گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر
 تاریخ آبرسانی از روزگاری آغاز می گردد که بشر زندگی گروهی را بر گزید لذا برای تامین نیاز خود از آب اولین شهرها را در کنار رودخانه هایی مانند نیل دجله فرات ساخت . در جاهایی که دسترسی به آب رودخانه نبود برای رفع نیازهای خود اقدام به کندن چاه نمود چون همه آبهایی که در دسترس بودند از نظر کمی و کیفی جوابگوی نیاز های انسان را نداشتند به فکر جابجایی آن افتاد و تکنیک های آبیاری و آبرسانی به وجود آمد از جریان رودخانه بشر این قانون طبیعی را آموخت که آب می تواند خود به خود از بلندی به گودی روان گردددر جاهایی که آب در گودی قرار داشت بشر به تقلید از طبیعت و با کندن شیارهای روبازی در زمین شیب لازم را برای بر قرار کردن جریان آب ایجاد نمود.
(کانالهای آبیاری) این فکر را انسان پس از هزاران سال گسترش داد و برای برداشت از آب های بسیار گود به جای شیارهای رو باز نامبرده کوره ها و آبراهه های زیر زمینی برای جریان یافتن آب به وجود آورد.(قنات یا کاریز).در قدیم شبکه آبرسانی شهرها با شبکه آبرسانی کشاورزی از هم جدا نبودند و انسان با دستبرد در چگونگی آب آنرا برای آشامیدن مناسب می ساخت تنها از گذشته ای نزدیک بود که با توجه بیشتر انسان به کیفیت آبهای آشامیدنی و مخصوصا” از دید بهداشتی و گند زدایی آنها شبکه های آبرسانی شهری از شبکه های آبرسانی کشاورزی جدا شدند.

عتیقه زیرخاکی گنج