گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 106 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آيات ۱ تا ۱۰ سوره مباركه يونس به همراه ترجمه آيات.
نزول اين سوره در اوايل بعثت بوده و به هم پيوستگي آيات آن نشان از يك جا نازل شدن آن است.
غرض از نزول سوره بيان توحيد با تاكيد بيشتر از طريق اميدوار ساختن و بيم دادن مردم است.
قرآن كتابي است مشتمل بر معارف توحيدي از جمله وحدانيت و علم و قدرت خدا.
قرآن وحي خداست كه به طور پيوسته از سوي مشركين تكذيب و انكار شده است.
تلك در آيه اول بلندي و علو مقام را بيان مي كند.
بيان معاني مختلف لفظ آيه و اينكه كلمه آيات در آيه الر تلك… قطعا به معاني اجزاي كلام الهي است.
مرا از كتاب حكيم كتابي است كه در آن حكمت قرار داده شده است يعني قرآن.
دليل استفهام انكاري در آيه اكان للناس عجبا… تعجب مردم از وحي خدا به يك مرد عادي است.
وحي خدا بر پيغمبر نسبت به عامه مردم جنبه بيم دادن و نسبت به كساني كه ايمان دارند بشارت و مژده است.
مومنين داراي منزلت راستين هستند چون داراي ايمان راستين بوده اند.
قدم صدق از بين نمي رود.
مقصود از هذا در قال الكافرون ان… پيامبر است و چون كافران قرآن را از نوع كلام خودشان نديدند پيغمبر را ساحر مبين ناميدند.
آيه: ان ربكم الله… معارف قرآن حق است و هيچ شكي در آن نيست.
مسبب اصلي منحصرا خداست و در تدبير خدا هيچ چيز نمي تواند وساطت كند مگر خدا اجازه دهد.
آيه: اليه مرجعكم جميعا… مردم رامتذكر معاد مي كند.
همه چيز به سوي خدا در حركت است. 
هستي و زندگي و بهره وري هر موجودي از ناحيه خداست و اين افاضه وجود وجه خداست كه وجه خدا از بين رفتني نيست بلكه به سوي او باز مي گردد.
آيه: ليجزي الذين… مردم در پيشگاه خدا دو دسته مي شوند مومنين و كافران و به سبب عدل الهي با آنها رفتار مي شود.
آيه: هو الذي جعل… خداوند همه چيز را با اهداف منظمي براي شما خلق كرده و شما را تدبير مي كند.
آيه: ان في اختلاف الليل… منظور ازاختلاف در اين جا پشت سرهم آمدن شب و روز است.
معني ديگر اختلاف بلندي و كوتاهي شب و روز است كه به وجود آورنده فصول است.
اختلاف موجودات حامل نظام مقتضي است كه دليل اثبات وحدانيت خداست.
آيه: ان الذين لا يرجون… توصيف كافران.
انكار لقاي الهي و فراموشي روز حساب موجب مي شود آدمي به زندگي دنيوي راضي شود.
اعتقاد به معاد اساس و قوام دين است.
آيه ان الذين آمنوا و عملو الصالحات… وصف مومنين و بيان عاقبت كار مومنين.
براي بالا رفتن درجه تنها علم و ايمان ملاك است.
معناي نعيم در قرآن كريم ولايت الهي است.
آيه: دعواهم فيها سبحانك… اولياء خدا تنها خدا را دوست مي دارند و او را از هر عيب و نقصي پاك
 مي شمارند.
هر مرحله اي كه پائين تر از مرحله ايمان باشد شائيه اي از شرك دارد.
توصيف اولياي خدا.
لقاي الهي در بهشت همراه با امنيت مطلق است.
معناي حمد توصيف الهي است كه تنها از عهده بندگان مخلص بر مي آيد.
نظر تفاسير مختلف درباره قدم صدق در آيه و بشر الذين آمنوا… از قول امام علي(ع) و امام صادق(ع)
پاداش گفتن سبحان ا… و الحمدا…
از سخنان در دنيا تنها حمد و ثناي الهي باقي مي ماند.
روز قيامت روز سلام مطلق است يعني چيز با اراده آدمي سازگار است.
آيات ۱۱ الي ۱۴ سوره مباركه يونس به همراه ترجمه آيات
خداوند بلافاصله گناهكاران را مجازات نمي كند بلكه به آنها مهلت آزمايش مي دهد.
آيه: و لو يجعل الله الناس… انسان طبعا عجول است ومي خواهد آنچه به نفع است به سرعت تحقق اليهم اجلهم متضمن معناي فرو فرستادن است.
جمله القضي اليهم اجلهم متضمن معناي فرو فرستادن است.
جمله فنذر الذين يعني خداوند در كارهاي خود اسباب را واسطه مي كند.
آيه: واذا مس الانسان الضر… وقتي آسيبي به انسان مي رسد خداوند را مي خواند.
دليل اينكه اشخاص پس از ياد خدا خدا را فراموش مي كنند اين است كه اعمال در مقابلشان زينت داده شده است.
كيفر مردم مجرم سنت الهي است.
آيه: و لقد امكنا القرون من قبلكم… مي خواهد مردم را به شدت بيشتري بيم دهد.
در جمله كذلك نجزي القوم المجرمين پيامبر مورد خطاب است چون تنها پيامبر اهل فهم اين حقيقت است نه ديگران.
آيات ۱۵ الي ۲۵ سوره مباركه يونس به همراه ترجمه آيات ۴۴-۴۳-۴۲
آيات فوق استدلالاتي است از ناحيه خدا به پيغمبر براي جواب دادن به كافران
آيه: و اذا تتلي عليهم آياتنا… مخاطب بت پرستان هستند كه به پرستش خدا دعوت مي شوند.
كافران و بت پرستان چون قرآن را با هواي نفس خود سازگار نمي بينند از پيغمبر تقاضاي آوردن قرآن ديگر يا تبديل قرآن را مي كنند.
منظور كافران از درخواست آوردن قرآن ديگر امتحان پيامبر بود كه البته اين نظر صحيح 
نمي باشد.
آيه: قل مايكون لي ام ابدله من تلقاء… خداوند درخواست كافران براي آوردن قرآن ديگر را با كلمه بينات جواب داده است.
تغيير قرآن در اختيار پيامبر نيست يعني نفي حق و سلب اختيار از پيامبر در تغيير قرآن.
علت رفتار كافران با پيامبر اميد نداشتن به لقاء خدا و انكار معاد است.
آيه: قل لو شاء الله ماتلوته عليكم… تغيير قرآن دست پيامبر نيست، قبل از وحي نيز پيامبر در بين مردم بوده آيه: فمن اظلم ممن افتري علي الله كذبا… هر قدر متعلق ظلم بزرگتر باشد ظلم هم بزرگتر است.
پس ظالم ترين عبارتند از: ۱- كساني كه بر خدا دروغ مي بندند.   2- كسامي كه آيات خدا را تكذيب مي كنند.
مشركان ظالم ترين ها هستند به دليل تكذيب آيات خدا
آيه: و يعبدون من دون الله مالا يضرهم… بت پرستان بت ها را به عنوان واسطه تقرب به خدا و شفيع در نزد خدا محسوب مي كردند.
لا يضرهم و لا ينفعهم يعني بت ها كه بي جان هستند و كاري از دستشان بر نمي آيد.
بت پرستان مي خواهند خدا را از وجود شفيعان(بت ها) آگاه سازند كه اين افترا برخداست چون خدا بر همه چيز آگاه است.
آيه: و ما كان الناس الامه… اختلاف بين مردم دو نوع است: اختلاف در امور زندگي كه از طريق پيامبران و كتب آنها حل مي شود. ۲- اختلاف در خود دين و معارف حقه كه راه را به ضلالت و هدايت تقسيم مي كند.
در ابتدا همه خداپرست بوده اند و بعد به مشرك و يكتاپرست تقسيم شده اند.
مردم برخلاف فطرت خود دچار اختلاف شده اند.
«كلمه سبقت من ربك» سبق بر قضاي الهي را بيان مي كند.
آيه: و يقولون لولا انزل عليه آيه… قرآن بين مشركان و پيامبر حكم مي كند.
آيه: و اذا ازقنا الناس… چشاندن رحمت به مردم تا مردم در برابر آن خضوع كنند.
مكر خدا بالاترين مكرهاست و مكر مشركان بر خداوند پوشيده نيست.
آيه: هوالذي يسيركم في البر و البحر… سختي و شدت عذاب.
آيه: فلما انجاهم اذا هم يبغون… مثال است براي آيه قبل.
آيه: يا ايها الناس انما بغيكم… خدا بر مردم احاطه كامل دارد. 
« متاع الحيوه الدنيا» ستمگري مردم در دنيا به ضرر خودشان است.
آيه: انما مثل الحيوه الدنيا كماء… زندگي دنيوي مانند آب است.
آيه: والله يدعو الي دارالسلام و يهدي… دعوت در مورد خدا دو نوع است: ۱- تكويني يعني فرا خواندن بندگان به زندگي اخروي       2- تشريعي يني تكلنو مردم به دين
دعاي بنده يعني بنده خود را مملوك و خدا را مالك مي داند.
دارالسلام يعني بهشت كه هيچ شري در آن نيست.
بحث روايتي آيات ۱۵ الي ۲۵ سوره مباركه يونس.
سه چيز به صاحب خود بر مي گردد: پيمان شكني، مكر و سركشي.
آيات ۳۶ الي ۳۰ سوره مباركه يونس به همراه ترجمه آيات
آيه: للذين احسنوا الحسني و زياده… پاداش نيكوكاران چند برابر كار نيك آنهاست.
آيه: والذين كسبوا السيئات جزاء… بدكاران به همان اندازه كه بدي مي كنند كيفر مي بينند.
آيه: و يوم يحشرهم جميعا ثم تقول… همه در قيامت محشور مي شوند: مومنين- مشركان و شريكانيكه آنها براي خدا گرفتند.
ظاهر شدن حقيقت عبادت مشركين در روز قيامت و جدايي بين آنها و خدايانشان در روز قيامت همه ناچار به ترك كار بد هستند.
پرستش هاي باطل سه جهت دارد: ۱- شيطان   2- هوا و هوس   3- بت هاي بي سود و زياد.
پرستشي نسبت به غير خدا از سوي مشركين صورت نپذيرفته است.
آيه: فكفي بالله شهيدا بيننا و بينكم» گواه بودن خدا بر اعمال بندگان.
آيه: هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت.» سرپرست حقيقي و مولاي حق تنها خداست و اين ولايت در روز قيامت ظاهر مي شود.
بحث روايتي آيات ۲۶ الي ۳۰ سوره مباركه يونس.
آيات ۳۱ الي ۳۶ سوره مباركه يونس به همراه ترجمه آيات.
دلايل توحيد ربوبي.
بت پرستان به مقام ربوبي خداوند اعتراف دارند.
مومنان با دليل عقلي معاد را قبول دارند پس لازمه آن پرستش خداي يگانه است.
قلوب مومنان خالص و خاص به سوي حق كشش دارد و حق همان خداي سبحان است.
آيه: قل يرزقكم من السماء و الارض… انسانها از طريق حواس گوناگون خود را از نعمت هاي خدا بهره مند مي شوند و خداوند مالك اين حواس است.
حيات برآورده شدن آمار يك موجود و حيوان و ثبات داراي حيات مي باشند.
مواد از خروج حي از ميت و بالعكس خروج چيزهاي مفيد از چيزهاي غيرمفيد است.
استدلال مشركان خدا را به عنوان رب اثبات مي كند.
آيه: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق… تنها خدا حق است و هدايت كننده و غير او همه گمراهي است.
آيه: كذلك حقت كلمه ربك… از حق منصرف شدگان(فاسقان) ديگر به راه راست هدايت نمي شوند.
احكام و قوانين در نظام عالم همه قضاي الهي است.
دليل عذاب بت پرستان اين است كه با وجود اقرار به وجود خداوند يكتا باز هم هدايت 
نمي شوند.
آيه: قل هل من شركاء كم من بيدء… خطاب به پيامبر كه از طريق مبدا و معاد بر پرستش خدا احتجاج كند.
فطرت آدمي حق پرست است و تنها خداست كه حق است و شايسته پرستش.
تنها كسي كه خود به خود و بدون واسط هدايت شده است مي تواند ديگران را به حق هدايت كند يعني خدا و كسي كه از طريق خدا هدايت شده است.
مراد از هدايت به حق ايصال الي المطلوب است نه ارائه طريق براي رسيدن به حق.
مراد از« من لا يهدي الا ان يهدي» كسي است كه خود به خود هدايت نشده باشد يا اصلا هدايت نشده باشد
فرق است بين كسي كه توسط ديگران هدايت شده است و كسي كه اصلا هدايت نشده است.
كسي كه خود حق را نديده باشد نمي تواند ديگي را به حق هدايت كند.
هدايت به حق به معني ايصال به حق فقط شان پيامبران و اوصياء آنهاست.
آيه: و ما يتبع اكثرهم الاظنا… پيروي از ظن و گمان به اكثر مشركان نسبت داده شده است. زيرا قل آنها(پيشوايان آنها) يقين به حق دارند و بر اثر سركشي به باطل دعوت مي كنند.
آيات ۱۳۷ الي ۴۵ سوره مباركه يونس به همراه ترجمه آيات 
آيه و ما كان هذاالقرآن… يعني در شان قرآن افتراء نيست.
و لكن تصديق الذي بين يديه تصديق در كتاب انجيل و تورات
دين در نزد خدا تنها يكي است و قرآن هم جامع همه كتب آسماني است و شكي در آن نيست.
آيه ام يقولون افتراه قل فاتوا… قرآن همه صفات زيرا را داراست و كسي نمي تواند همانند آن بياورد.
آيه: بل كذبوا بما لم يحيطوا مشركام دعوت انبياء و قرآن را به طور كامل نمي فهميدند.
آيه و منهم من يومن به و… عده اي به قرآن ايمان مي آورند و عده اي ايمان نمي آورند كه مفسدند.
آيه و ان كذبوك فقل لي… بايد از مفسدان تبري جست.
آيه: و منهم من يستمعون اليك… مفسدان به واسطه ستمي كه برخود روا داشته اند كر و كور شده اند و قرآن را نمي فهمند.
و يوم يحشرهم كان لم… زندگي دنيوي زودگذر است و قيامت كه روز تاويل حقايق است فرا مي رسد و مفسدان زيان خواهند كرد.
آيات ۴۶ الي ۵۶ سوره مباركه يونس به همراه ترجمه آيات
براي امت هايي كه دعوت خدا را نپذيرند عذاب در نظر گرفته شده است.
آيه: و اما نرينك بعضي الذي نعدهم او نتوفينك فالينا… عذاب بر كافران نازل خواهد شد.
آيه: و لكل امه رسول فاذا جاء رسولهم… خداوند اختلاف بين مردم و پيامبر را بدون هيچ ستمي حل مي كند.
آيه: و يقولون متي هذا الوعدان كنتم صادقين. كافران از وقت عذاب الهي سوال مي كنند.
آيه: قل لا املك لنفسي ضرا… مشركان براي وقوع وعده عذاب شتابزدگي مي كنند.
هر امتي اجلي دارد كه از لحاظ محل نزول نه اما از لحاظ ساعت وقوع تخطي نمي كند.
مجرمان يعني بدكاران اهل قبله نيز گرفتار عذاب الهي خواهند شد.
آيه: قل ارايتم ان اتاكم عذابه… عجله در وقوع عذاب از سوي كافران بي فايده است چون زمان وقوع عذاب غيرقابل تغيير است.
كافران زماني ايمان مي آورند كه ديگر سودي ندارد بعضي وقت نزول عذاب
آيه: ثم قبل للذين ظلموا… عاب محققا نازل خواهد شد.
زمين امت و وعده او حق است و هيچ چيز نمي تواند مانع او شود.
آيه هو يحيي و يميت و اليه ترجعون. همه امور بندگان مربوط به خداست.

آيات ۵۷ الي ۷۰ سوره مباركه يونس به همراه ترجمه آيات
آيه: يا ايها الناس قد… چهار صنعت براي قرآن. موعظه اشفاي دردهاي دروني، هدايت و رحمت
آيه: قل فضل الله و برحمته… فضل و رحمت خداست كه باعث شادماني بندگان مي شود.
آيه: قل ارايتم ما انزل الله لكم… خداوند روزي دهنده تمام بندگان است.
مردم در نزد خود روزي را به حلال و حرام تقسيم كرده اند.
حكم منحصر به خداست.
خلقت مردم براي اغراض الهي و اهداف كمالي است و اين در همه افراد فطري است.
حكمي كه در بين مردم رواج دارد يا حكم خداست و يا افتراي بر خدا
آيه: و ما ظن الذين يفترون علي الله…
افترا بستم بر خدا كفران نعمت اوست و كفران نعمت خدا روزي را حرام مي كند.
آيه و ما تكون في شان و لا تتلو… خداوند شاهد و ناظر بر اعمال ماست.
آيه: الا ان اولياء الله لا خوف… خدا ولي بنده مومن خويش است و مومن حقيقي نيز ولي پروردگار خويش است.
درجات ايمان و اسلام
مومنين داراي دو صفت هستند: عدم خوف، عدم حزن در دنيا و آخرت.
آيه: لهم البشري في الحيوه الدنيا… چيزيكه خدا به آن بشارت داده باشد هم در دنيا و هم در آخرت به وقوع مي پيوندد.
آيه: و لا يحزنك قولهم ان العزه… عزت تنها از آن خداست.
آيه: الا ان الله من في السموات… مالكيت همه انسانهايي كه در آسمانها و زمين هستند از آن خداست.
آيه: هو الذي جعل لكم الليل… ربوبيت عبارت است از مالكيت و تدبير كه شب و روز يكي از موارد آن است.
آيه: قالوا تخذوا الله ولدا… نفي زاد و ولد از خدا و اينكه او مثل و مانندي ندارد چون بي نياز است.
آيه: قل ان الذين يفترون… انذار مردم.
آيه: متاع في الدنيا ثم الينا… دليل رستگار نشدن كافران، كفر به خداوند است.
بحث روايتي آيات ۵۷ الي ۷۰ سوره مباركه يونس
آيات ۷۱ تا ۷۴ سوره مباركه يونس به همراه ترجمه آيات
آيه: واتل عليهم بنا نوح… خداوند شروري كه از ناحيه مردم متوجه پيامبر است را دفع 
مي كند.
آيه: فان توليتم فمت سالتكم عليه من اجر كساني كه در برابر خدا خضوع مي كنند.
آيه: فكذبوه فنجيناه … نجات يافتگان جانشينان خدا در زمين هستند.
آيه: ثم بعثنا من بعده و… عناد ورزان پيامبران را تكذيب مي كردند.
بحث روايتي آيات ۷۱ تا ۷۴ سوره مباركه يونس.
آيات ۷۵ الي ۹۳ سوره مباركه يونس به همراه ترجمه آيات.
داستان شبيه به هم موسي و هارون و قوم بني اسرائيل با پيامبر اكرم(ص) و قومش.
آيه: ثم بعثنا من بعدهم موسي و هارون آمدن موسي بعد از پيامبران ديگر به همراه معجزه و انكار او از جانب فرعون و فرعونيان و ساحر ناميدن او.
آيه: فلما القوا قال سهم موسي… سنت الهي جريان حق در عالم تكوين است و باطل را از بين مي برد.
آيه: و يحق الله الحق بكلماته… قضاي الهي قطعي است و سنت او جاري بر آن است كه حق و باطل در مقابل هم قرار گيرند.
باطل همانند كف روي آب است و از بين رفتني و تنها ماندني است اين حرف موسي به ساحران و فرعونيان است.
آيه: فمت آمن لموسي الاذريه… تنها ضعفاي بني اسرائيل ايمان آورند و فرعون و بزرگان همچنان كبر ورزيد.
آيه: و قال موسي يا قوم ان كنتم… ايمان به خدا و تسليم در برابر او بايد توكل به خدا را به دنبال داشته باشد.
آيه: فقالوا علي الله توكلنا ربنا… ضعيفان از خدا مي خواهند كه فتنه قوم ظالم نشوند.
آيه: و اوحينا الي موسي و اخيه ان تبوء… خدا موسي و قومش مي خواهد به هم پيوسته باشند و نماز را به پا دارند.
آيه: و قال موسي ربنا انك… كساني كه از راه خدا گمراه شوند و در گمراهي خود اصرار ورزند خدا هم شرايط گمراهي بيشتر را براي آنان فراهم مي كند و در نهايت آنها را به عذاب سخت هلاك مي كند.
آيه: قال قد اجيبت دعوتكما… موسي و هارون از خدا ثبات قدم و عذاب فرعونيان را 
مي خواهند.
آيه: و جاوزنابيني اسرائيل البحر… فرعون در لحظه درماندگي حاضر به تبعيت از موسي و بني اسرائيل شد كه ايمان وقتي عذاب فراگير شود و مرگ فرا رسد فايده اي ندارد.
آيه: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون… بين بدن و روح آدمي اتحاد وجود دارد و فرعون بعد از عذاب بدنش نجات داده شد تا مايه عبرت ديگران باشد.
آيه و لقد بوانا بني اسرائيل مبدا صدق… بني اسرائيل سرانجام در جايگاههاي صدق يعني منزل گاهي كه همه منظورهاي انسان از يك مسكن خوب را دارا باشد منزل داده شدند كه اين جايگاه نواحي بيت المقدس و شام بود. بعدها بني اسرائيل از روي علم با هم اختلاف پيدا كردند كه خدا بينشان حكم خواهد كرد.
آيات ۹۱ الي ۱۰۳ سوره مباركه يونس به همراه ترجمه آيات.
ايمان به خدا تنها منوط به اجازه خداست و اين اجازه تنها به كسي كه پليد نشده داده 
مي شود.

عتیقه زیرخاکی گنج