گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران بررسی کاویتاسیون واثرات آن بر سریز سدها رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در مقاله : 

۱- شکل گیری کاویتاسیون

۲- بررسی کاویتاسیون روی سرریزها

۳- خسارات ناشی از کاویتاسیون و نحوه مقابله با آنها

و بسیاری موارد دیگر…

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید…

مقدمه :
هرگاه در اثر عوامل استاتیکی یا دینامیکی ،تحت فشار ثابت،در جه حرارت مایع افزایش یابد و یا تحت درجه حرارت ثابت فشار مایع کاهش یابد،در مایع حبابهای محتوی هوا (یا مخلوطی از هوا و بخار آب)تولید شده و در اثر ارتباط با هم بزرگ می شوند.اگر این فرآیند در دمای ثابت ودر اثر کاهش فشار دینامیکی ایجاد شود.وحبابهای تولید شده به سمت ناحیه ای با فشار بیشتر هدایت شوند،حبابها در هم فرو رفته و انفجار د رآنها رخ خواهد داد،که باعث ایجاد فشار و ضربه بر سازه شده و منجر به وارد شدن خسارت میشود.مجموعه این اعمال که یک پدیده دینامیکی است ،کاویتاسیون ۱ نامیده می شود.
  • بازدید : 103 views
  • بدون نظر

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران بررسی کاویتاسیون واثرات آن بر سریز سدها رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی ازعناوین موجود در مقاله : 

۱- شکل گیری کاویتاسیون

۲- بررسی کاویتاسیون روی سرریزها

۳- خسارات ناشی از کاویتاسیون و نحوه مقابله با آنها

و بسیاری موارد دیگر…

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید…

چكيده:
يكي از مهمترين قسمت هاي سدهاي بزرگ، ساختمان سرريزها بوده و بزرگترين مشكل اينگونه سرريزها
كه منجر به خوردگي و فرسوده شدن سطح كف سرريز و ديواره (Cavitation) پديده تخريبي كاويتاسيون
هاي جانبي آن مي باشد. اين پديده بر اثر سرعت زياد آب در سرريزها بوجود مي آيد. بيشتر سدهاي بزرگ
دنيا غالبا در خطر آسيب كاويتاسيون بوده اند، از اين رو مطالعات وسيعي در اين مورد بعمل آمده است .
خسارت هايي كه پديده كاويتاسيون به سرريز سد وارد مي كند گاهاً تا حدي است كه هزينه تعمير آن بيش
از هزينه ساخت مجدد آن مي باشد. در اين پروژه راهكارهايي جهت كاهش اثرات كاويتاسيون بر روي
سرريزها عنوان شده است كه از آن جمله مي توان به هوادهي جريان و زبر سازي سطح كف سرريز و ي ا
استفاده از بتن اليافي اشاره كرد. يك روش آناليز عددي نيز جهت تعيين محل رخداد كاويتاسيون در اين
پروژه معرفي شده است.

عتیقه زیرخاکی گنج