امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 92 views
  • بدون نظر

ساختمان پوست

انواع پوست

پوست چرب

پوست خشک

پوست معمولی(متعادل)

پوست مختلط

     اصول مراقبت از پوست

  استحمام و انواع آن

حمام با آب گرم

حمام با آب نیمه گرم

بهداشت قسمتهای مختلف بدن         

   بهداشت صورت

بهداشت دستها

بهداشت پاها

 مراقبت از پوست خشک صورت

مراقبت از پوست چرب صورت

اصلاح صورت در مردان     عتیقه زیرخاکی گنج