گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۶    کد محصول : ۱۵۸۴۷    حجم فایل : ۷۱۹۲ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس مهندسی مکانیک بررسی دقت نرم افزارهای NASTRAN، ANSYS و ABAQUS برای حل مسائل یکسان پلاستیسیته

عنوان سمینار: بررسی دقت نرم افزارهای NASTRAN، ANSYS و ABAQUS برای حل مسائل یکسان پلاستیسیته

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: ترجمه Abstract چهار مقاله گرفته شده از سایتهای علمی با عناوین شان
۱-۱) تحلیل آزمایشی حدود مرزی بوسیله شبیه سازی روش المان مرزی گلرکین
۲-۱) یک الگوریتم انتگرال گیری قوی برای به کار بردن نرخ وابستگی کریستال پلاستیسیتی داخل روش المان محدود (FEM) صریح و واضح
۳-۱) کاربردی از روش انگرال گیری های زمانی مدرن مدل غیر الاستیک (Hart’s)
۴-۱) یک افزایش نسبی از فرموله کردن و بهم ربط دادن الگوریتمهای عددی برای حوزه جزئی هموژن از کامپوزیتهای الاستو- ویسکو پلاستیک

فصل دوم: آشنایی با نرم افزارهای (Abaqus,Ansys,Nastran)
۱-۲) ABAQUS
۲-۲) Ansys
۳-۲) Nastran

فصل سوم: مدلهای تشکیل دهنده و الگوریتمهای عددی برای تئوری پلاستیک
۱-۳) مدل تشکیل دهنده و الگوریتم عددی
۱-۱-۳) کاربردی از سیستم مختصات دوار
۲-۱-۳) مدل سازنده افزایشی (همگرایی) در سیستم مختصات چرخشی
۲-۳) کاربرد و اثباتی از الگوریتم
۱-۲-۳) کاربردی از الگوریتم داخل FEM صریح
۲-۲-۳) اثبات مقدماتی از الگوریتم
۳-۳) مدل المان محدود (FEM) و (BEM)
۴-۳) مدل ویسکو پلاستیک Hart’s
۱-۴-۳) روش محوری از مدل
۵-۳) خطی سازی از قوانین تشکیل دهنده موضعی
۱-۵-۳) مقدمه ای به فرمولشن نسبی
۲-۵-۳) از الاستو- ویسکوپلاستیسیتی به ویسکوالاستیسیتی خطی
۶-۳) رفتارهای کلی برای مدل
۱-۶-۳) تعریفی از منبع مدول یا پیمانه تشکیل دهنده
۷-۳) تشابهات عددی
۱-۷-۳) مدلهای تشکیل دهنده برای مواد یکنواختی
۱-۱-۷-۳) مدل تشکیل دهنده نوع Perzyna
۲-۱-۷-۳) تابع سفتکاری
۳-۱-۷-۳) تابع ویسکوپلاستیک
۸-۳) تشابه المان محدود سلول واحد

فصل چهارم: کاربرد روشهای مختلف (عددی) برای یک ماده
۱-۴) بحث و کاربرد روش عددی
۲-۴) روش عددی
۱-۲-۴) تئوری استاتیک از تحلیل فروپاشی
۲-۲-۴) تقارن روش المان مرزی گلرکین
۳-۴) برنامه ها و روشهای انتگرال گیری وابسته به زمان
۱-۳-۴) فرمولشنی از مسئله
۲-۳-۴) روشهای استاندارد قدیمی اویلر
۳-۳-۴) برنامه مشتق گیری برگشتی
۱-۳-۳-۴) شبیه سازی بوسیله فرمولهای متفاوت برگشتی (BDF)
۴-۳-۴) کاربردی از روشهای رانگ-کوتا از نوع روزنبرگ
۵-۳-۴) بعضی ملاحظات روی کاربردهای المان محدود
۴-۴) معادلات کاهش یافته برای کاربردهای FEM,ODE
۵-۴) تأثیری از روش انتقال مقیاس
۶-۴) تأثیری از فرمولشن یکنواخت
۷-۴) تأثیری از شکل الیاف

فصل پنجم: مثالهای عددی برای بررسی دقت و تأثیرات محاسباتی برای حل مسائل
۱-۵) مثالهای عددی برای روش SGBEM
۱-۱-۵) صفحه مربعی با یک سوراخ دایره ای در مرکز
۲-۱-۵) تیری از سطح متقاطع مستطیلی
۳-۱-۵) سیلندر جدار ضخیم
۴-۱-۵) یک تیر قوس دار
۲-۵) مثالهای عددی ارائه شده برای روش Hart’s
۱-۲-۵) کشش یکنواخت
۲-۲-۵) تحلیلی از تأثیرات نرخ برای مدل Hart’s
۳-۲-۵) تست خزش
۳-۵) تستهایی روی کامپوزیت ها در حالت ویسکوپلاستیسیتی
۱-۳-۵) تست خزش
۲-۳-۵) تأثیری از نرخ کرنش بارگذاری
۳-۳-۵) بارگذاری سیکلی

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری برای روشهای ارائه شده
۱-۶) یک روش عددی تحلیل فروپاشی مرزی SGBEM
۲-۶) یک مدل صریح با مجهولاتی از نموهای افزایشی در داخل ABAQUS صریح
۳-۶) یک روش انتگرالگیری زمانی
۴-۶) فرمولشن نسبی از قوانین پاسخ ماکروسکوپیک دو فاز کامپوزیتهای الاستو- ویسکوپلاستیک

علائم و نشانه ها و اختصارات

منابع و مؤاخذ لاتین

چکیده لاتین

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج