گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۵اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سيستم بانك اطلاعات توزيع شده يك تكنولوژي بين دوروش مختلف:
 سيستم DB و شبكه هاي كامپيوتري است.
بانك اطلاعات (DB): نموداري ازپردازش داده ها با كاربردهاي معين وتعريف شده       استقلال داده ها      دسترسي كنترل شده 
جامعيت و تمركز
شبكه كامپيوتري 
درخلاف جهت تمرگز گرايي
مفهومي در جستجوي يك تعريف و يك نام.

يك تعداد المانهاي پردازشي مستقل (كه لزوماهمجنس نيستند) كه ازطريق يك شبكه كامپيوتري بهم متصل شده اند و درانجام وظايف محوله شان همكاري مي كنند.

مولفه يا المان پردازشي همان وسيله محاسباتي است كه مي تواند به خودي خود برنامه را اجراكند.
اصطلاحات مترادف با محاسبه توزيع شده
تابع توزيع شده
پردازش داده توزيع شده
پردازش ماهواره اي
پردازش چند منظوره خاص/اختصاصي
سيستمهاي اشتراك زماني
سيستمهاي روال گراي تابعي
درجه همبستگي:  معياري براي ميزان ارتباط مولفه هاي مرتبط  پردازش, نرخ داده تغييريافته براي اندازه گيري پردازش محلي دراجراي يك وظيفه. 
ساختاردرون ارتباطي: ارتباط دروني نقطه به نقطه بين مولفه هاي پردازش, استفاده از يك كانال درون ارتباطي مشترك.
اجزاء همبسته:  وابستگي دروني در تبادل پيامها واجراي وظايف, مولفه هاي پردازش شديدا دراجراي يك وظيفه بهم وابسته هستند.
همزماني بين مولفه ها:  مولفه هاي همزمان يا غيرهمزمان.
منطق پردازش:  كه مولفه هاي پردازشي توزيع شده هستند.
توابع:  توابع مختلف از يك سيستم كامپيوتر را مي توان به جندين
            بخش از نرم افزار يا سخت افزار تقسيم نمود.
داده: داده ها مي توانند بوسيله تعدادي ازكاربردها استفاده شده و 
      ممكن است روي تعدادي ازسايتهاي مختلف پردازشي توزيع شوند.
كنترل: كنترل اجراي وظايف مختلف بجاي اجرا توسط سيستم كامپيوتري
                توزيع شود.
يك DDB مجموعه اي ازچندين DB وابسته منطقي است كه روي يك شبكه كامپيوتري توزيع شده اند.
يك سيستم مديريت بانك اطلاعات توزيع شده (D-DBMS) نرم افزاري است كه DDB رامديريت مي كند ويك مكانيزم دسترسي فراهم مي نمايد كه اين توزيع براي كاربران شفــاف است.
سيستم بانك اطلاعات توزيع شده (DDBS)= DDB+ D-DBMS

عتیقه زیرخاکی گنج