گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۳اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کدینگ و مدالاسیون

در رسانه سیگنال ها به شکل‌های مختلف قابل انتقال هستند. اما چگونه پیام به سیگنال تبدیل شود. برای پاسخ این سئوال می‌بایست نوع پیام و نوع سیگنال مورد نیاز جهت انتقال اطلاعات در روی رسانه در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن آنالوک ودیجیتال بودن پیام و سیگنال چهار امکان تبدیل پیام به سیگنال و یا بالعکس وجود دارد. این چهار امکان در شکل ۱-۱ کشیده شده است.

انتقال داده‌های آنالوگ و دیجیتال

واژه آنالوگ و دیجیتال صراحتاً به ترتیب به پیوسته و گسسته اتلاق می‌شود. این دو واژه به دفعات در تبادل داده حداقل در سه زمینه به کار می‌رود: داده، سیگنالینگ (سیگنال دهی) و انتقال. به طور خلاصه، داده را عنصری (واحدی) می‌نامیم که مفهوم یا اطلاعاتی را حمل می‌کند. سیگنال ها نمایش‌های الکتریکی یا الکترو مغناطیسی داده هستند.
داده ها و سیگنال ها

سیگنال‌های آنالوگ برای نمایش داده‌های آنالوگ و سیگنال‌های دیجیتال برای نمایش داده‌های دیجیتال به کار رفتند. عموماً داده‌های آنالوگ تابعی از زمان بوده و طیف فرکانس محدودی را اشغال می‌کنند. چنین داده هایی با سیگنال‌های الکترومغناطیسی نمایش داده شده و طیف یکسانی را اشغال می‌نمایند. داده‌های دیجیتال به وسیله ی سیگنال‌های دیجیتال همراه با سطوح ولتاژ مختلف برای دو رقم دودویی نشان داده می‌شود.

اسلاید ۵ :
مدولاسیون

فرآیند کدگذاری داده منبع روی سیگنال حاملی با فرکانس  است. همه تکنیک‌های مدولاسیون شامل عملی روی یک یا سه پارامتر حوزه فرکانس، یعنی دامنه، فرکانس و فاز است.

اسلاید ۶ :
تبدیل دیجیتال به دیجیتال

 کدبندی یا تبدیل دیجیتال به دیجیتال، تبدیل پیام‌های دیجیتال به سیگنال‌های دیجیتال است. برای مثال کامپیوتری را در نظر بگیرید که می‌خواهد اطلاعاتی را به پرینتر ارسال کند. اطلاعات کامپیوتر و نیز سیگنال روی کابل پرینتر بصورت دیجیتال می‌باشند.

در این مثال کدینگ با تبدیل بیت ها به پالس‌های دیجیتال انجام می‌گیرد.در شکل عملیات کد کردن اطلاعات دیجیتال به سیگنال دیجیتال ترسیم شده است.

اسلاید ۷ :
کدینگ قطبی

جوید. لذا در اغلب فرم‌های کدینگ قطبی (polar) مولفه یDC پایینی دارند. هر چند انواع مختلفی از کدینگ وجود دارد. اما ما تنها به سه نوع آن می‌پردازیم.در شکل ۲-۳ انواع کدینگ قطبی polar ارائه شده است.

اسلاید ۸ :
دوفازی

مجموعه ی کد کردن دیگری با عنوان دو فاز دسته بندی شده اند که بر محدودیت‌های کدهای NRZ غلبه می‌نمایند. دو مورد از آن ها تکنیک‌های منچستر و منچستر تفاضلی است. که به طور متداول استفاده می‌شوند.

در کد منچستر، در میانه پریود هر بیت گذری وجود دارد. گذر میان بیتی هم به عنوان یک راهکار ساعت و هم به عنوان داده عمل می‌نماید.تغییر حالت از پایین به بالا، نشان دهنده ۱ و تغییر حالت از بالا به پایین به معنی ۰ است. در منچستر تفاضلی، گذر میان بیتی فقط برای تهیه ساعت زنی به کار می‌رود. کد گذاری یک ۰ باگذری در آغاز بازه بیت صورت می‌گیرد و ۱ با عدم رخداد و گذر در آغاز پریود بیت معین می‌گردد. منچستر تفاضلی این مزیت را هم دارد که از کد گذاری تفاضلی استفاده می‌کند.

اسلاید ۹ :
کدینگ دو قطبی

در این روش کدینگ از سه سطح ولتازمثبت،منفی و صفر (مانند RZ) برای ارسال بیت ها استفاده می‌شود. از سطح صفر برای ارسال بیت صفر واز سطوح مثبت و منفی بطور متوالی جهت ارسال یک استفاده می‌شود.

سه نوع متداول این نوع کدینگ شامل HDB3,B8ZS,AMI می‌باشد.کدینگ AMIساده ترین (Alverternate mark inversion) نوع کدینگ دو قطبی(Bipolar) است.بدین ترتیب که برای ارسال بیت صفر از سطح ولتاز صفر و برای ارسال یک ا ز سطوح مثبت و منفی بطور متوالی استفاده می‌شود.

اسلاید ۱۰ :
روش B8ZS تفاوتی با روش AMIندارد. مگر هنگامی که بیش از هشت بیت صفر متوالی در پیام مشاهده شود. در این حالت برای سنکرون کردن سیستم بسته به علامت پالس قبل از ارسال صفر ها،بیت پنجم را هم علامت بیت یک قبل از صفرها و سپس یک پالس معکوس، یک پالس صفر سپس پالس هم علامت پالس قبلی و در نهایت پالس معکوس ارسال می‌شود.
  • بازدید : 152 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


در جلسه اول به آشنایی IC 89S51 و محیط  برنامه پروگرامر و چگونگی برنامه نویسی و چک کردن IC ،campile  کردن و write کردن برنامه روی میکرو آشنا شدیم .
همچنین چگونگی  مدار راه انداز IC  ، تغذیه IC ومدار reset   ICرا شناختیم.
در این آزمایش به ساخت یک موج مربعی توسط دستورات SETB و CLR پرداختیم.
این برنامه را روی پایه صفر پورت اول (  P1.0) که پایه شماره  1 IC   است ایجاد کردیم.
نمایش حروف و اعداد روی LCD توسط IC8051:

برای نمایش کلمه ” ALI” بر روی LCD، به ترتیب زیر عمل می کنیم: 
در نوشتن برنامه برای از دستورات Cwr یعنی ارسال فرمان و Dwr برای ارسال Data و Lcall Delay به تکرار استفاده می شود. چون در هر صورت برای ارسال دیتا یا فرمان باید روی پایه E یک گذر یک به صفر داشته باشیم. که این عمل توسط دستورات Cwr و Dwr انجام می شود.
پایه چهار LCDکه پایه RS است، اگر یک باشد فرمانی است تا دیتا برای نمایش ارسال گردد و اگر صفر باشد برای ارسال فرمان است. در نوشتن برنامه برای LCD باید ترتیبی خاص را حفظ کنیم، از جمله آنها روشن کردن LCD و کرسر است که با کد #۰EH انجام می شود و همچنین دستور صفحه نمایش پاک که با کد  #1مشخص می شود یا دستور کرسر شیفت به راست که با کد #۶ مشخص می گردد. این دستورات که با کدهای مختلف مشخص شده است و هر یک عمل خاصی را روی LCD به نمایش می گذارند، بسته به ابداعات و خلاقیتهای مختلف، متفاوت است. 
 برای اینکه کلمه “ALI” در وسط LCD به نمایش گذاشته شود، باید کد خانه A که حرف اول کلمه ALI داخل خانه #۳۸H قرار گیرد. پس برنامه امان را با قرار دادن کد #۳۸H داخل رجیسترA شروع می کنیم. برای نمایش حروف و اعداد روی LCD باید به LCD مهلت داد تا بتواند حروف و اعداد را روی خود به نمایش بگذارد، بنابراین پس از هر برنامه یک تاخیر ۵ms باید قرار گیرد که این عمل توسط دستور Lcall Delay انجام می شود
وصل کردن ADCبه میکرو:
ADCبه صورتICبوده که سیگنال آنالوگ را به باینری تبدیل میکند.مثلاًبرای ۰تا۵ ولت به صورت زیر است.        0~00000000=0(0 باینری)             و     5~11111111=255(255باینری)
برای تبدیل میتوان از فرمول روبه رو استفاده کرد:(برای ۵ولت)            N=5/255~20mv
واگر برای یک ولت خواسته باشیم   1=1000mv         1000/20=50 (50باینری)
پس طبق مثال بالا برای یک ولت عدد۵۰ باینری در خروجی ADCنمایان میشود.
IC   ADCیک دیپ ۲۰ پایه بوده که پایه ۲۰آنVCC وپایه۱۰آن زمین است
پایه۲ برای خواندن اطلاعات است پس آن را زمین میکنیم 
پایه ۳برای شروع تبدیل است وبرا شروع باید یک پالس با لبه پایین به آن برسد
پایه شماره ۴ پایه کلاک بوده که بایک مقاومت وخازن به پایه۱۹وصل میشود
پایه شماره ۵ بعد از هر تبدیل پک پالس با لبه پایین تولید میکند که میتوان برای اتوماتیک کردن تبدیل آن را به پایه شماره ۳وصل کنیم
پایه شماره ۶ورودی سیگنال بوده است
پایه شماره۷ منفی سیگنال بوده که به زمین وصل میشود
پایه شماره۸ به زمین وصل میشود
پایه شماره ۹ برای تعیین مقدار ورودی است مثلاً اگر به پایه ۹ ولتاژ۲٫۵ولت را بدهیم میتوانیم به ورودی ولتاژ۵ولت را بدهیو یعنی هر ولتاژی که به پایه ۹ داده شود میتوان ۲برابر آن را به ورودی داد.
پایه های۱۱تا۱۸خروجی ADCهستند.

عتیقه زیرخاکی گنج