گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 106 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

حکومت آلمان مقدمه ای در مورد امور دارایی DRG را به طور موثر در  January 2005 منشر کرد . مدلی که معادل مدل آلمانی می باشد مدل استرالیایی AR-DRG می باشد . 
در مثال اولی برای تحقیق و توسعه نسخه ۱ و ۴ نرم افزار گروهی مورد استفاده قرار می گیرد . 
در دنیا آلمان بیشترین سرمایه مصرف شده را در مورد مراقبتهای ویژه دارا می باشد . در نزدیکی ایالات متحده آمریکا سالیانه ۲۲۰ میلیون دلار صرف می شود . 
امور مالی DRG : 
منشاً DRG : 
در آمریکا در حدود سال ۱۹۸۰ پروفسور متر مقایسه ای را در مورد نتایج کلینیکی در میان بیمارستانها به عهده گرفت . به عنوان کار اول او ICD  یعنی طبقه بندی بین المللی بیماریها آغاز کرد .   
در این طبقه بندی پروفسور متر توسط حجم عظیمی از کدهای مشابه گیج شد . او تصمیم گرفت که تمام کدهای مشابه را به یک گروه مجزا دسته بندی کند بنابراین مقایسه آسانتر انجام شود . در این طبقه بندی او در حدود ۰۰۰/۱۸ کد پزشکی و ۰۰۰/۵ کد جراحی را به ۷۰۰ گروه تقسیم بندی کرد ( DRG ‘ S ) . کار پروفسور متر مورد توجه ایالات متحده آمریکا قرار گرفت . 
هزینه های کلینیکی :
هزینه درمان هر نوع DRG به وسیله روشی به نام هزینه های کلینیکی محاسبه می شود . مطالعه روی این موضوع شامل صدها بیمارستان می شود که خود شامل :
۱ ) هزینه متوسط درمان هر بیمار  2 ) میانگین مدت بستری شدن هر بیمار 
هزینه های کلینیکی معمولاً به دو روش محاسبه می شود . اول هزینه های خاص مانند دکتر ، پرستار ،‌ داروخانه و رادیولوژی و دوم هزینه های ثابت عمومی مانند نظامت ، غذا ، ساختمان سازی و تجهیزات به طور معمول هزینه یک تخت در روز محاسبه می شود تا اینکه هزینه های عمومی برای هر بیمار DRG مشخص شود . 
هزینه های کلینیکی شامل مراحل گران قیمتی می باشد ، زمانی که بیمه گر می خواهد بداند چه مبلغی باید بپردازد بیمارستانها باید هزینه خود را با هزینه بیمه گر مقایسه کنند . 
به منظور دستیابی به هزینه منصفانه استرالیا سیستم سنجش هزینه ها را طراحی کرد و آلمان نیز همین امر را انجام داد . 
به منظور سنجش هزینه ها برای هر DRG  یک ویژگی به ثبت رسیده برای مثال یک DRG ممکن است هزینه درمان ۰۰۰/۰۰۰/۱ دلار را دارا باشد . در مقایسه با هزینه پیوند قلب که ۰۰۰/۰۰۰/۴  دلار است به منظور تعیین حجم پولی که یک بیمارستان برای DRG در یافت می کند یک قیمت ویژه مورد نیاز است . 
درآمد برای هر DRG مجزا برابر است با قیمت ویژه x سنجش هزینه این توضیح ساده به معنی مقدمه است ” این مرحله پیچیده است همانند الگوریتم ویژه ای که در اوضاع غیر معمول استفاده می شود . همانطور که پرستاری بیمار در منزل نیاز است بیمارانی که در یک بیمارستان برای مدت طولانی بستری هستند نیازمند شرایط بهتری برای بستری شدن هستند بیمه گر دوست ندارد که هزینه DRG را دوباره بپردازد . 
بودجه سنجش هزینه ها : 
همانطور که هزینه ، مکانیسم را کنترل می کند ، تعدادی از زمامداران استرالیایی بودجه بندی سنجش هزینه ها را برای بیمارستانهای عمومی فراهم کرده اند که بدین منظور 
۱ ) بیمارستانها مجبور هستند هزینه اضافی بپردازند اگر از بودجه بندی تخطی کنند اما می توانند بودجه بندی بالاتری را در سال مالی آینده انتظار داشته باشند . 
۲ ) اگر آنها کمتر از بودجه بندی هزینه کنند مجبورند هزینه ها را جبران کنند . 
۳ ) اگر آنها بودجه بندی را رعایت کنند حتی مازاد نیز دریافت می کنند . 
جدول ارزشهای DRG :
در این جدول مدت بستری شدن به عنوان ارزش DRG در نظر گرفته می شود . 
توجه : در این جدول ستونی تحت عنوان سنجش هزینه ها ( CW ) و ستونی برای مدت بستری شدن ( LOS ) در نظر گرفته شده است . 
ارزش مدت بستری شدن : 
استرالیا سه دسته را در این مورد بیان می کند ، مدت متوسط بستری شدن ، مدت پایین ، مدت طولانی . 
مدت پایین بستری شدن یک سوم مدت متوسط است . مدت پایین نشانگر مطب است که یا اوضاع غیر عادی است ، یا اینکه مدل DRG مناسب نمی باشد . 
برای مثال بیماری که نیاز به اندوسکوپی دارد و یا بیماری که نیاز  انتقال به بیمارستان ویژه ای را که دارد مدت طولانی برای بیمارانی است که مدت زیادی نیاز به پرستاری دارند . مدت طولانی ۳ برابر مدت متوسط است . 
سه دسته مدت بستری شدن توسط الگوریتم هایی محاسبه می شوند تا اینکه بتواند درآمد DRG را تخمین بزند . مدت بستری شدن تاثیر ویژه ای روی درآمد دارد . 
توجه : 
درآمدی بین مدت متوسط بستری شدن و مدت بالایی بستری شدن وجود ندارد و درآمد بیمارستان اگر مدت بستری شدن برابر یا کمتر از حد پایین بستری شدن باشد کاهش می یابد . 
با انجام مدیریت DRG بیمارستانها می توانند نیازمندیهای DRG را با فعالیتها هماهنگ کنند . بخش سوم گزارش را که طبق این گزارش هر دکتر باید هر روز صبح که بیمار را ویزیت می کند کامل می کند ، نمایش می دهد . این گزارش نشان می دهد که 
۱ ) بیماری که دکتر باید ویزیت کند ۲ ) تاریخی که بیمار باید مرخص شود 
۳ ) مدت بستری شدن ۴ ) روزهایی با مدت پایین بستری شدن و این امر نشان دهنده این مطلب است که بیمار باید در بیمارستان نگهداری شود تا در آمد افزایش یابد . 
۵ ) تشخیصهای پزشکی و جراحی و تاثیری که روی DRG می گذارد . 
چنین گزارشی توسط پرستاران نیز پر می شود تا زمانی که می خواهد شیفت را تعویض کند از وضعیت بیمار مطلع شوند . 
این گزارشات شامل : 
۱ ) آشکار کردن و جمع آوری روزهای پرداخت نشده بین مدت متوسط و مدت بالا – مرخص کردن فوری بیمار جایی که درآمد متوقف شده است . 
۲ ) آشکار کردن زمانی که مدت پایین هنوز فعال است ، مدت پایین بستری شدن درآمد را کاهش می دهد بیمار باید در  بیمارستان نگهداری شود تا درآمد افزایش یابد . 
۳ ) حمایت از شروع زمانی که مرخصی آغاز می شود و کنترل مدت بستری شدن و نقشه هایی برای مراقبتهای بعد از مرخصی  
تعیین کردن DRG :
در تعیین DRG ، گروه تعیین کننده منطق را در تصمیم شاخه ای در نظر می گیرد تا شرایطی را که برای بیمار اعمال می شود کنترل کند . این تصمیم درختی تحت شرایط خاص کنترل می شود . تشخیصهای پزشکی ویژه بالاترین تاثیر دارویی تعیین DRG دارد . کدهای پزشکی و تشخیص دوم در تعیین DRG و به طور ویژه در تعیین شرایط پیچیده موثر هستند . 
شاخصهایی که روی تعیین DRG اثر می گذارند .      
شامل : 
* تشخیص اصلی * کدهای مرحله ای * کدهای فرعی * سن و جنس * وزن زمان تولد 
*مکان ترخیص شدن 
تشخیص اصلی :
پزشکی که مسئول درمان بیماری می باشد تشخیص اصلی را ارائه می دهد . 
تشخیص اصلی ویژگیهای اصلی را تعیین می کند . این ویژگیها با سیستم اصلی بدن منطقی می باشد . ۲۳ عامل اصلی وجود دارد . 
تعاریف تشخیص اصلی در استرالیا متفاوت است . در تعدادی از ایلات به عنوان دلیل اصلی ورود به بیمارستان تعریف می شود .در مکانهای دیگر به عنوان اصلی ترین معرفی می شود .  
تعریف تشخیص اصلی روی حجم وجه پرداخت شده اثر می گذارد . اگر تشخیص داده شود بیمارستان می تواند وجه پرداخت شده را محاسبه کند . AR-DRG شامل ۴ مرحله است . 
۱ ) تشخیص اصلی نوع مراقبت را بر اساس عاملهای ویژه تعیین می کند  در این مورد استثتناهایی وجود دارد شامل * سن کمتر از ۲۹ روز * تشخیص هایی که شامل بی نظمی های دوران تولد می شود * تشخیص در مورد تومور * پیوند کبد * پیوند مغز استخوان 
* بی نظمی های تنفسب * تشخیص اولیه و ثانویه HIV و ایدز 
۲ ) جدا سازی پزشکی و جراحی بر اساس اتاقهای ویژه تمام جراحی ها در بر گرفته نمی شوند . 
۳ )گروههای فرعی بر اساس اجرای مراحل دقیق جراحی برای بیماران و اعمال شرایط دقیق 
۴ ) تعیین نهایی DRG سن و شرایط خاص پیچیده را در نظر می گیرد . 
تعیین DRG  بر اساس موارد معین : 
کلید اساسی در این صورت بستری شدن است . درآمد DRG بر اساس مدت متوسط بستری شدن است و اگر این مدت تغییر کند وجه پرداختی دچار مشکل می شود . 
در رابطه با امور مالی DRG تاخیر در تکمیل گزارشات پزشکی نتایج جدی در پی دارد . همانطور که درمان پیشرفت می کند تشخیص جدید ظاهر می شود و در نوع DRG اعمال شده باید تجدید نظر شود . 

منابع فراهم شده از تعیین DRG : 
با در نظر گرفتن فعال شدن مدت بستری شدن ، درآمد بیمارستان افزایش می یابد . 
نقشه مرخصی بر اساس اطلاعات کلینیکی 
تشخیص اصلی قابل دسترسی آسانتر می باشد اگر با وجه پرداختی تطبیق پیدا کند. 
زمانی که لک ها قابل تشخیص باشد اطلاعات دیگر قابل تشخیص می شود . 
تاثیر هزینه به مدرک نامناسب :
( مثال ۱ ) 
بیماری ۲۶ ساله برای درمان به بیمارستان آورده شد که ترکیبی از شکستگی های مختلف را داشت . شکستگی به وسیله ثابت کردن محل آن درمان شد . 
پزشکان مسئول تشخیص و درمان را این گونه ثبت کردند . 
کاهش شکستگی بازو :
به علت کمبود جزئیات در این باره حادثه این گونه تعریف شد . 
T100 شکستگی در اندمهای بالایی ، آرنج و ساعد گزارش داده شد . 
۴۷۳۳۶۳۰۰ کاهش شکستگی بدون ثابت کردن ، بازو ، NOS 
نتیجه AR-DRG به این صورت می باشد . 
  • بازدید : 160 views
  • بدون نظر

سیستم حسابداری ، تشکیل شده  از مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته در داخل یک موسسه که آثار مالی رویدادهای آن موسسه را به گزارشها و صورتهای مالی تبدیل میکند . اين پروژه  دارای مراحل ساخت يک سيستم نرم افزاری محاسبه حقوق يک شرکت است و از زبان های SQL  و Delphi استفاده شده است که درزمان کنونی  از زبان های رايج برای ايجاد پايگاه داده است. که ما با استفاده از زبان SQL پايگاه داده مردنظر را ايجاد کرده و تمام مراحل برنامه نويسی آن و کارهای را که سيستم بايد انجام دهد را با استفاده از  Delphi شبيه سازی مي کنيم. در اين پروژه تلاش شده است حدالامکان از حجم کار حسابداری بصورت دستی که بخش زیادی از کارها در اين بخش انجام مي شود کاهيده و بتوان بصورت الکترونيکی و با امنيت بالا اين بخش را اداره کرد.

چند سالي است كه از ديجيتالي شدن و اينترنتي شدن زندگي صحبت مي‌كنيم به طوري كه مي‌توان گفت دنياي ما در حال عوض شدن و تغيير به دنيايي ديجيتالي است در تمام اعمال و كردار روزانه ما نشانه‌هايي از ميل به اين دنياي جديد ديده مي‌شود.  هر روزه از بهداشت و پزشكي الكترونيكي و ديجيتالي گرفته تا آموزش و شهر و دولت الكترونيك و كارت‌هاي هوشمند و پول الكترونيك و … صحبت مي‌شود. البته در بعضي از موارد هم كار از صحبت كردن مي‌گذرد و برخي از اين نشانه‌هاي ديجيتالي و اينترنتي شدن را به عينه در زندگي روزمره‌مان  مشاهده مي‌كنيم. باپيشرفت صنعت الکترونيک و مدرن شدن ابزارها و وسايل باعث شده است که دنيای امروزی از فناوری الکترونيکی بيشتر استفاده کند و تا بتواند حدالامکان کار کردن را آسان کنند و دنيای کامپيوتر و ارتباطات الکترونيکی از اين امر مستثنا نيستند.

امروزه بيشتر شرکت ها و ادارات دولتی و کارخانجات از سيستم های الکترونيکی برای سريعتر و بادقت انجام گرفتن کارای روزانه خود استفاده مي کنند که باعث بهينه شدن زمان ,کاهش خطاهای انسانی , افزايش کارايي ,افزايش کارآوری و…. مي شود و  منجر  شده است که بيشتر کشورهای در حال توسعه از سيستم الکترونيکی استفاده کنند. دراين پروژه ما سعی کرده ايم که سيستم حسابداری يک شرکت را به صورت الکترونيکی انجام دهيم که بتوانيم کمی از مشکلاتی که در زمينه حسابداری وجود دارد را حل کنيم .

  • بازدید : 107 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در آمریکا دو نهاد “GASB” و “FASAB” مسئول تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی هستند که FASAB مفاهیم و استانداردهایی را برای دولت مرکزی و نهادهای آن، و GASB نیز مفاهیم و استانداردهایی را برای دولتهای محلی و نماینده‌های آنها منتشر ساخته‌اند. این مفاهیم عبارتند از:
الف. FASAB
مفهوم شماره ۱: اهداف گزارشگری مالی دولت مرکزی
مفهوم شماره ۲: واحد گزارشگر و گزارشگری آن
مفهوم شماره ۳: بحث و تحلیل مدیریت
مفهوم شماره ۴: استفاده‌کنندگان و ویژگیهای کیفی گزارش مالی تلفیقی دولت مرکزی آمریکا
مفهوم شماره ۵: تعاریف عناصر و معیارهای اولیه شناخت صورتهای مالی بر مبنای تعهدی
مفهوم شماره ۶: تفکیک اطلاعات اساسی، اطلاعات تکمیلی الزامی، و سایر اطلاعات همراه
مفهوم شماره ۱: اهداف گزارشگری مالی
مفهوم شماره ۲: گزارشگری امور خدماتی دولت 
مفهوم شماره ۳: روشهای اطلاع‌رسانی در گزارشهای مالی خارجی با مقاصد عام که شامل صورتهای مالی اساسی است.
مفهوم شماره ۴: عناصر صورتهای مالی
مفهوم شماره ۵: تجدیدنظر شده مفهوم شماره ۲
۲ . مبانی حسابداری
در سطح حسابهای مستقل دولتی از مبنای تعهدی تعدیل شده با تاکید بر معیار جریان منابع مالی جاری استفاده می شود.  
در سطح حسابهای مستقل وجوه سرمایه‌ای و حسابهای مستقل وجوه امانی از مبنای تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی استفاده می‌شود.
مبنای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی جامع، مبنای تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی است.
مبنای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی دولت مرکزی آمریکا، تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی است.


۳ . حسابهای مستقل
حسابهای مستقل در سطح دولتهای محلی و ایالتی
۱٫ حسابهای مستقل وجوه دولتی شامل دو دسته کلی:
قابل مصرف (Spendable) که خود شامل ۴ نوع وجوه می شود.
وجوه محدود شده:
مبالغ محدود شده توسط تأمین‌کنندگان آنها (مثل اهداکنندگان؛ اعتباردهندگان، دارندگان اوراق قرضه) یا قوانین و مقررات. در نتیجه این مبالغ مختص اهداف خیلی خاصی بوده و نمی‌توان آنها را در جهت اهداف دیگری مصرف نمود.
وجوه تعهد شده:
مبالغ محدود شده توسط خود دولت با اهداف خاص، که صرفاً سطوح بالای مقامات دولتی دارای اختیار تصمیم‌گیری می‌تواند از آنها استفاده نمایند و هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند از آن مبالغ برای اهداف دیگری استفاده نماید مگر اینکه با مجوز دولت باشد.
وجوه تخصیص یافته:
مبالغی که دولت قصد دارد از آن مبالغ برای مقاصد خاصی استفاده کند. این قصد ممکن است از طریق نهاد حاکم یا نهاد یا دستگاهی که نهاد حاکم به آن تفویض اختیار کرده است، بیان شود.
وجوه تخصیص نیافته:
مبالغی که به هیچ وجه محدودیتی بر آنها وجود ندارد و در حساب مستقل عمومی گزارش می‌شوند.
/Non spendable غیرقابل مصرف: 
اقلامی که قابل خرج کردن نمی‌باشند (مثل موجودی کالا) یا اقلامی که مجوز مصرف آنها وجود ندارد (مثل وجوه موقوفه).
۲٫ حسابهای مستقل وجوه سرمایه‌ای شامل:
وجوه خدمات و تدارکات داخلی:
این وجوه برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاهها و نهادهای دولتی مصرف می‌شود و این حساب مستقل مشابه واحدهای تجاری انتفاعی عمل می‌کند.
حساب مستقل وجوه انتفاعی
در این حساب مستقل کالا و خدمات تولید شده و به مردم عرضه می‌شود و از این طریق به دنبال کسب سود می‌باشد.
۳٫ حسابهای مستقل وجوه امانی شامل:
وجوه امانی بازنشستگی:
این حساب مستقل ایجاد می‌شود تا امور مربوط به تأمین‌ آتیه کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی و خصوصی را در زمان بازنشستگی و از کارافتادگی به عهده بگیرد.
وجوه امانی با اهداف خصوصی
وجوه امانی سرمایه‌گذاری
وجوه نمایندگی
حساب های مستقل در سطح دولت مرکزی 
استانداردهای حسابداری دولت مرکزی ایالات متحده (که توسط (FASAB) منتشر می‌شود بر حسابداری حسابهای مستقل تمرکز نمی‌کند اما کنگره به صورت منظم قوانینی را مصوب کرده است که برای اهداف مختلف حسابهای مستقلی را ایجاد، تعریف و تعدیل کرده است. حسابداری حسابهای مستقل به این سبب مورد نیاز سازمانهای دولت مرکزی است که پیروی آنها از الزامات قانونی مصوب مربوط به حسابهای مستقل دولت فدرال جهت انجام فعالیتهای خاص و گزارشگری مالی را نشان دهد.
۲ گروه کلی حساب مستقل در حسابداری دولت مرکزی یافت می‌شود: (۱) حسابهای مستقل که برای منابع حاصل از مالیات عمومی و قدرت درآمد استفاده می‌شود یا حساب مستقلهایی که به عملیات تجاری دولت می‌پردازند و (۲) حسابهای مستقلی که برای منابع نگهداری شده و مدیریت شده توسط دولت به نیابت از دیگران یا به صورت امانی به حساب گرفته می‌شوند. در این دو نوع اصلی ۶ گروه حساب مستقل قرار دارد:
حسابهای مستقل وجوه عمومی: منابع حاصل از مالیات بر درآمد و منابعی که محدودیتی بر آنها تحمیل نشده است را به حساب می‌گیرد. این منابع برای اموری مانند دفاع ملی، بهره بدهیهای عمومی و برنامه‌های اجتماعی مصرف می‌شود.
۱٫ حساب مستقل وجوه اختصاصی: همانند حساب مستقل درآمدهای اختصاصی دولتهای محلی، این حساب مستقل منابعی را که به برنامه‌ها و فعالیتهای خاص اختصاص دارد را به حساب می‌گیرد. این منابع معمولاً از محل عوارض و پرداختهای اجباری تأمین می‌شوند.
۲٫ حساب مستقل وجوه انتفاعی: این حساب مستقل نیز همانند حساب مستقل وجوه انتفاعی در دولتهای محلی و ایالتی به فعالیتهای تجاری دولت مرکزی می‌پردازد. یکی از مهمترین حسابهای مستقل این گروه، حساب مستقل وجوه خدمات پستی است.
۳٫ مدیریت (شامل حساب مستقل وجوه): این حسابهای مستقل وجوه حاصل از ۲ یا چند اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه را به منظور انجام یک هدف یا پروژه مشترک ادغام می‌کند اما دربردارنده چرخه عملیاتی نیست.
۴٫ حساب مستقل وجوه امانی: این حساب مستقل به منظور به حساب گرفتن دریافتهایی به نیابت از سایر افراد برای استفاده در اجرای یک هدف خاص یا دریافتهای امانی اجباری براساس توافقات یا قانون، ایجاد می‌شود.
۵٫ حساب مستقل وجوه سپرده: حسابهای دریافت و مخارج ترکیب شده که منظور به حساب گرفتن دریافتهایی که برای پرداخت یا انتقال به سایر حسابهای مستقل یا افراد به صورت موقت سپرده‌گذاری می‌شود، ایجاد شده است.
۴ . صورتهای مالی اساسی و سایر گزارشها
بخش اول: گزارشگری مالی دولتهای ایالتی و محلی آمریکا
۱٫ تجزیه و تحلیل مدیریت: در این صورت باید صورتهای مالی اساسی معرفی شده و نتایج بررسی تحلیلی از فعالیتهای مالی دولت ارائه گردد. هر چند که اطلاعات ارائه شده در این صورت مالی ماهیت تکمیلی دارند، اما باید قبل از صورتهای مالی اساسی ارائه شوند. این صورت باید شامل اطلاعات اضافی مورد نیاز به منظور فراهم نمودن تحلیلی ساده و عینی از فعالیتهای مالی دولت، مبتنی بر حقایق و شرایطی که مدیریت از آن آگاهی دارد، باشد. در این صورت مالی، اطلاعات مقایسه‌ای صورتهای مالی جامع سال جاری با سال قبل نیز ارائه می‌شود. این صورت باید تحلیلی از وضعیت مالی کلی دولت و نتایج عملیات آن را به منظور کمک به استفاده‌کنندگان در ارزیابی وضعیت مالی و میزان بهبود یا عدم بهبود آن ارائه کند. علاوه بر این، صورت مزبور باید شامل تحلیلی از تغییرات قابل ملاحظه‌ای که در حسابهای مستقل رخ داده و انحرافات بودجه‌ای عمده نیز باشد. در مورد داراییهای سرمایه‌ای و بدهیهای بلند مدت نیز باید توصیفی از فعالیتهای انجام شده در طی سال ارائه گردد.
۲٫ صورتهای مالی اساسی: صورتهای مالی اساسی شامل موارد زیر می‌شود:
الف. صورتهای مالی حسابهای مستقل: صورتهای مالی حسابهای مستقل مجموعه‌ای از صورتهای مالی است که بر اطلاعاتی را جع به حسابهای مستقل مهم انتفاعی و دولتی تأکید دارد. صورتهای مالی حسابهای مستقل علاوه براین نباید اطلاعاتی در مورد حسابهای مستقل امانی دولتی و واحدهای تشکیل‌دهنده که ماهیتاً امانی هستند، را نیز دربگیرد. این صورتهای مالی به شرح زیرند:
حسابهای مستقل وجوه دولتی که عبارتند از:
ترازنامه
صورت درآمد، هزینه، و تغییرات در حساب مازاد تخصیص نیافته
حسابهای مستقل وجوه سرمایه‌ای که عبارتند از:
صورت خالص داراییها (ترازنامه)
صورت درآمدها، هزینه‌ها، و تغییرات در خالص داراییهای حساب مستقل (حقوق مالکانه)
صورت جریان وجوه نقد
حسابهای مستقل وجوه امانی
صورت خالص داراییهای امانی
صورت تغییرات در خالص داراییهای امانی
ب . صورتهای مالی جامع: مهمترین تغییری که در بیانیه شماره ۳۴ ایجاد شده الزام دولتهای محلی و ایالتی برای تهیه صورتهای مالی است که اطلاعات جامعی برای کل عملیات دولت فراهم می‌کند. این صورتها برمبنای حسابدرای تعهدی و معیار اندازه‌گیری جریانهای منابع اقتصادی تهیه می‌شود. این صورتهای مالی به صورت جداگانه اطلاعات مربوط به فعالیتهای دولتی و فعالیتهای انتفاعی را به همراه واحدهای تابعه نمایش می‌دهد. صورتهای مالی جامع، اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای امانی دولت را شامل نمی‌شود. این اطلاعات به صورت جداگانه در صورتهای مالی حسابهای مستقل وجوه امانی نمایش داده می‌شود، زیرا منابع مربوط به فعالیتهای امانی متعلق به دیگران است و برای پشتیبانی برنامه‌های دولت در دسترس نیست. در این صورتها باید تمامی داراییها، بدهیها، درآمدها، هزینه‌ها، و سود و زیانهای غیرعملیاتی گزارش شده و بین فعالیتهای بازرگانی و دولتی تفاوت قائل شده و هر کدام را در یک ستون جداگانه ارائه نمود. این صورتهای مالی به شرح زیرند:
صورت خالص داراییهای دولت: که در آن کلیه داراییها اعم از مالی و سرمایه‌ای و بدهیها اعم از جاری و بلند مدت و خالص داراییها برای واحد گزارشگر و به تفکیک نوع فعالیت و برحسب دولت اصلی و واحدهای تابعه منعکس می‌گردد. ویژگی بارز صورت خالص داراییها، ارائه اطلاعات داراییهای سرمایه‌ای به بهای تمام شده تاریخی منهای استهلاک انباشته و بدهیهای بلند مدت است. از برخی لحاظ این نخستین بار است که دولت داراییهای زیربنایی مانند جاده‌ها، پلها و سیستمهای روشنایی خیابانها را در صورتهای مالی خود گزارش می‌کند (پیشتر از این، گزارش این اطلاعات اختیاری بوده است). انتخاب بهای تمام شده تاریخی در مقابل ارزش منصفانه آنها نشان‌دهنده تأکید اصلی بر گزارشگری بهای تمام شده عملیات در مقابل گزارشگری وضعیت مالی است، به این معنی که بهای تمام شده ارائه خدمات چه میزان شده است. در مقابل بهای تمام شده خدمات به قیمت امروز چقدر می‌شود. در این صورت مالی خالص داراییها به سه گروه تقسیم می‌شود: سرمایه‌گذاری در داراییهای سرمایه‌ای پس از کسر بدهیهای مربوطه، محدود شده برای اهداف خاص، و نامحدود.
صورتحساب فعالیتهای دولت: که در آن کلیه درآمدها و هزینه‌ها و خالص درآمد یا هزینه و تغییر در خالص داراییها، برحسب وظایف و برنامه‌ها و به تفکیک دولت اصلی و واحدهای تابعه منعکس می‌شود. این صورتحساب باید به شکلی ارائه شود که هزینه‌ها و درآمدها و خالص درآمد (هزینه)‌های هر کدام از وظایف دولت را نشان دهد. هزینه‌ها باید دربردارنده تمامی هزینه‌های مستقیم باشد. درآمدهای عمومی نظیر مالیات و اقلام غیرمترقبه و خاص باید به صورت جداگانه گزارش شوند. تا در نهایت به رقم تغییر در خالص داراییهای دولت در طی دوره برسیم. اقلام خاص عبارتست از معاملات بااهمیت یا سایر رویدادهایی که غیرمعمول یا غیرمکرر بوده و در کنترل مدیریت می‌باشد.
ج . یادداشتهای همراه صورتهای مالی: این یادداشتها در بردارنده توضیحاتی هستند که اطلاعات ضروری را جهت تسهیل فرآیند درک صورتهای مالی توسط استفاده‌کننده ارائه می‌کند.
اطلاعات تکمیلی مورد نیاز: علاوه بر تجزیه و تحلیل مدیریت، باید اطلاعات تکمیلی دیگری نظیر جداول مقایسه‌ای بودجه‌ای و سایر اطلاعات الزامی طبق بیانیه‌های قبلی نیز به همراه صورتهای مالی مالی اساسی ارائه شود. این اطلاعات به تفضیلی‌تر بوده و برای بیش از یکسال ارائه می‌شوند. جداول مقایسه‌ای بودجه‌ای برای حسابهای مستقل دولتی که بودجه سالانه دریافت می‌کنند، تهیه می‌شود. این جداول برای تشریح این موضوع است که آیا منابع براساس بودجه مورد قبول دولتی تحصیل شده و به مصرف رسیده‌اند یا خیر. جداول مقایسه‌ای بودجه‌ای باید شامل (الف) اصل بودجه، (ب) بودجه نهایی تخصیص یافته برای دوره گزارشگری، و (پ) جریانات ورودی، خروجی، و مانده‌های واقعی بیان شده بر حسب مبنای بودجه دولتی باشد. اطلاعات مربوط به داراییهای زیربنایی نیز جزء این اطلاعات می‌باشد.
صورتهای مالی ترکیبی و جداگانه حسابهای مستقل و جداول: در گزارشهای مالی جامع سالانه، صورتهای مالی جداگانه و ترکیبی برای حسابهای مستقل وجوه دولتی و وجوه سرمایه‌ای نیز تهیه و ارائه می‌شود.
صورت تغییرات در داراییهای سرمایه‌ای: برای گزارش وضعیت داراییهای سرمایه‌ای دستگاه اجرایی به کار می‌رود.
صورت تغییرات در بدهیهای بلند مدت: برای گزارش وضعیت بدهیهای بلند مدت عمومی دستگاه اجرایی استفاده می‌شود.
صورت تطبیق صورتهای مالی حسابهای مستقل با صورتهای مالی دستگاه اجرایی: با توجه به اینکه مبنای حسابداری صورتهای مالی حسابهای مستقل، تعهدی تعدیل شده و معیار اندازه‌گیری آنها، جریان منابع مال است، بنابراین اطلاعات ارائه شده در این صورتها با اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی جامع دستگاه اجرایی متفاوت است. از این رو، تهیه صورتی که بتواند ارقام این صورتها را با یکدیگر منطبق کند، ضروری است.
بخش دوم: گزارشگری مالی دولت مرکزی
گزارشگری خود دولت مرکزی:
۱٫ صورت خالص هزینه‌ها : این صورت خالص هزینه‌های عملیات دولت را طی یک سال مالی نشان می‌دهد که در این صورت مالی هزینه‌ها براساس واحدهای مشخص شده توسط قانون طبقه‌بندی می‌شوند. هزینه‌ها و درآمدهای تحقق یافته توسط دوایر عموماً براساس مبنای تعهدی ارائه می‌شوند، در حالیکه بودجه هزینه‌ها و درآمدها را براساس تعهدات و مخارج (پرداختها) برمبنای نقدی ارائه می‌کند. در این صورت مالی، هزینه‌ها و درآمدهای تحقق یافته بین دوایر و واحدهای مربوطه تقسیم می‌شود تا پاسخگویی بیشتری با نشان دادن رابطه خالص هزینه‌های سازمان با هزینه‌های سطح دولت فراهم شود. این صورت متشکل از سه بخش (الف) هزینه‌های ناخالص (کل هزینه‌های دوایر و واحدها که برمبنای علت و معلولی تخصیص یافته‌اند)، (ب) درآمد کسب شده توسط دولت از طریق ارائه کالاها و خدمات به جامعه، و (ج) خالص هزینه که از کسر درآمدها از هزینه‌های ناخالص بدست می‌‌آید، می‌باشد.
۲٫ صورت عملیات و تغییرات در خالص وضعیت 
این صورت مالی نتایج عملیات دولت را که شامل نتایج فعالیت حسابهای مستقل می‌باشد، نشان می‌دهد و شامل درآمدهای کسب شده‌ای است که اساساً از طریق اخذ مالیات، جرایم و غرامتها ایجاد شده است. همچنین این صورت، هزینه عملیات دولت را خالص از درآمد کسب شده حاصل از فروش کالا و خدمات به عموم نیز پوشش می‌دهد و دربردارنده هر گونه تعدیلات و فعالیتهای شناسایی نشده‌ای است که خالص وضعیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
۳٫ صورت مغایرت درآمد (یا هزینه) خالص عملیاتی و مازاد (یا کسری) بودجه واحد 
هدف این صورت افزایش پاسخگویی دولت مرکزی در قبال بودجه می‌باشد که این امر از طریق تطبیق نتایج حاصل از عملیات مبتنی بر مبنای تعهدی با نتایج ”بودجه واحد“ مبتنی بر مبنای نقدی حاصل می‌شود. اصطلاح ”بودجه واحد“ اشاره به بودجه‌ای دارد که تمامی فعالیتهای دولتی، اعم از ”مشمول بودجه“  و ”خارج از بودجه“، را شامل می‌شود.
۴٫ صورت تغییرات در وضعیت نقدی دولت با بودجه واحد
هدف اصلی این صورت، گزارش رابطه کسری بودجه واحد با تغییر در تراز نقدی عملیاتی دولت و مانده بدهیها است. این صورت بیانگر این موضوع است که چرا کسری بودجه واحد منجر به تغییری به همان میزان، در تراز نقدی عملیات دولت نشده است. در این صورت کسری بودجه واحد با تغییر در وجوه نقد عملیاتی در طی سال مالی مغایرت‌گیری می‌شود و توضیح داده می‌شود که چگونه کسری بودجه تأمین مالی شده است. کسری بودجه ناشی از پرداختها (مخارج) مازاد بر دریافتها در طی سال مالی خاصی است.
۵٫ ترازنامه
در ترازنامه داراییها و بدهیهای دولت نشان داده می‌شود. هنگامی که ترازنامه با گزارش مباشرت ترکیب می‌شود، این اطلاعات شناخت و آگاهی جامعتری از وضعیت مالی دولت به دست می‌دهد. تمامی اقلام و سرفصلهای ترازنامه در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی تشریح می‌گردند.
داراییها: شامل منابع دولتی است که برای نیازهای آینده باقی می‌ماند. بااهمیت‌ترین داراییهایی که در ترازنامه گزارش می‌شوند، داراییهای ثابت مشهود، موجودی کالا و وامهای دریافتنی است. همچنین دیگر داراییهای بااهمیتی وجود دارد که خارج از داراییهای ارائه شده در ترازنامه می‌باشند. این منابع شامل داراییهای مباشرتی می‌شود که شامل منابع طبیعی، قدرت اخذ مالیات، سیاستهای پولی، و قدرت چاپ اسکناس می‌باشد.
بدهیها و خالص وضعیت: بدهیها تعهدات دولت است که ناشی از فعالیتهای گذشته بوده و منجر به مصرف منابع مالی می‌شود. مهمترین بدهیهای گزارش شده در ترازنامه، اوراق قرضه دولتی و بهره معوق و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت است. همچنین بدهیها شامل تعهدات مربوط به تأمین اجتماعی نیز می‌باشد.
۶٫ صورت تأمین اجتماعی
در این صورت برآوردی از وضعیت مهمترین برنامه‌های خدمات اجتماعی، امنیت اجتماعی، خدمات پزشکی و درمانی، راه‌آهن و سایر نهادهای اجتماعی فراهم می‌آورد. برآوردها، داده‌های آماری پیش‌بینی شده مبتنی بر مفروضات اقتصادی هستند.
گزارشگری سازمان های دولت مرکزی:
۱٫ ترازنامه (یا صورت وضعیت مالی)
۲٫ صورت خالص هزینه ها
۳٫ صورت تغییرات در خالص وضعیت
۴٫ صورت منابع بودجه ای: این صورت مالی بر مبنای بودجه (و نه مبنای تعهدی) تهیه می شود. منابع نقدی در دسترس و پرداختهای نقدی طی سال را نمایش می دهد.
۵٫ صورت فعالیتهای تامین مالی: صورت منابع بودجه ای را به صورت خالص هزینه ها مرتبط می سازد. در واقع این صورت، صورت مغایرت بین صورت خالص هزینه ها (که برمبنای تعهدی تهیه می شود) و بودجه (که نقدی است) می باشد.
۶٫ صورت فعالیتهای امانی: برای سازمان های دولت مرکزی تهیه می شود که وجوهی را دریافت می کنند و باید این وجوه رابه خزانه داری انتقال دهند.
۷٫ صورت بیمه اجتماعی
۵٫ مبانی بودجه‌بندی
مبنای بودجه‌بندی هم در سطح دولت مرکزی و هم در سطح دولتهای محلی و ایالتی نقدی است.
۶ . ارتباط بین سیستم حسابداری و بودجه

عتیقه زیرخاکی گنج