گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 199 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۷    کد محصول : ۱۵۴۹۷    حجم فایل : ۲۷۵۳ کیلوبایت   
دانلود سمینار و پایان نامه ارشد مکانیک روش های بازتوانی نیروگاههای حرارتی با استفاده از توربین گاز
عنوان سمینار: روش هاي بازتواني نيروگاه هاي حرارتي با استفاده از توربين گاز

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چكيده

فصل اول: مروري روش هاي بازتواني
۱-۱) پیشگفتار
۲-۱) معرفی روش های بازتوانی
۱-۲-۱) بازتوانی سایت
۲-۲-۱) بازتوانی با استفاده از مدار ترکیبی
۳-۲-۱) بازتوانی با استفاده از جعبه هوای داغ
۴-۲-۱) بازتوانی با استفاده از گرمکن آب تغذیه
۵-۲-۱) بازتوانی با استفاده از بویلر کمکی
۳-۱) بازتوانی، چالش ها و فرصت ها (محدودیت های فنی و اقتصادی)

فصل دوم: تاریخچه بازتوانی
۱-۲) پیشگفتار
۲-۲) بازتوانی ناقص
۱-۲-۲) نمونه ای از بازیابی توان به روش جعبه هوای داغ
۳-۲) نمونه هایی از بازتوانی کامل

فصل سوم: مشخصات توربین های گاز برای بازتوانی
۱-۳) پیشگفتار
۱-۱-۳) مدار توربین گاز در یک مدار ترکیبی یا تولید همزمان
۲-۱-۳) عملکرد توربین گاز
۳-۱-۳) ملاحظات طراحی توربین گاز
۲-۳) انواع توربین گاز
۱-۲-۳) توربین های گاز نوع فریم با ظرفیت بالا
۲-۲-۳) توربین های گاز صنعتی
۳-۲-۳) توربین های گاز کوچک
۳-۳) کمپرسور در مدار توربین گاز
۱-۳-۳) کمپرسورهای جریان محوری
۲-۳-۳) کمپرسورهای گریز از مرکز
۳-۳-۳) انواع واحدهای توربین گاز نیروگاهی
۴-۳) ارائه روش های افزایش ظرفیت توربین گاز
۱-۴-۳) سرمایش هوای ورودی
۱-۱-۴-۳) سرمایش تبخیری
۲-۱-۴-۳) خنک سازی هوای ورودی با چیلر
۲-۴-۳) افزایش توان
۵-۳) بهبود بازده
۶-۳) بازیافت حرارت توربین گاز
۷-۳) نوع سوخت
۸-۳) کنترل ها و تجهیزات

فصل چهارم: دستگاههای تبادل حرارت در بازتوانی
۱-۴) پیشگفتار
۲-۴) گرمکن های آب تغذیه
۱-۲-۴) محاسبات گرمکن آب تغذیه
۲-۲-۴) افت فشار
۳-۴) سوپرهیتر
۴-۴) دی سوپرهیتر
۵-۴) اکونومایزر
۶-۴) انواع مبدل های حرارتی
۱-۶-۴) مبدل های حرارتی غیرمستقیم
۲-۶-۴) مبدل های حرارتی تماس مستقیم

فصل پنجم: بویلر بازیاب حرارت در بازتوانی
۱-۵) انواع بویلر بازیاب واترتیوب از نظر آرایش هندسی اواپراتور
۲-۵) پارامترهای طراحی بویلر بازیاب حرارت
۱-۲-۵) انتخاب طول تیوب
۲-۲-۵) انتخاب و جنس فین ها
۳-۵) بالانس حرارتی
۱-۳-۵) تعیین دمای پینچ اواپراتور
۲-۳-۵) دمای میل آب اکونومایزر
۳-۳-۵) دی سوپرهیت کردن بخار سوپرهیت شده
۴-۵) محاسبات جابجایی

فصل ششم: متدولوژی محاسبات برای روش های بازتوانی
۱-۶) پیشگفتار
۲-۶) پتانسیل دود
۱-۲-۶) خواص سوخت مایع
۲-۲-۶) خواص سوخت گاز طبیعی
۳-۶) محاسبات فنی روش های بازتوانی ناقص
۱-۳-۶) محاسبات فنی برای روش جعبه هوای داغ
۱-۱-۳-۶) تحلیل شرایط کارکرد نیروگاه بخار
۲-۳-۶) محاسبات فنی برای بازتوانی به روش گرمایش آب تغذیه
۴-۶) مروری بر ملاحظات فنی روش های مختلف بازتوانی

فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج