گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

نام مقاله: دانلود بررسی رابطه سرمایه روانشناختی (امیدواری و کارآمدی)و بهره وری کارکنان مراکز شبکه بهداشت شهر مریوان

نویسنده: آرام نادریان

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و بهره وری کارکنان مراکز شبکه بهداشت شهر مریوان انجام گرفته است. در این پژوهش رابطه بین دو فاکتور از جمله امیدواری و خودکارآمدی بهره وری کارکنان بررسی شده است.

نام مقاله: دانلود بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و بهره وری مراکز شبکه بهداشت شهر مریوان

نویسنده: آرام نادریان

فرمت: word

قیمت: ۲۵۰۰

تعداد صفحات: ۹

  • بازدید : 186 views
  • بدون نظر

نام مقاله: دانلود بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و بهره وری کارکنان مراکز شبکه بهداشت شهر مریوان

نویسنده: آرام نادریان

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و بهره وری کارکنان مراکز شبکه بهداشت شهر مریوان انجام گرفته است. در این پژوهش رابطه بین دو فاکتور از جمله امیدواری و خودکارآمدی بهره وری کارکنان بررسی شده است.

نام مقاله: دانلود بررسی رابطه سرمایه روانشناختی (امیدواری و کارآمدی)و بهره وری کارکنان مراکز شبکه بهداشت شهر مریوان

نویسنده: آرام نادریان

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و بهره وری کارکنان مراکز شبکه بهداشت شهر مریوان انجام گرفته است. در این پژوهش رابطه بین دو فاکتور از جمله امیدواری و خودکارآمدی بهره وری کارکنان بررسی شده است.

برای دانلود فایل بر روی کلید دانلود و خرید کلیک نمایید.


عتیقه زیرخاکی گنج