گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 93 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق کارگاه تهویه مطبوع-خرید اینترنتی تحقیق کارگاه تهویه مطبوع-دانلود رایگان مقاله کارگاه تهویه مطبوع-تحقیق کارگاه تهویه مطبوع
این فایل در ۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
در درس كارگاهي تهويه (۱) دانشجويان آشنا مي شوند با برخي از كارهاي عملي در اجتماع و محيط كار بايد با اصول آن آشنا و وارد باشند تا بتوانند از طريق اين كارها امرار معاش و امورات زندگي خود را بگذرانند با كارهاي در زير اشاره شده آشنا شويم 

در درس كارگاهي تهويه (۱) دانشجويان آشنا مي شوند با برخي از كارهاي عملي در اجتماع و محيط كار بايد با اصول آن آشنا و وارد باشند تا بتوانند از طريق اين كارها امرار معاش و امورات زندگي خود را بگذرانند با كارهاي در زير اشاره شده آشنا شويم و آنها هرچه سريعتر يتدگرفته و به مرحله عمل مي رسانيم .

۱-   جوشكاري با برق بر روي سطح صاف (ورق)

۲-   جوشكاري با برق روي لوله و اتصال دولوله در سايزهاي مختلف با هم

۳-   جوشكاري با گاز استيلن بر روي صفحه صاف با سيم جوش و بدون سيم جوش

۴-   جوشكاري با گاز استيلن روي لوله و اتصال دو لوله با سايزهاي مختلف با هم

۵-   سيستم مكانيكي و برقي كولر آبي

۶-   سيستم مكانيكي و فن كوئل

۷-   سيستم برق

(۱)جوشكاري با برق يا قوس الكتريكي : يكي از روشهاي اتصال دائم قطعات به يكديگر جوشكاري مي باشد كه در مقايسه با روشهاي پرچكاري ارزانتر و سريعتر بوده و علاوه بر سبكي و عدم تضعيف قطعات كار (بدليل نياز به سوراخ در پرچكاري ) را نيز به عهده دارد . جوشكاري عبارتست از يكپارچه كردن مواد فلزي و يا مصنوعي با بكار بردن حرارت تنها جوش ذوبي و يا حرارت و فشار جوش پرسي صورت مي گيرد . انواع جوشكاري ها عبارتند از جوشكاري با گاز و برق .

(۲) يكي ديگر از روشهاي جوش ذوبي جوشكاري با قوس الكتريكي است كه در‌آن حرارت مورد لزوم بوسيله قوس الكتريكي تامين مي گردد و قوس الكتريكي تامين مي گرددو قوس الكتريكي منبع حرارتي بسيار خوبي براي جوشكاري بوده و بكمك آن مي توان در زمان كوتاهي درجه حرارتي را بوجود آورد كه به مقدار زيادي بالاتر از نقطه ذوب اكثر فلزاتي مي باشد كه معمولاً در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند (در حدود ۴ هزار درجه سانتي گراد ) از مزاياي ديگر اين روش مي توان تمركز حرارت در محل جوكاري ، توان بيشتر و سرعت عمل زياد آنرا نسبت به جوس اكسي استيلن نام برد .

قوس الكتريكي در نتيجه عبور جريان الكتريسيته از يك فاصله هوايي (بين الكترودو نقطه كار ) ايجاد مي گردد . براي اين كار لازم است ابتدا سر الكترود كار را لمس كرده و سپس آنرا تقريباً باندازه قطرش از سطح كار بلند نمود براي تشكيل قوس الكتريكي مي توان از جريان مستقيم و يا متناوب استفاده نموده .

در مواردي كه از جريان مستقيم براي اين منظور استفاده مي شود معمولاً قطب مثبت به قطعه كار و قطب منفي به الكترود متصل مي شود در اين حالت درجه حرارت در قطب مثبت (قطعه كار ) در حدود ۶۰۰ درجه سانتي گراد بيشتر از قطب منفي (الكترود) مي باشد .

از اين روش در جوشكاري قطعات ضخيم تر استفاده مي شود . در جوشكاري ورقهاي نازك بهتر است كه قطب مثبت را به الكترود و قطب منفي را قطعه كار وصل كنند تا حوضچه مذاب كم عمق تر بوده و قطعه كار را سوراخ نكند اين روش در جوشكاري فولادهاي آلياژي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد .

 

دستگاههاي جوشكاري

جهت تشكيل قوس الكتريكي ولتاژ كم (۱۵ تا ۵۰ ولت ) و شدت جريان زياد (۶۰ تا ۳۰۰ آمپر)مورد نياز بوده و براي تامين آن لازم است كه جريان برق شهر را كه ولتاژ آن ۲۲۰ ولت مي باشد به ولتاژهاي مورد لزوم تبديل نموده وسيله تبديل جريان ممكن است ترانسفورماتور يكسو كننده و يا يك موتور ژنراتور باشد كه معمولاً بنام دستگاه جوشكاري در شكلهاي متفاوت ولتاژي مختلف معرفي مي شود در اين ميان موتور ژنراتور ها و يكسوكننده ها جريان برق مستقيم عرضه كرده و در حقيقت يك نوع مبدل نيز مي باشند ولي ترانسفورماتور ها وظيفه تقليل ولتاژ برق شهر و تامين شدت جريان مورد لزوم را براي تشكيل قوس الكتريكي را بهده دارند در تمام وسايل فوق جريان خروجي قابل تنظيم بوده و مقدار آنرا مي توان بر حسب نوع كار تنظيم نمود

 

الكترودها :

الكترودهاي جوشكاري قطعاتي هستند هادي جريان الكتريسيته كه در مجاورت قوس الكتريكي ذوب شده و بعنوان سيم جوشكاري وظيفه پركردن فضاي بين قطعات (درز جوش) را بعهده دارند.

جنس الكترود ها بستگي به جنس قطعات اتصال داشته و آنها را مي توان به دو گروه بدون روپوش و روپوش دار تقسيم نمود . الكترودهاي بدون روپوش نيز به ۳ دسته تقسيم مي شوند . در موقع جوشكاري با الكترودهاي تخت بدليل تماس مستقيم مذاب با هواي محيط ، اكسيژن و ازت موجود در هوا با مذاب تركيب شده و علاوه بر آن تولد جرقه زياد نيز مي نمايد ، بكمك اين الكترودها فقط مي توان با جريان مستقيم جوشكاري نمود در داخل الكترودهاي مغزدار مواد معدني قرار داده اند كه باعث تثبيت بهتر قوس الكتريكي گرديده و به مقدار زيادي از نفوذ اكسيژن و ازت بداخل درز جلوگيري مي كند .

اين درز جوش بهتري را نسبت به الكترودهاي تخت عرضه كرده و از جريان متناوب مي توان براي جوشكاري آنها استفاده نمود .

الكترودهاي روپوش دار در سه نوع و با روپوش نارزك ، متوسط ، ضخيم توليد مي كنند وظيفه كلي درپوش الكترودها يكنواخت كردن و تثبيت قوس الكتريكي تشكيل سربار ، بر روي درز جوش محافظت از تاثير گازهاي موجود در هوا بر روي مواد مذاب و جلوگيري از چسبيدن الكترودها ه كار در هنگام جوشكاري بوده و علاوه برآن مي توان با افزودن فلزات معيني به آنها درصد فلز مورد نظر را در محل درز جوش تغيير داد . اين نوع الكترود ها را بر حسب جنس روپوشي كه دارند مي توان به پنج گروه مختلف تقسيم نمود كه در اين مبحث لزومي به اشاره به آنها نمي بينيم .

الكترودها را با طولهاي ۳۵۰ تا ۴۵۰ ميليمتر و در قطرهاي مختلفي توليد و با بازار عرضه مي كنند .

 

 انتخاب شدت جريان :

انتخاب شدت جريان مناسب تعيين كننده عمق نفوذ جوش در سطح لبه هاي اتصال بوده و استحكام محل اتصال نيز به مقدار زيادي بر اين عمق بستگي دارد .

شدت جرياني كه براي جوشكاري تنظيم مي شوند به مقدار زيادي بستگي به ضخامت قطعات اتصال و قطر الكترودها دارد .دامنه شدت جريان جوشكاري را معمولاً در روي بسته بندي الكترودها نيز درج مي نمايند .

 

تجهيزات محل جوشكاري :

براي آنكه انجام كارهاي جوشكاري بنحو صحيح و بدون آسيب ديدگي در يك كارگاه جوضكاري امكان پذير گردد، لازم است در محل كار داراي تجهيزاتي باشد كه در زير به شرح نمونه ها از آن مي پردازيم .

الف)ميزكار: براي كارهاي كوچك از ميز جوشكاري استفاده مي نمايند اين ميز از جنس فولاد ساختماني بنحوي استفاده مي شود كه حتي الامكان جرقه اي بر روي آن باقي نماند براي آنكه دود و بخارات جوشكاري به جوشكار آسيب نرساند لازم است كه آنها را از فضاي اطراف محل جوشكاري دور نود . براي اين منظور از دستگاههاي مكنده در بالاي ميز كار پيش بيني مي شود . محل كار جوشكاري را بايستي براي جلوگيري از آسيب به چشم ديگران بكمك ديواره هاي متحركي محصور نمود . 


عتیقه زیرخاکی گنج