گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۱۲۲ فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متن
پژوهش در مورد استفاده از منابع پوزولان نیز از عملیاتی است كه در چهار چوب نیل به این اهداف شروع و در حال انجام می باشد
پوزولان یكی از منابع معدنی و مكانیكی موجود در طبیعت می باشد كه از مخلوط كردن آن با كلینكر سیمان وسایش بحد لازم می تواند سیمانی را تولید نمود كه از نقطه نظر بعضی از خواص نسبت به سیمان پرتلند معمولی امتیازهائی را دارا می باشد.نچه در این پروژه آمده است نتایج مربوط به اكتشاف ذخایر پوزولانی در شعاع ۱۵۰ كیلو متری اطراف كارخانه سیمان اردبیل و هم چنین كارخانجات در دست احداث می باشد. بدین منظور پس از شناسایی هر كانسار پوزولانی روی نمونه ای مخلوط های مختلف صورت گرفته است. براساس این آزمایشات ارزیابی مقدماتی هر كانسار و انتخاب اولویت ها برای اكتشافات تفضیلی و بررسیهای نهایی كاربرد موجود در آن انجام پذیرفته است. بدیهی است انجام بررسیهای تفظیلی می بایست متقابلاً دنبال گردند. امید است این بررسیها بتواند آغازی برای استفاده مطلوب از منابع كشور و تولید انبوده این نوع سیمال گردد.

آنچه در این پروژه آمده است نتایج مربوط به اكتشاف ذخایر پوزولانی در شعاع ۱۵۰ كیلو متری اطراف كارخانه سیمان اردبیل و هم چنین كارخانجات در دست احداث می باشد. بدین منظور پس از شناسایی هر كانسار پوزولانی روی نمونه ای مخلوط های مختلف صورت گرفته است. براساس این آزمایشات ارزیابی مقدماتی هر كانسار و انتخاب اولویت ها برای اكتشافات تفضیلی و بررسیهای نهایی كاربرد موجود در آن انجام پذیرفته است. بدیهی است انجام بررسیهای تفظیلی می بایست متقابلاً دنبال گردند. امید است این بررسیها بتواند آغازی برای استفاده مطلوب از منابع كشور و تولید انبوده این نوع سیمال گردد.

عنوان                                                                                                        صفحه

 فصل اول:

كلیات……………………………………………………………………………………………………. ۱

موقعیت  جغرافیایی ……………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. ۷

فصل دوم:

خلاصه ای از زمین شناسی منطقه اردبیل ………………………………………………… ۱۳

فصل سوم :

خاصیت پوزولان …………………………………………………………………………………… ۱۸

بارزترین نكات مثبت تولید سیمان با مواد افزودنی …………………………………. ۱۹

كشورهای تولید كننده سیمان پوزولانی و استانداردهای آن……………………… ۲۰

بررسیهای مقدماتی برای شناسایی و اكتشاف مواد پوزولان …………………….. ۲۲

مناطق مورد بررسی جهت اكتشاف مقدماتی مواد پوزولانی در اردبیل………. ۲۴  

۱- توف برشها وهیا لوكلاستیت های ائوسن ………………………………………….. ۲۴

۱-۱- زمین شناسی…………………………………………………………………………………. ۲۴

۱-۲- سنگ شناسی ……………………………………………………………………………….. ۲۸

۱-۳- پوزولان اكتیویته……………………………………………………………………………. ۳۲

۱-۴- ذخیره احتمالی……………………………………………………………………………… ۳۳

۱-۵- نگرشی به جنبه های اقتصادی……………………………………………………….. ۳۳

۲- توف ها و توف برشهای پامیس دار موجود در رسوبات جنوب اردبیل.. ۳۴

۲-۱- خلاصه ای از زمین شناسی حوضه رسوبی نئوژن در جنوب اردبیل…. ۳۴

۲-۲- بررسی توفهای پامیس دار موجود در رسوبات  جنوب اردبیل بعنوان ماده اولیه سیمان پوزولان    41

۲-۲-۱ اندیس شماره ۱ ( اندیس چای سیغرلی)……………………………………… ۴۱

الف- موقعیت جغرافیایی  ……………………………………………………………………… 41

ب- شرح واحدهای سنگی ……………………………………………………………………. ۴۲

ج- مطالعات سنگ شناسی……………………………………………………………………… ۴۷

د- آزمایشات میزان فعالیت پوزولانی………………………………………………………. ۵۷

م- ذخیره احتمالی …………………………………………………………………………………. ۵۹

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی …………………………………………………………… ۶۰

۲-۲-۲ اندیس شماره ۲ ( اندیس دیم سیغرلی اوچقاز )……………………….. ۶۱

الف موقعیت جغرافیائی ……………………………………………………………………… ۶۱

ب- شرح واحد های سنگی ………………………………………………………………….. ۶۱

ج- مطالعات سنگ شناسی …………………………………………………………………….. ۶۶

د- آزمایشات پوزولان اكتیویته………………………………………………………………… ۷۱

م- ذخیره احتمالی………………………………………………………………………………….. ۷۱

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی …………………………………………………………… ۷۲

۲-۲-۳ اندیس شماره ۳ ( اندیش قشلاق قاسملو )…………………………………… ۷۲

الف- موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………… ۷۲

ب- شرح واحدهای سنگی ……………………………………………………………………. ۷۲

ج- مطالعات سنگ شناسی……………………………………………………………………… ۷۴

د- آزمایشات پوزولان اكتیویته ………………………………………………………………. ۷۸

م- ذخیره احتمالی …………………………………………………………………………………. ۷۹

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی…………………………………………………………….. ۷۹

۲-۲-۴ اندیس شماره ۴ ( اندیس الماس كندی)…………………………………… ۸۰

الف- موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………… ۸۰

ب- شرح واحدهای سنگی ……………………………………………………………………. ۸۰

ج- مطالعات سنگ شناسی …………………………………………………………………….. ۸۳

د- آزمایش پوزولان اكتیویته ………………………………………………………………….. ۸۳

م- ذخیره احتمالی …………………………………………………………………………………. ۸۴

هـ – نگرشی به جنبه های اقتصادی ……………………………………………………….. ۸۴

۳- ایگنمبریت ها و خاكسترهای آتشفشانی مربوط به فعالیت آتشفشانی سبلان….. ۸۵

۳-۱- مختصری در مورد زمین شناسی آتشفشان سبلان …………………………… ۸۵

۳-۲- بررسی ایگنمبریت های دره قطور سویی بعنوان ماده اولیه سیمان پوزولان……. ۸۸

۳-۲-۱ مطالعات سنگ شناسی………………………………………………………………… ۸۹

۳-۲-۲- آزمایش پوزولان اكتیویته …………………………………………………………. ۹۲

۳-۲-۳- ذخیره احتمالی ………………………………………………………………………… ۹۲

۳-۲-۴- نگرشی به جنبه های اقتصادی ………………………………………………….. ۹۳

۳-۳- نهشته های خاكستر دامنه های شرقی سبلان ………………………………….. ۹۳

۳-۳-۱- اندیس شماره ۱( اندیس غرب سرعین ) …………………………………… ۹۴

۳-۳-۲- اندیس شماره ۲( اندیس حسن باری) ………………………………………. ۹۷

۳-۳-۳- اندیس شماره ۳ ( اندیس ایمچه) ……………………………………………… ۹۷

۳-۳-۴- اندیس شماره ۴ ( اندیس باری ) ……………………………………………… ۹۸

۳-۳-۵- اندیس شماره ۵ ( اندیس دیج و یجین ) …………………………………… ۱۰۲

۳-۳-۶- اندیس شماره ۶- ( اندیس حمله ور ) ……………………………………… ۱۰۲

۳-۳-۷- مطالعات سنگ شناسی …………………………………………………………….. ۱۰۶

۳-۳-۸- آزمایش پوزولان اكتیویته …………………………………………………………. ۱۰۷

۳-۳-۹- ذخیره احتمالی ………………………………………………………………………… ۱۰۷

۳-۳-۱۰- نگرشی به جنبه های اقتصادی…………………………………………………. ۱۰۸

 ارزیابی كلی : ………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

بهره برداري از حداكثر ظرفيت هاي نصب شده ماشين آلات و ساير عوامل كه بتوانند كارآيي كارخانجات را به حداكثر برسانند و در عين حال نقش كاهنده و يا جايگزين منابع ديگر را داشته باشند هدفي است كه « مديريت ظرفيت» در بهره وري بيشتر واحدهاي توليدي دنبال مي كند دركنار و هماهنگ بااين موضوع مهندسي صنايع نيزعوامل كيفي توليد را هدايت و ساير واحدهاي مهندس را به اين منظور بخدمت مي گيرد. 

بهره برداري از حداكثر ظرفيت هاي نصب شده ماشين آلات و ساير عوامل كه بتوانند كارآيي كارخانجات را به حداكثر برسانند و در عين حال نقش كاهنده و يا جايگزين منابع ديگر را داشته باشند هدفي است كه « مديريت ظرفيت» در بهره وري بيشتر واحدهاي توليدي دنبال مي كند دركنار و هماهنگ بااين موضوع مهندسي صنايع نيزعوامل كيفي توليد را هدايت و ساير واحدهاي مهندس را به اين منظور بخدمت مي گيرد. پژوهش در مورد استفاده از منابع پوزولان نيز از عملياتي است كه در چهار چوب نيل به اين اهداف شروع و در حال انجام مي باشد.

پوزولان يكي از منابع معدني و مكانيكي موجود در طبيعت مي باشد كه از مخلوط كردن آن با كلينكر سيمان وسايش بحد لازم مي تواند سيماني را توليد نمود كه از نقطه نظر بعضي از خواص نسبت به سيمان پرتلند معمولي امتيازهائي را دارا مي باشد. استفاده از اين ماده معدني كه نهايتاً باعث كاهش قيمت تمام شده سيمان و نيز افزايش توليد مي گردد. 


عتیقه زیرخاکی گنج