گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر
پاورپوینت درس سبک شناسی (۲) نثر شامل ۱۸۶ اسلاید می باشد. هدف کلی از درس سبک شناسی نثر آشنایی دانشجو با دوره های مختلف سبکی نثرفارسی،انواع نثرومختصات سبکی آن است، به نحوی که دانشجو بتواندپس ازآموختن کل مطالب کتاب،انواع نثر فارسی را به نحو مستدلی مشخص کند و آثارمعروف نثرهردوره را بشناسد. ادوار سبکی از دیدگاه تاریخی(بر حسب توالی قرون): -نثر مرسل (معادل سبک خراسانی): قرون سوم و چهارم و نیمه اول قرن پنجم.-نثر بینابین:اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم.-نثر فنی: قرن ششم.-نثر مصنوع یا صنعتی: در قرن هفتم.-نثر صنعتی و ساده: در قرن هشتم.-نثر ساده: در قرن نهم تا اوایل قرن دهم.-نثر ساده معیوب:از قرن دهم تا میانه قرن دوازدهم.-نثر قائم مقام و تجدید حیات(نثر دوره قاجار):این نثر ساده و خوب است.-نثر مردمی دوره مشروطه (نثر روزنامه ای)-نثر جدید(نثر رمان و نثر دانشگاهی) ادوار سبکی از جنبه سبک شناسی:-نثر مرسل -نثر فنی -نثر موزون .اقسام نثر موزون یا مسجع: -نثر موزون مرسل (مناجات خواجه عبدالله انصاری) -نثر موزون فنی (مقامات حمیدی)


عتیقه زیرخاکی گنج