امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 98 views
 • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه با موضوع بررسي مقايسه اي سلول هاي فلوتاسيون مورد استفاده در كارخانه هاي كانه آرايي(فلزي و غير فلزي) که شامل ۶۷ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

 فهرست مطالب

عنوان    

فصل اول: مفاهيم اوليه فلوتاسيون

 1. ۱٫ 1 . مقدمه
 2. ۱٫ 2 . آشنايي با مفهوم فلوتاسيون
 3. ۱٫ 3. معرف هاي شيميايي مورد استفاده در فلو تاسيون
 4. ۱٫ 3.1. کلکتورها
 5. ۱٫ 3.2.فعال کننده ها

۱ .3.3.بازداشت کننده ها

 1. ۱٫۳٫۴٫کف سازها
 2. ۱٫۳٫ 5.تنظيم کننده ها
 3. ۱٫۴٫پروسه فلوتاسيون
 4. ۱٫۴٫۱٫فلوتاسيون
 5. ۱٫۴٫۲٫هيدرو متالوژي
 6. ۱٫۵٫ فلوتاسيون کا نه هاي سرب وروي
 7. ۱٫۵٫۱٫ فلوتاسيون کانه هاي سولفيدي
 8. ۱٫۵٫۲٫فلوتاسيون کانه هاي اکسيده

فصل دوم:طراحي ماشينهاي فلوتاسيون مکانيکي

چکيده

 1. ۲٫۱٫ مقدمه
 2. ۲٫۲٫مفاهيم هيدرو ديناميکي
 3. ۲٫۲٫۱٫اعداد بدون بعد
 4. ۲٫۲٫۲٫زمان اقامت
 5. ۲٫۳٫آناليز وتجزيه وتحليل هيدرو ديناميک ماشينهاي فلوتاسيون
 6. ۲٫۳٫۱٫ اعداد مشخصه
 7. ۲٫۳٫۲٫زمان اقامت
 8. ۲٫۳٫۳٫سرعت ظاهري گاز
 9. ۲٫۳٫۴٫سطح مقطع شار حباب

فصل سوم:اتوماسيون رافر در دستگاه فلوتاسيون اسکونديدا

خلاصه

 1. ۳٫۱٫معرفي
 2. ۳٫ 2. توصيف سيستمFrothcam))
 3. ۳٫۳٫سيستم متخصص
 4. ۳٫۴٫تعيين اثرات ميزان جريان هوا وسطوح کف
 5. ۳٫۵٫ فرآيند تجربي
 6. ۳٫۵٫۱٫نتايج تجربي
 7. ۳٫۵٫۱٫۱٫تفاوتها در جريان بار ورودي
 8. ۳٫۵٫۱٫۲٫ارزيابي
 9. ۳٫۶٫کنترل کيفيت اطلاعات
 10. ۳٫۷٫نتايج وپيشنهادات

فصل چهارم:کاربرد تکنولوژي سلول jameson براي برداشت خزه و فسفر از درياچه هاي رشد يافته

خلاصه

 1. ۴٫۱٫مقدمه
 2. ۴٫۲٫عملکرد تکنولوژي جيمسون براي آبهاي زائد
 3. ۴٫۳٫روشها
 4. ۴٫۴٫نتايج وبحث ها

فصل پنجم: تکنولوژي بهينه کردن فلوتاسيون جيمسون بري ذرا ت درشت زغال

خلاصه

 1. ۵٫۱٫معلومات
 2. ۵٫۲٫ نمونه
 3. ۵٫۲٫۱٫مطالعه پارامترها


عتیقه زیرخاکی گنج