گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۷۷    کد محصول : ۱۶۲۱۴    حجم فایل : ۷۹۷ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس مهندسی عمران  انواع تأمین مالی پروژه های حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی (تأمین مالی پروژه های برقی کردن خطوط راه آهن از طریق ساختارهای غیردولتی)

عنوان سمینار: انواع تأمین مالی پروژه های حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی (تأمین مالی پروژه های برقی کردن خطوط راه آهن از طریق ساختارهای غیردولتی)

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات (تأمین مالی با اتکا به منابع داخلی)
۱-۱) روش كار و تحقيق (مطالعه نحوه تامين مالي داخلي)
۲-۱) جنبه هاي كلي تامين مالي طرح
۳-۱) حقوق مالي و گرفتن وام
۱-۳-۱) ديدگاه وام دهندگان و خريداران سهام
۲-۳-۱) اطلاعات لازم مالي براي گرفتن وام
۳-۳-۱) رقم كل سرمايه گذاري طرح
۴-۳-۱) قدرت مالي طرح
۵-۳-۱) برآورد سود طرح
۶-۳-۱) برآورد نيازهاي نقدي طرح
۷-۳-۱) برآورد ارقام تراز نامه
۸-۳-۱) نكات مثبت و منفي استفاده از وام
۹-۳-۱) تفكيك نياز مالي طرح به پول رايج كشور و ارز
۱۰-۳-۱) تامين مالي طرح در بخش دولتي 
۴-۱) نتيجه گيري و سازماندهي طرح
۱-۴-۱) مسائل كلي سازماندهي
۲-۴-۱) مناقصه و قرار دادها

فصل دوم: شيوه هاي تأمين منابع مالي خارجي
۱-۲) روش هاي قرضي تأمين منابع مالي خارجي
۱-۱-۲) موانع و مشكلات استفاده از منابع قرضي خارجي
۲-۲) روش هاي غير قرضي تأمين مالي خارجي
۱-۲-۲) معاملات جبراني
۲-۲-۲) تأمين مالي پروژه
۱-۲-۲-۲) روش هاي تأمين مالي پروژه اي (فاينانس)
۲-۲-۲-۲) نحوه انعقاد خطوط اعتباري مؤسسات مالي خارجي (فاينانس)
مرحله اول) قرارداد و ضمانت نامه كلي
مرحله دوم) قرارداد و ضمانتنامه فرعي
۳-۲-۲) سرمايه گذاري خارجي
الف) سرمايه گذاري مستقيم خارجي
ب) سرمايه گذاري غيرمستقيم خارجي
۱-۳-۲-۲) سرمايه گذاري مشترك مستقيم قراردادي
۴-۲-۲) نقش FDI در رشد و توسعه اقتصادي
۵-۲-۲) عوامل مؤثر بر جذب سرماي هگذاري مستقيم خارجي
۱-۵-۲-۲) عوامل طبيعي
۲-۵-۲-۲) عوامل اقتصادي
۳-۵-۲-۲) عوامل حمايتي
۶-۲-۲) جريان سرمايه گذاري خارجي در ايران
۱-۶-۲-۲) دوران قبل از انقلاب اسلامي
۲-۶-۲-۲) دوران پس از انقلاب اسلامي
۷-۲-۲) بررسي شاخص امنيت سرمايه گذاري در ايران
۸-۲-۲) موانع و مشكلات سرمايه گذاري خارجي و ساير روش هاي تأمين مالي غيرقرضي خارجي در ايران
۳-۲) نتيجه گيري

فصل سوم: بررسي موردي (مطالعات تطبيقي)
۱-۳) برنامه ريزي اولويتي سياستهاي سرمايه گذاري در حمل و نقل در كانادا
۱-۱-۳) مساله برنامهريزي اولويتي
۲-۱-۳) برنامه ريزي اولويتي با محدوديتهاي بودجه
۳-۱-۳) نتايج برنامه ريزي اولويتي
۴-۱-۳) افق برنامه ريزي
۵-۱-۳) دخالت متغيرهاي ديگر (مثل متغيرهاي سياست گذاري)
۶-۱-۳) استفاده از مدل براي بهبودهاي مستقل
۷-۱-۳) مدل براي بهبودهاي وابسته
۸-۱-۳) بهبودهاي وابسته و مرحله بندي آنها
۹-۱-۳) بهبودهاي مانع الجمع
۱۰-۱-۳) ديگر هزينه ها و منافع
۱۱-۱-۳) تحليل نتايج
۲-۳) نتيجه گيري

فصل چهارم: ارزيابي اقتصادي پروژه هاي حمل و نقلي و ويژگي هاي آن از لحاظ تامين مالي
۱-۴) نياز و هدف از ارزيابي اقتصادي پروژه هاي راه
۲-۴) انواع روش هاي ارزيابي اقتصادي 
الف) تحليل منافع  هزينه ها
ب) تحليل تاثير پذيري هزينه
ج) تحليل چند معياري
د) تحليل ريسك  منافع
ه) ارزيابي اثرات زيست محيطي
۳-۴) رابطه بين تحليل منافع  هزينه ها و تحليل چند معياري
۴-۴) نتيجه گيري و خلاصه روش هاي ارزيابي

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري و پيشنهادات

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع لاتين

سايتهاي اطلاع رساني

چكيده انگليسی

امیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج