گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 93 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از جمله كودهاي شيميائي قابل استفاده در مسير خاكي مي‌توان كودهاي فسفاته و سولفات آمونيوم و سولفات پتاسيم و سولفات نيزيم و برخي عناصر كم مصرف را نام برد هرچند كه براي مصرف اين كودها بهتر است براساس آناليز خاك و مقايسه نتيجه آن با شاخص مورديناز كودي انجام شود با اين حال توصيه كودي زير در صورت عدم امكان دسترسي به آزمايش خاك و در شرايط pH بالاي ۷ مي‌باشد. 
عناصر تشكيل دهنده برگ هاي خيرا به ترتيب اولويت ازت، پتاسيم، كلسيم، فسفر و منيزيم بيش از عناصر ديگر وجود دارد كه طبعاً‌ بيشتر موردنياز مي‌باشد و در بخش عناصر كم مصرف آهن، منگنز و روي به ترتيب بيشتر از عناصر ديگر كم مصرف موردنياز مي‌باشد. لذا با توجه به بررسي هاي نياز كودي خيار در صورتي كه دسترسي به آزمايش خاك نباشد مصرف تركيب عناصر كودي ذيل براي هزار مترمربع همزمان با پخش كود حيواني و يا كمپوست توصيه مي‌گردد
سولفات آمونيوم ۵۰ كيلوگرم و يا اوره ۲۵ كيلوگرم
سولفات پتاسيم ۵۰ كيلوگرم
فسفات امونيوم ۲۰-۱۰ كيلوگرم
گوگرد ۱۰۰-۵۰ كيلوگرم به اضافه دو تا سه بسته مايع تلقيح تيوباسيلوس
سولفات روي ۵ كيلوگرم
سولفات مس ۲ كيلوگرم
سولفات منگنز ۵ كيلوگرم
در صورتي كه براي مصرف كنده امكان داشته باشد اين كودها را با كود حيواني و يا كمپوست كاملاً‌ مخلوط نموده و آن گاه در سطح زمين پخش و با خاك مخلوط نمايد و ينز عمليات ضدعفوني خاك با اشعه خورشيدي را مطابق با دستورالعمل پس از پخش كود انجام دهد، پيش‌بيني مي گردد بهترين نتيجه را براي رشد بوته ا و جلوگيري از رشد علف هرز و قارچ هاي خاككستري بدست آورد. 
كود دامي
در صورتيكه خاك سنگين و رسي است با اختلاط كود آلي و بكارگيري ماسه بادي به اصلاح خاك بپردازيد. 
بازاء هزار مترمربع گلخانه از ۵ تا ۱۰ تن كود دامي استفاده كنيد. ميزان بيشتري توصيه نمي‌شود چراكه باعث افزايش EC و شوري خاك خواهد شد. 
كود دامي بايستي كاملاً پوسيده و فاقد هرگونه عامل بيماريزا و بزور علفهاي هرز باشد. 
كود دامي را از گاوداريهاي صنعتي كه از علوفه بسته نيز مي شده جهت تغذيه دام استفاده مي‌كنند تهيه نماييد. 
بهتر است از كود مرغي (خصوصاً نوع تازه) استفاده نشود چراكه با تصعيد گازهاي مضره رشد گياه دچار اختلال خواهد شد. 
طرز صحيح عمل آوردن كود حيواني به اين شكل است كه كود تازه را همراه با 
۶۰ تا ۷۰ درصد حجم خود از كلش جو و گندم يا برنج مخلوط نموده بازاء هر تن كلش مصرفي ۱۰۰ كيلوگرم اوره به آن اضافه و در چاله اي يا روي زمين كپه نموده و در صورت كمبود رطوبت به آن آب اضافه شود و روي آن را با پلاستيك سياه پوشانده تا عمل تخمير صورت پذيرد.
دماي توده فوق به ۸۰ درجه مي‌رسد و تمام عوامل بيماريزا و بذر علفهاي هرز از بين مي رود اين توده پس از ۳ ماه قابل استفاده مي شود. 
جدول زير نشان دهنده درصد ميزان عناصر در انواع كود حيواني مي‌باشد: 
نوع كود درصد رطوبت N P2O5 K2O
گاوي ۸۶ ۵ ۶ ۵/۴
مرغي ۷۳ ۱۰ ۱۰ ۵/۴
اسبي ۸۰ ۶ ۲ ۶
گوسفندي ۷۰ ۹ ۷ ۵/۹
انتخاب رقم (بذر)
با توجه به اينكه روي ارقام بذور وارداتي خيار هيبريد به كشور هيچگونه بررسي انجام نمي يگرد رعايت احتياط انتخاب رقم براي افرادي كه اولين بار قصد كاشت خيار را دارند الزامي است لذا براي جلويگري از هرگونه كاهش محصول و عدم تطابق واريته كاشته شده با آب و هواي منطقه باد توجه نود كه از ارقام كاشته شده توسط ديگران كه ميزان توليد خود را نشان داده استفاده كنند در غير اينصورت ممكن است مواجه با خسرات گردند ضمن اينكه تعداد محدودي بوته از واريته هاي ناشناخته را مي‌توان بعنوان آزمايش كاشت، تا در صورت سازگاري بيشتر نسبت به ارقام گذشته از جهت كمي و كيفي بتوان بعداً‌نسبت به كاشت انبوه آن اقدام نمود. 
البته در مقاسه ارقام ممكن است بعضي به برخي از بيماريها و يا سرما مقاومت نسبتاً بيشتري نشان دهند كه اين شواهد به توليد كنده كمكك مي نمايد كه در كشت بعد از رقم بهتري استفاده كند، ضمن اينكه ممكن است بعضي از خواص ارقام توسط فروشندگان بذر باريخ ريداران ارائه گردد و يا روي پاكت بذر ذكر شده باشد كه مي‌تواند براي اتخاذ مديريت در كاشت تا حدودي مؤثر واقع شود. 
در اواخر زمستان بوته ها با تراكم بيشتر رو رديفها كشت مي‌شوند در صورتي كه ارقام زودرس در اوايل زمستان براي دسترسي به نور بيشتر با فاصله زيادتري كاشته مي‌شوند و علاوه بر آن ارتفاع هرس اوليه ينز بيشتر در نظر گرفته مي‌شود. 
ارقام ديررس نيز در اوايل تابستان براي جبران روز كوتاهي با فاصله بيشتر كاشته مي‌شوند. ولي ارتفاع كمتري را براي هرس اوليه بوته در نظر مي گيرند. همچنين واريته‌هاي تك گل براي مناطق سرد و فصول سرد توصيه مي‌شوند در صورتيكه در مناطق معتدل و فصول گرم از واريته هايي استفاده مي‌شود كه داراي جوانه هاي جانبي فراوان و پرگل (چند گل در يك گره) باشد. 

عتیقه زیرخاکی گنج