گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 171 views
  • بدون نظر

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران معرفی ، ساخت و نگهداری سد های لاستیکی و کار برد آنها رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از موضوعات مورد بحث و بررسی در این فایل : 

۱- معرفی سد های لاستیکی 

۲- کاربرد سد های لاستیکی 

۳- مراحل ساخت،بهره برداری و نگهداری سد های لاستیکی 

و بسیاری موارد دیگر.

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید ….

مقدمه
تکنولوژي نسبتاً جدیدي که براي مهار آبهاي سطحی به کار گرفته شده است تکنولوژي ساخت سدهاي
لاستیکی می باشد . قبل از این نوع سدها براي مهار و هدایت آب به سوي زمینهاي وسیع و آبروها ، از
دریچه هاي فولادي و تخته هاي چوبی استفاده می شد که در جلوي دریچه ها قرار می گرفت تا آب با
فشار بیشتري جریان داشته باشد . در این کار نیز به نیروي انسانی نیاز بود و اگر در باز کردن این
دریچه ها تأخیري روي می داد سیل ایجاد می شد و دریچه را با خود می برد . ایدة استفاده از سدهاي
مطرح شد . در سال ۱۹۶۵ اولین سد لاستیکی « ایمبرسون » لاستیکی اولین بار در سال ۱۹۵۰ توسط
بادي در ژاپن براي ذخیره سازي آب به بهره برداري رسید . هم اکنون در حدود ۱۰۰ سد لاستیکی در
آمریکاي شمالی ، بیش از ۱۰۰۰ سد لاستیکی در ژاپن و خاور دور ، و در مجموع ۲۶۰۰ سد در نقاط
مختلف جهان به طور موفقیت آمیز در دست بهره برداري میباشند. کاربرد ها و مزایاي سدهاي
لاستیکی :کنترل سیلابها و تنظیم جریان رودخانه : این کار توسط دستگاههاي الکترونیکی در اتاق
کنترل و به طور خودکار انجام می گیرد . پایین آمدن رقوم سطح آب از یک سطح مشخص به معناي
پایان سیلاب است ، که در این صورت دستگاه الکترونیکی کنترل ، دستور افراشتن سد را اعلام می
دارد:کنترل رسوب رودخانه : از آن جا که سکوي بتنی محل استقرار سد لاستیکی ، در کف رودخانه و
هم تراز با بستر آن کار گذاشته می شود ، در هنگام خواباندن سد ، شرایط رودخانه مانند شرایط قبل از
احداث سد لاستیکی است . این ویژگی باعث می شود که پشت سدهاي لاستیکی را رسوب پر نکند ،
زیرا در هنگام وقوع سیل که بیشترین بار رسوب گذاري رودخانه است ، سد به صورت اتوماتیک به
حالت خوابیده در می آید و رودخانه شرایط طبیعی پیدا می کند . کنترل سد و حفاظت ساحلی در برابر
فرسایش ، نصب بر روي بندها و سدها به منظور افزایش ارتفاع آنها و کمک به تولید برق ، کاهش
آلودگی آب ، افزایش ظرفیت ذخیرة سدها ، مسائل تفریحی از قبیل شنا ، قایق رانی ، … ، جلوگیري از
نفوذ آب شور دریا به هنگام مد به ساحل ، از از کاربردهاي این سد و از جمله مزایاي اقتصادي این سد
ها نسبت به موارد جایگزین شده عبارتند از :. سدهاي لاستیکی به فونداسیون پیچیده اي نیاز ندارند ،
این سد ها می توانند تا دهانه اي به طول ۱۰۰ متر اجرا شوند ، این سدها به حداقل حفاظت و نگهداري
نیاز دارند . قسمت عمدة تعمیرات مربوط به سیستمهاي مکانیکی سد می باشد . تعمیر و نگهداري بدنۀ
سد نیز شباهت بسیاري به تعمیر لاستیک اتومبیل دارد و در صورت سوراخ شدن بدنۀ سد آن را مانند
لاستیک اتومبیل پنچر گیري می کنند ، انعطاف پذیري سد در مقابل زلزله ، نصب و ساخت واجراي
آسان سدهاي لاستیکی . سدهاي لاستیکی از یک تیوپ هوا که به یک بستر متصل می شود تشکیل
نامیده می شد که به در آنها مخلوط آب و FABRI DAM شده است ، انواع قدیم سدهاي لاستیکی
INFLATABLE هوا براي متورم کردن تیوپ استفاده می شد ، در حال حاضر از سدهایی به نام
استفاده می گردد یعنی سدهایی که قابل باد شدن می باشند . DAM

عتیقه زیرخاکی گنج