گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶۰اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد یر است:

 ارائه اجزاي برنامه‌ريزي و روش‌هاي هدايت برنامه‌هاي پروژه و ارتباط آنها با يكديگر به گونه‌اي كه اهداف پروژه حاصل گردد.
تعاريفي از پروژه (PROJECT)
   تعاريفي از مديريت (MANAGEMENT)
  تعاريفي از  مديريت پروژه (PROJECT MANAGEMENT)
  تعريف سيستم (SYSTEM)
  تعريف سيستم مديريت پروژه (PROJECT  MANAGEMENT  SYSTEM)
مجموعه تلاش‌هاي موقّتي براي تحقق يك تعهّد و ايجاد يك محصول يا ارائه خدمات مشخص است.
موقّتي:   پروژه در زمان‌هاي معين شروع و خاتمه مي‌يابد.
مشخّص: خدمت يا محصول مورد نظر كاملاً تعريف شده و روشن بوده و از ساير موارد مشابه متمايز است.
مجموعه‌اي از وظايف (task) كه فقط يك بار انجام (كامل) مي‌شود. به عبارت ديگر، هر پروژه منحصر به فرد است.
مجموعه تلاش جديدي است كه بايد در زماني مشخص، با كيفيت مشخص و با هزينه‌اي مشخص به پايان برسد.
پروژه داراي مشخصات ذيل است:
– داراي هدف معين است كه در چهارچوب مشخص بايد به آن رسيد.
– زمان شروع و ختم مشخص دارد.
– بودجه آن محدود است.
– منابع در دست را مصرف مي‌كند.
– جديد است.
برنامه‌ريزي و هدايت به سوي هدف. پس مشخص مي‌گردد كه هدف‌گذاري از فعاليت‌هاي مديريت نيست، بلكه در حيطه رهبري (LEADERSHIP) قرار دارد. 
فعاليت‌هاي عمده مديريت شامل برنامه‌ريزي، سازماندهي، اجرا و كنترل است.

      تفاوت بين يك رهبر و يك مدير در اين است كه،
رهبر مي‌گويد:
– چه چيزي درست است؟ (What is the right thing)
و مدير مي‌گويد:
– چگونه چيزي را درست انجام دهيم؟ (How to do the thing right)
برنامه‌ريزي (PLANNING) : نصب آرمان، تعريف پروژه و سازماندهي تيم.  (تصميم‌گيري در مورد آنچه كه بايد انجام شود)
زمان‌بندي (SCHEDULING) : نيروي انساني، پول و منابع را به فعاليت‌هاي مشخص تخصيص داده و فعاليت‌ها را به هم ربط مي‌دهد. (تخصيص منابع جهت انجام فعاليت‌ها در يك مقياس زماني)
نظارت (MONITORING) : جمع‌آوري داده‌ها و ارائه گزارشات درباره وضع موجود (و گاهاً حضور).
كنترل (CONTROLLING) : منابع، هزينه‌ها، كيفيت و بودجه را منعكس مي‌كند. همچنين، اصلاحات و تغييرات در برنامه‌ها ايجاد كرده و منابع را با توجه به زمان و هزينه مورد نياز، شيفت مي‌دهد. (تجزيه و تحليل وضع موجود، مقايسه با برنامه و تصميم‌گيري در مورد كارهاي بعدي) 
تعريف سيستم (SYSTEM)مجموعه‌اي از اجزاست كه در راستاي هدف مشخصي با هم مرتبطند. تعريف سيستم مديريت پروژه (PROJECT MANAGEMENT SYSTEM)مجموعه‌اي از اجزاست كه در راستاي مديريت پروژه با هم مرتبطند. ساختار دانش مديريت پروژه (PMBOK) (PROJECT MANAGEMENT BODY of KNOWLEDGE) برخي اظهار نظرهاي فني در مورد مديريت پروژه است كه توسط انستيتوي مديريت پروژه (PMI) توسعه يافته است.

عتیقه زیرخاکی گنج