گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۱ صفحه بصورت ورد ۲۰۱۰ تهیه شده است.

كنفرانس بينالمللي اقتصادهاي كاربردي ۲۰۱۴ (ICOAE)

 

سياست توسعه سرمايه گذاري در منطقه مرزي بالقوه

چكيده

اخيرا منطقه مرزي را بعنوان منطقه اي با مزيت بالقوه در نظر مي گيرند تا فعاليت هاي اقتصادي بين مرزي را رواج دهد. اتحاديه ملل جنوب شرق اسيا (آسه ان) تلاش مي كند مناطق مرزي خود را توسعه دهد تا طريق منطقه ويژه اقتصادي ،شهرك صنعتي و قطب اقتصادي منطقه اي ، دروازه ورود كشورهاي همسايه و جهان سوم شود.اين يكي از استراتژيهاي آسه ان براي دستيابي به جامعه اقتصادي آسه ان در سال ۲۰۱۵ است.اين مقاله نتيجه مقدماتي از فاز اول پروژه تحقيقاتي را ارئه مي كند كه به بررسي پيدايش سرمايه گذاري داخلي و خارجي در شمالي ترين منطقه مرزي تايلند مي پردازد.تاكيد اين مقاله بر تحقيقاتي است كه در “چيانگ خنگ” منطقه مرزي استان چيانگ راي تايلند انجام شده است و الگوي سياست هاي توسعه سرمايه گذاري در اين منطقه مرزي بالقوه را بررسي كرده است…


عتیقه زیرخاکی گنج