گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر
عصري كه هر لحظه اش در گرو تغييرات شگفت انگيز است، ارتباطات حرف اول را مي زند. تحقيقات نشان مي دهد كه حدود هفتاد و پنج درصد از اوقات روزانه ما به نحوي در تماس و ارتباط با ديگران مي گذرد. به همين دليل كيفيت زندگي هر كسي بستگي به كيفيت ارتباطات او با ديگران دارد. همه ما در محيط كار فرصت هاي يكساني داريم اما تنها كساني مسير پيشرفت و ترقي را به سرعت مي پيمايند و احترام، اعتبار و مقام براي خويش كسب مي كنند كه قدرت بيان داشته باشند، خود را به د رستي مطرح كنند و در شرايط مختلف و با افراد مختلف، ارتباطي مناسب و مؤثر برقرار كنند.

مهارت هاي ارتباطي را بايد آموخت وميزان  آن با بالارفتن سن و سال هاي حضور در تيم هاي ورزشي افزايش يا كاهش نمي يابد بلكه بايد مهارت هاي كلامي ، بازخورد و شنودموثر  را در مربيان  افزايش  داد .  لذا  به كار گيري هرگونه تدابير آموزشي در جهت افزايش مهارت هاي ارتباطي مربيان ورزش به طور كلي به مديريت و تيم داري بهتر و به طور اخص به مربي گري و آموزش سازنده تر مي انجامد.

– يكي از نتايج اين  پژوهش،  ضعيف بودن  مهارت هاي  ارتباطي(مهارت كلامي،شنود موثروبازخورد) مربيان بود  كه در اين زمينه  پيشنهاد  مي شود  از ابتدا  كه فرد  وارد جريان  مربي گري  مي شود .  در كنار  فرآيند  آموزش  مربي گري  به وي ، اصول  و فنون  برقراري  ارتباط  با ديگران  ( مهارت  هاي ارتباطي )  نيز به  او آموزش  داده شود و صرف  دادن كارت  مربي گري  نباشد .

۲- از نتايج  ديگر  اين پژوهش  عدم ارتباط  مهارت هاي  ارتباطي  با سن مربي بود كه  در اين زمينه  نيز بايد  آموزش  مربي گري  از   سني شروع   شود  كه فرد در  آن سن  قابليت  برقراري  ارتباط  و اجتماعي  شدن با  افراد را  پيدا كرده است .   

۳-پيشنهاد مي شود با توجه به اهميت مهارت‌هاي ارتباطي در موفقيت فرد و سازمان توصيه مي‌شود كه در انتخاب مربيان مهارت‌هاي ارتباطي نيز به عنوان معياري مناسب در كنار ساير معيارها قرار گيرد.

 

 

 


عتیقه زیرخاکی گنج