گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشاممل موارد زیر است:

       دو پنجره جلو و عقب و در واقع مكانهايي كه امكان چرخش الكترود وجود ندارد از جوش مقاومتي استفاده شده است.
ترمز:سيستم ترمز در پژو ديسكي توربين دار و در عقب كاسه ايي مي باشد.
بدين صورت كه يك بوستر يا تقويت كننده از فشار وارده بر روي پدال تاثير مي پذيرد  . بر اساس همان روغن را از پمپ بالا به چرخها (۴ چرخ)        مي فرستد كه در چرخهاي جلو فشار وارده بر روي پمپ اثر كرده و پمپ كه تماس مستقيم با لنت ها دارد باعث فشرده شدن آنها روي ديسك مي شود و باعث توقف مي شود و در عقب فشار روغن روي پمپي بنام كاتوسكا اثر كرده كفشكها را از هر دو طرف به بيرون فشار داده و باعث چسبيدن كفشكها به كاسه مي شود و عمل توقف در چرخهاي عقب نيز صورت مي گيرد.در ضمن مكانيزم ترمز دستي در پژو به صورت سيمي بوده و با كشيدن اهرم ترمز دستي اهرمها باعث چسبيدن كفشكها به كاسه مي شود.شايان ذكر است كه سيستم ترمز در پيكان كاملا شبيه اين سيستم بوده و فقط در چرخهاي جلوي پژو ديسك توربين دار و در پيكان ديسك است
شاسي و بدنه و ترمز:
       دو پنجره جلو و عقب و در واقع مكانهايي كه امكان چرخش الكترود وجود ندارد از جوش مقاومتي استفاده شده است.
ترمز:سيستم ترمز در پژو ديسكي توربين دار و در عقب كاسه ايي مي باشد.
بدين صورت كه يك بوستر يا تقويت كننده از فشار وارده بر روي پدال تاثير مي پذيرد  . بر اساس همان روغن را از پمپ بالا به چرخها (۴ چرخ)        مي فرستد كه در چرخهاي جلو فشار وارده بر روي پمپ اثر كرده و پمپ كه تماس مستقيم با لنت ها دارد باعث فشرده شدن آنها روي ديسك مي شود و باعث توقف مي شود و در عقب فشار روغن روي پمپي بنام كاتوسكا اثر كرده كفشكها را از هر دو طرف به بيرون فشار داده و باعث چسبيدن كفشكها به كاسه مي شود و عمل توقف در چرخهاي عقب نيز صورت مي گيرد.در ضمن مكانيزم ترمز دستي در پژو به صورت سيمي بوده و با كشيدن اهرم ترمز دستي اهرمها باعث چسبيدن كفشكها به كاسه مي شود.شايان ذكر است كه سيستم ترمز در پيكان كاملا شبيه اين سيستم بوده و فقط در چرخهاي جلوي پژو ديسك توربين دار و در پيكان ديسك است.
قسمت تصادف:آن چيزي كه در هنگام تصادف اتفاق مي افتد يكي تاب برداشتن در قسمت شاسي است ولي چيزي كه باعث تعجب است در تصادف هايي كه تخريب آن معمولي مي باشد سقف در جوار ستون هاي بين دو شيشه عقب و جلو تحت خمش و اكثراً به سمت داخل قرار مي گيرد بسته به شدت تصادف كم و زياد مي شود . در ضمن در اكثر تصادفهايي كه جلوي اتومبيل به سختي آسيب مي بيند موتور سالم مي ماند.
در يك تحليل مي توان گفت كه طراحي پژو به صورتي است كه در جريان ضربات نيرو به موتور وارد نمي شود و بيشتر به كناره يا ورودي اتومبيل  منتقل مي گردد.
دوماً نيرو به سرنشين وارد نمي شود كه اين امر با ستون هاي محكم كه چهار چوب بالايي پژو هستند امكان پذير مي شود.
فرمان هيدروليكي(GLX):
پژوهاي جديد همگي از سيستم هيدروليك فرمان سود مي برند .در اين سيستم كه از لحاظ ظاهري شبيه سيستم قبلي است تنها يك سيلندر هيدروليكي و همچنين سوراخها و منفذهاي تنظيم پيستون كه روي پيستون قرار دارند را دارا مي باشد.بدين صورت كه علاوه بر در گيري پيستون و شانه ، ميله فرمان سمت راست به سر پيستون متصل شود در نتيجه هر گونه حركتي از پيستون به سمت چپ و راست شدن چرخها ي جلو مي شود.بدين صورت كه روي پيستون ۴ سوراخ وجود دارد كه هر كدام نقش خاصي را بر عهده دارند.
با چرخش فلكه فرمان پيستون نيز كه اين منفذها در آن قرار دارند،         مي چرخد و سوراخهاي محيطي را در هر شرايط و بطور مختلف تطبيق    مي دهد . كه اين تطابق باعث مي شود كه با استفاده از فشار روغن هيدروليك كه در پمپ فرمان آنرا تأيين مي كند پيستون به نرمي و راحتي به چپ يا راست حركت مي كند و اين امر موجب مي شود كه چرخش راحت تر و نرمتر در حالت سكون صورت بگيرد.
سيستم فنربندي پژو:
سيستم فنربندي پژو: سيستم فنربندي پژو در جلو مقابل بازوهاي عرضي و فنر هاي مارپيچ است و در عقب بصورت بازوهاي طولي و فنرهاي از نوع ميله پيچشي .
در سيستم تعليق براي هر چرخ يك دستگاه جداگانه در نظر گرفته شده است كه در هر طرف شامل فنر مارپيچ و كمك فنر تلسكوپي و يك ميله موج گير مي باشد .
در ضمن اهرمها و اتصالات عرضي مربوط به سيستم تعليق در عقب پژو ۴۰۵يك سيستم منتقل است و به نام بازوهاي دنباله دار معروف است .نام دنباله اي به اين جهت به اين اعضاء داده مي شود كه ظاهراً دنبال اتومبيل كشيده مي شود و همانطور كه گفته شد در اين سيستم از بازوهاي دنباله اي و فنرهايي از نوع ميله پيچشي ديده مي شود . اين نوع فنرها به شكب ميله اي با دو سر هزار خار دار است كه از طريق اين هزارخارها يك سر آن به نقطه اي از شاسي و سر ديگر آن به يكي از اتصالات فنر بندي متصل       مي شود . با حركت چرخ و اتصالات فنر بندي به بالاي پائين ميله تحت پيچش قرار گرفته و حالت فنر يت آن با حركت چرخ مقابله مي كند كه به صورت عرض قرار گرفته استفاده مي شود .جلو پيكان مستقل و عقب پيكان از نوع فنر شمشي است (برگي) و تعليق غير مستقل است و در پژو هر دو مستقل است .
اين طراحي سبك است و مي تواند بصورت بسيار جمع و جوري طراحي شود تنها اشكال آن تغيير زاويه انحراف از قائم چرخها به هنگام چرخش اتومبيل است . به عقيده بسياري از رانندگان كه از نوع مختلفي از اتومبيلها را سوار شده اند، فنر بندي پژو را نسبتاً خشك مي نامند.
البته در اتومبيلهاي امروزي با كمك فنرهاي بادي و هيدروليكي سعي در بر طرف كردن اين عيب دارند.
۱-سيستم هاي فنربندي به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف-مستقل ب-غير مستقل
منظور از فنربندي مستقل براي چرخها،يعني مثلاً در جلوي يك اتومبيل اين است كه سيستم اجازه حركت مستقل و جداگانه به هر يك از چرخها       مي دهد.در حالي كه در يك سيستم غير مستقل چرخها از يكديگر تاثير   مي پذيرند.

 
سيستم سوخت رساني:
سيستم سوخت رساني در پژو از باك بنزين،پمپ بنزين برقي ،پمپ بنزين مكانيكي،صافي بنزين،هواكش،المنت،كاربراتور و مانيفولد گاز تشكيل شده است.
بدين صورت كه يك پمپ بنزين برقي كه درون باك ۷۰ ليتري پژو كه در زير صندلي عقب است بنزين را به سمت پمپ بنزين مكانيكي پمپاژ              مي كند.پمپ مكانيكي بصورت ديافراگمي عمل مي كند و داراي يك شيطانك و ميله ديافراگم و فنر مي باشد.فنر براي تنظيم فشار بنزين ورودي و شيطانك براي پمپاژ بنزين به كاربراتور مي باشد.با چرخش ميله سوپاپ شيطانك كه به محيط بادامك اتكا دارد حركت ضربه اي داشته و بوسيله ميله ديافراگم ،ديافراگم را به نوسان وا  مي دارد كه سبب پمپ كردن بنزين به كاربراتور مي گردد.بدين صورت بنزين بعد از خروج از پمپ بنزين مكانيكي و عبور از صافي بنزين وارد محفظه مقسم بنزين مي شود.
مقسم بنزين چسبيده به كاربراتور مي باشد كه سه لوله به آن متصل بوده كه بالايي،مياني،انتهايي ناميده مي شود.
بنزين به قسمت بالايي مقسم رفته و از لوله پايين به كاربراتور مي رود و در صورت اضافه بودن بنزين توسط لوله مياني به باك برگشت داده              مي شود.هواي مورد نياز براي سيستم سوخت رساني بعد از عبور از قسمت جلو پنجره به المنت مي رسد . از طرفي يك لوله ديگر گرمايي حاصل از احتراق را از روي مانيفولد برداشته و به المنت مي رسد.المنت چيزي جز تعديل كننده حرارت نيست ،بنابراين بعد از اينكه هوا به ايده آل ترين شرايط براي احتراق آماده شد به درون هواكش مي رود.
هواكش به صورت كاغذي است و از آنجا به كاربراتور مي رود البته بخارات حاصل از سوختن بنزين و تبخير بنزين به هواكش رفته و از آنجا دوباره به جريان سوخت رساني وارد مي شود . البته از بالاي درب روغن نيز يك لوله از طرفي به هواكش و از طرف ديگر با خلاء مانيفولد در تماس است و بخارات جمع شده روغن روي درب روغن با استفاده از اين خلاء به جريان سوخت رساني وارد مي شده و باعث مي شود كه در محوطه سوپاپها مقداري هر چند كم روغن وجود داشته باشد . بنزين بعد از عبور از اين صافي كه بسيار ريز است وارد كاربراتور مي شود و به محض پر شدن محفظه ورود بنزين قطع         مي شود.در ضمن كاربراتور پر و داراي دو دريچه ورودي است كه يكي در همه دورها كار كرده و ديگري تنها در دور تند به عبارتي پدال دوم كار     مي كند . بطوريكه اگر گاز تا يك حدي فشرده شود ، باعث تكان دادن اهرم دور تند مي شود و دريچه ۲ را باز مي كند . در كاربراتور پژو ۳ مدار وجود دارد كه اولي مدار دور آرام كه داراي يك سنسور برقي مي باشد و با آن تنظيم مي شود.   
مدار شتاب كه اين به صورت ديافراگمي عمل كرده و در دور بالاتر مدار غني سازي كه مربوط به دريچه ۲ است شروع به كار مي كند.البته مدار شتاب در دور بالا هم عمل مي كند ولي بصورت يكنواخت در واقع آنهم يصورت يك مدار غني ساز در مي آيد.در ضمن مدار ساسات نيز بوسيله تحريك سيمي راه اندازي مي شود.با تحريك بيشتر هواي كمتري درون كاربراتور جريان       مي يابد.
سيستم خنك كاري پيكان :
مدار خنك كاري سيستم موتور پيكان چنين است(شكل بعد)
۱-ترموستات 
۲-سر سيلندر
۳-سوپاپ كنترل بخار
۴-بخاري
۵-بلوكه سيلندر
۶-واتر پمپ
۷-رادياتور
۸-مخزن انبساطي
شرح مدار خنك كاري :
۱-آب بوسيله پره هاي پمپ گريز از مركز از پايين رادياتور مكيده شده و با فشار به بلوكه سيلندر ارسال مي شود.پس از جذب گرماي سيلندرها به مجاري سرسيلندر هدايت مي شود در سر سيلندر گرماي محفظه احتراق سيستم هاي سوپاپ و گيتها را مي گيرد.
۲-وقتي موتور سرد باشد ترموستات مدار خروجي از سر سيلندر را بسته و آب از مدار فرعي ترموستات و لوله برگشت بخار به ورودي پمپ باز مي گردد يعني در مدار بسته اي حركت مي كند.
۳-وقتي درجه حرارت به اندازه لازم برسد،سوپاپ ترموستات باز شده و آب گرم از سر سيلندر به بالاي رادياتور ارسال مي شود.
۴-بخاري اطاق خودرو كه گرماي خود را از آب گرم موتور مي گيرد.آب گرم موتور از مدار فرعي موتور تاسيس مي شود.
۵-در رادياتور از نوع سوپاپ دار است . فشار آب موتور بالاتر از فشار جو نگهداري مي شود.لذا نقطه جوش آب بالا رفته و در مناطق گرم از جوش آوردن موتور جلوگيري مي كند.
بنابراين براي جلوگيري از جوش آوردن موتور توجه به آب بندي و سالم بودن در رادياتور ضروري است.
۶-وقتي درجه حرارت آب بالا رود فشار مدار به علت انبساط حجم افزايش يافته و با باز شدن دريچه سوپاپ از بالا رفتن فشار مدار از حد مجاز جلوگيري مي شود.
۷-وقتي درجه حرارت موتور كاهش يابد پس از خاموش كردن موتور آب انقباظ حجمي پيدا نموده و خلاء در رادياتور بوجود مي آيد . براي جلوگيري از تغيير شكل رادياتور سوپاپ خلاء آن باز شده و آب از مخزن در سيستمي كه آب بندي است و يا هوا به رادياتور راه يافته و فشار آن متعادل مي شود.
سيستم خنك كننده در پژو ۴۰۵ :
اجزاي سيستم خنك كننده عبارتند از : واترپمپ –رادياتور-فن ها-ترموستات و سنسورها.
رادياتور:رادياتور پژو بدين صورت است كه آب بعد از ورود به رادياتور (۱)به محفظه (۱۱)رادياتور آمده و بعد از لوله هايي(۱۰ ) كه بصورت افقي در رادياتور و به تعداد۳۹ عدد وجود دارد عبور كرده و از خروجي رادياتور كه در زير رادياتور قرار دارد(۹)خارج مي شود و اين در صورتي است كه ترموستات اجازه عبور آب را داده باشد و آنهم در دماي خاص ترموستات است كه در دماهاي مختلفي وجود دارند.(۷۴-۸۵) درجه.حال اگر آب رادياتور به دمايي نرسيده باشد كه بتواند ترموستات را باز كند توسط لوله اي از پشت ترموستات آب حركت كرده و به دو مسير تقسيم مي شود.يك مسير به مانيفولد گاز رفته و ديگري به سمت رادياتور (۵)البته فقط به قسمتي از رادياتور مي رود و هيچ گونه تبادل جريان با خود رادياتور ندارد.ولي در صورت نداشتن فشار لازم براي باز كردن شير يك طرفه ، آب درون رادياتور در صورت داشتن فشار بالاتر مي تواند ساچمه را پايين زده وارد مسير شود كه اينها بيشتر در صورت باز بودن ترموستات صورت مي گيرد و در حالتي كه ترموستات بسته باشد ، جز در موارد اندك مانند وقتي كه واتر پمپ ضعيف عمل كند و يا وجود مواد در بلوكه صورت مي گيرد و بلافاصله از خروجي (۷)به سمت واتر پمپ مي رود.اين عمل تا زمانيكه ترموستات بسته است به تندي انجام مي شود تا دماي لازم براي باز كردن ترموستات به وجود آيد.
در ضمن در اين سيستم سنسور هايي نيز وجود دارند.فن دور كند داراي يك سنسور است كه به مانيفولد سوخت پيچ شده است كه به اين سنسور ۴۰درجه هم مي گويند كه در صورت فراتر رفتن از ۴۰ درجه فعال              مي شود.در ضمن فن هاي پژو دوتا هستند كه با هم كار مي كنند.منظور اين است كه اگر با دور كند كار كند ديگري نيز با همان دور كار مي كند و توسط برق راه اندازي مي شود.
فن دور تند توسط سنسوري كه در مسير سيلندر و در همجواري با آب قرار دارد و نقطه مقابل محفظه ترموستات است و در دماي ۱۰۰درجه آب رادياتور فعال مي شود و سبب شده كه فن ها با دور تند كار كند.
شايان ذكر است كه در كنار اين سنسور يك سنسور ديگر هم به نام سنسور درجه حرارت آب كه نشان دهنده دماي آب رادياتور در آمپر آب در صفحه جلوي راننده است.
ترموستات:ترموستات هاي پژو ۴۰۵ از ۷۴-۸۵ درجه موجود مي باشد كه ۷۴ درجه چهارفصل مي باشد ولي ۸۵ درجه را فقط مي توان در فصول سرد استفاده كرد و در فصل تابستان باعث بالا رفتن دماي آب رادياتور مي شود.
واتر پمپ:پمپ آب در پژو در درون موتور قرار دارد و نيرويش را از در گيري زنجيري از موتور مي گيرد و آب را به بلوكه سيلندر با فشار پمپ مي كند.

عتیقه زیرخاکی گنج