گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سيستم عمومی ارتباط سيار (GSM) يک استاندارد متداول پذيرفته شده برای ارتباطات ديجيتال سلولی است . GSM در سال ۱۹۸۲ جهت ايجاد استاندارد تلفن سيار اروپا بوجود آمد و سيستم راديويی سلول در ۹۰۰ مگاهرتز عمل می کند. بسياری از کشور های غيراروپايی به سيستم GSM ملحق شدند.

در کنار گسترش ارتباطات سلولی , سيستمهای متنوعی بدون دارا بودن ويژگيهای استاندارد پديدار شد.اين تنوع مشکلات زيادی در زمينه سازگاری با تکنولوژی راديوی ديجيتال بوجود آورد. استاندارد GSM برای يکسوسازی اين نوع مشکلات بوجود آمد . از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵ بحث های زيادی برایGSM و استفاده از سيستم ديجيتال يا آنالوگ وجود داشت . بعد از چندين تست، سيستم ديجيتالی برای GSM پذيرفته شد . مرحله بعدی تصميم گيری بين انتخاب خط انتقالی باريک يا پهن بود..
در ماه می ۱۹۸۷ راه حل دستيابی چندگانه تقسيم زمان (TDMA) باريک انتخاب شد..
شبکه GSM

GSM توصيه کننده است و نوع تجهيزات را مشخص نمی کند, اين بدان معنی است که خصوصيات GSM اعمال و رابط ها را مشخص می کند و سخت افزار خاصی را معرفی نمی کند, نتيجه اين کار کاهش محدوديت طراحان تا حد امکان افزايش انتخاب در خريد از تهيه کنندگان مختلف ميباشد.


شبکه GSM به سه سيستم اصلی تقسيم می گردد:

۱- سيستم سوئيچينگ (SS)
۲- سيستم ايستگاه پايه (BSS)
۳- سيستم پشتيبانی و عملياتی (OSS)

سيستم سوئيچينگ (The Switching System)
SS مسئول انجام پردازشهای تماس و عمليات مربوط با مشترک است . سيستم سوئيچينگ از واحدهای عملياتی زير تشکيل می شود:

ثبت کننده موقعيت دائم (Home Location Rigister)
HLR يک پايگاه داده است که جهت نگهداری و مديريت مشترکين مورد استفاده قرار می گيرد. در HLR اطلاعات دائمی يک مشترک مثل موقعيت, وضع فعاليت و خصوصيات سرويس مشترک نگهداری می شود. زمانيکه يک فرد يک اشتراک از يکی از عملکردهای PCS خريداری می کند, HLR آن عملگراطلاعات خريدار را در خود ثبت می کند.

مرکز سويچينگ سرويسهای موبايل (Mibile Services Switching Center)
در MSC عمليات سوئيچينگ تلفن انجام می پذيرد . MSC تماسها را به ديگر تلفنها و سيستمهای داده کنترل می کند. MSC همچنين اعمالی مثل رابط شبکه و سيگنالينگ کانال عمومی را انجام می دهد.

ثبت موقعيت گذرا (Visitor Location Rogister)
VLR يک پايگاه داده است که اطلاعات موقت يک مشترک را شامل می شود که اين داده ها برای MSC به جهت ارائه سرويس به يک مشترک گذری لازم است. VLR اکثرأ با MSC ترکيب شده است. زمانيکه يک دستگاه موبايل داخل محدوده يک MSC جديد می شود, VLR متصل به آن MSC داده های موبايل را از HLR درخواست می کند. بعدأ , اگر موبايل يک تماس برقرار کرد , VLR اطلاعات مورد نياز جهت تنظيم تماس را بدون نياز به HLR خواهد داشت.

مرکز تأييد (Authentication Center)
واحدی که AUC ناميده می شود , عمليات تأييد و کد گذاری پارامترهايي که علامت مشخصه استفاده کننده را تعيين می کند و از محرمانه بودن هر تماس مطمئن می شود, را انجام می دهد.AUC عملکردهای شبکه را از انواع مسائل و مشکلات موجود در دنيای سلولی امروزه, محافظت می کند.

ثبت مشخصه تجهيزات (Equipment Identity Register)
EIR پايگاه داده ای است که شامل اطلاعاتی درباره شناسايی تجهيزات يک موبايل است که تماسها را از دزدی , عدم محرمانگی ويا نقص دستگاه موبايل محافظت می کند. AUC و EIR بصورت گره های تنها يا بصورت يک گره AUC/EIR پياده سازی می شوند.

سيستم ايستگاه پايه (The Base Station System)
تمام اعمال راديويی در BSS انجام می پذيرد که BSS شامل کنترل کننده های ايستگاه پايه
(BSC) و ايستگاههای انتقال پايه (BTS) ميباشد.


(BSC) Base Station Controllers
BSC کليه اعمال کنترلی و لينکهای فيزيکی بين MSC و BTS را انجام می دهد. BSC يک
سوئيچ پر ظرفيت است که اعمالی مثل پيکر بندی داده ای سلول و کنترل فرکانسهای راديويی را در BTS انجام می دهد. چند BSC توسط يک MSC سرويس دهی می شوند.


(BTS) Base Transceiver Station
BTS رابط راديويی به دستگاه موبايل را تنظيم می کند . BTS جزء تجهيزات راديويی مورد احتياج جهت سرويس دهی به هر سلول در شبکه است, يک گروه از BTS ها توسط يک BSC کنترل می شوند.


سيستم پشتيبانی و عملياتی (The Operation and Support System)
مرکز نگهداری و عملياتی (OMC) به تمام تجهيزات در مرکز سوئيچينگ و BSC متصل است
پياده سازی OMC سيستم پشتيبانی و عملياتی (OSS) ناميده می شود, OSS يک نهاد اجرايی است که عمليات شبکه و سيستمهای کنترلی را نمايش می دهد. هدف OSS ارائه پشتيبانی مؤثر جهت عمليات مرکزی, منطقه ای و ناحيه ای و فعاليتهای نگهداری مورد نياز جهت شبکه GSM می باشد , يک کار مهم OSS مرور شبکه و پشتيبانی عمليات نگهداری عملگرهای مختلف و سيستمهای نگهداری است.
استفاده هاي خانگي از GSM 
شركت مايكروسـافت در نظر دارد كه در بازار GSMدر منازل شخصي  وارد شــود. در اين شبكه، تلـويزيون، دستگاههاي صوتي و حتي وسايل آشپزخانه با اينترنت در ارتباط خواهند بود. با كــمك اين شركت، مشتريان از اين پس مي توانند كامپيوترهاي خود را در خانه و به همـراه اينترنت به صورت شبكه در بياورند. شركتهايي مانند اَپل و HP سالهاست كه محصولات مشابهي در اختـيار استفاده كنندگان قرارمي دهند. هزينة شبكه هاي راديويي درسالهاي اخــير به صورت چشمگيري كاهش يافته اسـت و طبق گفته مدير توليد شبكة مايكروسافت، با وجود تلاش براي استفاده آسانتر از اين محصولات، در حال حاضر استفاده از محصولات شبكه اي، هنوز بسيار مشكل است. به همين دليل، شركت مايـكروسافت روي مخابرات  سیارمحلي كار مي كند. طبق استاندارد ۸۰۲٫۱۱b كه در سپتامبر ۱۹۹۹ تاييد شده است، دراين شبكه هاي بي سيم، ۱۱ مگا بيت اطلاعات در ثانيه در فاصلة ۹۰۰متري انتقال داده مي شود. اين شركت به خاطر افزايش افراد استفاده كننده قصد دارد كه استفاده ازمحصولات شبكه اي را آسان كند و ميزان تقاضاي كامپيوترهاي خانگي را بالا ببرد. همچنين برنامه هاي جــذاب مايكروسافت، حمايت كننده اين موضوع هستند كه وسايلي مانند تلويزيون، دستگاههاي صوتي و حتي دستگاههاي آشپزخانه با اينترنت در ارتباط باشند. 
چگونگي سفارش الكترونيكي درGSM 
صدورسفارش الكترونيكي مستلزم پركردن فرم هايي است كه براي كاربران مبتدي تازگي دارد.كاربران اطلاعاتي را درفرمــهاي سفارش پرمي كنند كه بعضا نگراني سوءاستفاده ازآن اطلاعات را نيزخواهند داشت. درصورتيكه ازابزارهايي نظيرموبايلها و PDA ها استفاده شود كارراحت ترمي شود. 
GPRS 
استانداردسازى GPRS ابتدا در سال ۱۹۹۴ توسط ETST/SMG انجام شد و سپس در سال ۱۹۹۷ مجموعه مشخصات آن توسط SMG#25 مورد تاييد قرار گرفت و سرانجام در سال ۱۹۹۹ تکميل گرديد . خدمات GPRS در سال ۱۹۹۹ رو به توسعه و تکامل نهاد و در واقع خدمات مربوط به اين پديده از شکل رشد طولى خارج و در شکل رشد عرضى جريان يافت.


کارائى و عملکرد GPRS

شبکه هايى که داراى هسته GPRS مى باشند به وسيله سيستمهاى IS-136TDMA(3G) 

توسعه يافته اند و پيش بينى مى شود که براىسيستمهاى نسل سوم (۳G) به صورت شبکه مرکزى درآيند. براى اين که شبکه هاى موجودبا سرويس GPRS سازگارى داشته باشند 

کانالهاى راديويى به شکل جديدى تعريف شده و عمل تخصيص اين کانالها از انعطاف پذيرى بالايى برخوردار مى باشند به اين معنى که يک تا هشت تايم اسلات را مى توان به يک کاربر و يا چندين کاربر فعال را به صورت اشتراکى به يک تايم اسلات اختصاص داد.

در کنار انعطاف پذيرى اختصاص کانالها عمل تخصيص Downlink , Uplink نيز به صورت جداگانه انجام مى شود. منابع راديويى به طور ديناميکى بين سرويسهاى مکالمه و ديتا مى تواند به اشتراک گذاشته شود و به عنوان تابعى از، بار ترافيکى، علائق و ترجيحات اپراتور عمل نمايد. در سرويس GPRS براى اين که بتوان به ازاى هر کاربر ميزان bit rate را به جاى ¹¯۹kbs تا بيش از ¹¯۱۵۰kbs ارائه نمود روشهاى کدينگ گوناگونى ارائه شده و همچنين ذخيره سازى GPRS به صورت سريع (GPRS fast reservation) به شکلى طراحى شده که بتوان انتقال بسته ها را در فاصله زمانى ۰٫۵ تا ۱ ثانيه شروع نمود.

عمليات امنيتى در مورد GPRS معادل امنيت سازى در شبکه GSM مى باشد به شکلى که عمليات تصديق اطلاعات مشترکين و الگوريتمها رمزنگارى Ciphering Algorithms براى انتقال بسته هاى داده به شکل بهينه مشابه با GSM انجام مى شود. 

با توجه به سرعت و کارايى بالاى GPRS در تحويل اطلاعات در مقصد بايد ازعان نمود که اين سرويس نسبتأ ارزانتر از CSD , SMS (Circuit Switched data) تمام مى شود.
ساده ترين روش پياده سازى GPRS استفاده از ساختار شبکه GSM مى باشد. به همبن منظور نياز به تغييرات سخت افزارى و نرم افزارى در ساختار موجود شبکه GSM مى باشد که مهم ترين تغيير سخت افزارى اضافه نمودن يونيت (Packet Control Unit)PCU در گره BSC مى باشد. در گره هاى BTS,HLR و MSC/VLR تنها نياز به تغييرات نرم افزارى مى باشد که با توجه به گستردگى گره هاى BTS اعمال تغييرات نرم افزارى را مى توان به صورت Remote و بدون حضور فيزيکى در سايت انجام 

داد. در خصوص GPRS MS به جز تغييرات نرم افزارى مهم ترين تغيير سخت افزارى عبارت است از تغييراتى بر روى پاور MS تا بتواند سرويسهاى GPRS را پشتيبانى نمايد.

سرويسهاى GPRS

علاوه بر سرويسهاى Basic که در فاز يک GPRS وجود دارند مى توان به سرويسهاى زير که در فاز دو GPRS مطرح مى باشند اشاره نمود.

عتیقه زیرخاکی گنج