و كف كش كردن گچ تيزون ، اندود گچ و خاك را اجرا مي كنيم.
۵- در صورت نياز ، ترك را شمشه گيري مي كنيم تا در سطح گچكاري يكنواختي به وجود آيد.
۶- با گچ آماده و سپس گچ كشته ، سطح اندود را ” سفيدكاري” مي كنيم و با پنبه آب زدن براي پرداخت ، گچكاري را خاتمه مي دهيم.
توجه شود: چنانچه در محل تقاطع ديوار ديوار ابزار گرد زده شود ، يعني ماهيچه به وجود آيد ، ترك مجددي پيش نخواهد آمد .
ترك در نعل درگاه :
به علتهاي زير ، نعل درگاه و سوح زير آن مي شكنند : 
الف) در اثر نشست ستون زير نعل درگاه ، به علت اهرم شدن آن ، برش افقي به وجود آيد.
ب) برشهاي عمودي به خاطر وجود پيوند و اثر نيروهاي فشاري در امتداد تير نعل درگاه و برشهاي طولي بعد از مقدار گير نعل درگاه به وجود مي آيد كه در هر دو حالت ، جداره تركها را مي تراشيم ، باز مي كنيم و سپس گرد آن را مي گيريم . بهد ، محل مرطوب شده را با اصطلاحا گچ تيزون ( زودگير) پر مي كنيم و زمينه را با كشته كشي آماده مي سازيم و سپس تركها را به ترتيب ترميم و تعمير مي كنيم.
پيوند در تركهاي عميق :
چنانچه ترك عميق باشد ، رجهاي بريده شده را از دو طرف به اندازه يك نيمه ، خالي مي كنيم و با به كاربردن ملات مرغوب و اجرهاي راسته مقاوم ، سطح ترك را در عزض ديوار با رعايت پيوند ، كامل مي گيريم و سپس مبادرت به اندودكاري مي كنيم. در اين صورت ، اثر ترك كلي محو مي شود. در بعضي موارد ترك به حدي است كه از بيرون نور و اشيا قابل رويت مي شود .
به طور مسلم ، اين ترك و شكست و نشست از پي شروع مي شود و تا بالاترين قسمت ساختمان ادامه مي يابد كه براي تعمير ان ، به اينصورت عمل مي كنيم : مسير ترك را در كفسازي دنبال مي كنيم و با برداشتن كفسازي به پي مي رسيم . تعمير از پي شروع مي شود . پاز كرسي چيني ، جداره ترك را جهت به وجود آوردن پيوند خالي مي كنيم . پس از بنايي ترك مذكور ، در عمق ديوار اندود و سفيدكاري انجام مي دهيم.
رفع ترك اطراف ستونهاي فلزي :
در اجراي اسكلت فلزي كنار ستون فلزي ، هر ۶۰ سانتيمتر ، ميلگرد با برگشت به صورت L خوابيده به نام علمي كيليبس به معناي گيره ، چفت و بست ، پهلو گرفتن و سفت كردن است . آهنگر اسكلت ساز آن را اصطلاحا كلمس مي گويد . حدودا به قطر نمره ۱۶ ميليمتر و به طول ۵۰ سانتيمتر و برگشت ( گونيا زاويه ۹۰ درجه ) حدود ۱۲ سانتيمتر پاجوش به قطر كافي اتصال مي شود. اين اجرا ديوار آجري را با ستون فلزي به طور اصولي پيوند و اتصال مي دهد. اجراي اصولي اين روش يه اين شرح است كه كيليپس زا به دو ستون مقابل و در راستاي يكديگر جوش مي دهيم . سپس ، با ميلگرد راستاي هم قطر و با رعايت اورلپ به دو كيليپس جوش مي دهيم . توجه گردد كه چنانچه فاصله دو ستون فلزي مقابل از ۳ متر بيشتر باشد ، بايد از وجود وادار ، فلزي مانند سپري جهت نصب بين دو ستون استفاده كنيم. سپس ، كيليپس گذاري بين ستونها و وادار را در راستاي يكديگر انجام دهيم . بهد هم سفتكاري ديوار را اجرا كنيم. باز هم توجه گردد كه چنانچه فاصله تير زيرين و تير فوقاني در قاب ، مرتفع و بيشتر از ارتفاع ۳ متر باشد ، بايد از وجود تير فرعي غير باربري مانند نبشي استفاده كنيم . به طور مسلم ، اتصال تير فرعي با وادار و اجراي كليپس گذاري در مجموعه ذكر شده ، سفتكاري را با اسكلت فلزي كاملا درگير مي سازد. با اين روش اولا وجود تركها در موقع نشست از بين خواهد رفت ؛ ثانيا در مقابل زلزله و تحركات زمين ، ديوارهاي ساختمان و به خصوص ديوارهاي خارجي نگهداري مي شوند كه از براي تعمير چنين عمل مي كنيم :
۱- سطح اندود رويه ، آستر روي ستون و دو ديوار متصل به ستون فلزي را به عرض ۱۰۰ سانتيمتر و در شرايط محدود حتي به عرضي كمتر ، جمع اوري مي كنيم .
۲- به فاصله و ارتفاع هر ۶۰ سانتيمتر از ذدو ديوار ، كناره ستون را در يك رج افقي به اندازه ۵۰ سانتيمتر خالي مي كنيم.
۳- عمل كليپس گذاري را در دو رج خالي شده با ستون فلزي از ميلگرد حداقل نمره ۱۶ با جوش مطمئن و كافي انجام مي دهيم.
۴- محل خالي را با ملات مرغوب و آجر نيم لايي آبخور به طور اصولي انجام مي دهيم تا شكاف گرفته شود.
۵- پس از جارو زدن سطح تراشيده شده و آب پاشيدن به ان ، ميخ سر كج را به فاصله هر ۲۵ سانتيمتر طوري مي كوبيم كه ۵/۱ سانتيمتر با سطح ستون و سفتكاري فاصله داشته باشد.
۶- توري گالوانيزه به عرض ۸۰ سانتيمتر را توسط سيم آرماتور بندي با قلاب مطمئن و محكم به ميخهاي سركج مي بنديم .
۷- اندود آستر را طوري انجام مي دهيم كه توري در وسط ملات قرار گيرد و اندود را مسلح سازد.
۸- پس از آستر ، عمل سفيدكاري و لكه گيري و سپس رنگ و روغن را انجام مي دهيم.
با اين روشهايي كه در بالا توضيح دادم چنانچه نشست به وجود آيد ، ديگر ترك در كناره ستون فلزي به وجود نخواهد آمد.
ترک در ساختمان :خشت سوم 
پایش ترک ها
مشخص کردن میزان گسترش و درز باز کردن ترک ها , براستی کار دشواری است . حرکت هایی که موجب گسترش ترک ها هم به کندی صورت می گیرد و همین موضوع , پاییدن و دیدن دقیق آن ها را نا ممکن به نظر می رساند .
با توجه با این امر امروز دستگاه های به بازار آمده که به یاری آنها می توان به پایش ترک ها پرداخت . میزان گسترش آن ها را به دقت اندازه گرفت . اگر چه رهنمود های تولید کنندگان این دستگاه ها برای استفاده از آن ها بسنه به کارخانه تولید کننده فرق می کند معیارهای کلی و سازه و کار (مکانیسم) بسیاری از این دستگاه ها یکی است .  
ترک در ساختمان:خشت دوم
آسیب شناسی و درمان 
در زیر آسیب شناسی هر یک از موردهای یازده گانه ی مطرح شده و نیز درمان آن ها به طور فشرده جمبندی شده است .
۱- این ترک ها اغلب از گوشه های بالایی چهار چوب ها و به صورت مورب به سوی سقف گسترش می یابد . اگر این نوع ترک ها خیلی بزرگ  و گسترده نباشد دلیل پیدایش آنها را می توان نشست ها یا جا به جایی های جزئی ساختمان دانست و می توان با درزگیری آن ها را بر طرف کرد , اما اگر ترک ها بزرگ وبه صورت عمودی باشد  باید مورد برسی بیشتر قرار گیرند.
۲-مانند مورد ۱ است .
۳- این نوع ترک ها به دلیل های گوناگون ممکن است پدید آمده باشند .در هر حال باید آن ها را مورد پایش قرار داد تا روشن شود که گسترش یابنده اند یا نه,اگر نتیجه پایش نشان از گسترش یابندگی انها داشت حتما باید نظر کارشناسان فنی را جویا شد.
۴- ترک هایی که شکل گرد و نا منظم  دارند نشانه ی آنند که در ان محدوده اندود در حال ور آمدن و جدا شدن از زیر سازی کار مثل سطح های توفال کوبی شده لا پوسته شدن از روی لایه زیرین خودش است .این حالت در مورد دیوار های قدیمی که اندود با زیر سازی توفالی دارند به دلیل کهنگی و نا پایدار شدن سطح اندود در برخی جاها پیش می آید .در این جور موارد می توان اندود ترک خورده را تراشید و سپس سطح آن را با لکه گیری مرمت کرد.
۵-این نوع ترک ها بسیار معمول اند و در جهت های مختلفی هم پدید می آیند . در این حالت باید سطح نازکی از اندود را تراشید یا ساب زد و سپس جای آن را لکه گیری کرد . با افزایش عمر ساختمان شمار این ترک ها هم بیشتر می شود که اغلب سطحی اند . نشانه خطر هم نیستند با این همه اگر اندود تازه کار شده ای به صورت مستمر دچار این نوع ترک ها بشود نشانه آن است که مواد اندود چنان که باید ترکیب نشده اند در چنین حالتی باید دیوار را باز اندود کرد .
۶- ترک های جهتدار سقف به طور نسبی جهتی مستقیم پیدا می کنند و در ادامه ؛ به انشعاب های عمود بر خود تفسیم می شوند .این جور ترک ها به طور معمول ناشی از جا به چا شدن های ملایم  تیر ها یا تیرچه های سازه ای اند . برای اصلاح چنین وضعیت هایی می توان با بتونه کاری و رنگامیزی ترک ها را بر طرف کرد. اما اگر ترک خوردگی ها ادامه دار شوند باید اندود را تراشید و محل آن را باز اندود کرد.
۷- این نوغ ترک ها ,به طور معمول ناشی از نشست کلی در ساختمان های نو ساز است می توان یا بتونه کاری  و لکه گیری و نقاشی آن را بر طرف کرد ؛ اما اگر تدوام پیدا کند باید ترک ها را پایش کرد.
۸- این ترک ها نیز به طور معمول یا در فرایند نشست کلی ساختمان های نو ساز پدید می آیند یا ناشی از کهنگی ساختمان های فدیمی اند دراین حالت ترک های کوچک را می توان با درزگیری و نقاش بر طرف کرد اما ترک های بزرگ باید پایش شود و اگر نتیجه پایش نشان دهنده ی گسترش یابندگی آنها باشد به ایجاد اصلاحات سازه ای  نیاز است .
۹- ترک هایی که در محل پیوند دو دیوار با سقف و به صورت مورب از یک دیوار تا دیوار دیگر پیدا می شوند ممکن است نشانه ی معضل فرو نشست در ساختمان باشد بویژه اگر رد آن را ,به صورت برش ایجاد شده در آجرها یا بلوک های سفت کاری دیوارها نیز بتوان یافت . برای برسی راه چاره ی  این وضعیت باید نظر کارشناسان فنی را جویا شد .
۱۰- ترک های ایجاد شده در زیر قرنیزها نشانه ی اشکال در نصب آن ها ست , با این همه اگر این جور ترک ها زیاد بشود و ادامه پیدا کند می توان آن را نشانه ی بروز اشکال در سازه ی کف یا فرو نشست ساختمان  دانست. در این حالت باید کارشناس فنی موضوع را برسی . درباره ی آن اظهار نظر کرد .
۱۱- ترک هایی که در بالای قرنیز و در طول پیوند آن است یا به دلیل  نو بودن مصالح به کار گرفته شده در آن فضاست که هنوز با وضعیت جوی محیط پیرامونشان سازگاری لازم را پیدا نکرده اند . این نوع ترک ها به طور کلی نشانه ی هشدار دهنده ای محسوب نمی شود , مگر اینکه پس از درزگیری و لکه کیری ,باز هم نمودار شوند و گسترش پیدا کنند .
 • بازدید : 173 views
 • بدون نظر

درشروع كاريك ساختمان طراحي شده طرحي درمقابل قراردارد كه باهمكاري مهندس ساختمان تهيه مي شود. براي اينكه طراحي واستراكچر درارتباط نزديك بايكديگر بايد باشند. براي طراح سيستم باربر ساختمان نياز به تجربه است كه  آن موجب انتخاب روش واقتصادي ماده ساختماني ويك سيستم مناسب باربري مي شود  كه هدايت درست عمليات ساختمان ساده ترين روش تقريبي محاسبه بسيار مهم است .

درشروع كاريك ساختمان طراحي شده طرحي درمقابل قراردارد كه باهمكاري مهندس ساختمان تهيه مي شود. براي اينكه طراحي واستراكچر درارتباط نزديك بايكديگر بايد باشند. براي طراح سيستم باربر ساختمان نياز به تجربه است كه  آن موجب انتخاب روش واقتصادي ماده ساختماني ويك سيستم مناسب باربري مي شود  كه هدايت درست عمليات ساختمان ساده ترين روش تقريبي محاسبه بسيار مهم است .


 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بنائي-خرید اینترنتی تحقیق بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بنائي-دانلود رایگان مقاله بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بنائي-تحقیق بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بنائي
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
ساخت ساختمانهاي خشتي در نقاط مختلف دنيا و از جمله اير ان و با توجه به وسعت گسترده سطح كوير در كشور بديهي است كه بخش زيادي از ساختمانهاي روستايي را دربرمي گيرد و در ساخت اين ساختمانها ، در اكثر موارد ، كوچكترين مسائل فني در نظر گرفته نشده است
كشور ايران از جمله كشورهايي است بر روي كمربند زلزله آلپايد كه از كوههاي هيماليا تا درياي مديترانه گسترش دارد واقع است و در دهه هاي اخير در ايران چندين زلزله بزرگ و مخرب روي داده است كه موجب تلفات سنگيني شده اند . مثل زلزله منجيل ۱۳۶۹ و زلزله بم ۱۳۸۲ كه سبب مرگ دهها هزار تن شده . بر اساس آمار رسمي در سال ۱۳۷۰ حدود ۴۲ درصد از جمعيت ايران در روستاها زندگي مي كنند و بنا به دلايل اقتصادي ساخت ساختمانهاي خشتي هم اكنون نيز در اين مناطق مشاهده مي گردد. 
در اين مقاله به روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي خشتي در كشور خودمان با توجه به مصالح ارزان موجود اشاره گرديده است.
رفتار لرزه اي ساختمانهاي خشتي : 
تكانهاي لرزه اي بزرگ غالباً بر ساختمان تاثير مي گذارند . اين تاثير نه تنها به خاطر شدت نيروهاي بكار رفته ، بلكه بيشتر بدين علت است كه سازه ها براي تحمل نيروهاي افقي طراحي نمي شوند. 
سازه هاي با مصالح بنائي عمدتاً مقاومت كششي بسيار كمي دارند و توجه به اين ويژگي ، مهمترين مسئله در مقاوم سازي ساختمانهاي بنائي مي باشد. 
ساخت وساز ساختمانهاي خشتي : 
خانه هاي خش تي به دليل تنوع آب و هوايي هر منطقه از كشور، به شيوه هاي مختلفي ساخته مي شود . علاوه بر تنوع آب و هوايي ، دسترسي آسان و اقتصادي بودن ساخت چنين ساختمانهايي در ساخت آنها تاثير بسزايي دارد و در ساخت آنها از مصالح 
ارزان قيمت كه در خود مناطق يافت مي شود ، استفاده مي گردد. مصالحي كه در ساخت اين گونه ساختمانها مصرف مي شود اغلب : خشت، ملات ، سنگ ، تيرهاي چوبي و شاخه هاي چوب مي باشد. خشت كه از قديم در نقاط مختلف ساخته مي شده داراي دو روش ساخت مي باشد : يكي روش خشت زني دستي و ديگري روش خشت زني مكانيكي كه با سر عت بيشتري نسبت به روش دستي انجام مي گيرد . 
مهمترين مسئله در بدست آوردن خشت مطلوب، عمل آوردن خشت به روش درست مي باشد كه در طول مدت عمل آوري خشت بستگي كامل به مواد تثبيت كننده اي دارد كه در ساخت آن بكار مي رود. اين مواد تثبيت كننده عمدتاً سيمان يا آهك مي باشد، در آزمايشهاي مختلفي كه در اين مورد انجام شده، مويد اين حقيقت است كه تثبيت خشت با سيمان به شدت مقاومت فشاري خشت را افزايش مي دهد. 
ملات استفاده شده در ساختمانهاي خشتي عمدتاً از گل و كاهگل ، گل آهك و شفته آهك ، گچ و خاك مي باشد. از سنگ ساختمانهاي خشتي ع مدتاً در كرسي چيني استفاده مي شده و از سنگهاي ناهموار به شكل لاشه چيني استفاده مي شود. 
در پوشش سقف ساختمانها خشتي معمولاً از تيرهاي چوبي استفاده مي شود . و بدليل دسترسي آسان روستاييان به چوب درختان ، به كار بردن اين ماده در سقف به شدت رو به افزايش بوده است.
اعضاي اصلي ساختمان هاي خشتي و اشكالات موجود در ساخت آنها : 
مهمترين عناصر ساخته شده در ساختمانهاي خشتي عبارتند از : شالوده ، ديوار ، بازشو ، نعل درگاهي ، كلاف قائم و افقي و سقف. شالوده : 
ديوارهاي باربر در اين گونه ساختما نها ، بر روي شالوده شفته آهكي يا شالوده سنگي ، عمدتاً قرار مي گيرد و بندرت در تماس مستقيم با زمين ملاحظه مي شوند . عدم اجراي كرسي چيني در برخي موارد در ساختمانهاي خشتي باعث گرديده كه بر اثر عوامل جوي مثل باران و برف قسمت پاييني ديوارها باربر خشتي تخريب شده و باعث لاغري ديوارهاي باربر در قسمت پايين آن گردد. اين موضوع باعث ناپايداري سازه و كاهش سطح مقطع مي شده و سبب افزايش تنش فشاري در ديوار خواهد شد. و در اين حالت با اندك بار جانبي واژگون مي شود. 
ديوار : 
بر اساس آيين نامه هاي مختلف ، ديوار باربر به ديوا ري گفته مي شود كه نسبت طول به ضخامت آن ، بيش از ۳ الي ۴ برابر باشد. در صورتي كه نسبت طول به ضخامت كمتر از مقادير فوق باشد، اين عضو ستون خواهد شد . اشكال ستونهاي خشتي آن است كه به هنگام وقوع زلزله و بر اثر بارهاي جانبي زلزله و خروج از مركزيت بارهاي قائم ستون ها ، به همراه نيروي محوري لنگر خمشي قابل توجهي در ستونها ايجاد شده و به دليل ضعف اين اعضا در ناحيه كششي و رفت و برگشت بارهاي زلزله ، ستونها به سرعت دچار انهدام كلي خواهند شد. 
بازشو : 
ايجاد بازشوهاي وسيع در ديوارهاي باربر خشتي يكي از عمده ترين ضعفهاي موجود در ساخت چنين ساختمانهايي مي باشد . اما به دلايل معماري و نورگيري فضاهاي ساختمان ، نمي توان بازشوها را در نظر نگرفت . لذا مي توان با محدود كردن مقادير ابعاد بازشو طبق آيين نامه هاي مختلف ، ابعاد بازشو را تحت كنترل درآورد.
نعل درگاهي : 
نعل درگاهيه ا تيرهايي هستند كه جهت انتقال بارهاي ثقلي قسمت بالاي بازشو به ديوارهاي طرفين بازشو به كار مي روند . از جمله موارد ضعف كه در ساختمانهاي ساخته شده خشتي ديده مي شود ، عدم وجود نعل درگاه يا امتداد نيافتن نعل درگاه بر روي ديوارهاي طرفين بازشو مي باشد كه در نهايت باعث تخريب ديوار خواهد شد. 
كلاف قائم و افقي : 
كلاف بندي در ساختمان خشتي به دو صورت قائم و افقي اجرا مي شود و براي عملكرد بهتر كلاف بندي بهتر است كه كلافهاي افقي و قائم ، اتصال مناسبي به هم داشته باشند، تا به هنگام وقوع زلزله ، ساختمان يكپارچه عمل كند . در ساختمانهاي خشتي كلاف بندي به روش معمول با چوب انجام مي شود و در اكثر موارد ديده مي شود كه كلاف بندي انجام نمي شود و فقط چند تيرك افقي كه با هم ارتباطي ندارند در لابلاي رجهاي خشت گذاشته مي شده و فقط از گسترش تركهاي ناشي از نشست جلوگيري مي كند. 
سقف : 
به طور كلي ، براي عملكرد بهتر سازه در برابر زلزله ، بهتر است سقف سبك باشد و به صورت يك ديافراگم صلب عمل نمايد زيرا در هنگام وقوع زلزله رابطه شتاب و جرم رابطه ايي مستقيم مي باشد، لذا در ساختمانهاي خشتي ساخته شده ، بيشتر از سقفهاي سنگين ( تير چوبي و كاهگل) استفاده مي شود و يكي ديگر از ضعفهاي آن مي باشد. 
بهبود رفتار لرزه اي ساختمانهاي خشتي : 
بهبود رفتار لرزه اي يكي از اقداماتي است كه در آن بايد پيوستگي و اتصال كافي بين تمام اجزاي اصلي سازه ، ديوارها ، كفها و بامها رعايت شود. 
اقداماتي كه در بهبود رفتار لرزه اي صورت مي پذيرند عبارتند از : 
  1- تقويت مصالح 
  2- تقويت اجزاي سازه اي 
  3- تقويت ساختمان به عنوان يك كل 
  4- سخت كردن پي ها
  5- پايداري كردن عملكرد سازه 
  6- محدود ساختن جابه جايي ها. 
در اثر عمل و عكس العمل امواج زلزله ، ديوارهاي متقابل را به سرعت رانش داده و عدم هيچگونه اتصال و كلاف بندي در بين نعل درگاهها و پوششهاي طاق با اسكلت بنا ابتدا طاق فضا فرو مي ريزد، سپس قوسهاي نعل درگاه كه در جهت ارتعاشات زلزله واقع شده در اثر رانش ديوارها شكسته و فرو مي ريزد . از اين رو با تدابيري خاص مي توان تا حد امكان بناهاي خشتي را در مقابل خطر زلزله مقاوم كرد. 
تقويت ساختمانهاي خشتي در مقابل حركت زمين و زلزله : 
اصولاً در بناها ، كلاف ديوارهاي بناي خشتي را از يكديگر جدا مي سازد . به علت استفاده از پوشش قوس به عنوان نعل درگاه فقط استقرار پا طاق بر روي نبشهاي دربند مي باشد . اين مكان محل انتقال نيرو از قوس به سطح پاكار خواهد بود . چنانچه در زير قوس و يا در دل قوس ( تنگ قوس ) به كار رود كلاف مقاومتي بين قوس و نعل درگاه و ديوارهاي پاكار به وجود مي آيد . 
اين روش حركت ديوار و طاق را از هر جهت به شك ل لوله ميسر ساخته و پيشگيري از تخريب قوس (سقف) را در مقابل حركات زمين و زلزله بوجود مي آورد ، براي اجراي اين اقدام به فاصله يك متر پايين تر از سطح پاكار چوب مشته ( عضو عمومي) كه آن نيز مي گويند كار گذارده مي شود . براي اين كار از چوب مقاومي كه س طح آن بوسيله قير و يا قطران و يا دوغاب « شاخص » را به آهك اندود شده باشد استفاده مي شود ، ديوار چيني تا سطح پاي قوس ، اجرا مي شود. 
شاخص گذاري در ضلع مقابل به ترتيبي كه گفته شد انجام مي گردد . عضو دوم تير افقي است كه به صورت نيم و آنيم بر كاملاً درگير و « شاخص » با عضو عمومي « كش » روي دو شاخص نشست كرده و بوس يله ميخ بلند و يا ميخ اسكپ عضو افقي متصل مي شود. براي اينكه در كلاف بندي مقاومت بيشتري ايجاد شود بهتر است بين عضو عمودي و افقي دستك و يا چپي تحت زاويه ۴۵ درجه نصب شود تا درگيري و پيوند كامل بوجود آيد. استفاده از اين شيوه از قديم معمول بوده و از اين گونه كلاف بندي در قسمتهاي مختلف جهت اتصالات در بناهاي قديمي ، در سطح وسيع استفاده شده است . به طور كلي با روش كلاف كشي مي توان بناهاي خشتي را در مقابل حركات زمين و زلزله مقاوم كرد.
بكارگيري الياف درخت خرما( ليف خرما) و بهبود رفتار لرزه اي : 
در مناطقي كه الياف درخت خرما وجود دارد مي توان از اين مصالح جهت مقاوم سازي بناهاي خشتي و ديوارهاي خشتي استفاده كرد ، بدين صورت كه ابتدا ليف هاي طبيعي را در آب انداخته كاملاً خيس شده و سپس آنها را ورز داده و اصطلاحاً شانه مي نند تا تار و پودهاي آنان از هم جدا شده و نخ ها و الياف مجزا از هم بدست آيد پس اين بندهاي تابيده شده را به صورت شبكه هاي درهم فرو رفته تهيه كرد و در محل موردنظر قرار مي گيرند. 
 • بازدید : 169 views
 • بدون نظر

نحوه شمشه گيري

ابتدا بالاي يكي از گوشه هاي هر قسمت ساختمان را مقدم گرفته و يك كروم گچي به يك زاويه نصب مي شود، سپس

شاغولي آن كروم را به پايين ارتباط داده كروم ديگري به پايين متصل مي سازد بعد خط گونيا ۹۰ درجه را به زاويه هاي ديگر انتقال داده به طوري كه عمل كروم بندي چهار گوشه هر قسمت را زير پوشش دهد بعد ريسماني به بالاي هر قسمت روي كروم ها گرفته و هر دو متر يك كروم به زير ريسمان به وجود آورده كه اين عمل پايين نيز انجام مي شود بعد كروم هاي قسمت وسط و گوشه ها از بالا به پايين با شمشه چوبي يا آلومينيومي شمشه گچي گرفته روي كروم گچي كه سرتاسر ارتفاع ديوار را در چند قسمت گرفته از ملات گچ و خاك يا ماسه سيمان مي پوشانند.

فرش كف ساختمان

براي عمل فرش كف ابتدا در گوشه هاي هر قسمت يك قطعه سنگ ساييده شده يا موزائيك يك اندازه بطوريكه تراز روي چهار نقطه باشد قرارمي دهندسپس ريسماني نازك و محكم به اضلاع بسته و خط گونيا ۹۰ درجه را به گوشه ها انتقال ميدهد.بعد ملات را كف آن پهن مي كنند و كف را فرش مي نمايند البته ريسمان ها را به ترتيب جا به جا مي كنند . 

نحوه شمشه گيري

ابتدا بالاي يكي از گوشه هاي هر قسمت ساختمان را مقدم گرفته و يك كروم گچي به يك زاويه نصب مي شود، سپس

شاغولي آن كروم را به پايين ارتباط داده كروم ديگري به پايين متصل مي سازد بعد خط گونيا ۹۰ درجه را به زاويه هاي ديگر انتقال داده به طوري كه عمل كروم بندي چهار گوشه هر قسمت را زير پوشش دهد بعد ريسماني به بالاي هر قسمت روي كروم ها گرفته و هر دو متر يك كروم به زير ريسمان به وجود آورده كه اين عمل پايين نيز انجام مي شود بعد كروم هاي قسمت وسط و گوشه ها از بالا به پايين با شمشه چوبي يا آلومينيومي شمشه گچي گرفته روي كروم گچي كه سرتاسر ارتفاع ديوار را در چند قسمت گرفته از ملات گچ و خاك يا ماسه سيمان مي پوشانند.

فرش كف ساختمان

براي عمل فرش كف ابتدا در گوشه هاي هر قسمت يك قطعه سنگ ساييده شده يا موزائيك يك اندازه بطوريكه تراز روي چهار نقطه باشد قرارمي دهندسپس ريسماني نازك و محكم به اضلاع بسته و خط گونيا ۹۰ درجه را به گوشه ها انتقال ميدهد.بعد ملات را كف آن پهن مي كنند و كف را فرش مي نمايند البته ريسمان ها را به ترتيب جا به جا مي كنند . 

 • بازدید : 129 views
 • بدون نظر

در پروژه حاضر یک ساختمان فولادی ۶ طبقه با کاربری مسکونی تحلیل و طراحی می­شود.

مشخصات کامل ساختمان شامل: پلان معماری طبقات، برش ساختمان، نما ،پلان تیرریزی و … می باشد.

ارتفاع طبقات این ساختمان ۳٫۳ متر و ارتفاع خرپشته ۲٫۵ متر است. این ساختمان در شهر سبزوار واقع شده و خاک زمین محل

احداث ساختمان، خاک نوع ǀǀǀمی باشد.

در پروژه حاضر یک ساختمان فولادی ۶ طبقه با کاربری مسکونی تحلیل و طراحی می­شود.

مشخصات کامل ساختمان شامل: پلان معماری طبقات، برش ساختمان، نما ،پلان تیرریزی و … می باشد.

ارتفاع طبقات این ساختمان ۳٫۳ متر و ارتفاع خرپشته ۲٫۵ متر است. این ساختمان در شهر سبزوار واقع شده و خاک زمین محل

احداث ساختمان، خاک نوع ǀǀǀمی باشد.

 • بازدید : 291 views
 • بدون نظر

یکی از انواع بتن سبک بوده که به وسیله ایجاد حباب های هوا در درون بتن به اندازههای مختلف
ایجاد می شود روش تولید این نوع بتن یک روش بدون اتوکلاو است ایجاد حباب های هوا به یکی از
دو روش مختلف فیزیکی یا به وسیله استفاده از افزودنی شیمیایی صورت می گیرد به عنوان مثال این
محصول می تواند از ترکیب سیمان ، ماسه بادی و آب و ماده شیمیایی تولید کننده کف تولید شود این
بتن دارای مصارف مختلف درصنعت ساختمان است مانند جدا کننده داخلی و خارجی ساختمان وبه دلیل
عایق وسبک بودن به عنوان سقف اول و آخر در ساختمان ها جهت ایزولاسیون استفاده می شود


یکی از انواع بتن سبک بوده که به وسیله ایجاد حباب های هوا در درون بتن به اندازههای مختلف
ایجاد می شود روش تولید این نوع بتن یک روش بدون اتوکلاو است ایجاد حباب های هوا به یکی از
دو روش مختلف فیزیکی یا به وسیله استفاده از افزودنی شیمیایی صورت می گیرد به عنوان مثال این
محصول می تواند از ترکیب سیمان ، ماسه بادی و آب و ماده شیمیایی تولید کننده کف تولید شود این
بتن دارای مصارف مختلف درصنعت ساختمان است مانند جدا کننده داخلی و خارجی ساختمان وبه دلیل
عایق وسبک بودن به عنوان سقف اول و آخر در ساختمان ها جهت ایزولاسیون استفاده می شود


 • بازدید : 118 views
 • بدون نظر

ساختمانهای با ساختار پانلهای سه بعدی در زمـره سیسـتمهـای پـیشسـاخته محسـوب شـده و از امتیـازات سـاختمانهـای
پیشساخته برخوردارند. مفاهیمی که در ادبیات فنی ساختمانهای پیشساخته به کار میروند، مواردی نظیر تولیـد انبـوه، فرآینـدهای
تضمین کیفیت و کنترل کیفیت، ویژگیهای خاص ساخت در کارگاه، حمل و نقل و نصب در این ساختارها نیز کاربرد دارند.
از جمله مزایای سیستمهای پیشساخته میتوان به کاهش نسبی هزینههای کار نیروی انسانی، پرت مصالح و ماشینآلات مـورد
نیاز، کاهش زمان اجرا، کنترل کیفیت بهتر، وابستگی کمتر به شرایط جوی و صرفهجویی در تجهیزات نصب، اشـاره نمـود. در مقابـل
نقاط ضعف سیستمهای پیشساخته مواردی چون بالا بودن هزینه حمل و نقل قطعات، نیازمندی به هزینه جراثقال برای جابجایی در
محل، اتصالات ناهمگون و نامطمئن و طرح معماری محدود را در بر دارد

ساختمانهای با ساختار پانلهای سه بعدی در زمـره سیسـتمهـای پـیشسـاخته محسـوب شـده و از امتیـازات سـاختمانهـای
پیشساخته برخوردارند. مفاهیمی که در ادبیات فنی ساختمانهای پیشساخته به کار میروند، مواردی نظیر تولیـد انبـوه، فرآینـدهای
تضمین کیفیت و کنترل کیفیت، ویژگیهای خاص ساخت در کارگاه، حمل و نقل و نصب در این ساختارها نیز کاربرد دارند.
از جمله مزایای سیستمهای پیشساخته میتوان به کاهش نسبی هزینههای کار نیروی انسانی، پرت مصالح و ماشینآلات مـورد
نیاز، کاهش زمان اجرا، کنترل کیفیت بهتر، وابستگی کمتر به شرایط جوی و صرفهجویی در تجهیزات نصب، اشـاره نمـود. در مقابـل
نقاط ضعف سیستمهای پیشساخته مواردی چون بالا بودن هزینه حمل و نقل قطعات، نیازمندی به هزینه جراثقال برای جابجایی در
محل، اتصالات ناهمگون و نامطمئن و طرح معماری محدود را در بر دارد


 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سازه¬های اسکلت¬فلزی به علت مزایای زیاد، کاربرد فراوان پیدا کرده است. از آن جمله می¬توان مزایای زیر را نام برد:
استحکام و خواص خوب مکانیکی و مقاومت بالای فولاد  در کشش و فشار، همچنین به علت تولید فولاد در کارخانه شرایط بهتری برای کنترل کیفیت نسبت به بتن و مصالح بنایی وجود دارد.
از مزایای دیگر اسکلت فلزی می¬توان به امکان توسعه سازه، اتصال چند قطعه به یکدیگر ، امکان پیش ساخته کردن قطعات و سرعت نصب اشاره کرد.
کدیگر ، امکان پیش ساخته کردن قطعات و سرعت نصب اشاره کرد.
از معایب اسکلت فولادی نیز می¬توان موارد زیر را ذکر کرد:
به علت حساسیت فولاد در مقابل رطوبت هوا و امکان زنگ زدگی آن لازم است برای حفاظت از آن اقداماتی از قبیل رنگ¬آمیزی با ضد زنگ و سایر روشهای حفاظتی خصوصاً در بنادر مبادرت نمود، همچنین بر حفاظت فولاد در مقابل آتش-سوزی و به کار¬گیری دقت لازم و کافی در ایجاد اتصالات مناسب و با کیفیت جوشکاری خوب تاکید شود.
مواردی که در این پروژه مورد بررسی قرار می¬گیرند عبارتند از:
۱٫ شمع¬های فلزی، ۲٫ قالب¬بندی، ۳٫ بتن¬ریزی، ۴٫ جوش، ۵٫ سقف کمبوزیت 
شمع¬های فلزی به ارتفاع m40 /8 که میلگرد¬های آن  14 می¬باشد و خاموت به صورت گرد(مارپیچ) به ارتفاع cm25 گذاشته می¬شود و در ارتفاع m1 مانده به سر شمع اضافه  می¬کنیم که مقاومت کششی آن زیاد گردد.
بعد دوباره قیف را پایین برده و بتن¬ریزی می¬شود و مرحله آخر پنج و یا شش بار قیف را جابجا می¬کنیم تا بتن و یبره شود. حال قیف را برداشته و با استفاده از دستگاه ویبره تا جایی  که بتوانیم ویبره می¬کنیم. بتن آن با اسلامپ مشخص که از قبل تعیین شده محاسبه می¬گردد.
*: قالبها در نهایت باید سازه¬ای را ایجاد کنند که از نظر شکلها، خطوط، و ابعاد اعضاء با آنچه در نقشه¬ها و مشخصات طرح خواسته شده است مطابقت داشته باشد.
*: قالبها باید محکم و به اندازه کافی نفوذ نا¬پذیر باشند تا از نشت شیره بتن به بیرون جلوگیری کنند.
*: قالبها باید به بطور مناسب مهار به یکدیگر بسته شده باشند تا شکل و موقعیت خود را حفظ نمایند در اینجا به ذکر خرابی¬هایی که در بتن قالب-بندی شده امکان وقوع دارند می¬پردازیم:
انواع بسیاری تز نقص¬ها در بتن قالب¬بندی شده بروز می¬کنند که عبارتند از: کرمو شدن، رنگ رفتگی (زنگ¬زدایی)، چاله¬های سطحی، شوره زدن، شکفتگی، ترک نشستی، شفافیت سنگدانه، شن¬زدگی، در¬رفتگی قالب، درز¬های¬سرد، خطوط ناشی از درز، تشکیل پوسته، که این عیوب را در ادامه شرح می¬دهیم.
۱٫ کرمو شدن:
کرمو شدن ایجاد حفرات نا¬منظم در سطح بتن است که نتیجه پر¬نشدن موثر فضای بین سنگدانه¬ها با ملات طی ارتعاش است.
وقوع کرمو شدن به خاطر کم ماسه بودن مخلوط بتن و یا شیوه¬های ضعیف جایدهی آن است. 
 
رنگ رفتگی:
رنگ¬رفتگی (رنگ¬زدایی) تغییر رنگ در سطح بتن است که بخاطر عوامل زیر رخ می¬دهد:
۱٫ تفاوتهای موجود بین نوع سیمان
۲٫ کاربرد بیش از اندازه روغن قالب
۳٫ تغییر در نوع روغن قالب
۴٫ دانه¬بندی نا منجسم
۵٫ مخلوط کردن ناقص
۶٫ آب انداختن و جدا¬شد¬گی و …
۳٫ ترکهای نشستی:
ترک¬های نشستی هنگامی رخ می¬دهند که بتن بعد از گیرش اولیه یا نزدیک به گیرش اولیه دچار نشست شود. ترک زمانی رخ می¬دهد که تنش کششی در مرحله اولیه گیرش ایجاد شود و بتن توانایی تعدیل و تطبیق با این تنش را به دلیل چسبندگی زیاد مخلوط نداشته باشد.
۴٫ درز¬های سرد:
درز¬های سرد غالباً به آن علت رخ می¬دهد که سفت¬شدن بتن در جا پیش از جایدهی مخلوط بعدی باشد و توانایی ارتعاش لایه قبلی  بتن¬ریزی وجود نداشته باشد.
۵٫ انحراف(جابجایی) قالب:
انحراف قالب به معنی برداشتن پلکانی یا هر انحراف دیگر از پیکر¬بندی مورد نظر  است که نتیجه کافی نبودن سختی قالب و تغییر شکل آن در اثر بار است یا هنگامی رخ می¬دهد که درز¬های قالب محکم جفت و جور نمی-شوند. بتن¬ریزی بسیار سریع یا استفاده از لرزاننده قوی نیز می¬توانند منجر به انحراف قالب شود.
۶٫ شن زدگی:
شن¬زدگی معمولاً باعث ایجاد قسمتهایی با رنگ تیره و لک¬¬دار به شکل و اندازه¬های شبیه به سنگدانه¬های درشت دارد و غالباً هنگامی این پدیده رخ می¬دهد که قالب¬بندی به اندازه کافی صلب نیست، و نیز زمانی که مخلوط دارای دانه¬بندی نا¬پیوسته و فضای خالی و با میزان ماسه کم باشند، یا آنکه ارتعاش بیرونی بیش از اندازه طی بتن¬ریزی بکار برده شده باشد.
انواع قالب:
۱٫ قالب آجری:
در اغلب ساختمانهای مسکونی کوچک برای پی¬سازی از قالب آجری استفاده می¬شود. نحوه کار بدین صورت است که پس از گود برداری آماده¬سازی کف پی¬ها و اجرای بتن مگر در دو طرف پی دیوار¬هایی با ارتفاع معین ساخته می¬شود در بعضی موارد سطح داخلی دیوارها را اندود کرده و یا با صفحات پلاستیکی پوشش می¬دهند. این دیوارها در بعضی موارد بعد از خود¬گیری بتن برداشته شده و در بعضی مواقع دیگر بعنوان قالب دائمی در زمین باقی می¬ماند. در اجرای خوب معمولاً آجرها را زنجاب کرده و از ملات سیمانی جهت اندود نمای داخلی استفاده می¬کنند.
۲٫ قالب چوبی:
چوب یکی از متداولترین و قدیمی¬ترین مصالح مصرفی ۰ در قالب-بندی است سبکی و سهولت کاربرد آن را عوامل مهمی است که باعث شده چوب به عنوان یکی از مصالح قالب¬بندی شناخته شده است. ( به علت مقاوم¬بودن، تاب بر نداشتن، صیقلی¬بودن  سطحی و نفوذ نا¬پذیری) قالب¬های چوبی در پی¬ها، قسمتهای باربر ساده، تیر، سقف، نما، دیوارهای باربر و غیر باربر و … کاربرد وسیع دارند. بعضی قالب¬های چوبی بصورت پیش¬ساخته ساخته شده و بصورت قطعاتی آماده شده و در محل اجرا قطعات به یکدیگر متصل می¬شوند.
 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مطلب حائز اهمیت به هنگام وقوع آتش سوزی ایجاد شرایط لازم برای جلوگیری از توسعه حریق و کاهش خسارات جانبی و مالی است.به طور نمونه در یک ساختمان چند طبقه باسازه فولادی، چنانچه حریق در پارکینگ اتفاق افتد، به دلیل فشار بار وارده بر روی سازه فولادی، پل ها و ستون ها با حرارت حدود ۶۰۰ درجه سانتی گراد قابلیت تغییر فرم داشته و موجب واژگون شدن ساختمان می گردد. در این شرایط بدون آنکه حریق به طبقات بالا سرایت نماید ، امکان واژگونی ساختمانی با توجه به وسعت حریق می باشد، لذا چنانچه سیستمی از محافظت کننده ها را بتوان بر روی سازه های فلزی اعمال نمود تا در طی مدت زمان مشخص، از انتقال حرارت محیط به سطح فلز جلوگیری نماید، کار بسیار ارزشمندی صورت پذیرفته است
پوشش های ضد حریق
  مطلب حائز اهمیت به هنگام وقوع آتش سوزی ایجاد شرایط لازم برای جلوگیری از توسعه حریق و کاهش خسارات جانبی و مالی است.به طور نمونه در یک ساختمان چند طبقه باسازه فولادی، چنانچه حریق در پارکینگ اتفاق افتد، به دلیل فشار بار وارده بر روی سازه فولادی، پل ها و ستون ها با حرارت حدود ۶۰۰ درجه سانتی گراد قابلیت تغییر فرم داشته و موجب واژگون شدن ساختمان می گردد. در این شرایط بدون آنکه حریق به طبقات بالا سرایت نماید ، امکان واژگونی ساختمانی با توجه به وسعت حریق می باشد، لذا چنانچه سیستمی از محافظت کننده ها را بتوان بر روی سازه های فلزی اعمال نمود تا در طی مدت زمان مشخص، از انتقال حرارت محیط به سطح فلز جلوگیری نماید، کار بسیار ارزشمندی صورت پذیرفته است.

در یک مکان عمومی مانند کتابخانه، موزه، سینما و دیگر اماکن عمومی که سرمایه های ملی هستند و جان انسان ها در معرض خطر حریق می باشد با استفاده از مواد کند کننده و اعمال آن بر روی کاغذ، پارچه، چرم، چوب و دیگر اشیا می توان از توسعه حریق جلوگیری نمود. 
از انواع پوشش های ضد حریق، می توان از ملات های سیمانی نسوز، مواد خمیری اندود کننده و رنگ های ضد حریق و کند سوزها به عنوان آخرین دستاوردهای علوم و تکنولوژی نام برد. رنگ های ضد حریق، قابلیت ضد شعله وری داشته و نیز مانع انتقال حرارت به لایه های زیرین اجسام می گردند.در ادامه، به منظور آگاهی بیشتر مقایسه مختصری بین موارد فوق به عمل می آید. 
مزایای رنگ های ضد حریق در مقایسه با ملات های سیمانی و موادخمیری اندود کننده: 
رنگ های ضد حریق و کند سوز کننده ها در مقایسه با ملات های سیمانی، مواد خمیری اندود کننده ها و سایر روکش های ضد حریق، دارای مزیت های زیادی می باشند که در ذیل به شرح آن ها می پردازیم : 
فضای اشغال شده 
رنگ های ضد حریق می توانند بنابر شرایط تعریف شده به طور متوسط از ۵۰۰ میکرون تا ۵۷۰۰ میکرون روی کلیه سطوح با هر زاویه ای و شکستگی اعمال گردند. در نتیجه فضایی را اشغال نکرده و به عنوان یک پوشش رنگ می باشندلیکن ملات های سیمانی در ضخامت چند سانتیمتر اعمال شده و در سازه فلزی، مسلح نمودن آن ضروری می باشد که این امر خود باعث اشغال فضای بیشتر می گردد. 
زمان و سهولت اجرا 
اجرای رنگ ضد حریق پس از آماده سازی سطح، به سهولت و در زمان بسیار کوتاه و با ابزار های مختلف اعمال می گردد، لیکن جهت اجرای ملات های سیمانی نیاز به ابزار خاص و زمان بسیار طولانی می باشد. 
ظاهر پوشش ها 
ظاهر رنگ های ضد حریق بسیار صاف بوده و نیازی به عملیات ترمیم و ماستیک کاری نداشته و حتی می توان برای حفاظت و پایداری بیشتر ضد حریق، از رنگ های پایه آبی استفاده نمود.لیکن در ملات های سیمانی، به دلیل نا همواری سطح، چنانچه سطح صافی مورد انتظار باشد علیات ترمیم بسیار سخت و پر هزینه است. 
وزن مصالح 
مصالح در رنگ های ضد حریق به لحاظ وزن در واحد متر مربع بین ۵-۶/۰ کیلوگرم را به خود اختصاص می دهند، لیکن در پوشش های ضد حریق با ملات سیمانی، این وزن در واحد متر مربع به چندین برابر افزایش می یابد، به طوریکه در مواردی می بایست در طراحی، این بار مرده را مورد محاسبه قرار داد. 
ترمیم نقاط 
ترمیم نقاطی از سطح که صدمه دیده باشد در پوشش های ضد حریق به سهولت و حتی با قلم مو قابل انجام است لیکن ملات های سیمانی نسوز، نیاز به عملیات گسترده و وقت گیر دارد. 
ایمنی و بهداشت 
مواد ضد حریق، پایه آبی بوده، سمیت نداشته و در زمان بروز حریق نیز گازهای سمی متصاعد نمی کنند.لیکن ضد حریق های پایه حلالی و نیز دیگر روکش ها، ایمنی لازم را در مراحل اعمال و نیز در زمان بروز آتش سوزی ندارند. 
اثر پذیری 
وجود گازهای خورنده در محیط ،به خصوص گاز دی اکسید سولفور، موجب خوردگی سطح بتن می گردد، لیکن در رنگ های ضد حریق، این خوردگی ایجاد نمی شود. 
جنبه اقتصادی 
به دلیل تسریع در زمان اجرا، اشغال فضای کمتر، دستیابی به سطح هموار و عدم نیاز به هزینه اضافی جهت هموار نمودن سطح اجرا شده و میزان کم مصرف در واحد سطح، استفاده از رنگ های ضد حریق بسیار مقرون به صرفه و اقتصادی می باشد. 
کاربردهای متنوع رنگ های ضد حریق 
گروه های مختلفی از رنگ های ضد حریق عرضه می گردند که گروهی ، نفش پف کننده را داشته و گروهی نقش دیرسوز کننده.گروهی که نقش پف کننده را دارند در ضخامت های ۵۰۰ تا ۵۷۰۰ میکرون بر روی کلیه سطوح از جمله سازه های فلزی، بتن، گچ، کابل، چوب و دیگر سطوح قابل اعمال می باشند و به محض رسیدن حرارت حاصل از شعله، ضخامت ۵۰۰ میکرونی به حدود ۴ تا ۵ سانتی متر می رسد و این امر مانع انتقال حرارت به سطح می شود. 
گروهی که نقش دیرسوز کننده ها را دارند، می توانند بر روی سطوح کاغذ، پارچه ، چوب، چرم و دیگر مواد اعمال شوند تا هنگام آتش سوزی قابلیت مشتعل شدن نداشته باشند. همچنین زمانی که در برابر شعله قرا می گیرند، سوختن آن ها بسیار کند می باشند. 
این گروه از مواد علاوه بر قابلیت اعمال بر روی سطوح ، قابلیت وارد شدن به پروسه تولید را داشته و به طور نمونه می توان در تولید قطعات پلیمری از آن ها استفاده نمود و با توجه به نوع مواد پلیمر می توان درصدی از مواد ضد حریق را در پروسه تولید به آن اضافه نمود.به طور مثال در ساخت کلید و پریز ، بدنه تلویزیون، کامپیوتر، کابل، مقوا، کاغذ و غیره می توان از مواد کند سوز کننده استفاده نموده و آن ها را غیر قابل اشتعال کرد. 
مواد ضد حریق و کند سوز کننده ها در دنیای امروز در جهت حفظ جان انسان و سرمایه ها بسیار با اهمیت می باشند و استاندارد های اروپا تماماً در این راستا تدوین گردیده است.حتی چوب های به کار رفته در یک داربست ساختمان، ضد حریق بوده و نیز لوازم صنعتی و خانگی، غیر شعله ور می باشند

عتیقه زیرخاکی گنج