امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 103 views
  • بدون نظر
آشنايي با سيستم ايربگ (كيسه هوا)
كيسه هوا Air Bag 
سالهاي بسيار زيادي كمربند ايمني تنها وسيله محافظت از انسان در خودرو بود. بحث هاي زيادي در مورد ايمني سرنشين خودرو به خصوص كودكان وجود داشت و كشورها موظف بودند از قوانين و استانداردهاي مربوط به كمربند ايمني پيروي كنند. امار نشان ميدهد كمربندهاي ايمني تا كنون جان صدها هزار نفر را در سوانح رانندگي از مرگ نجات داده اند. 


عتیقه زیرخاکی گنج