گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

یک  پروژه کامل سازه های بتن آرمه بهمراه تمامی نمودار ها و نقشه ها ( ۱۷ نمودار و محاسبه با برنامه اکسل و ۲۵ نقشه اتوکد ، قابل ویرایش تقدیم حضورتان می گردد ).

پروژه دانشجويي سازه های بتن آرمه شامل  :

الف) محاسبات و جزئيات تحليل و طراحی
   1.
تعيين بار مرده و سربار کف ها با برآورد تقريبی ضخامت دال ها با فرض اينکه نوع دال با ضخامت يکنواخت باشد
   2.
طراحی نهايی دال ها
   3.
ارزيابی ارتفاع تيرها و ابعاد ستون ها

.

.

.

.


یک  پروژه کامل سازه های بتن آرمه بهمراه تمامی نمودار ها و نقشه ها ( ۱۷ نمودار و محاسبه با برنامه اکسل و ۲۵ نقشه اتوکد ، قابل ویرایش تقدیم حضورتان می گردد ).

پروژه دانشجويي سازه های بتن آرمه شامل  :

الف) محاسبات و جزئيات تحليل و طراحی
   1.
تعيين بار مرده و سربار کف ها با برآورد تقريبی ضخامت دال ها با فرض اينکه نوع دال با ضخامت يکنواخت باشد
   2.
طراحی نهايی دال ها
   3.
ارزيابی ارتفاع تيرها و ابعاد ستون ها
   4.
تعيين بارهای قائم مشخصه وارد بر تيرها
   5.
آناليز قاب ها در اثر ترکيب بارهای قائم طراحی(۱٫۰D, 1.25D+1.5L), ترسيم پوش منحنی لنگر خمشی و نيروی برشی تيرها, تعيين لنگرهای ماکزيمم دو سر ستون ها با بارهای قانم مربوطه و تعيين بارهای قائم ماکزيمم در ستون ها و لنگرهای مربوطه
   6.
محاسبة ماکزيمم نيروی جانبی در اثر باد يا زلزله
   7.
تعيين مقدار نيروی طراحی جانبی به قاب ساختمانی و ديوار برشی در طبقات مختلف
   8.
آناليز قاب ها تحت تاثير ترکيبات مختلف بار قائم بعلاوة بار جانبی و ترسيم پوش مربوطه
   9.
ترسيم پوش نهايی با استفاده از پوش های بدست آمده از رديفهای ۵ و۸ برای تيرها و جدولبندی ترکيبات مختلف لنگر, نيروی محوری و برش در ستون ها در طبقات
  10.
طراحی نهايی تيرها, تعيين مقادير فولاد در مقاطع بحرانی و تعيين نقاط قطع فولاد
  11.
طراحی نهايی ستون ها و تعيين مقادير فولادهای مقاطع در طبقات مختلف و طراحی نقاط هم پوشانی
  12.
طراحی پله ها
  13.
طراحی ديوار برشی و ديوارهای بتن آرمة زيرزمين
  14.
طراحی شالوده های ساختمان
  15.
اصلاح طراحی بر اساس سازه های با شکل پذيری بالا در برابر زلزله
  16.
کنترل حالت حدی بهره برداری خيز و ترک خوردگی و کنترل تغييرمکان بين طبقاتی
  17.
برآورد تقريبی حجم مصالح مصرفی(بتن و فولاد(

ب) نقشه های کامل اجرايی پروژه

 

 

 

پروژه دانشجویی ، پروژه کامل ، سازه های بتن آرمه ، پروژه کامل سازه های بتن آرمه ، نقشه های بتن آرمه


عتیقه زیرخاکی گنج