گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای حسین عظیم زاده  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر یوسف حسن زاده  در پائیز ۸۴ ارائه شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در شش فصل ( اول : كليات ، دوم : سدهاي بتني ، سوم : ابزار دقيق اندازه گيري دما ، چهارم : رفتار سنجي هيدروليكي سد هاي بتني و خاكي ، پنجم :  بررسي موردي رفتار سنجي در سد لتیان ، ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات ) تنظیم شده است.

روش تحقيق

۱ – جمع آوری اطلاعات در مورد ابزار دقيق از شرکت های پخش وسایت های اینترنتی و کاتالوگهای مربوطه

۲ –  بررسی و مطالعه ی تئوريکی در سدهايی که مجهز به ابزار دقیق بوده و دارای حد اول و گراف های مربوطه به رفتار سنجی می باشد .

۳ –  اقدام به مطالعه و بررسی گزارشات انجام يافته درموردرفتار نگاری در برخی ازسدهای کشور

۴ –  بررسی نرم افزاری يک سد بتنی از نظر رفتار نگاری و همچنين مدلسازی یک سد خاکی از نظر رفتار نگاری نفوذ و ديگر رفتارهای مربوط به جریانات زیرزمینی و فشارهای بر کنش در مقابل جوشش و روانگرائی و

۵ – مطالعات صحرائی در مورد سد پشت بند دار لتیان از نظر رفتار نگاری و بررسی اطلاعات مربوط به رفتارسنجی از سال ٧٢ تا –

  • بازدید : 184 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۰۶    کد محصول : ۱۶۶۵۸    حجم فایل : ۸۴۹۵ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه عمران رفتار نگاری و رفتارسنجی در سدهای بتنی با بررسی موردی سد لتیان

عنوان پایان نامه: رفتار نگاری و رفتارسنجی در سدهای بتنی با بررسی موردی سد لتیان

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چكيده
مقدمه
فصل ۱- كليات
۱-۱ هدف از انجام پروژه
۲-۱ پيشينه تحقيق
۳-۱ روش تحقيق
فصل ۲- سدهاي بتني
۱-۲ مقدمه
۲-۲ سدهاي بتني وزني و پايه دار
۳-۲ سد هاي بتني قوسي
۴-۲ سازه هاي وابسته به سد
۵-۲ نيروهاي موثر در سدهاي بتني
۶-۲ تركيب بارگذاري در سدهاي بتني وزني
۷-۲ تنش هاي مجاز
۸-۲ تحليل سدهاي بتني وزني
۹-۲ بررسي سدهاي وزني
فصل ۳- ابزار دقيق اندازه گيري دما
۱-۳ مقدمه
۱-۱-۳ ابزار دقيق اندازه گيري دما ، تراز آب
۲-۱-۳ ابزار دقيق اندازه گيري تغيير شكل و جابجايي
۳-۱-۳ فشار منفذي و نشت آب
۲-۳ اندازه گيري دما
۱-۲-۳ دماي هوا
۲-۲-۳ دماي آب
۳-۲-۳ دماي بتن
۳-۳ اندازه گيري تراز آب مخزن
۴-۳ تحليل داده ها و همبستگي ها در مورد دما و تراز آب مخزن
۵-۳ اندازه گيري جابجايي ها
۱-۵-۳ جابجايي در افق
۲-۵-۳ جابجايي قائم (نشست)
۶-۳ شيب سنجي
۷-۳ درز سنجي
۸-۳ ترك سنج
۹-۳ تنش سنجي
۱۰-۳ كرنش سنجي
۱۱-۳ فشار منفذي
۱۲-۳ نشت آب
فصل ۴- رفتار سنجي هيدروليكي سد هاي بتني و خاكي
۱-۴ مقدمه
۲-۴ سرعت آب در خاك
۳-۴ ضريب نفوذ پذيري
۴-۴ تعيين نفوذ پذيري خاك
۵-۴ فشارتراوش
۶-۴ جوشش
۷-۴ ضريب اطمينان در برابر جوشش
۸-۴ جوشش در پاي سپر
فصل ۵- بررسي موردي رفتار سنجي در سد ليتان
۱-۵ مشخصات كلي سد ليتان
۲-۵ شناخت بارهاي وارده بر سد در شرايط عادي بهره برداري
۳-۵ دما
۴-۵ تراز آب درياچه
۵-۵ انحراف سنجي تاج سد اصلي
۶-۵ جابجايي پاندولها
۷-۵ اندازه گيري ميزان باز شدگي درزها
۸-۵ شيب خطي
۹-۵ زهكش ها
۱۰-۵ تراز يابي تاج سد اصلي
۱۱-۵ تراز يابي سد تنظيمي
فصل ۶- نتیجه گیری و پیشنهادات
نتايج كلي
پيشنهادات
فهرست منايع غير فارسي
فهرست منابع فارسي
چكيده انگليسي

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج