گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 159 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۹    کد محصول : ۱۳۱۹۱    حجم فایل : ۱۴۰۰ کیلوبایت   
دانلود تحقیق و پایان نامه تأثير مشخصات فني آسفالت در پديده شيارشدگي (خرابی های سيستم روسازي آسفالتي)

در این مقاله خرابيهاي كه در يك سيستم روسازي آسفالتي بوجود مي آيند در سه گروه  :

۱٫ شيارشدگي يا تعيير شكلهاي دائم

۲٫ خستگي يا بارگذاري همراه با ترك

۳٫ تركهاي حرارتي در درجه حرارت پايين

مورد مطالعه قرار گرفته است.

پديده شيارشدگي يكي از مسايلي است كه نياز به مطالعه آزمايشگاهي و عملي دارد، زيرا بررسي رفتار سنگدانه، قير و ديگر عوامل موثر در آن تنها از طريق مطالعه آزمايشگاهي مؤثر خواهد بود. لذا عدم دسترسي به امكانات آزمايشگاهي يكي از محدوديتهاي اين مطالعه بوده است و اميد است همكاراني كه در آينده به اين مساله خواهند پرداخت، بتوانند بصورت آزمايشگاهي اين نوع خرابيها را مورد مطالعه قرار دهند. اين سمينار مشتمل بر ۵ فصل بود می باشد.

در فصل اول بصورت كلي مساله شيارشدگي را تعريف كرده و به تاثير مطالعه بر بهبود آن و اثرات آن در جامعه پرداخته است .

فصل دوم  اين رساله، با عنوان كاوش در متون بوده كه در اين فصل مروري كامل و مفصل بر تحقيقات انجام شده در زمينه عوامل مؤثر بر پديده شيارشدگي صورت گرفته است. پارامترهاي مؤثر بر شيارشدگي از قبيل نقش مصالح سنگي، قير،شرايط آبوهوايي و ترافيك مورد ارزيابي قرار گرفته است.همچنين مقاله ها، كنفرانسها، تزها و پروژه ها و كتابهاي مرتبط با شيارشدگي بطور تفكيك مورد مطالعه قرار گرفته اند.

در فصل سوم، متدلوژي بوده و ابتدا پديده شيارشدگي و انواع آن و رابطه رفتار و دوام مخلوط آسفالتي با اين خرابي تعرف و تشريح شده است و در ادامه فصل به روشهاي اندازهگيري شيارشدگي و استاندارد طرح مخلوط آسفالتي در ايران پرداخته شده است.

همچنين فصل چهارم به گردآوري اطلاعات اختصاص داده شده و در آن به تاثير پارامترهاي طرح اختلاط و ،(PI) شكل مصالح سنگي درشتدانه در استحكام مخلوط آسفالتي، پارامتر شاخص ذره آشنايي با آزمايشهاي مربوطه از قبيل ويلتراك، مارشال و تاثير سرعت عبور بار در بروز پديده پرداخته شده است و در فصل پنجم سمينار نتايج حاصل از اين SMA شيارشدگي و معرفي دانه بندي سمينار به همراه پيشنهادات ارائه شده است.


عتیقه زیرخاکی گنج