گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 171 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۲۴۵
فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش
هدف از این پژوهش را می توان در چند مسئله بیان نمود به طوری که نه تنها اطلاعاتی از زبان ادبیات عرب بر ما آشکار سازد بلکه بتوان اطلاعاتی در زمینه ادبیات عرب در این دوره و شناختن بازه زمانی آن و همچنین تحولات این دوره را برای ما آشکار سازد همچنین باید گفت انگیزه بیشتر من جهت انتخاب موضوع فوق ارتباط کاری و نوعی حس کنجکاوی بررسی وضعیت ادبیات عرب در آن زمان برایم به وجود آمده بود

۱-۱ بیان مسئله

بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب در ایران از دوره صفویه تا قاجاریه که در آن با توجه به بازه زمانی بین سالهای ۹۱۰هـ..ق الی ۱۲۱۰هـ..ق و با توجه به فارسی زبان بودن ایرانیان و و شاید حس کنجکاوی در مورد چگونگی و ضعیف ادبیات عرب در ایران در دوره اوج گیری شیعه و تقابل به وجود آمده با تسنن و چگونگی تسری و داخل شدن ادبیات عرب در ایران آن زمان مرا برآن واداشت تا این بررسی و سیر تحولی ادبیات عرب در این دوره را بررسی کنم و آشنایی بیشتر با این سیر تحولاتی را بیان نمایم.

۱-۲ هدف های تحقیق

به طور اجمال می توان هدف از تحقیق فوق را در چند مسئله بیان نمود به طوری که نه تنها اطلاعاتی از زبان ادبیات عرب بر ما آشکار سازد بلکه بتوان اطلاعاتی در زمینه ادبیات عرب در این دوره و شناختن بازه زمانی آن و همچنین تحولات این دوره را برای ما نمایان سازد که به اجمال به بیان اهداف مورد نظر به صورت فهرست وار می پردازم.

۱- تاریخ ادبیات عرب از گذشته تا دوره فوق .۲- واژه های مورد نیاز در ادبیات عرب.۳- بررسی دوران صفویه و افشاریه و زندیه شامل سلاطین و وضعیت دوران فوق.۴- علما و دانشمندان و نویسندگان و آثار علمی آنها که به نگارش در آمده و اطلاعات آن را در دسترس ما می باشد.

۴- نمونه ای از ادبیات شعری در این دوره.۵- تحلیل ادبی تعدادی از ابیات از نظر فنون شعری از دیدگاه غزل ،‌قصیده ، ملمع و…

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

۱-۳ باید اذعان نمود از آن جهت موضوع فوق اهمیت دارد که کمتر شخصی این زمان را مورد تحلیل قرار داده و در این زمان ادبیات عرب به نوعی دارای نقصان و افول قرار شده است چرا که از طرفی سلاطین به نوعی مخالفت خود را با ترویج ادبیات عرب اظهار داشته و از طرفی شاهان ایرانی زنده نگاه داشتن ادبیات فارسی را در فکر خود پرورش می دادند و انگیزه بیشتر من جهت انتخاب موضوع فوق ارتباط کاری و نوعی حس کنجکاوی بررسی وضعیت ادبیات عرب در آن زمان برایم به وجود آمده بود لذا بر آن شدم که موضوع را تحلیل نمایم.

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات طرح

۱-۱ بیان مسئله

۱-۲ هدف های تحقیق

سوالات فرضیه تحقیق

فصل دوم

مقدمه

۲-۱ تاریخ

۲-۲-۱ تعریف ادب و ادبیات

۲-۲-۲ اقسام ادب

۲-۲-۳ عناصر ادب

۲-۲-۴ خط و کتابت عربی

۲-۲-۵ متون ادبی

۲-۲-۶ فنون ادبی شعر

۲-۲-۷  انواع شعر

۲-۲-۱۲ فنون ادبی نثر

۲-۲-۱۳ انواع قصص

                   2-4          تاریخ صفویه

.ارزش تاریخی دوره صفوی

دولت صفوی بنیادگذار دولتی واحد با مذهبی واحد

           ساختار حکومتی دولت صفوی

ساختار قضایی

 ساختار اجرایی

 ساختار نظامی و لشکری

پادشاهان صفوی

 دانشوران روزگار صفوی

مثلث دین، سیاست و آموزش عالی در دوران های تاریخی ایران

                                                    دوران صفویه

افـشاریه

زندیه

 علمای قرن دهــم

علمای قرن یازدهم

علمای قرن دوازدهم

مدرسه مریم بیگم صفوی

مدارس دوره صفویه 

شیخ بهایی

زندگی

 استادان

 آثار و تالیفات

 شخصیت ادبی

 زندگی سیاسی شیخ بهایی

شیخ حر عاملی

شاعر اهل بیت  

میرداماد

ملاصدرای شیرازی

غیاث الدین شیرازی

کمال الدین اردبیلی

  مهمترین اساتید وشاگردان علامه مجلسی

الف_ ملا محمد تقی مجلسی مشهور به مجلسی اول:

ب – ملا محمد صالح مازندرانی:

ج – ملا محسن فیض کاشانی:

د- سید علی خان شیرازی:

استادان دیگر:

مجلس درس و حوزه علمی علامه مجلسی:

مهمترین شاگردان علامه مجلسی:

الف _ سید نعمت الله جزایری:

ب – میر محمد صالح خاتون آبادی:

ج _ حاج محمد اردبیلی:

د _ میرزا عبدالله افندی تبریزی اصفهانی مولف ریاض العلما:

شاگردان دیگر:

                   فیض کاشانی

شاگردان معروف فیض

آقا جمال الدین محمد خوانساری

در حوزة تدریس :

شاگردان :

تألیفات :

ستارة آسمان ادب فارسی :

سید صدر

                              فتح الله كاشانی

میوه‏هاى معرفت

محمد نراقی

                                              میرزای قمی                              

الاسترابادی

دانشمندان الریاضیات والفلک

معرفى اجمالى كتاب:

مقدس اردبیلی، شیخ عبدالله تستری، شیخ بهائی.

مؤلف:

شیخ سلیمان ماحوزی  بحرانی(م۱۱۲۱ق )                        

۲-۳۵ فاضل هندی

۲-۳۵-۲ تالیفات

علامه مجلسی

فصل سوم

مقدمه

 فهرست کتب خطی مجلس شورای اسلامی ، ج ۷ ، ص ۱۷۳

کشکول شیخ بهایی

کتاب ثمرة الفواد  ملا اسماعیل خواجویی

قصیده

شعر :

                     فصل فی وصف نسائها

حر عاملی – ابیاتی در حدیث قدسی

۵ – ۳ شیخ بهائی

چکامه های از شیخ حرفوشی

ستایش از شیخ محمد جواد کاظمی :

فهرست منابع


عتیقه زیرخاکی گنج