گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 105 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اتاق‎هاي نشيمن و اتاق‎هايي كه از آنها بيشتر استفاده مي‎شود در طرف جنوب ساختمان قرار گرفته باشد به اين ترتيب از نور طبيعي خورشيد استفاده كرده و در زمستان نيز بيشترين بهره را از گرماي خورشيد ببريد. ۲٫ بهتر است اتاق‎هاي پذيرايي، ناهارخوري، خواب و نشيمن در طرف جنوب و بقيه جاها مانند آشپزخانه، سرويس بهداشتي. حمام، انباري و مانند آن در طرف شمال قرار گرفته باشد. ۳٫ به منظور كاهش تلفات حرارتي، دودكش‎هاي موجود در ساختمان بسته شده باشند و به جاي بخاري از سيستم حرارت مركزي استفاده شده باشد
دانستني هايي درباره برق ساختمان
اشاره : امروز نقش تأسيسات برق در امر ساختمان سازي و بطور كلي ساخت وساز ، نقشي غير قابل انكار و كاملاً محسوس بنظر مي رسد ، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان براي آگاهي مهندسان برق و ساير رشته هاي هفتگانه اقدام به تدوين مقاله اي تحت عنوان ” نحوه عبور كابل هاي تغذيه تابلو طبقات” نموده است كه براي آگاهي شما از اين موضوع ، در زير مي آيد.
اطلاعات مربوط به نحوه عبور كابل هاي تغذيه تابلو طبقات :
۱- محل عبور كابلهاي تغذيه تابلوي برق واحد هاي طبقات را مي توان مطابق يكي از روش هاي زير انتخاب نمود :
۱-۱-داكت اختصاصي كابل هاي برق ، در حاشيه را ه پله عمومي ساختمان ( توضيحات پيوست مي باشد)
۲ –۱ – رايزر آدم رو مخصوص تأسيسات ساختمان ( حداقل ابعاد ۸۰*۸۰) با استقرار كابل ها درون سيني كابل و يا لوله برق.
  3-1 – كناره داخلي راه پله اضطراري، با استقرار كابل هاي در سيني كابل و يا لوله برق
۴-۱- نورگير ساختمان ، با استقرار كابل ها در سيني كابل و يا لوله برق

۲- محل تابلوي برق هر واحد مي تواند يكي از مكان هاي زير باشد:
۱-۲- ابتداي ورودي آشپزخانه ( محصور كابينت ها نبوده ، فاصله لازم از لوله ها وشيرهاي تأسيسات مكانيك داشته باشد ، پشت يخچال ، فريزر و لباس شويي قرار نگيرد، بالاي پيش خوان نباشد)
۲-۲- جنب و يا محدوده در ورودي باشد ( درون كمد لباس آويزان نباشد ) . سمت اطاق هاي خواب بوده و در محدوده مبلمان اطاق پذيرايي نباشد.
۳-۲- در محدوده بيرون آشپزخانه و يا مكان مناسب و مورد تأييد باشد.
ملاحظات :
الف : در تراس ، راه پله ، حمام، توالت  ،اطاق خواب ، انبار، روي ديوار با عرض كمتراز cm70و با ضخامت كمتراز ۲۰cm نباشد.
ب : در محلي نصب شود كه لوله كابل برق تغذيه تابلو از محل داكت تا تابلو برق بيش از دو عدد خم ۹۰ درجه برقي نداشته باشد. شعاع خمش كابل = ۸ ( قطر خارجي كابل + قطر هادي بزرگترين رشته كابل ).
پ : مسير لوله كابل برق تغذيه تابلو با لوله هاي تأسيسات مكانيك تلاقي نداشته و از حمام و توالت و آشپزخانه عبور ننمايد.
ج : در ساختمان هاي بتني و در زمان اجرا ضروريست به اندازه ابعاد تابلو ( ۴۵*۳۵*۱۷ ) در ديوار مربوطه و همچنين براي لوله هاي برق عبوري از مقاطع ، فضاي خالي پيش بيني و اجرا گردد.
د: ارتفاع نصب cm210 از بالاي تابلو تا كف تمام شده باشد.
موارد توضيحي براي محل هاي استقرار و عبور كابل هاي تغذيه واحدهاي طبقات:
۲-  موارد مربوط به داكت :
۱-۳- داكت به طور انحصاري فقط براي كابل هاي برق مي باشد.
۲-۳- ابعاد داكت دقيقاً برابر با سطح مقاطع تعداد كابلهاي عبوري به اضافه فضاي لازمه بين كابل ها براي انتقال حرارت و مهار كردن و عمليات لازم به اضافه فضاي خالي براي اضافه نمودن كابل در آينده و به صورت رزرو ،خواهد بود.
۳-۳- محل استقرار داكت دقيقاً پشت ديوار پاگرد راه پله و يا راهرو مشاع و مشترك طبقات مي باشد.
۴-۳- محل داكت به گونه اي انتخاب و اجرا گردد كه در هيچ مقطعي با تيرآهن و يا تيرچه و يا هر عامل انسداد و محدود كننده ي ديگري تلاقي نداشته باشد.
۵-۳- داكت از پايين ساختمان تا بالاترين سقف مي بايست اجرا گردد.
۶-۳- ديوار اطراف داكت بايد حداقل cm12باشد.
۷-۳- در پاگرد و راهرو و مشاع و مشترك هر طبقه مي بايست يك دريچه با عرضي برابر پهناي داكت و حداقل cm 30 و بلندي cm 30-25 جهت مهار كردن كابل ها و عمليات كشيدن و گذاشتن و خارج كردن كابل از درون داكت و به فاصله ي حداقل cm20 از سقف ، تعبيه و ايجاد نمود.
۸-۳-سيستم عبوري كابل ها به صورت داكت مطابق شكل (۱) مي باشد.
الف – داكت ، فضاي خالي و محصوري است كه كابل هاي برقي از پايين تا طبقات بالا حسب ضرورت و طرح از داخل اين فضا عبور داده مي شوند.
 – براي مهار كابل ها در هر طبقه و محدوده دريچه ياد شده از ميله مهار و كمربند كابل استفاده مي شود.
پ- ابعاد داكت حدوداً N cm  3*10 ( N تعداد كابل عبوري ) مي باشد. ۳N = پهناي داكت 
روش فوق براي هجده عدد كابل مي تواند مناسب باشد.
۹-۳- جهت كمتر شدن فضاي داكت مي توان از روش شكل (۲) نيز استفاده نمود.
۱-۹-۳- در اين روش كابل ها درون لوله هاي فلزي رديف هم و موازي ديوار قرار داده مي شوند.
۲-۹-۳-لوله ها در محدوده بين دريچه هاي مستقر شده درمحدوده پاگردها كار گذاشته مي شوند.
۳-۹-۳- مطابق شكل (۳) كابل ها درون دريچه توسط كلمس له ديوار مهار مي گردند.
۴-۹-۳- اصول ياد شده در مورد داكت ، در اين روش نيز بايد رعايت گردد.
۵-۹-۳- قطر لوله براي كابل ها mm 10*4 برابر با ۵/۳۴ ميليمتر و قطر لوله براي كابل هاي ۶* ۴ برابر با ۵/۲۵ ميليمتر است.
۴- موارد مربوط به رايزر، راه پله اضطراري و نورگير كه سيني كابل نصب مي شود:
۱-۴- تمام طول سيني كابل درپوش داشته باشد.
۲-۴- سيني كابل نبايد در معرض پاشش آب و باران باشد.( محل اجرا بايد سقف داشته باشد)
۳-۴- ضخامت ورق گالوانيزه مشبك سيني كابل از ۵/۱ ميليمتر كمتر نباشد و فاصله نصب از ديوار در حدود دو سانتيمتر باشد.
۴-۴- كابل ها درون سيني كابل توسط كمربند كابل به سيني كابل مهار شوند.
۵-۴- در محدوده طبقه اول نورگيرها  ،كابل ها درون لوله عبور داده شوند.
۶-۴- فاصله سيني كابل از لوله هاي تأسيسات مكانيك رعايت گردد.
۷-۴- سيني كابل نبايد از جلوي پنجره واحدها و سرويس ها  ،عبور نمايد.


ساختمان کابلهای برق
ساختمان کابل 
کابل ها بر اساس نوع کاربردی که دارند بسیار متنوع هستنند و به شکل های مختلفی در بازار یافت می شوند.ساختمان و اجزای تشکیل دهنده کابل های مخابراتی کاملا با کابل های مورد استفاده در صنعت برق فشار قوی و ضعیف تفاوت دارند؛اما به طور کلی کابل ها همواره از دو قسمت اصلی هادی و عایق تشکیل شده اند. تفاوت کابل ها ناشی از نوع کاربرد آنهاست،یعنی نوع کاربردشان موجب می شود که جنس،شکل،سطح مقطع و تعداد هادی ها و عایق ها با یکدیگر تفاوت داشته باشند.این تفاوتها موجب تقسیم بندی کابل ها می گردد. 
هادی ها: 
هادی ها از سیم مسی تقریبا خالص و دارای انعتاف قابل قبول یا از آلومینیوم یا آلیاژهای مخصوص ساخته می شوند. 
سطح مقطع هادی ها با توجه به مقدار جریان عبوری و نوع کاربرد ،در اندازه های گوناگون و شکل های متفاوت ساخته می شوند. 
الف_دایره ای تک رشته با علامت اختصاری (re) و چند رشته با علامت اختصاری (rm). (شکل ۲) 

ب_مثلثی (سه گوش)تک رشته ای با علامت اختصاری (se) و چند رشته ای با علامت اختصاری (sm). شکل۳) 
عایق ها: 
عایق سیم ها و غلافی که روی کابل قرار می گیرند،معمولا از جنس پلاستیک pvc (پلی ونیل کلراید)است.البته عایق های دیگری همچون کاغذ و برخی ترکیبات شیمیایی در بعضی کابل های مخصوص قرار می گیرند.این عایق ها باید بر اساس شرایط کاری و محیطی و نوع مصرفی که دارند،از استحکام مکانیکی و مشخصه های الکتریکی لازم برخوردار باشند. 
برای جلوگیری از اشتباه و جهت تشخیص سیم های کابل از یکدیگر ،عایق سیم های هادی را در رنگ های مختلف انتخاب می کنند. در پایین رنگبندی عایق سیم ها بر اساس استاندارد VDE0271 آلمان و۶۰۷ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI 607) مشخص شده. 
تعداد سیم های کابل 
رنگ عایق سیم ها
۱  سیاه
۲ آبی روشن _سیاه
۳ سبز و زرد_آبی روشن_سیاه
۴ (سبز و زرد_سیاه_آبی روشن_قهوه ای) یا (سیاه_آبی روشن_قهوه ای_سیاه)
۵ (سبز و زرد_مشکی_آبی روشن_قهوه ای_سیاه)یا(سیاه_آبی روشن_قهوه ای_سیاه_سیاه)
۶و بالاتر 
سیم حفاظت سبز و زرد و بقیه سیم ها دارای عایقی به رنگ سیاه با 
شماره های سفیدکه شماره گذاری از ذاخل به خارج می باشد.
غلاف کابل ها
برای حفاظت کابل ها در برابر عوامل محیطی و ضربات مکانیکی آنها را به وسیله یک یا چند لایه (غلاف) از جنس فلز (مس،سرب و فولاد)،کاغذ و مواد پلاستیکی _به ویژه pvc _می پوشانند.کابل ها با توجه به لایه های خارجی آنها به انواع مختلفی تقسیم می شوند.(شکل۴) . 
جریان مجاز
جریان مجاز عبوری از سیم ها و کابل ها به گونه ای تعین می شود که در هر نقطه ای از کابل،حرارت تولید شده در هادی های آن به خوبیبه محیط اطراف منتقل شود؛ به طوری که درجه حرارت عایق در سطح هادی سیم ها و کابل های پی.وی.سی. از ۷۰ درجه سانتی گراد تجاوز نکند. 
جریان های مجاز عبوری داده شده برای کابل های برق وقتی در داخل خاک قرار می گیرند،بر مبنای قرار گرفتن کابل به روی بستری از ماسه نرم است که پس از خاک ریزی به روی کانال سطح ان آجر فرش شود. 
به علاوه،کابل در مسیر خود می تواند از داخل تعداد محدودی لوله،فولادی که طول هیچ یک از آنها بیشتر از ۶ متر باشد عبور کند. 
جریان مجاز کابل هایی که در هوای آزاد قرار دارند،بر اساس ضریب بار ۱ و در هوای با درجه حرارت ۳۰ درجه سانتی گراد است. 
جریان مجاز کابل هنگامی که کاملا در داخل آب قرار گرفته باشد ۱۵/۱ برابر جریان در کابل قرار گرفته در خاک است. اما باید توجه داشت که وقتی قسمتی از کابل در خاک یا هوای آزاد باشد،این قسمت ها تعیین کننده جریان عبوری از کابل هستنند. 
افت ولتاژ در کابل
در شبکه های پخش الکتریکی اندازه سطح مقطع کابل تنها بر اساس جریان مجاز عبوری از آن انتخاب نمی شود؛بلکه طول کابل که متناسب با افت ولتاژ است نیز عامل تعین کننده ای به شمار می آید. 
شرایط نصب و قرار دادن کابل های برق
کابل های با غلاف و عایق پلاستیکی را نباید هیچ گاه در درجه حرارت زیر ۵- درجه سانتی گراد نصب و کابل کشی کرد.در صورت اجبار،قرقره،کابل باید چند روز قبل از نصب در محیط گرمی(حدود۲۰درجه سانتی گراد) انبار شود. در هنگام کابل کشی شعاع خمش کابل های پلاستیکی نباید از ۱۵ برابر قطر خارجی کال کوچکتر باشد. 
اما در انتهای کابل می توان شعاع خمش را در موارد خاص با رعایت اصول فنی تا نصف مورد فوق کاهش داد. 
هنگامی که کشیدن کابل توسط دستگاه های مخصوص انجام می گیرد باید مواظب بود که نیروی کششی وارده به کابل از مقادیر مجاز بیشتر نشود. 
اگر کابل در خاک دفن شود باید گودالی به عمق ۷۰ سانتی متر حفر کرد و کابل ها را در این گودال در خاک نرم(الک شده) به ارتفاع ۲۰ سانتی متر قرار داد و روی آن آجر و بر روی آجر خاک معمولی ریخت.این عمل سبب می شود که از فشار طبقات خاک بر روی کابل و تعقیر شکل آن جلو گیری به عمل آید و همچنین در موقع کندن زمین با بیل و کلنگ صدمه ای به کابل وارد نیاید.(شکل۵) 
  • بازدید : 58 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 بر روي گزينه PLAC WIR  که به شکل   است در منوي سمت راست كليك مي كنيم بايد توجه داشت که دركليه مدارها باید از ارت (زمين) استفاده كرد 
وارد كردن واحد كليه قطعات : 
N (نانو)        U (ميكرو)            p (پيكو)           MEG (مگا )               M (ميلي )
براي وارد كردن مقادير عناصر روي عددي كه به صورت پيش فرض جلوي انها نوشته دابل كليك مي كنيم آناليز كردن مدار ترسيم شده : بعد از كشيدن مدار بايد ان را اناليز كنيم براي اين كار روي گزينه                   NEW SUMALAITON  PROFILE  در نوار بالاي نرم افزار كليك مي كنيم پنجره اي باز مي شود كه از ما نامي  میخواهد ان نام را وارد مي كنيم وگزينه CREATE را مي زنيم . پنجره به نام 
SUMA  LAITON  SETTING  باز مي شود و به صورت پيش فرض در سر برگ ANALYSIS قرار دارد .چنانچه مدار طراحي شده داراي مقادير DC است در قسمت ANALGSIS   TYDE گزينه BIAS  POINT (اين اناليز مي تواند مدار را به صورت DC بررسي كند .) را انتخاب كرده وOKمي كنيم براي اعمال كردن تنظيمات روي گزينه RUN كليك مي كنيم  
در صورت استفاده از منابع وابسته بايد به اين نكته توجه كنيم كه منبع ولتاژ يا جرياني كه در دايره است توليد كننده است ومنبع ديگر بايد به نقطه اي وصل شود كه مي خواهيم وابستگي به انجا را نشان دهيم  نكته۲ : در استفاده از قطعات چنانچه از كتابخانه هاي غير از پوشه PSPICE استفاده كنيم ممكن است در هنگام كار ERROR بدهد پس بهتر است از قطعات اين پوشه استفاده كنيم .
نکته ۳: براي تغيير ضرايب منابع وابسته روي منبع دابل كليك مي كنيم و در قسمت GAIN   ضريب مورد نظر را تايپ مي كنيم .
براي جستجو كردن قطعه:
براي جستجو كردن قطعه بايد اينگونه عمل كرد             *  (نام قطعه  مورد نظر )   مثال           *Q2N2219
براي جابجا كردن قطعه: به وسیله موس ميتوان ان را دراگ كرد ويا بعداز انتخاب ان با كليد هاي چهار جهته اين كار را انجام داد .همچنین برای چرخاندن قطعه به صورت افقی یا عمودی می توان طبق زیر عمل کرد…
كار عملي (۱) :آناليز BAIS  POINT
مدار هاي شكل زير را تو سط اناليز  BAIS POINT تحليل كرده وهر كدام را با نام متفاوت ذخيره  كنيد . BAIS POINT  براي تحليل وآناليز كردن مدار هاي    DC است . ابتدا هر يك از اين مدارها را توسط فرمول هاي مختلف حل كرده و مقادير خواسته شده را از اين فرمول ها به دست اوريد 
در اناليز قبلي چنانچه بخواهيم VTHمدار را محاسبه كنيم فقط مي توانستید ولتاژ عناصر را نسبت به زمين محاسبه كنید . در اين اناليزبه وسيله پراب هايي كه در نوار RUN است مي توانيم اين كار را به راحتي انجام دهيم يعني ولتاژ نقطه (A.B) يا VTH را به راحتي توسط اين پراب ها به دست اورد.این پرابها عبارتند …   
                اين پراب مي تواند ولتاژ نقطه مورد نظررا نسبت به زمين محاسبه كند 
                اين پراب براي  محاسبه ولتاژ بين دو نقطه نسبت به هم ميباشد  
                اين پراب براي  محاسبه جريان عبوری از يك عنصر استفاده میشود
                اين پراب براي  محاسبه توان مصرفي يا اعمالي به مدار استفاده ميشود  
نکته مهم:  با توجه به اين كه RTH= VTH /ISC و ISC  اتصال كوتاه است وهمچنين با توجه به اين كه پراب محاسبه جريان بايد در محل اتصال عنصر وسيم قرار گيرد براي محاسبه ISC  يك مقاومت خيلي كم در مدار ميگزاريم وجريان را به دست مي اوريم .
هنگامي كه گزينه TIM E DOMANTرا در منوي ANALYSIS TYPE انتخاب مي كنيم گزينه هايي وجود دارد واز ما مي خواهد كه تكميل كنيم . این گزنیه ها عبارتند از…

RUN TO TIME :بازه زمانی که شکل موج را نشان میدهد
START SAVING DATA AFTTER :زمان شروع نشان دادن شکل موج
آنالیز DC SWEEP  :توسط این انالیز می توان منحنی مشخصه نیمه هادی هایی همانند دیود معمولی دیود زنر ترانزیستورBJT ترانزیستورJFET ومنحنی مشخصه های نیمه ورودی انتقالی و خروجی و همچنین قضیه انتقال توان ماکزمیم می پردازیم .
همانطور که میدانیم برای اینکه در یک شبکه الکتریکی پیچیده یا ساده خطی ماکزیمم توان به مصرف کننده منتقل شود, باید مقاومت مصرف کننده رابرابر مقاومت تونن قرار دهیم  که این کار توسط آنالیز DC SWEEP انجام میشود.لذا مراحل زیر را در نظر می گیریم…
۱):مدار مورد نظر رادر صفحه اصلی رسم می کنیم . ۲): از کتابخانه SPECIAL قطعه PARAM را اورده و در کنار مدار رسم شده قرار می دهیم. این قطغه به مدار وصل نمی شود با دابل کلیک روی این قطعه(NEWCOLUM) را انتخاب کرده ویک نام مناسب را برای NAME انتخاب نموده  RL  و عدد ۱ را در VALUE انتخاب نموده وبا تایید ان در صفحه مربوطه ستونی اضافه شده و مقدار  RL  1 در نظر گرفته شده است. سپس از این صفحه خارج شده و به صفحه اصلی باز می گردیم . ۳): از روی مسئله نام مقاومتی که آن را به عنوان مقاومت بار در نظر گرفته ایم کلیک کرده و به صورت {RL} می نویسیم وهمچنین بروی مقدار پیشفرض ۱KΩ این گونه وارد می کنیم. ۴):پراب توان(W)  بروی مقاومت RL قرار می دهیم. ۵): ضمن انتخاب نامی برای انالیز نوع آنالیز راDC SWEEP انتخاب می کنیم و در همین صفحه گزینه GLOBAL PARAMETER را علامت دار کرده و در قسمت PARAMETER NAME نام RL را می نویسیم ومقادیر مناسبی برای قسمت SWEEP TYPE یادداشت می کنیم.
توجه داشته باشید که مقدار شروع باید عددی غیر از صفر باشد و با یادداشت مقدار پایان ومقدار دقت, انها را تایید کرده واز صفحه خارج می شویم و در نهایت مدار را RUN می کنیم.

عتیقه زیرخاکی گنج