گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ايران خودرو ديزل توليد كننده كاميون ،‌ميني بوس ، اتوبوس مي باشد . 
در سالن اتوبوس سازي اين شركت كه بزرگترين سولة اتوبوس سازي جهان مي باشد قريب به ۴۰۰۰ نفر مشغول به كار هستند . 
مساحت اين سوله ۷۰ هكتار مي باشد و در اين سالن توليد روزانه ۱۶ اتوبوس ، كه در هر شيفت كاري ۸ اتوبوس توليد مي شود و ظرفيت توليدي اين سالن ۵۵۰۰ اتوبوس در سال است . 
در اين سالن توليد ، دو اتوبوس ۰۳۵۵ شهري و C457 بياباني توليد مي شود كه خط توليد اين دو اتوبوس مشترك مي باشد . 
به دليل وسعت كار و تعداد زياد ايستگاههاي كاري ، فقط توانستيم به بررسي فرآيند توليد ديوارة‌ جلوي اتوبوس ۰۳۵۵ شهري پرداخته و به بررسي و شناخت قسمتهاي : ۱ـ مقدمات ۲ـ پيش مونتاژ (مونتاژ فوري) ۳ـ ۹ ايستگاه خط اصلي توليد ديوارة جلوي بپردازيم .
در اين سالن توليد ابتدا قسمتي با عنوان مقدمات (Material) ، فرآيندهاي مختلفي بر روي مواد اوليه كه عمدتاً پروفيل است انجام مي دهند . 
اين عمليات عبارتند از : 
۱ـ برش كاري 
۲ـ سوراخ كاري 
۳ـ خم كاري 
۴ـ جوشكاري 
كه به توضيح آنها خواهيم پرداخت . 
كه اين پروفيل ها عمدتاً به طور مستقيم به خط اصلي توليد وارد مي شوند و بعضي از پروفيل ها به قسمتهاي پيش مونتاژ طراحي شده در كنار خط اصلي توليد منتقل مي شوند . 
خط اصلي توليد قسمتهاي مختلفي از جمله ۱) خط اصلي ديوارة‌ جلو اتوبوس ۲) خط اصلي ديوارة عقبي اتوبوس ۳) خط اصلي شاسي اتوبوس  4) خط اصلي بدنه اتوبوس است كه در اين قسمتها بعد از تكميل كاري : ابتدا ديوارة جلوي تكميل شده به شاسي تكميل شده و سپس ديوارة عقب تكميل شده نصب و بعد از آن بدنه هاي چپ و راست و بعد از آن سقف اتوبوس نصب مي گردد ، و بعد از اين مراحل اسكلت و شاسي اتوبوس در مسيري زيگزالي شكل حركت كرده و در هر مرحله به تكميل آن مي پردازند ، كه از آن جمله : 
۱ـ نصب باك اتوبوس 
۲ـ نصب ديواره ها و سقف (ورق كوبي)
۳ـ ورق كوبي كف اتوبوس 
۴ـ رنگ كاري 
۵ـ سيم كشي برق اتوبوس 
۶ـ نصب قسمتهاي اساسي (موتور ، گير بكس ، …)
۷ـ چرخهاي اتوبوس 
۹ـ صندلي ها ، فرمان و داشبورد
۱۰ـ شيشه ها 
۱۱ـ تزئينات و غيره …
در قسمت مقدمات ،‌ بر روي مواد اوليه (پروفيل) فرآيندهاي زير انجام مي شود : 

 
۱) برشكاري :
در اين قسمت ،‌پروفيل ها با ابعاد مختلف از بنديلهاي خود خارج شده كه براي پروفيل هاي بزرگتر از دستگاههاي بزرگتر و پروفيل هاي كوچكتر از دستگاههاي كوچكتر استفاده مي شود و همچنين در جاهايي كه پروفيل نياز به لبه هاي فارسي بر دارد دستگاه CNC استفاده مي گردد . 
در اين قسمت پاي هر دستگاه دو اپراتور كه يكي قطعه پروفيل را به جلو و عقب مي كشاند و اپراتور ديگر پروفيل را روي شابلون تنظيم شدة دستگاه ،‌ قرار مي دهد و تنظيم مي نمايد و دستگيره دستگاه را به پايين 
مي كشاند تا سنگ فولادي دستگاه كه در حال چرخش است ، پروفيل را برش و قطع نمايد و همواره لوله اي مخصوص از دستگاه بر روي قطعه و محل برش آن مايع مخصوص را مي پاشد تا اصطكاك در محل برش كمتر شود . 
در قسمتي كه پروفيل نياز به لبة فارسي بر شده دارد يك دستگاه CNC بزرگ توسط يك كارشناس تنظيم و كنترل مي شود . كه روي اين دستگاه ، يك عدد سيستم كامپيوتر همراه با مانيتور و Key Board نصب و دستورات لازم جهت برش به آن داده مي شود و اين دستگاه چندين حركت را با هم انجام داده و چندين برش مختلف را بر روي لبه هاي پروفيل انجام مي دهد . 
۲) سوراخ كاري : 
براي قطعات كوچكتر معمولاًاز يك دستگاه مته نازك با يك اپرتور استفاده مي شود . كه در اين قسمت ها ،‌ قطعه در گيره مخصوص و قالب تنظيم دستگاه نصب و عمليات سوراخ كاري با پايين آوران مته در حال چرخش بر روي قطعه عمليات سوراخ كاري انجام مي شود . 
ولي براي پروفيل هاي بزرگتر كه معمولاً براي ستون هاي ديوارة اتوبوس به كار مي روند ،‌سوراخ هاي بزرگي در گوشه هاي اين پروفيل ها ايجاد مي شود ، كه براي فرآيند سوراخ كاري اين قطعات ، بر روي قطعه جيگ مخصوصي نصب مي شود و سوراخ كاري در فواصل از قبل اندازه گيري شده در جيگ انجام مي گيرد . 
معمولاً براي اين نوع دستگاه ها بايد از دو اپراتور استفاده مي شود . 
 
۳) خم كاري : 
خم كاري توسط دستگاه LONG  انجام مي شود كه براي انجام هر خم، اندازة زاويه آن به دستگاه داده مي شود ،‌اين دستگاه خمهاي بيش از دو خم را مي زند ،‌اين دستگاه اتوماتيك عمل كرده و هر خمي كه زده مي شود ، توسط اپراتور ، پروفيل جابجا مي شود ،‌تا دستگاه خم بعدي را به طور اتومات بزند . 
اين دستگاه توسط دو اپراتور هدايت و استفاده مي گردد ، اين دستگاه براي ۸ خم احتمالي پيش بيني شده در اين سالن توليد ،‌تنها از ۵ خم (حداكثر) استفاده مي گردد . 
كه براي زدن ۵ خم ، ۵ گيره (STOP) مناسب طراحي و در محلهاي مناسب طبق اندازه هاي استاندارد ، نصب شده اند . كه پس از زدن هر خم توسط دستگاه ،‌اپراتور اول پروفيل را اندازه اي بيرون كشيده و نوبت به خم دوم مي رسد .
بعد از خم كاري در مرحله بعدي عمليات شابلون كاري انجام مي شود كه نزديك دستگاه خم كاري است ، پروفيل بعد از خم كاري توسط يك اپراتور به قسمت شابلون مي رود كه توسط يك شابلون (نمونه استاندارد) هر پروفيل مقياس مي گردد و در صورت مغايرت با خم استاندارد ، يا با چكش و يا با دستگاه به رفع مغايرت مي پردازند و در صورت خطاي بيش از اندازه چون دستگاه خم كاري LONG به هنگام كار در قسمت STOP ها ممكن است تنظيم آن مكرراً عوض شود ، اپراتورهاي قسمت شابلون كاري بعد از هر اندازه گيري ، در صورت اختلاف زياد به اپراتورهاي دستگاه خم كاري اطلاع داده تا دستگاه خود را مجدداً تنظيم زاويه و تنظيم طول نمايند . 

 

عتیقه زیرخاکی گنج