گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 103 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه علم سيال شناسي و نيز مهندسي گل وسعت وگستردگي زيادي پيدا كرده است بطوريكه در حال حاضر اين رشته به صورت تخصصي و فني در مقاطع دكتري تحت عنوان مهندسي گل تدريس مي شود .
در طي عمليات حفاري چه در صنايع نفت و چه در صنعت معدنكاري مهمترين عوامل و فاكتورها در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده سيال حفاري مي باشد زيرا با توجه به خصوصيات فيزيكي و شيميايي كه هر يك از سيالات دارند به پيشرفت عمليات كمك شاياني مي كنند . به عنوان مثال از طريق گل مي توان به نوع سازند زمين شناسي كه در حال حفر شدن است پي برد و يا از بروز اتفاقات بسيار مخرب و خطرناك همچون فوران چاه جلوگيري كرد .
سيال حفاري به گاز ، مايع و يا گلي كه در سيستم حفاري جريان دارد گفته مي شود . سيال هاي حفاري كه اساسا براي ايجاد ايمني ، بالا بردن بازدهي ، كارآيي و افزايش بهره وري اقتصادي در حفاري به ويژه حفاري چاه هاي نفت و گاز مورد استفاده قرار مي گيرند به طور كلي به سه گروه گازها ، مايعات و گل حفاري تقسيم مي شوند . هر يك از انواع سيالات حفاري داراي مزايا و محاسني مي باشند بنابراين انتخاب بهترين و كارآترين سيال حفاري به عوامل چندي بستگي دارد . براي انتخاب بهترين و مناسب ترين سيال حفاري مي توان تمامي فاكتورهاي مؤثر را مشخص نموده و به هر يك از آنها بر اساس يك سيستم امتياز دهي به هر يك از اين فاكتورها امتيازي را نسبت داده و در نهايت بر اساس مجموع امتيازات حاصله از تاثير فاكتورهاي مختلف سيال بيشترين امتياز را به عنوان مناسب ترين سيال حفاري انتخاب كرد . فاكتورهاي موثر بر عمليات حفاري شامل نوع و روش حفاري ، نوع و جنس لايه هاي سنگي ، حمل و نقل، ميزان هزينه و تاثير بر روي محيط زيست مي باشند .   
۱-۲ هرز روی سیال حفاری

از جمله مشكلات در ارتباط با سيال حفاري، هرزروي آن و تحمل هزينه هاي سنگين ناشي از آن است . هرزروي سيال حفاري وارد شدن حجم قابل توجهي از اين سيال به درون سازندي كه حفاري مي گردد مي باشد . هرزروي زماني رخ مي دهد كه تراوايي سازند به اندازه كافي است يا حفره ها و شكستگي هاي موجود در سازند چنان بزرگ هستند كه بوسيله مواد جامد موجود در گل مسدود نمي شوند . هرزروي سيال حفاري ممكن است از مقدار خيلي كم تا خيلي زياد متغير باشد . هزينه هاي اضافي ساليانه و اتلاف وقت دكل حفاري به واسطه مشكلاتي از اين قبيل بالغ بر ميليون ها دلار ميگردد . در نتيجه توجه به بهينه كردن عمليات حفاري و نياز به كاهش هزينه هاي مرتبط با هرزروي سيال حفاري ضروري به نظر مي رسد  . نتايج تجربي حاصل از مقابله با هرزروي سيال حفاري در يك سازند نمي تواند بعنوان يك راه حل عمومي در رفع مشكلات مشابه در مناطق ديگر مورد استفاده قرار گيرد . در چنين شرايطي روش هاي گوناگون كه تركيبي از علم و تجربه مي باشند بسته به نوع هرزروي كه مي تواند جزئي يا كلي باشد به كار گرفته مي شوند . لذا بدين منظور بعضي از روش هاي كاربردي خاص سريعا بدون توجه به جنبه هاي اقتصاديشان و اثرات آن بر روي سازند مورد استفاده قرار مي گيرند . هرزروي سيال حفاري علاوه بر تحميل هزينه هاي اضافي جهت تهيه و جايگزيني مجدد گل در حين عمليات حفاري باعث وارد آمدن صدمات جدي به يك مخزن مي گردد . بسياري از مخازن به علت صدمات وارده بصورت شيميائي مورد درمان قرار مي گيرند . اين درمان كه با اسيدزني به مخزن صورت مي گيردعلاوه بر اتلاف وقت مستلزم هزينه هاي اضافي بوده و حتي ممكن است در درمان مخزن نتايج مطلوبي نداشته باشد.  
۱-۳ انواع سیالات حفاری

سيالات حفاري به طور كلي به پنج گروه زير تقسيم مي شوند :
۱-۳-۱ گازها : گازهاي عمده مورد مصرف در حفاري ، هوا ، گاز طبيعي و نيتروژن و دي اكسيدكربن مي باشند . امكان بكارگيري نيتروژن و دي اكسيدكربن درحال بررسي و تحقيق است كه نتايج اوليه بدست آمده از آن اميدواركننده نبوده است . تنها گازي كه در عمل از آن استفاده مي شود هوا است . هوا ، سبك،ارزان و بهترين تميزكننده است ضمن آنكه به ديواره چال نيز آسيب نمي رساند و سرعت انتقال خرده ريزه هاي حفاري با هوا زياد است و به همين دلايل در حفاري انفجاري از هوا استفاده مي شود . اما در همه موارد حفاري نمي توان از هوا استفاده كرد به عنوان مثال در حفاري هاي اكتشافي و حفاري هاي عميق با ماشين هاي چرخشي از هوا استفاده نمي شود .  
۱-۳-۱-۱ معايب سيالات گازي :
الف : تركيب هوا با گاز متان ( در صورتي كه ۵ تا ۱۵ درصد تركيب هوا را تشكيل دهد) موجب انفجار خواهد شد . در نتيجه استفاده ازآن محدود است.
ب : وجود اكسيژن و انيدريد كربنيك در هوا باعث خوردگي يا فرسايش ابزار آلات حفاري مي شود .
ج : به دليل كمي وزن مخصوص گازها كنترل فشار طبقات زير زمين تقريبا امكان پذير نيست .
د : به دليل پائين بودن چگالي انتقال قطعات درشت حفاري به عنوان نمونه هاي مغزه اي توسط هوا به سختي انجام مي گيرد .
س : براي رفع مشكلات ناشي از شيل كاربرد ندارد .
ص : حفاري با هوا همراه با گرد و غبار زياد است مخصوصا اگر در آن سيليس و اندازه آن كمتر از ۰۵/۰ ميليمتر باشد چنانچه گرد و غبار حذف نشود علاوه بر ايجاد مشكلاتي براي تعمير و سرويس ماشين شرايط كار نيز براي براي حفار يا حفاران دشوار خواهد شد . 
۱-۳-۱-۲ محاسن سيالات گازي :
حفاري با گازها سريع انجام مي شود . ميزان هرز روي سيال حفاري كم است و طبقات حفاري شده با هوا از كمترين ضايعات برخوردارند .
۱-۳-۲ مايعات : مايعاتي كه به عنوان گل حفاري مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از : آب خالص ، آب نمك و نفت خام .

بعد از هوا تقريبا آب به دليل گرانروي و چگالي كم آن مناسب ترين سيال حفاري براي ايجاد چال در شرايط عادي است . حفاري از ميان ماسه سنگ توسط آب خالص موجب انبساط و ازدياد حجم رس موجود در ماسه سنگ مي شود كه سبب مسدود شدن منافذ سنگ مي گردد . اين فرآيند بخصوص در چاه هاي نفت اهميت ويژه اي دارد زيرا باعث عدم ورود نفت از ماسه سنگ به چاه مي شود . آب نمك موجب انبساط كمتر رس با توجه به آب خالص مي شود . در مواردي ممكن است اساس سيال آب باشد اما روغن به آن اضافه شده باشد يا برعكس در اين شرايط سيال به حالت امولسيوني در مي آيد . افزودن روغن به آب به دليل ايجاد خاصيت جلادهندگي به سيال است .   
۱-۳-۲-۱ موارد استفاده آب : 
الف : جرم مخصوص سيال حفاري براي كنترل فشار طبقات زيرزمين كافي باشد .
ب : چاه از داخل سنگ هاي نامقاومي چون شيل عبور نكند البته مشكلات حفاري در شيل ها را مي توان با اضافه كردن موادي نظير cypan  ( نوعي ماده شيميائي ) و مواد ديگر به گل حفاري كاهش داد .
مزيت آب نمك نسبت به آب معمولي اين است كه وجود نمك در آب ( به ميزان ۱۰ درصد ) باعث افزايش وزن مخصوص و ايجاد فشار هيدروستاتيكي بيشتر مي گردد .
نفت خام فشار هيدروستاتيكي كمتري نسبت به آب خالص و آب نمك ايجاد مي كند كه علت آن چگالي كمتر نفت خام مي باشد و از آن در در مورد فشار غير نرمال ( فشار كمتر از ۴۳۳/۰ پوند بر اينچ مربع به ازاي هر فوت ) استفاده مي شود .
۱-۳-۳ ذرات كلوئيدي يا جامد معلق در مايعات ( گل حفاري ) :

 يك گل مخصوص به صورت مخلوطي مانند سيمان مي باشد كه قسمت عمده آن را آب و مايعات ديگر تشكيل داده و براي افزايش چگالي و گرانروي سيال حفاري به منظور كنترل فشار طبقات به آن مقداري بنتونيت و يا مواد ديگر اضافه مي كنند . چگالي اين نوع سيالات حفاري معمولا ۱ تا ۲۵/۱ گرم بر سانتيمتر مكعب است.
  • بازدید : 101 views
  • بدون نظر

دانلود فایل پروژه پایان نامه جدید نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در این فایل :

– انواع سیالات حفاری

– معایب سیالات گازی

– محاسن سیالات گازی

– سیال خفاری پایه آبی

و بسیاری موارد دیگر ..

امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

مقدمه :

سيال حفاري به گاز ، مايع و يا گلي كه در سيستم حفاري جريان دارد گفته مي شود . سيال هاي حفاري كه اساسا براي ايجاد ايمني ، بالا بردن بازدهي ، كارآيي و افزايش بهره وري اقتصادي در حفاري به ويژه حفاري چاه هاي نفت و گاز مورد استفاده قرار مي گيرند به طور كلي به سه گروه گازها ، مايعات و گل حفاري تقسيم مي شوند . هر يك از انواع سيالات حفاري داراي مزايا و محاسني مي باشند بنابراين انتخاب بهترين و كارآترين سيال حفاري به عوامل چندي بستگي دارد . براي انتخاب بهترين و مناسب ترين سيال حفاري مي توان تمامي فاكتورهاي مؤثر را مشخص نموده و به هر يك از آنها بر اساس يك سيستم امتياز دهي به هر يك از اين فاكتورها امتيازي را نسبت داده و در نهايت بر اساس مجموع امتيازات حاصله از تاثير فاكتورهاي مختلف سيال بيشترين امتياز را به عنوان مناسب ترين سيال حفاري انتخاب كرد . فاكتورهاي موثر بر عمليات حفاري شامل نوع و روش حفاري ، نوع و جنس لايه هاي سنگي ، حمل و نقل، ميزان هزينه و تاثير بر روي محيط زيست مي باشند .  

 

      

 


عتیقه زیرخاکی گنج