گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 89 views
 • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی عمران عوامل موثر بر طرح اختلاط بتن غلتکی وتعیین پارامترهای آن برای سد زیردان را دراختیار شما قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۵۴صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdfقابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز در مقایسه با سایر فروشگاهها مناسب تر می باشد
از این پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در هفت فصل ( اول : كليات ، دوم : مروري بر تحقيقات انجام گرفته در مورد تحقیق ، سوم : نفوذپذيري و عملكرد بتن غلتكي و نقش طرح اختلاط در آ ن ، چهارم : حرارت و عملكرد بتن غلتكي و نقش طرح اختلاط در آن ، پنجم :  سد زيردان (مطالعه مورد ي). ، ششم : استفاده از شبكه عصبي براي ارائه طرح اختلاط بهينه  ، هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات ) تنظیم شده است.
فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
چكيده
مقدمه
فصل اول: کلیات
پيشگفتار
۱-۱) مقدمه
۲-۱) سوالات تحقيق
۳-۱) لزوم انجام تحقيق
۴-۱) شيوه تحقيق
۵-۱) تعيين حدود تحقيق و فرضيات كليدي
۶-۱) خلاصه پايان نامه
فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام گرفته در مورد تحقيق
۱-۲) مقدمه
۲-۲) تعريف RCC
۳-۲) تاريخچه
۴-۲) تاريخچه سدهاي قوسي RCC
۵-۲) مقايسه سدهاي وزني RCC با سدهای قوسی RCC
۶-۲) مزايا و كاستي هاي سدهاي بتني غلتكي در مقايسه با ديگرسدها
۷-۲) مزاياي سدهاي ساخته شده با بتن غلتكي در مقايسه با سدهاي ساخته شده با بتن معمو.لي
۸-۲) مزاياي سدهاي بتن غلتكي در مقايسه با سدهاي خاكي و سنگريزه ای
۹-۲) روش هاي طراحي سد بتن غلتكي
۱۰-۲) دو فلسفه
۱۱-۲) مصالح مورد استفاده در مخلوط هاي بتن غلتكي
۱۲-۲) انواع مخلوط هاي بتن غلتكي مورد استفاده در پروژه هاي سدسازي
۱-۱۲-۲) بتن غلتكي كم عيار (با مواد سيماني كم)
۲-۱۲-۲) بتن غلتكي با عيار متوسط (مقدار متوسط مواد سيماني)
۳-۱۲-۲) بتن غلتكي بامواد سيماني زياد (پرعيار)
۱۳-۲) مروري براستفاده از بتن غلتكي
۱-۱۳-۲) جايگزيني
۲-۱۳-۲) حفاظت در برابر روگذري
۳-۱۳-۲) بازسازي
۱۴-۲) سد قوسي بتن غلتكي
۱۵-۲) اطلاعات سدهاي بتن غلتكي ساخته شده
۱۶-۲) اولين سدهاي بتني غلتكي ثبت شده
فصل سوم: نفوذپذيري و عملكرد بتن غلتكي و نقش طرح اختلاط در آن
۱-۳) مقدمه
۲-۳) نفوذپذيري
۳-۳) پوزولان و نقش آن در نفوذناپذيري
۴-۳) ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي RCC
۱-۴-۳) مقاومت فشاري بتن RCC
۲-۴-۳) مقاومت برشي
۳-۴-۳) مقاومت كششي بتن كوبيده غلتکي
۴-۴-۳) ضريب ارتجاعي
۵-۴-۳) ضريب پواسون
۵-۳) تاثير دوده سيليس بر نفوذناپذيري
۶-۳) تاثير خاكستر بادي بر نفوذناپذيري
۷-۳) به كارگيري غشاء نفوذناپذير در بالادست سد
۸-۳) پايايي
۹-۳) وزن مخصوص
۱۰-۳) درز بين لايه ها و اهميت آن در مساله تراوش سدهاي RCC
۱-۱۰-۳) فراواني تعداد درزها در توده بتن غلتكي
۲-۱۰-۳) انواع درزها
۱-۲-۱۰-۳) درزهاي داغ
۲-۲-۱۰-۳) درزهاي سرد
۳-۲-۱۰-۳) درزهاي گرم
۱۱-۳) عوامل موثر بر شكل گيري درز خوب (از نظر آببندي و اتصال)
۱۲-۳) عوامل نامطلوب بر شكل گيري درز خو.ب
۱۳-۳) عمل آوري مرطوب درزها
۱۴-۳) اتصالات افقي
۱۵-۳) عملكرد سدهاي بتني غلتكي ساخته شده
۱۶-۳) عملكرد سازه اي
۱۷-۳) تراوش
۱-۱۷-۳) مقايسه تراوش طبق مباني يكسان
۱۸-۳) تاريحچه تراوش در سدهاي بتن غلتكي
۱۹-۳) بررسي عوامل موثر بر نفوذپذيري بتن متراكم غلتكي سد زيردان از طريق مطالعات آزمايشگاهي
۱-۱۹-۳) مصالح سنگي
۲-۱۹-۳) پوزولان خاش
۳-۱۹-۳) آب
۴-۱۹-۳) سيمان
۵-۱۹-۳) پوزولان
۶-۱۹-۳) تستهاي آزمايشگاهي
۷-۱۹-۳) بحث بر روي نتايج
۱-۷-۱۹-۳) مقدار مصالح سيماني
۲-۷-۱۹-۳) نسبت آب به سيمان
۳-۷-۱۹-۳) ميزان پوزولان
۴-۷-۱۹-۳) سن نمو.نه
۵-۷-۱۹-۳) تاخير در زمان فرصت كاري
۶-۷-۱۹-۳) نوع پوزولان
۲۰-۳) درسهاي آموخته شده از تراوش و پديده هاي مربوط به آن
فصل چهارم: حرارت و عملكرد بتن غلتكي و نقش طرح اختلاط در آن
۱-۴) مقدمه
۲-۴) اهداف مدل سازي اثرات حرارت در بتن غلتكي
۱-۲-۴) بحث حرارت و گراديانهاي حرارتي
۲-۲-۴) بحث تنشهاي حرارتي و خرابي هاي ناشي از آن
۳-۴) معادلات حاكم بر انتقال حرارت
۱-۳-۴) انتقال حرارت به طريق حرارت
۲-۳-۴) انتقال حرارت به طريق جابجايي
۳-۳-۴) انتقال حرارت به طريق تابش
۴-۴) مكانيسم تركهاي حرارتي
۵-۴) عوامل موثر بر ايجاد تركهاي حرارتي در سدهاي بتن غلتكي
۱-۵-۴) تاثير طرح اختلاط (عيار سيمان)
۲-۵-۴) تاثير تاريخ شروع بتن ريزي
۳-۵-۴) تاثير سرعت بتن ريزي
۶-۴) روشهاي موجود براي تحليل حرارت
۷-۴) روشهاي كنترل دما
۱-۷-۴) پيش خنك سازي
۲-۷-۴) پس خنك سازي
۳-۷-۴) مقدار و نوع سيمان
۴-۷-۴) مديريت اجرا
۸-۴) خواص حرارتي
۱-۸-۴) پارامترهاي حرارتي مورد نياز در مطالعات حرارتي
۹-۴) جمع شدگي
۱۰-۴) خزش
۱۱-۴) مواد تشكيل دهنده بتن كوبيده غلتكي
۱-۱۱-۴) مواد سيماني
۲-۱۱-۴) سيمان پرتلند
۳-۱۱-۴) پوزولان
۴-۱۱-۴) مصالح سنگي
۵-۱۱-۴) آب مخلوط
۶-۱۱-۴) مواد افزو.دني
۱۲-۴) مطالعات حالت ترك خوردگي
۱۳-۴) خلاصه عملكرد ترك خوردگي
فصل پنجم: سد زيردان (مطالعه موردي)
۱-۵) تعريف پروژه
۲-۵) موقعیت جغرافیایی طرح
۳-۵) مشخصات فني سد
۴-۵) اهداف طرح
۵-۵) تاريخچه مطالعات صورت گرفته سد زيردان
۱-۵-۵) ريزدانه
۲-۵-۵) شرايط محدود كننده
۶-۵) سنگدانه ها
۷-۵) سيمان
۸-۵) پوزولان
۹-۵) آب
۱۰-۵) تجهيزات توليد بتن
۱۱-۵) سيستم انحراف آب
۱۲-۵) فرازبند
۱۳-۵) نفوذپذيري
۱۴-۵) طرح اختلاط بتن غلتكي
۱-۱۴-۵) سيمان
۲-۱۴-۵) نوع مصالح
۳-۱۴-۵) درصد مصالح
۴-۱۴-۵) درصد پوزولان
۵-۱۴-۵) مصالح سنگي
۱۵-۵) نتايج مقاومت فشاري
۱-۱۵-۵) رابطه بين نسبت آب به سيمان و مقاومت فشاري
۲-۱۵-۵) رابطه بين ميزان مواد سيماني و مقاومت فشاري
۱۶-۵) نتايج مقاومت كششي
۱۷-۵) ضرايب رشد و بازده
۱۸-۵) طرحهاي با مصالح شسته و نشسته
۱۹-۵) مقادير مختلف پوزولان
۲۰-۵) افزودنيهاي مختلف
۲۱-۵) طرحهاي اختلاط بدون مواد افزودني
۲۲-۵) بررسي طرحها
۱-۲۲-۵) مقايسه دو ماده افزودني
۲-۲۲-۵) مقدار مختلف مواد افزودني
۲۳-۵) انتخاب طرح اختلاط
فصل ششم: استفاده از شبكه عصبي براي ارائه طرح اختلاط بهينه
۱-۶) شبكه هاي عصبي مصنوعي
۲-۶) مزايا و محدوديتهاي شبكه هاي عصبي
۳-۶) مغز انسان
۴-۶) هوش مصنوعي و شبكه هاي عصبي
۵-۶) اجزاي يك شبكه عصبي
۱-۵-۶) ورودي ها
۲-۵-۶) بردار وزن
۳-۵-۶) تابع جمع
۴-۵-۶) تابع تبديل يا تحريك
۵-۵-۶) خروجي
۶-۶) اقسام توابع تحريك
۷-۶) معماري هاي شبكه
۸-۶) فرآيند يادگيري
۹-۶) مطالعه موردي سد زيردان
۱-۹-۶) ارائه مدل شبكه عصبي براي طرح اختلاط سد زيردان
۲-۹-۶) شبكه هاي عصبي به كار رفته جهت مدل سازي
۳-۹-۶) پارامترهاي مختلف شبكه عصبي در مدل سازي مقاومت
۴-۹-۶) مجموعه داده هاي مدل سازي
۵-۹-۶) مدل سازي مقاومت ۷، ۲۸، ۹۰ و ۱۸۰ روزه
۶-۹-۶) پارامترهاي ورودي مدل
۷-۹-۶) آماده سازي و استاندارد كردن داده ها
۸-۹-۶) تحليل داده ها و خروجي ها
فصل هفتم: نتيجه گيري و پيشنهادات

توضیحات متن:

يكي از مسايل مهمي كه در زمينه سدهاي RCC مطرح است، تعيين طرح اختلاط بتن غلتكي مي باشد كه با توجه به جديد بودن نسبي بتن RCC و عدم تجربه كافي در ايران، معمولا وقت و هزينه زيادي را مي طلبد. در اين تحقيق، هدف بررسي عوامل موثر بر خواص بتن غلتكي و ارائه نحوه دستيابي به طرح اختلاط بهينه بتن غلتكي با توجه به سه معيار مقاومت فشاري، كارايي مناسب و عدم جداشدگي دانه ها مي باشد.
در اين راستا تعداد زيادي طرح اختلاط با سنگدانه هاي شكسته و طبيعي ساخته شد و اثرات نوع و مقدار سيمان و پوزولان، نوع و دانه بندي مصالح سنگدانه اي، نوع و مقدار مواد افزودني و مقدار آب بر روي خواص بتن غلتكي خصوصا مقاومت فشاري و كارآيي مورد بررسي قرار گرفته است

 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی عمرانتجزيه و تحليل جت مستغرق ايجاد شده
در خروجي تحتاني سد جهت استهلاك انرژي را دراختیار شما قرار داده ایم . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۳۲صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdf قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با فروشگاههای دیگر با قیمت مناسب تر در اختیار شما قرار داده شده است
از این پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

الف) چکیده
هدف
پیشینه تحقیق
روش کار و تحقیق

ب) مقدمه

فصل اول: انواع جت
۱-۱) انواع مختلف جت
۲-۱) ناحیه اول- هسته پتانسیل
۳-۱) ناحیه دوم- ناحیه اختلاطی
۴-۱) حرکت لایه های موازی

فصل دوم: تاریخچه مطالعات انجام شده بر روی جت
۱-۲) تاریخچه مطالعات انجام شده

فصل سوم: نظریه آلبرتسون
۱-۳) تجزیه و تحلیل جت مستغرق
۲-۳) جریان اختلاطی در خارج از هسته
۳-۳) جریان تکامل یافته (Zone of Established Flow)

فصل چهارم: تئوری تولماین (Tollmien)
۱-۴) تئوری تولماین (Tollmien)
۲-۴) جت نامحدود (The free Jet boundary)
۳-۴) در لبه داخلی (At the inner edge)
۴-۴) در لبه خارجی (At the outer edge)

فصل پنجم: جریان انتقالی
۱-۵) پروفیل سرعت در اعداد رینولدز بزرگ
۲-۵) محاسبه e, T0
۳-۵) اغتشاش در جریان

فصل ششم: مطالعه کاویتاسیون
۱-۶) طبیعت حباب زایی و مشکلات آن
۲-۶) تشکیل حباب ها
۳-۶) اثرات حباب زایی
۴-۶) حرکت حباب (Motion of Cavity)
۵-۶) ترکیدن و شکستن حباب (Collapse of carity)
۶-۶) تئوری هسته اتمی (nuclei-Theory)
۷-۶) تخمین شروع کاویتاسیون
۸-۶) مقیاس شروع کاویتاسیون
۹-۶) کاویتاسیون در جریان های برشی
۱۰-۶) هوادهی جهت جلوگیری از خسارت کاویتاسیون
۱۱-۶) نتایج آزمایشات
۱۲-۶) پیشنهادات

فصل هفتم: ساخت مدل
۱-۷) هدف از ساخت مدل
۲-۷) خلاصه ای از مشخصات مدل
۳-۷) مدل ریاضی
۴-۷) خلاصه ای از مشخصات مدل جت مستغرق مورد بحث
۵-۷) سیستم برداشت داده ها
۶-۷) نمودارها و نتایج آزمایشگاهی
۷-۷) نتیجه گیری

توضیحات متن:

در اين پروژه مطالعه مدل جريان آشفته در جت مستغرق است لذا يك لوله ترانسپارت ساخته شده كه داراي يك تبديل واگراي ناگهاني در وسط مي باشد. در اينصورت در اين ناحيه جدائي جريان اتفاق افتاد كه با استهلاك شديد انرژي همراه خواهد بود كه هدف اين پروژه بررسي چگو نگي نقطه بازگشت جت به ديواره و همچنين شناخت زاويه هاي بخش اغتشاش خواهد بود. هدف: هدف ما از مطالعاتمان مطالعه مدل جريان آشفته در جت مستغرق محدود شده است كه با ايجاد واگراي ناگهاني در وسط مسير جريان در اين ناحيه استهلاك انرژي شديد اتفاق خواهد افتاد كه در نوسانات فشار و سرعت در اين منطقه بررسي م يگردد. پيشينه تحقيق: مسئله تجزيه و تحليل جت مستغرق محدود شده طي ساليان متمادي مورد توجه اكثر مراكز تحقيقات منابع آب دنيا بوده است از افرادي كه در اين مورد مطالعات زيادي نموده اند مي توان را نام برد كه با استفاده از تئوري آماري و احتمالات مدل اغتشاشي خود را معرفي Albertson نمود كه در اين پايان نامه نيز از نتايج تحقيقات آن استفاده شده است . همچنين درحال حاضر روي اين پديده كار مي كنند.  
 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران  مدل عددی طراحی سرریز اوجی در اثر پدیده کاویتاسیون  را دراختیار شما عزیزا قرار داده ایم. این پروژه پایان نامه در قالب ۱۵۵ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdf قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاه بسیار ارزان تر می باشد
از این پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به قرار زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق
۳-۱) روش کار و تحقیق

فصل دوم: بررسی پدیده کاویتاسیون
۱-۲) کاویتاسیون
۲-۲) اندیکس کاویتاسیون
۳-۲) شکل گیری کاویتاسیون
۴-۲) نقش سطوح مختلف در کاویتاسیون
۱-۴-۲) ناهمواری های منفرد
۵-۲) خرابی کاویتاسیون
۶-۲) فاکتورهای مؤثر در خرابی کاویتاسیون روی یک سطح
۱-۶-۲) علت کاویتاسیون
۲-۶-۲) محل خرابی
۳-۶-۲) شدت کاویتاسیون
۴-۶-۲) اثر سرعت
۵-۶-۲) میزان مقاومت سطح در برابر خرابی
۶-۶-۲) تأثیر زمان
۷-۲) روش های جلوگیری از کاویتاسیون
۱-۷-۲) کنترل اندیکس کاویتاسیون با هندسه
۲-۷-۲) کاهش اندیکس بحرانی کاویتاسیون
۳-۷-۲) استفاده از مصالح مقاوم
۴-۷-۲) هوادهی
۱-۴-۷-۲) طراحی هواده
۲-۴-۷-۲) محل هواده
۳-۴-۷-۲) طراحی سکوی شیبدار
۴-۴-۷-۲) طراحی مجرای هوا
۵-۴-۷-۲) طراحی پله

فصل سوم: طراحی سرریز اوجی
۱-۳) مقدمه
۱-۱-۳) سازه کنترل
۲-۱-۳) سازه تخلیه
۳-۱-۳) سازه پایانه ای
۴-۱-۳) آبراهه های ورودی و خروجی
۲-۳) انواع سرریزها
۱-۲-۳) سرریزهای ریزشی (اوجی)
۲-۲-۳) سرریز شوت
۳-۲-۳) سرریزهای تونلی
۳-۳) انتخاب دبی طرح
۴-۳) هیدرولیک سازه کنترل- سرریز اوجی
۱-۴-۳) شکل تاج اوجی بدون کنترل
۲-۴-۳) دبی جریان از روی یک سرریز اوجی
۱-۲-۴-۳) اثر عمق جریان تقرب به سرریز
۲-۲-۴-۳) اثر کاهش یا افزایش ارتفاع روی تاج از ارتفاع طرح
۳-۲-۴-۳) اثر شیب وجه بالادست
۴-۲-۴-۳) اثر رقوم کف پایین دست
۵-۲-۴-۳) اثر استغراق پایین دست
۳-۴-۳) طول تاج سرریز
۱-۳-۴-۳) طول مؤثر سرریز

فصل چهارم: کاربرد روشهای عددی در مکانیک سیالات
۱-۴) دینامیک سیالات محاسباتی
۲-۴) روش های عددی مورد استفاده در سی اف دی
۱-۲-۴) روش اجزاء محدود
۲-۲-۴) روش طیفی محدود
۳-۲-۴) روش های اختلاف محدود
۴-۲-۴) روش حجم محدود
۳-۴) نرم افزار FLUENT
۴-۴) معادلات کلی حاکم بر جریان سیال

فصل پنجم: ساخت مدل توسط FLUENT&GAMBIT
۱-۵) ساخت مدل هندسی سازه
۱-۱-۵) ساختار برنامه
۲-۱-۵) مراحل ساخت مدل هندسی
۲-۵) ساخت مدل در FLUENT

فصل ششم: مدل عددی سرریز سد سیمره
۱-۶) سد سیمره

فصل هفتم: مدل عددی سرریز سد شهید عباسپور
۱-۷) سد شهید عباسپور

فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

توضیحات متن:

امروزه مد لساز یهای عددی با پیشرفت سخ تافزار رایان هها و افزایش توانایی انجام محاسبات پیچیده و تکراری، رشد بسیاری یافته است و تقریبا م یتوان هر ساز های با پیچیدگ یهای زیاد را مد لسازی و تحلیل کرد. همچنین نر مافزارهای مختلفبرای مد لساز یهای عددی جریان آب در ساز ههای هیدرولیکی از جمله سرریزها توسعه یافته است. یکی از مد لهای ریاضی رایج در دنیا که جهت حل مسائل پیچیده مرتبط با ساز ههای هیدرولیکی مورد استفاده قرار م یگیرد، نر مافزارFlow3D است که توانایی حل س ه بعدی پدید ههای هیدرولیکی را داراست. تطابق مناسب نتایج این برنامه با نتایج مد لهای فیزیکی آزمایشگاهی برای پروژ ههای مختلف در کل دنیا، اعتماد به نتایج این نر مافزار را افزایش داده است. سیستم تخلیه سیلاب به منظور جلوگیری از لبریز شدن آب از روی تاج سد و فراهم ساختن امکان تخلیه ایمن سیلاب به رودخانه پایی ندست احداث م یشود. سرریز آزاد از نظر بهر هبرداری بسیار ساده و کم هزینه بوده و عملکرد خودکار آن، ب هخصوص در مواردی که پرسنل مجرب در اختیار نباشد، قابل توجه است. آزاد بودن جریان و سهولت نسبی تعمیرات نگهداری از جمله محاسن دیگر این سرری زها است. در این مطالعه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی CFD) و شبی هسازی جریان توسط نر مافزارFLOW3D به بررسی خصوصیات جریان آب در سرریز اوجی آزاد یک سد پرداخته نتایج ب هدست آمده از این مدل با نتایج فشار، سرعت، پروفیل سطح آب و در نهایت شاخص کاویتاسیون حاصل از برنامه WS77 مقایسه م یشود.  
 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی عمران بررسی سیستم های انتقال آب (موردی سد قلعه چای) را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۴۲ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdf قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز در مقایسه با سایر فروشگاهها بسیار ارزان تر می باشد

از این پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه
فصل اول: سيماي كلي طرح
۱-۱) موقعيت و محدوده طرح
۲-۱) راههاي دسترسي
۳-۱) توپوگرافي منطقه
۴-۱) نتايج مطالعات پايه
۱-۴-۱) مشخصات اقليمي
۲-۴-۱) منابع آب
۳-۴-۱) منابع خاك
۵-۱) سيماي طرح بهبود و توسعه آبياري
۱-۵-۱) طرح بهبود آبياري
۲-۵-۱) طرح توسعه آبياري و زهكشي
۶-۱) منابع آب و توزيع آن در شرايط طرح
۱-۶-۱) تخصيص منابع آب و خاك
۲-۶-۱) توزيع ماهانه آب مورد نياز طرح
فصل دوم: بررسيهاي فني و اقتصادي انواع لوله ها و شير آلات مورد استفاده در طرح هاي انتقال آب
۱-۲) كليات
۲-۲) عوامل موثر انتخاب جنس لوله
۳-۲) لوله هاي مورد استفاده در طرحهاي انتقال آب
۱-۳-۲) لوله هاي چدني معمولي و داكتيل
۲-۳-۲) لوله هاي فولادي
۳-۲-۳) لوله هلي بتني
۴-۳-۲) لوله هاي بتني پيش تنيده
۵-۳-۲) لوله آزبست سيماني
۶-۳-۲) لوله هاي فايبر گلاس
۷-۳-۲) لوله هاي پاي اتيلن
۸-۳-۲) بررسي اقتضادي لوله هاي مورد استفاده در طرحهاي خطوط انتقال آب
۴-۲) شير آلات مورد استفاده در خطوط انتقال آب
۱-۴-۲) شيرهاي قطع و وصل جريان
۲-۴-۲) شيرهاي تخليه هوا
۳-۴-۲) شيرهاي تخليه آب
۴-۴-۲) شيرهاي يكطرفه
۵-۴-۲) شيرهاي كنترل خودكار
فصل سوم: ضوابط و مباني مورد استفاده در طرح خطوط انتقال آب
۱-۳) دوره طرح
۲-۳) دبي جريان
۳-۳) معيارهاي فني سرعت جريان
۴-۳) معيارهاي فني فشار
۵-۳) روش محاسبات هيدروليكي
۱-۵-۳) انتهاي اصطكاكي داخل لوله
۲-۵-۳) افتهاي جزيي
۳-۵-۳) قدرت پمپها
۴-۵-۳) ضربه قوچي آب
۱-۴-۵-۳) بازو بست كردن شير
۲-۴-۵-۳) شيرهاي يكطرفه
۳-۴-۵-۳) از كار افتادن ناگهاني پمپها
۴-۴-۵-۳) پر كردن خطوط خالي
۵-۴-۵-۳) هوا گيري خطوط لوله
۶-۴-۵-۳) روش بر آورد فشارهاي ناشي از ضربه قوچي آب
۵-۵-۳) محاسبه سرمايه گذاري ثابت
فصل چهارم: مباني طراحي خط لوله انتقال آب قلعه چاي
۱-۴) مقدمه
۲-۴) مباني انتخاب مسير
۳-۴) مشخصات خط انتقال قلعه چاي
۴-۴) مباني هيدروليكي خط لوله انتقال
۱-۴-۴) فشار تاسيسات خط انتقال
۲-۴-۴) سرعت جريان آب
۳-۴-۴) افت انرژي حاصل از اصطكاك
۴-۴-۴) اتلافهاي موضعي
۵-۴-۴) فشار باقيمانده در خط
۵-۴) دبي طراحي
۶-۴) نتايج تحليل هيدروليكي خط انتقال آب قلعه چاي
۷-۴) بررسي جريانات ناپايدار در خط لوله انتقال آب
۱-۷-۴) لزوم بررسي جريانات ناپايدار
۲-۷-۴) توصيف ساده چكش آبي
۳-۷-۴) مديريت بهره برداري از تاسيسات انتقال قلعه چاي
۴-۷-۴) سيستم كنترل
۵-۷-۴) بررسي كنترل جريان ناپايدار (چكش آبي) در خط انتقال قلعه چاي
۸-۴) مباني انتخاب شير آلات و تجهيزات مورد نياز خط آب قالعه چاي
۱-۸-۴) شيرهاي قطع و وصل
۱-۱-۸-۴) شيرهاي كشويي
۲-۱-۸-۴) شيرهاي پروانهاي
۲-۸-۴) شيرهاي تخليه و شستشو
۳-۸-۴) شيرهاي هوا
۴-۸-۴) شيرهاي كنترل اتوماتيك
۱-۴-۸-۴) شيرهاي فشاري شكن
۲-۴-۸-۴) شيرهاي ثابت نگهدارنده فشار
۳-۴-۸-۴) شيرهاي اكنترل دبي
۴-۴-۸-۴) شيرهاي اطمينان
۵-۴-۸-۴) شيرهاي كنترل سطح آب در مخازن
۵-۸-۴) شيرهاي يكطرفه
۶-۸-۴) دريچه هاي بازرسي
۷-۸-۴) اتصالات قابل انبساط
۹-۴) مباني حفاظت لوله در مقابل خوردگي
۱-۹-۴) تعيين كيفيت خورندگي يا رسوب گذاري آب
۲-۹-۴) تعيين كيفيت آب رودخانه قلم چاي از نظر شرايط خورندگي يا رسوب گذاري
۳-۹-۴) حفاظت لوله مدفون در خاك
۱-۳-۹-۴) پوشش
۲-۳-۹-۴) انواع پوشش
۳-۳-۹-۴) حفاظت كاتدي
۴-۳-۹-۴) حفاظت كاتدي به روش جريان اعمالي
۵-۳-۹-۴) حفاظت به روش آندفنا شونده
۶-۳-۹-۴) تاثير جريان حفاظت كاتدي بر تاسيسات مجاور
۷-۳-۹-۴) تاثير خطوط فشار قوي
۸-۳-۹-۴) نقاط اندازه گيري
۴-۹-۴) محافظت جدار داخلي لوله
۱-۴-۹-۴) پوشش سيماني
۲-۴-۹-۴) پوشش قيري
۳-۴-۹-۴) پوشش اپوكسي
۵-۹-۴) انتخاب نوع پوشش خارجي
۶-۹-۴) انتخاب نوع پوشش داخلي
فصل پنجم: مباني طراحي سازهاي خطوط لوله
۱-۵) اصول مباني طراحي
۲-۵) طبقه بندي بارهاي وارد بر لوله مدفون
۱-۲-۵) فرضيات مربوط به تركيب همزمان بارهاي اوليه
۲-۲-۵) عوامل موثر بر مولفه هاي مختلف بارها
۱-۲-۲-۵) بار ناشي از وزن آب داخل لوله
۲-۲-۲-۵) وزن آب داخل لوله
۳-۲-۲-۵) وزن لوله
۴-۲-۲-۵) فشارهاي سيال خارجي
۵-۲-۲-۵) فشارهاي سيال داخلي
۳-۲-۵) فشار قائم ناشي از وزن خاك
۱-۳-۲-۵) استقرار لوله در ترانشه باريك
۲-۳-۲-۵) استقرار مجرا در خاكريز
۳-۳-۲-۵) استقرار مجرا در تراشه عريض
۴-۳-۲-۵) خلاصه مقادير ضرائب بار
۵-۳-۲-۵) حداقل عمق لازم براي مقابله با شناوري خط لوله خالي
۳-۵) مقاومت لوله ها
۱-۳-۵) ظرفيت باربري لوله هاي صلب تحت بار خارجي
۲-۳-۵) ظرفيت باربري لوله هاي صلب تحت فشار خارجي
۳-۳-۵) ظرفيت باربري مجاري زير زميني انعطاف پذير
۱-۳-۳-۵) اصولي كلي طراحي ضخامت ديواره لوله هاي فولادي
۲-۳-۳-۵) ضخامت ديواره مورد نياز در برابر بارها و فشار خارجي
۳-۳-۳-۵) ضخامت ديواره مورد نياز در اثرفشار داخلي در لوله هاي صاف
۴-۳-۳-۵) انتخاب ضخامت ديواره لوله هاي فلزي در پروژه قلعه چاي
۴-۳-۵) طراحي سيستمهاي فايبر گلاس
۱-۴-۳-۵) شرايط طراحي
۲-۴-۳-۵) خواص لوله
۳-۴-۳-۵) رده فشار داخلي
۴-۴-۳-۵) ردههاي سفتي
۵-۴-۳-۵) طراحي خطوط لوله روي زمين
۱-۵-۴-۳-۵) فشار خارجي يا خلاء
۲-۵-۴-۳-۵) بار حرارتي انتهائي در خطوط لوله مهار شده
۶-۴-۳-۵) طراحي خطوط لوله زير زميني
۱-۶-۴-۳-۵) شرايط طراحي و پارامترهاي نصب
۲-۶-۴-۳-۵) نيازهاي طراحي
۳-۶-۴-۳-۵) بررسي نمودن انحنا
۴-۶-۴-۳-۵) بررسي بارهاي تركيبي
۵-۶-۴-۳-۵) بررسي كمانش
۶-۶-۴-۳-۵) شناوري
۴-۵) مهار نيروهاي نا متعادل
۱-۴-۵) بلوكهاي مهاري در خمهاي افقي
۲-۴-۵) بلوكهاي مهاري در خمهاي قائم
۳-۴-۵) مهار لوله در شيب
۵-۵) انتخاب مصالح و روش اجرا
۱-۵-۵) استقرار در ترانشه
۱-۱-۵-۵) ترانشه باريك
۲-۱-۵-۵) ترانشه با زير ترانشه باريك
۳-۱-۵-۵) ترانشه عريض
۴-۱-۵-۵) ترانشه v با زير ترانشه عريض
۲-۵-۵) استقرار در خاكريز
۳-۵-۵) بستر سازي
 ۱-۳-۵-۵) اجراي بستر (مرحله I)
۲-۳-۵-۵) اجراي بستر (مرحله II)
۴-۵-۵) خاكريزي
۱-۴-۵-۵) خاكريزي كنار لوله
۲-۴-۵-۵) خاكريزي
۳-۴-۵-۵) خاكريزي اصلي ترانشه ها
۴-۴-۵-۵) اجراي جاده
۵-۵-۵) اجرا در استقرار در خاكريز
۱-۵-۵-۵) وضعيت برجستگي مثبت
۲-۵-۵-۵) وضعيت ترانشه ناقص
۳-۵-۵-۵) وضعيت برجستگي منفي
۶-۵-۵) عمليات اجرائي خط لوله
۷-۵-۵) توصيه هاي اجرايي
فصل ششم: بررسيهاي فني و انتخاب لوله طرح
۱-۶) بررسي مشخصه هاي فني و اجرايي لوله ها
۲-۶) بررسي وضعيت فشار در طول خط انتقال
۳-۶) جمع بندي بررسيهاي فني
فصل هفتم: بررسيهاي اقتصادي و انتخاب نهايي لوله
۱-۷) مقدمه
۲-۷) برآورد مقايسه هزينه هاي اختصاصي خط لوله با انواع لوله هاي مختلف
۳-۷) برآورد حجم سرمايه مورد نياز براي خريد تا نصب خط لوله انتقال در يك دوره بهره برداري ٥٠ ساله
۴-۷) نتيجه بر آورد براي گزينه هاي مختلف
۵-۷) جمع بندي بررسيهاي اقتصادي
۶-۷) جمع بندي نهايي انتخاب لوله براي خط انتقال
نتيجه گيري

توضیحات متن:

 هدف كلي در اين پايان نامه بررسي سيستمهاي انتقال تحت فشار بوده كه با توجه به دامنه كاربرد و هزينههاي قابل توجه آن استفاده از تكنولوژيهاي جديد و بهينهسازي را ايجاب مينمود. در اين بررسي ابتدا اطلاعات پايه منطقه طرح قلعه چاي جمعآوري و پس از شناخت دقيق از پتانسليهاي آبي و استفاده بهينه آن، اقدام به بررسيهاي فني انواع لوله ها و شيرآلات وضوابط و مباني مورد استفاده درطرح خطوط انتقال آب گرديد، .سپس مدل خط لوله انتقال آب قلعه چاي براي انواع لولهها تهيه و مورد تحليل هيدروليكي قرار گرفته و با انتخاب شرايط مرزي بهينه با استفاده از روش مشخصه سيستم براي ضربه قوچ نيز تحليل و با لحاظ نمودن راهكارهاي مناسب مشخصات طرح معين شد در فصل بعد طراحي سازهاي خط لوله نيز انجام و با تعيين پارامترهاي مورد نياز مقايسه فني لوله هاي توليد داخل كشور كه شرايط طرح را دارا بودند انجام گرفت و در نهايت با بررسي اقتصادي لولههاي واجد شرايط گزينه برتر (لوله هاي فايبر گلاس) انتخاب و پيشنهادهاي لازم ارايه گرديد.  
 • بازدید : 179 views
 • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

دیواره های رودخانه اغلب در معرض فرسایش کنارهای و تخریب قرار دارند. از اثرات نامطلوب این فرسایش می توان به افزایش گل آلودگی آبها و افزایش رسوب، تخریب اراضی حاشیه رودخانه ها و مشکلات ناشی از رسوبات حاصل از آن در پایین دست اشاره کرد. با توجه به اینکهیکی از سازه های مورد استفاده در روش غیر مستقیم کنترل فرسایش رودخانه ای آبشکنها میباشند، در این مقاله سعی شده تا با بررسی فرسایش کناره ای و علل آن، راه های کنترل (مستقیم و غیر مستقیم) این نوع فرسایش و موارد مهم در طراحی آبشکن ها مورد بررسی قرار گیرد.
رود خانه ها از دیرباز به عنوان یکی از منابع تامین و انتقال آب نقش حیاتی

در زندگی بشر داشته اند ولی به موازات  این نقش حیاتی یکی از خطرناک

ترین دشمنان طبیعی بشر محسوب شده و خسارات و لطمات جبران ناپذیری

به زندگی انسان ها وارد نموده اند . در این نیز با توجه به وضع جغرافیایی ، زمین

شناسی و اقلیمی مناطق مختلف ، اکثر رودخانه ها با داشتن جریان های فصلی

ناشی از سیلاب ، مسائل و مشکلات فراوانی را تا بحال به وجود آورده اند .

مجموعه این مسائل ضرورت کار اصولی بررودخانه ها جهت استفاده مطلوب

و مفید ، کنترل و هدایت برای کاهش اثرات تخریبی آنها برروی اراضی کشاورز

، مسکونی و تاسیسات مختلف در مسیر حاشیه رودخانه ها را به وضوح مشخص

می سازد . سازه های آبشکن ، سازه هایی هستند که به صورت عرضی نسبت

به جریان رودخانه ساخته شده و وظیفه حفاظت از سواحل رودخانه را به عهده دارند .
 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر
این فایل در قالبPDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری عمران با عنوان  ارائه مدلی جهت بهینه سازی پارامترهای اقتصادی وقتی سیستم های انحراف آب در سدها دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۲۸ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد PDF قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیزدرمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب می باشد

از این پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
فصل اول: کلیات
-۱-۱ اهداف و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………… ۳
-۲-۱ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
فصل دوم: مطالعات نظري
١- مقدمه اي بر انحراف آب و روشهاي مختلف آن………………………………………………………………………………. ۵ -٢
٢- انتخاب سیلاب انحراف…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵ -٢
٣- فاکتورهاي موثر برطرح و اجرا عملیات سازه هاي آبی…………………………………………………………………… ۶ -٢
٤- روش هاي عمومی انحراف مسیر رودخانه……………………………………………………………………………………….. ۶ -٢
-۱-۴-۲ انحراف یک مرحله اي……………………………………………………………………………………………………………. ۷
-۲-۴-۲ انحراف دو مرحله اي…………………………………………………………………………………………………………….. ۹
-۳-۴-۲ انحراف چند مرحله اي………………………………………………………………………………………………………….. ۹
٥- روشهاي مختلف انحراف آب…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰ -٢
-۱-۵-۲ کانالهاي رو باز ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
-۲-۵-۲ آبگذر یا مجاري سرریزشونده………………………………………………………………………………………………… ۱۱
-۳-۵-۲ کانالهاي روبسته (تونلها)……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
-۱-۳-۵-۲ طرح سازه اي تونل انحراف آب…………………………………………………………………………………….. ۱۲
-۲-۳-۵-۲ طرح هیدرولیکی تونل انحراف آب……………………………………………………………………………….. ۱۲
-۳-۳ -۵-۲ تونل هاي جفت…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
-۴-۳-۵-۲ کالورت………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
٦- تونل هاي انحراف آب و انواع مقاطع مورد استفاده…………………………………………………………………………. ۱۵ -٢
-۷-۲ انواع تونل ها با توجه به جریان………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
-۸-۲ انواع مقاطع تونل ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
-۹-۲ عوامل موثر در انتخاب مقطع تونل…………………………………………………………………………………………………… ۱۸
-۱۰-۲ کاربرد تونل انحراف آب قبل و بعد از بهره برداري از سد…………………………………………………………….. ۱۹
-۱۱-۲ پارامتر هاي اصلی موثر در طراحی تونل انحراف …………………………………………………………………………. ۱۹
-۱-۱۱-۲ مسیر تونل………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
-۲-۱۱-۲ شکل مقطع………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
-۳-۱۱-۲ شیب ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
-۴-۱۱-۲ سرعت…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
و
-۵-۱۱-۲ فشار……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
-۱۲-۲ جزئیات تونل ها………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
-۱-۱۲-۲ پوشش………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
-۲-۱۲-۲ سیستم تسلیح تونل…………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
فصل سوم: مبانی طرح و سوابق مطالعاتی
-۱-۳ مقدمه بر بهینه سازي…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
-۲-۳ اجزاي اصلی یک مسئله بهینه سازي………………………………………………………………………………………………… ۲۸
-۱-۲-۳ متغیرهاي طراحی…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
-۲-۲-۳ قیدهاي طراحی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
-۳-۲-۳ تابع هدف……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸
-۳-۳ دسته بندي مسائل بهینه سازي………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
-۴-۳ برخی ازانواع مدلهاي بهینه سازي……………………………………………………………………………………………………… ۲۹
-۱-۴-۳ مدلهاي برنامه ریزي خطی……………………………………………………………………………………………………. ۲۹
-۲-۴-۳ مدلهاي برنامه ریزي غیر خطی…………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۳-۴-۳ مدلهاي برنامه ریزي هندسی………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
-۴-۴-۳ مدلهاي بهینه سازي استوکستیک ضمنی……………………………………………………………………………. ۳۰
-۵-۴-۳ مدلهاي الگوریتم هاي هاي فراابتکاري…………………………………………………………………………………. ۳۱
-۵-۳ الگوریتم هاي تکاملی………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۳۳…………………………………………………………………………………( PSO) -6-3 شرح نحوه ایجاد الگوریتم پیشنهادي
-۱-۶-۳ تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۳۴………………………………………………………………………………..PSO ( -2- 6-3 سبب شناختی ( علت شناسی
-۳-۶-۳ بردار مزرعه ( گندم زار ) ……………………………………………………………………………………………………… ۳۵
-۴ -۶-۳ حذف متغیرهاي فرعی (کمکی) ………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۳۷…………………………………………………………………………………………………….PSO -5 -6-3 پارامترهاي الگوریتم
۳۷……………………………………………………………………………………………….PSO -6-6-3 شرح الگوریتم کاربردي
۴۰………………………………………………………………………………………………………………..PSO -7-6-3 شرح ریاضی
۴۱…………………………………………………………………………………………………PSO -8-6-3 شرایط توقف الگوریتم
۴۲……………………………………………………………………………………..GA و PSO -9-6-3 مقایسه الگوریتم هاي
-۱۰-۶-۳ سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
فصل چهارم: الگوریتم حل مسئله (متدلوژي)
-۱-۴ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
– ۲-۴ فرضیات پایه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
-۱ -۲-۴ فرضیات هندسی…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
ز
-۲ -۲-۴ فرضیات سیستم تسلیح تونل……………………………………………………………………………………………….. ۵۰
-۳-۲-۴ فرضیات هیدرولیکی…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
-۴-۲-۴ فرضیات هزینه اي………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱
-۵-۲-۴ ملاحظات هیدرولوژیکی……………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
-۶-۲-۴ محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳
-۳-۴ مدلسازي تابع هدف………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
-۴-۴ حل مسئله بصورت تقریبی……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
-۵-۴ حل دقیق مسئله بدون اعمال محدودیت………………………………………………………………………………………….. ۵۶
-۶-۴ مینیمم سازي براي همه محدوده داده ها…………………………………………………………………………………………. ۵۷
– ۷-۴ کدبندي مسئله جهت حل کامپیوتري……………………………………………………………………………………………… ۵۹
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل نتایج
-۱-۵ نتایج حل دقیق مسئله بدون اعمال محدودیت…………………………………………………………………………………….. ۶۵
۷۲……………………………………………………………………………………………………………….PSO -2-5 نتایج حل مسئله بروش
۷۴……………………………(Acc) و حل دقیق بدون اعمال محدودیت PSO -3-5 مقایسه نتایج حل مسئله بروش
-۴-۵ مطالعات حساسیت………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
-۱-۴-۵ حساسیت به سطوح قیمت بالا……………………………………………………………………………………………………… ۷۹
-۱-۴-۵ حساسیت به سطوح قیمت نسبی…………………………………………………………………………………………………. ۸۰
-۲-۴-۵ حساسیت به نوع سیستم تسلیح…………………………………………………………………………………………………… ۸۱
-۳-۴-۵ حساسیت نسبت به هندسه منطقه ………………………………………………………………………………………………. ۸۱
-۵-۵ مطالعه موردي جهت صحت سنجی مدل ……………………………………………………………………………………………… ۸۳
۸۳………………………………………………………………………………… Stontia Springs – 1 -5-5 سیستم انحراف سد
۸۵……………………………………………………………………………………………………… -۲ -۵-۵ سیستم انحرافی سد خرسان ۳
-۱-۲ -۵-۵ ضوابط طراحی طراح……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
-۲-۲ -۵-۵ بهگزینی ابعاد سیستم انحراف آب…………………………………………………………………………………………… ۸۶
-۳-۲ -۵-۵ بررسی نحوه تخلیه سیلاب به ازاي انتخاب قطر هاي مختلف تونل……………………………………… ۸۷
– ۳ -۵-۵ برآورد هزینه هاي اجرایی……………………………………………………………………………………………………………. ۸۸
-۱-۳ -۵-۵ برآورد هزینه هاي تونل انحراف………………………………………………………………………………………………. ۸۸
-۲-۳ -۵-۵ برآورد هزینه هاي فرازبند……………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
-۴ -۵-۵ انتخاب قطر تونل براي سیلاب هاي طراحی مختلف………………………………………………………………….. ۸۹
-۵ -۵-۵ مطالعات آنالیز ریسک…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۹۵…………………………………………………………………………………………..PSO -6 -5-5 حل مسئله با استفاده از مدل
فصل ششم : نتیجه گیري و پیشنهاد
نتیجه گیري…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
ح
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
مراجع و منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
مراجع و منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

توضیحات متن:

ارائه مدلی جهت بهینه سازي پارامترهاي اقتصادي وفنی سیستم هاي انحراف
آب در سدها
عملیات ساخت سد ممکن است تا ۱۰ سال یا بیشتر بطول بیانجامد. در این دوره زمانی ناچاریم مسیر آب رودخانه را
منحرف کن یم تا محل ساخت سد عاري از آب باشد. روشهاي مختلفی جهت انحراف آب از مس یر اص لی خود و جود
دارد اما روش معمول انحراف رودخانه در مناطق وهستا نی استفاده از تونل و کافردم م ی باشد . از آنجائیکه هز ینه
کارهاي مربوط به انحراف رودخانه در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه ساخت کل سد است، طرح به ینه س ی ستم
انحرافی ب اید مورد توجه قرار بگ یرد. هزینه کاره اي مربوط به انحراف آب در م یان عوامل فراوان اساسا به ابعاد تونل و
میزان نگهدارنده ه اي لازم در ح ین و بعد از حفار ي تونل و ارتفاع و ابعاد کافردم ه اي بالا دست و پ ایین دست،
که تونل ب اید بر اي آن طراح ی شود، (Q) خصوصیات ومشخصات سنگ در محل حفر تونل و بزرگ ی س یلاب طرح ی
بستگی دارد.
در این تحق یق جهت سازمانده ی یک چار چوب ریاضی مناسب جهت بهینه سازي هزینه هاي مربوط به س ی ستم
انحرافی شامل تونل و کافردم به عنوان یکی از روشه اي معمول در ساخت سدها یک سري فرضیات پایه و محدودیت
در نظر م ی گ یریم. این فرض یات پ ای ه شامل فرضه اي هندس ی ، فرضه اي هی درولیکی ، فرضه اي هی درولوژیکی
وفرضیات هز ینه اي م ی باشند و محدودیت ها از قبیل حداقل وحداکثر سرعت آب در تونل می باشد. سپس با کمک
هزینه مربوط به حفار ي تونل ،پوشش تونل وس یستم تس لیح تونل (آرماتور گذار ي وشاتکر یت) و خاکر یزي کافردم
تابع هز ینه که همان تابع هدف است برح سب قطر تونل و ارتفاع کافردم مدل می گردد. سپس با بکارگیري الگوریتم
به مینیمم سازي ای ن تابع در محدوده ه اي مشخص شده م ی (Particle Swarm Optimization) PSO
پردازیم. از نت ایج حاصل شده م ی توان چن ین استنباط کرد که قطر به ینه وهز ینه کل س ی ستم انحراف در شر ایط
هندسی ثابت توابعی از دبی سیلاب می باشند. همچنین می توان نشان داد که قطر بهینه اساسا علاوه بر دب ی
سیلاب ، عرض رودخانه و طول تونل تابع ی از نسبت قیمت هاي واحد نیز می باشد وبه سطح قیمتها در ی ک کشور
خاص بستگ ی ندارد . بدین معن ی که هرگاه ق یمتهاي واحد به یک نسبت تغ ییر کنند نت ایج قطر به ینه و ارتفاع بهینه
کافردم تغ ییر نم ی کنند . نتایج به ینه ساز ي توان ایی این مدل جد ی د را در کاهش هز ینه ه اي مربوط به س ی ستم
انحراف در برخ ی سد ه اي مورد مطالعه نشان م ی دهد.
٢
مقدمه
با وجود افز ایش نگرا نی ها در مورد صدمات زیست محیط ی سد ه اي بزرگ در کشوره اي توسعه یافته،
.( WCD, ) سدهاي بزرگ زیادي همچنان در کشوره اي در حال توسعه ساخته و ی ا طراح ی م ی شود
۲۰۰۰ این امر در کشوره اي در حال توسعه بطور خاص بیشتر می باشد. بطور مثال ۴۴ سد با ارتفاع ب یش از ۶۰
و ۴۵ سد در مالز ي در حال ساخت ی ا (JCOLD, متر در ژاپن در سال ۲۰۰۱ در حال ساخت بودند ( ۲۰۰۴
طراحی م ی باشند . این در حا لی است که تعداد کل سده اي موجود در کشور مالز ي ۵۶ می باشد . در ای ران نی ز
سدهاي ز یادي با ارتفاع بیش از ۱۵ متر در حال طراح ی و ساخت م ی باشند. ساخت سد ها ممکن است ۱۰ سال
یا بیشتر بطول بیانجامد که در این دوره زما نی ب ایستی مسیر اصلی رودخانه منحرف گردد. پس می توان چن ین
نتیجه گرفت که در ک لیه پروژه ه اي سد ساز ي ناچار به اجراي یکی از سی ستم ه اي انحراف م ی باش یم. روش
معمول انحراف رودخانه استفاده از تونل و کافردم م ی باشد . بطور تئور ي یک طراح ممکن است یک تونل با قطر
بزرگ که توان ایی انتقال بزرگتر ین س یلاب پیش بینی شده براي ی ک دوره بازگشت مشخص و در نت یجه ی ک
کافردم با ارتفاع کم انتخاب بنم اید یا اینکه براساس یک طرح تئور ي یک کافردم با ارتفاعی چنان زیاد که بتواند
سیلاب طرح را وارد تون لی با قطر کم بکند، طراح ی بنماید. در بین این دو طرح کرانه اي تعداد زی ادي از حالات
ممکن ترکیبات قطر و ارتفاع کافردم وجود دارد که از میان آنها ترکیبی که کمترین هزینه را دارد بهترین است.
در این تحق یق سع ی بر این است که با جمع آور ي اطلاعات و بررس ی نحوه عملکرد تونله اي انحراف آب و با
مد لی مناسب جهت به ینه نمودن قطر تونل و ارتفاع کافردم ارائه شود. بطوریکه اکثر ، PSO بکارگیري الگور یتم
پارامترهاي موثر در طراح ی مورد توجه قرار گرفته شود . جهت رس یدن به این هدف، نیاز به تعی ین تابع هدف
مناسب م ی باشد. تابع هدف در این مدل، تابع هز ینه است که از نوع م ینیمم می باشد


 • بازدید : 152 views
 • بدون نظر
این فایل در قالب PDFودر۱۱۲صفحه تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری عمران با عنوان  بررسی روند رسوب گذاری در مخزن سد مهاباد با استفاده از نرم افزار GSTARS3.0 را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم   . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۱۲صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد PDFقابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز در مقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب وارزان می باشد

از این پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق
۳-۱) روش کار و تحقیق

فصل دوم: کلیات رسوب گذاری
۱-۲) انواع مسائل رسوب
۲-۲) خصوصیات فیزیکی رسوب
۱-۲-۲) اندازه ذره
۲-۲-۲) منحنی دانه بندی
۳-۲-۲) زاویه ایستایی
۴-۲-۲) شکل ذره
۵-۲-۲) انواع رسوبات
۶-۲-۲) سرعت سقوط
۳-۲) ورود و ته نشینی رسوب
۱-۳-۲) فرسایش سطحی و تلفات خاک
۱-۱-۳-۲) معادله جامع تلفات خاک
۲-۱-۳-۲) تئوری توان جریان واحد
۳-۱-۳-۲) منحنی های تداوم جریان و سنجه رسوب
۴-۲) بررسی رسوب مخزن
۵-۲) تیپ رسوب گذاری
۶-۲) اثرات رسوب گذاری در مخازن
۷-۲) حفظ ظرفیت مخزن
۸-۲) بازیافت ظرفیت ذخیره

فصل سوم: بررسی روش ها
۱-۳) برآورد رسوب در مخازن سدها
۲-۳) نحوه توزیع رسوب در مخازن
۱-۲-۳) روش های تجربی
۱-۱-۲-۳) روش افزایش سطح
۲-۱-۲-۳) روش کاهش سطح
۱-۲-۱-۲-۳) محاسبه نحوه توزیع رسوبات در مخزن سد مهاباد
۳-۱-۲-۳) روش کریل و من
۴-۱-۲-۳) روش سزچوکز و کوارشی
۵-۱-۲-۳) روش گارد و همکاران
۶-۱-۲-۳) روش چین
۷-۱-۲-۳) روش برلند
۲-۲-۳) روش های ریاضی
۱-۲-۲-۳) HEC-6
۲-۲-۲-۳) Fluvial-12
۳-۲-۲-۳) Depo
۴-۲-۲-۳) GSTARS 2.0
۳-۳) نگرشی بر مدل تعمیم یافته انتقال رسوب در شبیه سازی جریان رودخانه ها ” مدل GSTARS3 ”
۱-۳-۳) هدف ها و قابلیت ها
۲-۳-۳) جنبه های جدید در GSTARS3
۳-۳-۳) محدودیت های کاربرد

فصل چهارم: بررسی وضعیت رسوب گذاری با استفاده از مدل GSTARS 3.0
۱-۴) مقدمه
۲-۴) کاربرد مدل ریاضی GSTARS 3.0
۱-۲-۴) اطلاعات مورد نیاز مدل
۲-۲-۴) کالیبراسیون مدل
۱-۲-۲-۴) مقایسه نتایج حاصل از بکارگیری معادلات مختلف حمل رسوب برنامه
۲-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای تعداد لوله های جریان
۳-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف تعداد روندیابی رسوب در هر گام زمانی
۴-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف آستانه تنش برشی جهت رسوب گذاری رس و سیلت
۵-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف (a) در حمل نامتعادل رسوب
۴-۴) وضعیت رسوب گذاری در مخزن سد مهاباد

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵) نتیجه گیری
۲-۵) پیشنهادات

توضیحات متن:

دراین تحقیق حجم کل رسوباتی که در یک دوره ۵۰ ساله وارد مخزن سد می شود به کمک رابطه بین دبی رسوب و دبی جریان آب و تلفیق آن با منحنی تداوم جریان برآورد گردید و نحوه توزیع رسوبات در ۱۰۰ سال آینده در مخزن توسط مدل ریاضی GSTARS 3.0  که به وسیله روش تجربی کاهش سطح کالیبره شده بود پیش بینی گردید .بر اساس نتایج به دست آمده افت سالیانه حجم مخزن سد در اثر انباشت رسوبات ۲۲/. درصد می باشد که از متوسط افت ذخیره مخازن سدها که به میزان یک در  صد در سال است کمتر می باشد
 • بازدید : 163 views
 • بدون نظر
این فایل درقالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای اکبر نظری  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر سعید خرقانی  در تاریخ ۷ / ۷ / ۸۷ ارائه شده است .
این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در پنج فصل ( اول : كليات ، دوم : تأثيرواهميت مطالعات ژئوتكنيكي در برخورد با مسائل احداث كانالهاي آبياري ، سوم : بررسي خرابي پوشش كانال اصلي AMC،  چهارم : نتايج آزمايش آب اندازي كانال و ميزان كارآيي فيلتر زير لاينينگ ، پنجم :  خلاصه و نتيجه گيري وپيشنهادات ) تنظیم شده است.
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

بررسي و تجزيه و تحليل احداث كانال هاي آبياري روي خاك هاي متورم شونده

Studies and analyses irrigation channels innovation on swelling soilsفهرست مطالب:
چكيده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : كليات ۴
۱-۱ ) هدف ۵
۲-۱ )تعريف ۵
۳) انواع كانال باز ۶ –۱
۴) نامگذاري هاي مختلف كانال هاي مصنوعي ۶ –۱
۵) انواع مقاطع كانالهاي باز ۷ –۱
۶) تقسيم بندي كانالها بر اساس پايداري مصالح جداره ۸ –۱
۱۰
۷) انواع پوشش هاي كانال هاي انتقال آب -۱
۱۱
۸) عوامل مؤثر بر انتخاب نوع پوشش -۱
۹-۱ ) مسايل پوشش هاي بتني ۱۲
۱۰-۱ ) بررسي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك هاي مسأله دار جهت احداث كانال ۱۳
۱۱-۱ ) پيشينه پژوهش ۳۰
۱۲-۱ ) روش بررسي و آزمايش ۳۲
فصل دوم: تأثيرواهميت مطالعات ژئوتكنيكي در برخورد با مسائل احداث كانالهاي آبياري ۳۳
۱-۲ ) مقدمه ۳۴
۲-۲ ) عوامل طراحي ۳۴
۳-۲ ) مشكلات نا شي از عدم توجه و دقت كافي در حين اجرا ۳۹
۴-۲ ) تشريح مكانيزم تورم وآشنايي با ساختمان كاني هاي رس ۳۹
۵-۲ ) روشهاي مقابله با تورم خاك ۶۱
۶۴ AMC فصل سوم: بررسي خرابي پوشش كانال اصلي
۱-۳ ) مقدمه ۶۵
ب
۲-۳ ) پيشرفت عمليات اجرايي ۶۶
۳-۳ ) آب گرفتگي كانال ۶۷
۴-۳ ) مشاهدات پس ازآب گرفتگي كانال ۶۸
۵-۳ ) بررسي مسأله ۷۰
۶-۳ ) گزارش ارائه شده ۷۱
۷-۳ ) عوامل احتمالي مؤثر دربالا زدگي و ترك پوشش بتني كانال ۷۴
۸-۳ ) پتانسيل تورم خاك بستر ۷۵
۹-۳ ) دلايل احتمالي ترك خوردگي بين كانال ۸۱
۱۰-۳ ) پيشنهاد اصلاح و تغييرات در جزئيات كانال ۸۲
۱۱ ) سيستم زهكشي تحتاني ۸۴ -۳
۱۲ ) اجراي پوشش بتني كانال ۸۴ -۳
۱۳-۳ ) پايش فشار آب حفره اي ۸۵
۱۴-۳ ) كنترل هاي زمان بهره برداري ۸۵
۱۵-۳ ) تمهيدات مطرح ولي لازم الاجرا تشخيص داده نشد ۸۵
۱۶ ) ساير توصيه ها ۸۶ -۳
۱۷-۳ ) چاره جويي كانال هاي پوشش شده ۸۶
۸۹
۱۸-۳ ) آب اندازي قسمت پوشش شده كانال با فيلتر جهت بررسي عملكرد فيلتر و
تغييرات بوجود آمده
۱۹ ) يافته ها ۹۶ -۳
فصل چهارم: نتايج آزمايش آب اندازي كانال و ميزان كارآيي فيلتر زير لاينينگ ۱۰۳
۱-۴ ) مقدمه ۱۰۴
۲-۴ ) بررسي راهكاراصلاحي پيشنهاد شده در كانال هاي احداث شده ۱۰۴
۱۰۷
۳-۴ ) بررسي هاي انجام گرفته در خصوص بازه هاي پوشش نشده كانال و تأ ثير
راهكارانتخابي
۴-۴ ) مراحل بعدي اجراء ونحوه تصميم گيري ادامه مسير ۱۱۱
فصل پنجم: خلاصه و نتيجه گيري وپيشنهادات ۱۳۰
۱-۵ ) نتيجه گيري ۱۳۴
ج
۲-۵ ) پيشنهادات ۱۳۷
۱۳۸ A پيوست
۱۴۰ B پيوست
۱۴۲ C پيوست
منابع و مأخذ ۱۴۵
فهرست منابع فارسي ۱۴۵
فهرست منابع لاتين ۱۴۷
سايت هاي اطلاع رساني ۱۴۸
چكيده انگليسي ۱۴۹

توضیحات متن:

كانال هاي انتقال آب در شبكه هاي آبياري، از جمله سازه هايي مي باشند كه در بيشترطول خود بر روي خاك قرار مي گيرند و جهت احداث كانال با يستي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك به دقت بررسي گردد . هر ساله تعداد بسيار زيادي از سازه هاي جديد برروي خاكهاي متورم شونده ساخته مي شوند . عموم ا” بالغ بر ۶۰ % از اين سازه ها متحمل خسارتهاي كوچك از قبيل ترك مي گردندو حدودا” ۱۰ % از اين سازه ها به شدت آسيب مي بينند كه ديگر قابل تعمير نيستند. رفتارهاي مختلف خاك بستر كانالها كه سازه هاي سبكي مي باشند از جمله تورم ، واگرايي و نشست، مشكلات گوناگوني را براي آنها ايجاد مي كنند . لايه هاي بالاي دشت تبريز عموما” متشكل از ريز دانه ها ئ اكثرا” رسي مي باشند . مطالعات مكانيك خاك نشان مي دهد كه تغييرات پتانسيل تورم در اين منطقه نسبتا” گسترده مي باشد . به اين معني كه پتانسيل تورم از مقادير ناچيز تا بالا در حال تغيير مي باشد. بعضي از قسمتهاي كانال اصلي آجي چاي متحمل تركها و بالا آمدگيهايي شد كه بعد از بررسي ها و آزمايشها اين مشكلات به بحث تورم خاك نسبت داده شد. در اين مقوله به بررسي اين مشكل پرداخته مي شود . آزمايشهاي انجام يافته مورد تحليل قرار گرفته است و پيشنهادات ارائه شده براي جلوگيري و تقليل اثر اين پديده مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد.  

عتیقه زیرخاکی گنج