گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 169 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹۱صفحه قابل ویرایش تیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به اينكه در ايران انوع آب و هوا وجود دارد و شرايط و اقليم نيز متنوع مي باشد در نتيجه تنوع سبزيجات آن بسيار مي باشد و همچنين سبزيجات ايران بواسطه ي نحوه ي عمليات كاشت و داشت و برداشت و وجود خاك بسيار غني و حاصل خيز در جهان مطلوبيت زيادي دارا مي باشد.
در همين راستاها بايستي در سدد صدور اين محصولات به خارج از كشور به بهترين نحو ممكن كوشيد و لذا نگهداري و عرضه ي داخلي آن نيز يكي ديگر از هدفهاي اين رشته مي باشد و براي محقق كردن اين ارزشها ابتدا بايد روشي يافت كه توانايي نگهداري بهينه در زمان طولاني بصورت مطلوب و تازه را داشته باشد. لذا خشك كردن سبزيجات راهي است مناسب براي اين امر.
تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه  
تجارت خارجي معمولاً به كل واردات و صادرات كشور اطلاق مي شود كه ارتباط متقابل با دنياي خارجي را اقتضا مي كند، ارتباط با دنياي خارجي هم از لحاظ واردات و هم از لحاظ صادرات در بررسي احتمال ايجاد وابستگي اهميت پيدا مي كند. مي دانيم كه صادرات جزئي از تقاضاي كل براي توليدات داخلي به شمار مي رود و حاصل آن كسب درآمد ارزي براي كشور است كه پس از انتقال و تبديل به ريال مي تواند منشاء مخارج القايي و افزايش تكاثري درآمد ملي گردد. صادرات بويژه زماني كه با     مزيت هاي نسبي كشور در توليد آنها مطابقت داشته باشد راهي براي افزايش رفاه اقتصادي داخلي و استفاده بهينه از منابع است. هدايت منابع اقتصادي به توليد كالاهاي صادراتي از يك سو باعث تقسيم كار و تخصيص مي شود و از سوي ديگر توليد كنندگان داخلي را به بازار خارجي وابسته مي كند.
بنابراين در تجارت خارجي نوع ارتباط مهم است. اگر ارتباط به گونه اي ايجاد شود و نشو و نما يابد كه با كمترين خواست و آگاهي يا قدرت كنترل به ادغام در اقتصاد و بازار جهاني منتهي شود تجارت خارجي كشور را وابسته مي كند.
بسياري از كشورهاي روبه توسعه به تجارت با دنياي خارجي و بويژه تجارت با كشورهاي پيشرفته صنعتي وابسته اند و علت پابرجايي اين وابستگي از يك سو نياز آنها به دانش فني و امكانات عملي در بكارگيري آن در توليد داخلي و بخصوص توليد كالاهاي صادراتي و از سوي ديگر استفاده از مزيت كشور در توليد كالاها و خدمات است كه به صرفه جويي هاي مقياس و بازار وسيع فروش وابسته مي باشند. 
لذا تك محصولي بودن از بارزترين اشكال وابستگي به تجارت خارجي است و در عوض كمترين وابستگي به كشورهايي بر مي گردد كه كالاهاي متنوع، عمدتاً از نوع صنعتي و با ارزش افزوده بالا صادر مي كنند.
در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، صادرات فاقد تنوع لازم مي باشد و عموماً محدود به يك يا دو ماده عمده است و در اغلب موارد همين صادرات ۷۰ تا ۹۰ درصد درآمد ارزي كشور را تأمين مي كند. به عنوان نمونه صادرات پنبه مصر، قهوه برزيل، مس شيلي، كنف بنگلادش، نفت ايران و … را مي توان نام برد. بطوري كه تجربيات حاصله از بازرگاني بين الملل تا كنون نشان داده، با مختصر كاهش در بهاي جهاني اين مواد، يكباره تراز پرداختهاي ممالك صادر كننده دچار چنان عدم موازنه اي مي شود كه حيات اقتصادي آنها را تهديد به نابودي مي كند، معمولاً در كشورهايي كه صادرات عموماً متكي به ي يا دو محصول كشاورزي يا مواد خام اوليه است درآمد ارزي از ثباتي برخوردار نيست كه اولاً اين بي ثباتي بسيار شديد است و ثانياً هزينه هاي اين بي ثباتي بسيار زياد مي باشد  . بنابراين ملاحظه مي گردد كه عطف توجه به صادرات به طور اعم و صادرات محصولات غير تك محصولي به عنوان يك ضرورت براي رهايي از وابستگي تلقي گرديده است.
جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور 
اصولاً ميزان توليد بر مبناي تقاضا شكل مي گيرد، تقاضا ممكن است ناشي از عوامل داخلي يا خارجي باشد فقدان عوامل خارجي تقاضا (در اقتصاد بسته) سبب خواهد شد كه توليد تنها بر مبناي عوامل داخلي شكل گرفته و بنابراين علي رغم امكان وجود ظرفيتهاي توليدي، ميزان عرضه در ميزان تقاضا متعادل خواهد شد. اما چنانچه تقاضاي خارجي (صادرات) نيز وجود داشته باشد، طبيعي است كه مي توان ظرفيتهاي بلااستفاده را به كار گرفت و اقدام به تأمين تقاضاي خارجي (صدور كالا به خارج) نمود. بنابراين بين ظرفيت هاي توليدي و صادرات غير تك محصولي يك رابطه متقابل وجود دارد.
مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه كمي استفاده از ظرفيت هاي توليدي مبتلا به تمام كشورهاي در حال توسعه است. ميزان استفاده از ظرفيت هاي توليدي بستگي به سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي دارد. بدين معني كه هرقدر سطح توسعه پايين تر باشد، ميزان استفاده از تجهيزات و منابع موجود كمتر است. در كشورهاي جهان سوم علل گوناگوني در عدم استفاده كامل از ظرفيت هاي توليدي دخالت دارند كه كمبود مواد خام و نيروي انساني ماهر در صدر اين علل قرار دارند.
آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي
افزايش ظرفيتهاي توليدي بمنظور صادرات غير نفتي بر پديده اشتغال، ركورد و تورم تأثير مي گذارد به بياني ديگر، به حداكثر رسانيدن استفاده از ظرفيتهاي توليدي مي تواند نقش قاطعي در از بين بردن بيكاري، ركود و تورم داشته باشد. فرض مي كنيم ميزان استفاده از ظرفيتهاي توليدي را از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد برسانيم. در اين صورت نه تنها توليد به مقدار ۴۰ درصد افزايش مي يابد بلكه حداقل ۲۳ درصد بر تعداد شاغلان افزوده مي شود (بالا نرفتن تعداد شاغلان درست به ميزان ۴۰ درصد ناشي از صرفه جويي هاي حاصل از مقياس است) از طرف ديگر عدم استفاده از ظرفيتهاي كامل باعث بالا رفتن نسبت سرمايه به نيروي كار و نسبت سرمايه به توليد است كه اولي به معني لزوم سرمايه گذاري بيشتر در مقابل هر نفر شاغل و دومي به معني بالا رفتن غير لازم هزينه هاي توليدي و افزايش غير ضروري قيمت كالاست كه همراه با كمبود كالا نقش مهمي در ايجاد پديده تورم ركودي دارد.
نقش صادرات غير نفتي در ايجاد اشتغال
صادرات غير نفتي كليه اجزاء و عوامل اقتصادي به ويژه اشتغال را تحت تأثير خود قرار مي دهد. مصاديق اثر گذاري آن را بر اشتغال مي توان در زمينه هاي توليد، گردآوري، بسته بندي، صدور و بازاريابي يافت. متأسفانه آمار و ارقام دقيق در جهت اثبات اين قضيه وجود ندارد ولي با توجه بيشتر به جنبه هاي كيفي قضيه مي توان اين تأثير گذاري را روشن ساخت.
در زمينه توليد، طبيعي است كه صرفاً تقاضاي داخلي در مقابل توليدات با فرض وجود بيكاري، زماني كه بين عرضه و تقاضاي داخلي تعادل برقرار شود، مي تواند اشتغال را افزايش دهد.
از سوي ديگر چنانچه توليدات مورد نظر به بازارهاي خارجي نيز صادر گردد، در واقع افزايش تقاضا تلقي مي گردد كه امكان توليد و عرضه بيشتر كالاها و بنابراين زمينه اشتغال بيشتر را فراهم مي كند. بنابراين صادرات غير نفتي از جهت توليد مي تواند مستقيماً از طريق نيروي كار فعال در فرآيند توليد و يا غير مستقيم از جهت تأمين مواد اوليه و ماشين‌آلات توليدات مزبور، اشتغال را تحت تأثير قرار دهد. البته هر مقدار كالاها يا توليدات فوق كاربرتر بوده و به منابع داخلي وابستگي بيشتري داشته باشد تأثير آن بر اشتغال بيشتر است.
كالاهاي صادراتي براي صدور بايستي از مراكز توليد گرداوري و جهت صدور مهيا شوند. طبيعي است كه اين مسأله بايستي توسط نيروي انساني انجام پذيرد. به عبارت ديگر از اين جنبه، نيروي انساني در بخش حمل و نقل، تجار و صادر كنندگان، نيروهاي دولتي مشغول در بخش گمركات و … همه به دليل وجود صادرات مي باشد. كه البته ارتباط صادرات غير نفتي و اشتغال از اين بابت به حجيم و وزين بودن كالا ارتباط بيشتر دارد يعني هرقدر كالاهاي صادراتي داراي حجم و وزن بيشتري باشد لاجرم بايد افراد و نيروي انساني بيشتري جهت حمل و صدور كالاها به كار گرفته شوند.
به هر حال بين صادرات غير نفتي و اشتغال رابطه تنگاتنگي وجود دارد كه علاوه بر موارد فوق الذكر، زمينه هاي اشتغال در مواردي چون تحقيقات و بازاريابي، برگذاري نمايشگاههاي تجاري-صادراتي، سمينارهاي مرتبط با صادرات و مهمتر از انها، ادارات و ارگانهاي دولتي كه جهت توسعه صادرات تشكيل مي شوند (مانند مركز توسعه صادرات) و … كه به هر حال هريك بنابه مورد، تعدادي از نيروي انساني كشور را به خود مشغول مي كند.
تعريف استراتژي 
استراتژي عبارت است از الگو يا طرحي كه هدف ها، سياست ها و زنجيره هاي عملياتي يك سازمان را در قالب يك كل به هم پيوسته با يكديگر تركيب مي كند.
نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي 
اگر بخواهيم رشد و توسعه كشورها را كه در نتيجه برنامه و الگوهاي خاص صورت گرفته است مشخص و تفكيك كنيم، مي توان كشورها را از زاويه تجارت خارجي به دو دسته كلي درون گرا و برون گرا تقسيم نمود.
كشورهاي درون گرا به بياني كشورهاي طرفدار سياست جايگزيني واردات مي باشند.
كشورهاي برون گرا، كشورهاي قائل به صادرات هستند كه سياست بازرگاني خارجي آنها در جهت تشويق صادرات عمل مي كند. سعي ما براين است كه در اينجا هر يك از دو سياست را جداگانه تبيين نماييم و نظراتي را كه در توجيه و تفسير هر سياست بيان شده است معرفي كنيم.
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر

با توجه به اينكه در ايران انوع آب و هوا وجود دارد و شرايط و اقليم نيز متنوع مي باشد در نتيجه تنوع سبزيجات آن بسيار مي باشد و همچنين سبزيجات ايران بواسطه ي نحوه ي عمليات كاشت و داشت و برداشت و وجود خاك بسيار غني و حاصل خيز در جهان مطلوبيت زيادي دارا مي باشد.

در همين راستاها بايستي در سدد صدور اين محصولات به خارج از كشور به بهترين نحو ممكن كوشيد و لذا نگهداري و عرضه ي داخلي آن نيز يكي ديگر از هدفهاي اين رشته مي باشد و براي محقق كردن اين ارزشها ابتدا بايد روشي يافت كه توانايي نگهداري بهينه در زمان طولاني بصورت مطلوب و تازه را داشته باشد. لذا خشك كردن سبزيجات راهي است مناسب براي اين امر.

طي برقراري ارتباط با تعدادي از صنايع مرتبط و مذاكرات انجام شده ضرورت بررسي بازار جهت انجام سرمايه گذاري هاي توليدي در ايران ضروري مي باشد، لذا با توجه به كاربردي بودن طرح نسبت به بررسي بازارهاي داخلي و خارجي و ارائه ي راهكارهاي ورود به اين بازارها لازم مي باشد.

دانلودفایل پایان نامه بررسي بازار سبزيجات خشك

  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

با توجه به شرایط اقلیمی خاص کشور عزیزمان ایران ، انواع سبزیجات و سیفی جات با کیفیت مطلوب قابل پرورش و برداشت می باشد ،ولی با نبود تکنولوژی بروز و همچنین عدم بسته بندی شکیل و همچنین مدیریت کلان کشور در خصوص  این موضوع سبب شده است که در بازار جهانی از کشورهایی که صاحب تکنولوژی و مدیریت صحیح هستند عقب بمانیم ….

۱- صادر كنندگان و توليد گران سبزيجات خشك از دانش و فنون بازاريابي آگاهي لازم را دارند:

سطح ايران با روش بازاريابي اصولي و علمي آگاهي دارند بر همين جهت است كه نحوه بسته بندي (Packing) آنها از نظر ۱٫ وزن بسته بندي ۲٫ محتواي درون بسته ۳٫ لوگو يا طرح و چاپ روي بسته و …  در نظر گرفته نمي شود و اين موارد تا حد زيادي موجب آن شده است كه مردم فكر و ذهنيت خوبي را نسبت به اين محصول در ايران نداشته باشند.

وقتي كه بر روي طراحي بسته ها اثري از استاندارد و يا مزاياي استفاده از اين محصول نباشد و نيز كيفيت بسته بندي آن هم پايين باشد خريدار رغبتي براي خريد ندارد در صورتيكه اگر بسته بندي بسيار زيبا باشد و يا توصيف نامه اي بر روي بسته بندي از نحوه توليد و مزاياي استفاده از سبزيجات و محصولات ديگر آن باشد ميزان كشش خريد مشتري را جلب مي كند و يا حتي فردي بواسطه نحوه بسته بندي اين محصول آن را خريداري كند.

بخاطر اينكه اين محصول هنوز در فرهنگ و جامعه ايراني جاي خود را پيدا نكرده است براي اينكه بتوانيم بازار خوبي را داشته باشيم بايستي به فرهنگ سازي در اين زمينه دست برسانيم كه بسيار كار وسيعي مي باشد و هزينه بردار است و با تبليغات در كشور بيشتر مي شود.

صادركنندگان ايراني حتي اگر تمام اصول بازاريابي بين المللي را بخوبي آموخته و بكار گيريند به علت اينكه محصولات توليد شده از كيفيت مطلوبي برخوردار نمي باشد نمي تواند از بازار بين المللي خوبي برخوردار باشد زيرا در كشورهاي پيشرفته به محصول بها مي دهند كه بسته بندي خوبي را دارا باشد و نيز سبزيجات خشك از نظر شكل و ظاهر با سبزيجات تازه تفاوتي نداشته باشد و توانايي شناسايي انواع سبزيجات را از يكديگر بدهند. در ايران پس از طي شدن فرآيند خشك شدن ديگر هيچ تفاوتي را نمي توان بين سبزيها قائل شد و به همين دلايل است كه كار با اهميت صادركنندگان تا زماني كه محصولات ايراني از كيفيت جهاني برخوردار نباشد مشخص نمي شود.

۲- سبزيجات خشك از كيفيت مناسب براي صادرات برخوردار مي باشند.

سبزيجات توليد شده در ايران از نظر ماهيتي بسيار مرغوب مي باشند و داراي طعم و مزه بي نظير در جهان هسند اما بدليل نبود تكنولوژي و فناوري روز جهان در اين صنعت موجب شده است كه توليدات سبزيجات خشك از نظر كيفيتي در سطح پايينتري نسبت به جهان باشد و چون تاكنون نظارت دقيق و نكته سنجي بر روي اين كارخانجات حاكم نبوده است و خواستار كيفيت مطلوب از آنها نشده است توليدگران انگيزه و تلاشي براي ارتقاي كيفيت محصولاتشان از خود نشان نداده اند.

طونلهاي خشك كننده سبزيجات در كارخانجات، از استاندارد هاي جهاني برخوردار نمي باشند در نتيجه نمي توانند سبزيجات را به نحوي كه تغيير شكل ندهند و رنگهاي اصلي و طبيعي آنها تغيير نكند و ميزان ويتامين هاي آنها كاهش نيابد توليد كنند. حتي اين نوع محصولات، بطور كامل خشك نشده و توانايي پروش انواع قارچها را در خود دارند.

۳- روشهاي نوين توليد سبزيجات خشك از سوي توليدكنندگان مورد استفاده قرار     مي گيرد.

با توجه به مصاحبات انجام شده و بازديدهاي علمي به عمل آمده مي توان گفت كه در ايران هنوز مكانيزه شدن و استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته در اين صنعت بكار گرفته نشده و هم اكنون چيدن سبزيجات بطور نامطلوبي انجام مي شود كه باعث از بين رفتن ۵ تا ۲۰% سبزيجات مي شود و در قسمت شستشوي آنها نيز چون بوسيله نيروي انساني انجام مي شود و نيز بر روي زمين اين كار مي شود باز هم از كيفيت محصول مي كاهد. اين عوامل با اينكه براي مكانيزه شدن خيلي مهم و مسمر ثمر است ولي هزينه زيادي را متحمل سرمايه گذار نمي كند. در عوض اين سرمايه گذاري كم ولي لازم، كيفيت محصول به حد قابل ملاحظه اي افزايش پيدا مي كند كه ممكن است مقداري بر صادرات اين محصول كمك كند.

در سيستم تويد سبزيجات خشك فقط قست طونل خشك كن آن مكانيزه مي باشد كه آن هم از مطلوبيت كافي برخوردار نمي باشد و مدت زمان اين فرآيند نيز بسيار بالا مي باشد و نيز بر اساس همين بالا بودن زمان خشك شدن به دليل اينكه سبزيجات در مدت زمان زيادي حرارت مي بينند تا خشك شوند مقدار زيادي از توانايي ويتاميني خود را از دست مي دهند كه باعث اتلاف وقت و افزايش هزينه ها مي شود.

به دليل اينكه كشور ايران در حال توسعه و پيشرفت مي باشد و روز به روز به صنعتي شدن نزديكتر مي شود لذا فرصت افراد جامعه و گرفتاري آنها بيشتر مي شود و براي جبران كمبود وقت تمايل به استفاده از اجناس و وسايل پيش ساخته مي باشند مثل غذاهاي نيم پخته و … لذا استفاده كردن از سبزيجات خشك راهي است كه در سرعت بخشيدن به كارهاي خانه و همچنين از اتلاف وقت در كارها پرهيز مي كند پس اين بازار استعداد بسيار بالايي را از جهت خريدار دارا مي باشد. پس مي توان با استفاده از تبليغات و شناسايي محصولات مختلف مردم را به خريد و استفاده از اين محصول سوق داد.

روش ديگر اين است كه با ايجاد انواع بسته بندي در سايزهاي مختلف و نيز براي كاربردهاي خاصي مثل سبزي براي طبخ خورشت يا آش و … مردم را به خريد محصولات راغب كرد.

ما در اين محصول بايستي در بين افراد جامعه اعتمادي ايجاد كنيم كه مردم به اين محصول با يك ديد مثبت و بهداشتي بودن محصولات و داشتن صرفه اقتصادي براي آنها نگاه كنند متأسفانه هم اكنون اين ديد وجود ندارد. بالعكس ديد مخربي ايجاد شده است كه اين محصولات را محصول غير بهداشتي، بدون كيفيت و گران تلقي     مي كنند.

ما براي بهره گرفتن از اميتاز بزرگ بازارهاي اين محصل داخلي و خارجي مي بايست مبادرت به واردات ماشين آلات مخصوص اين صنعت بورزيم يا در عوض اين كار كه وجهه خوبي از نظر اقتصادي ندارد مي توانيم با استفاده از علم و فناوري روز به توليد اين ماشين آلات مشغول شويم و چون بازار خارجي اين محصول خواستار توليدات ايراني و با مرغوبيت بالا مي باشد توجيه اقتصادي براي سرمايه گذاري دارد.

 پيشنهادات:

۱٫      ايجاد سيستم مكانيزه و تمام اتوماتيك در اين صنعت

۲٫      ايجاد تره بارهاي منظم كه با استفاده از سيستم آبياري باراني حمايت مي شود.

۳٫      توليد در سايزهاي مختلف و در بسته بندي هاي متفاوت.

۴٫      تبليغات داخلي براي ايجاد فرهنگ استفاده از اين كالا در داخل كشور.

۵٫      تبليغات خارجي در سايتهاي معتبر جهاني براي فروش توليدات.

    معرفي كردن مزاياي استفاده از سبزيجات خشك، انواع ويتامين ها و وجود نداشتن ميكروب در آنها.

 

 

فهرست مطالب

            فصل اول(طرح تحقيق)

هدف و ضرورت تحقيق.. 2

فرضيه ي تحقيق: 3

روش تحقيق: 3

فصل دوم(ادبيات تحقيق). 4

تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه 5

جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور 7

آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي.. 7

نقش صادرات غير نفتي در ايجاد اشتغال.. 8

تعريف استراتژي.. 10

نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي.. 10

الف- استراتژي جايگزيني واردات10

ب- استراتژي توسعه صادرات: 12

انواع استراتژي هاي رقابتي عام. 13

رهبري در هزينه. 15

تمايز محصول.. 16

تمركز (محدودنگري) 18

ميانه روي.. 20

تعريف بازاريابي: 22

استراتژي هاي عمده تقسيم بندي بازار 23

۱- استراتژي بازاريابي يكسان

  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد  نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا مي‌بخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.
    نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برمي‌ايد نقش نخست به وجه نگهداري و دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد
     تغيير روش زندگي افراد جامعه و گرايش به زندگي ماشيني از يكسو و اشتغال بانوان در خارج از خانه از ديگر سو موجب پيدايش نيازهاي جديدي گشته است كه پيش از اين توسط خود خانواده تامين مي‌شد. استفاده از كالاهاي آماده طبخ از جمله اين نيازهاي نو است. با توجه به وجود سبزي در پخت بسياري از غذاهاي ايراني تمايل به استفاده از سبزيجات فرآوري و بسته بندي شده نيز در زمره اين نيازها قرار مي‌گيرد كه با ارضاي آن استفاده از سبزيجات تازه يا سبزيجات خشك مورد مصرف در طبخ غذاها نيازي به صرف وقت براي شستشو، آماده سازي يا خشك كردن و نگهداري و ضدعفوني در محل مصرف نخواهد داشت.

   با توجه به بازار تقاضاي گسترده داخلي براي انواع سبزيجات، خصوصا نحوه عرضه آنها در مراكز خريد بزرگ و سوپر ماركتها ، لزوم توجه بيشتر به بسته بندي اين مواد به منظور افزايش سهولت دسترسي ( عرضه ) و نگهداري مشخص‌تر مي‌شود. چراكه بسته بندي بهداشتي سبزيجات خشك  موجب كاهش ضايعات و آلودگي هاي آن خواهد شد .

   ضمن اينكه پرداختن به اين موضوع داراي توجيه مناسب اقتصادي بوده و با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.


عتیقه زیرخاکی گنج