گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

همانطور که می دانیم شاتکریتعبارت است از ملات یا بتنی که بافشار هوا و سرعت زیاد به سطح کار پاشیده می شود یا به عبارت دیگر بتن بدون قالب میباشد. مزیت استفاده از شاتکریتدر پروژهاي فراوانی در سرتاسر دنیا به اثبات رسیده است. زمانی که پیشرفته ترین تکنولوژي ها مورد استفاده قرار می گیرد کارایی الیاف بطور کلی برابر یا
بهتر از سیستم سنتی مشفولادي است. در این مقاله مزایاي استفاده از الیاف در شاتکریتدر مقایسه با مشفولادي بیان شده. همچنین دو نوع الیاف قابل استفاده در شاتکریت( الیاف فولادي و الیاف مصنوعی) مورد مقایسه قرارکه به ( HPP) گرفته. در نهایتاین مقاله پاسخی به این سوال خواهد بود که چگونه الیاف با کارایی بالاي پلی پروپیلن تازگی استفاده از آن ها رایج شده را با الیاف فولادي مورد مقایسه قرار دهیم
استفاده از الياف به منظور تقويت بتن، از اوايل دهة ١٩٦٠ ميلادي شروع شده است.در ابتدا از الياف فولادي مستقيم جهت تقويت ماتريس استفاده شد كه اين امر موجب افزايش قابل توجهي در شكل پذيري و نيز طاقت شكست گرديد .
يكي از مشكلات عمده در استفاده از الياف در ابتداي كار مسئله تجمع و گلوله شدن الياف و كاهش كارآيي بتن، در  مقادير بالاي استفاده بود كه اين مشكلات ب ا اصلاحاتي كه در طرح مخلوط، ابداع الياف با چسبندگي مكانيكي بيشتر  (الياف قلابدار ) و در نتيجه امكان كاهش مقدار الياف مورد نياز و هم چنين گسترش استفاده از روان كننده ها و فوق روان كننده ها در بتن، تا حد زيادي حل شد.
و اما سرآغاز استفاده از الياف پليمري در سال ۱۹۶۵ بوده است. از اين الياف كه معمولاً پلي پروپلين مي باشند به علت پايين بودن مدول الاستيسته عمدتاً براي كنترل تركهاي بتن )تركهاي نشست و جمع شدگي پلاستيك ( كه در ساعات اوليه بوجود مي آيند استفاده مي شود )دکتر باقري (
۲ تعريف شاتكريت و انواع آن :
شاتكريت عبارت است از ملات و يا بتني كه با فشار و سرعت بالا به سطح مورد نظر پاشيده مي شود كه به دو نوع شناخته شده است ( Dry Mix shotcrete) و مخلوط خشك ) Wet Mix shotcrete ) شاتكريت مخلوط تر مصالح شامل : ماسه وس يمان توسط پمپ شاتكريت بداخل لوله انتقال هدايت (DMS) در شاتكرت با مخلوط خشك منتقل مي گردد. آب مورد نياز در اين حالت در حين خروج مصالح از سر ( Nozzle ) شده و به قسمت پاشنده ملات نازل به آنها اضافه مي گردد كه با توجه به سرعت بسيار زياد خروج مصالح از سر نازل اين عمل در كسري از ثانيه صورت مي پذيرد كه در اين حالت ممكن است آب به بعضي از دانه هاي سيمان نرسيده و در نتيجه اين دانه ها هيدراته نشوند تنها در عمليات تثبيت قبل از اجراي لاينينگ تونلها و كارهاي روكش و تعميراتي با صخامت DMS بهمين دليل از روش شاتكريت با مخلوط تر) بتن آماده به داخل پمپ شاتكريت ) WMS ۱۰ استفاده مي گردد . اما در روش cm كمتر از ريخته شده و پس از عبور از لوله انتقال به سر نازل رسيده و از آنجا به كمك فشار باد كمپرسور به سطح زير كار پاشيده مي شود از اين روش در جاهايي مي توان استفاده كرد كه مقاومت فشاري مورد نظر است .از طرفي ديگر در اين روش
۲۰ براي سقف در يك مرحله به راحتي امكان پذير است . cm ۵۰ براي ديوار و cm امكان اجراي بتني با ضخامت  مهمدي كرتلايي ۱۳۸۰
۳ مزيت اجرايي شاتكريت تر به خشك :
در روش شاتكريت تر در اغلب موارد براي احداث سازه هاي بتني نيازي به قالب بندي نيست و در موا رد خاص نيز استفاده از يك سپر چوبي براي عمليات استقرار بتن كافي مي باشد . شاتكريت مخلوط تر همچنين اين امكان را فراهم مي آورد تا ديگر اجراي سازه هاي بتني با اشكال منحني ، مدور و غير منظم مانعي بر سر راه طراحان و مجريان نباشد.
شاتكريت مخلوط تر با حداقل هزينه و سرعتي بسيار بالا كه از خصوصيات اين روش است در عين بالا بودن كيفيت مشكل را حل مي نمايد.
تثبيت كوهها ، و صخره ها با استفاده از پوشاندن آنها با يك شبكه مش و پاشيدن بتن بر روي آن ، محافظت از لوله هاي فولادي و افزايش ضخامت لوله هاي بتني يا پيچيدن يك شبكه مش به اطراف لوله و پاشيدن بتن و صيقلي كردن آن در محيط هاي خورنده و خطرناك در مقابل آتش سوزي ، روكش كردن ديوارها ، پايه پلها ، بدنه سدها و لاينينگ تونلها ،  است. مهمدي كرتلايي ۱۳۸۰ WMS تثبيت جداره رود خانه ها و … از جمله ديگر توانايي هاي روكش
۴-چه نوع اليافي را براي ساخت شاتكريت اليافي بكار گيريم؟
الياف مختلفي از جمله الياف فولادي، شيشه اي، نايلوني، پلي پروپلين، كربني و … را مي توان جهت ساخت بتن اليافيد بكار برد ولي بايد توجه داشت كه جهت بكار بردن هر كدام از آنها نياز به اين مي باشد كه تعيين كنيم كدام نوع از الياف تركيب بهينه تري با توجه به مشخصات فرآورده و كاربري بنا به ما مي دهد. براي اين مهم ابتدا بايد با مشخصات فيزيكي و مكانيكي الياف آشنا باشيم، تا با توجه به اين مشخصات بتوانيم از آنها در ماتريسهاي سيماني بهرة كافي را ببريم .در شاتكريت از ۲ دسته الياف فولادي و مصنوعي استفاده مي شود .گروهي از الياف مصنوعي مانند شيشه، استيل و كربن مدول بالاتري از بتن دارند و دسته اي مثل نايلون و پلي پروپيلن داراي مدول كمتري از بتن مي باشند .كه دسته دوم در سيستم شاتكريت مورد نظر مي باشد .در ادامه مقاله خواهيم ديد كه كاربرد هر كدام در كجاست.__
٥-معرفي
مزيت استفاده از بتن اليافي در شاتكريت در پروژه هاي فراواني در سراسر د نيا به اثبات رسيده است وقتي پيشرفته ترين تكنولوژي مورد استفاده قرار مي گيرد كارائي بتن اليافي بطور كلي برابر يا بهتر از استفاده از سيستم مش فولادي وقتي يك ملات خالص يا يك تير با بتن خالص تحت اثر نيروي قرار مي (Knut .F بصورت سنتي مي باشد.( ۲۰۰۰
گيرد، ترك خوردگي ناحية كششي فورًا به گسيختگي تير منجر مي شود . اما بايد بخاطر داشت كه ترك خوردگي در بتن يك پديده جدا از خاصيت بتن نيست . اندازه گيريهاي دقيق تأئيد كرده است كه يك ترك اصلي در شكست يك تير ناشي از رشد آهسته ترك هاي ريزي است كه قبلاً وجود داشته است.
مثلاً در تركيبات ساخته شده با الياف فولادي چون مدول الاستيسته فولاد تقريباً ١٠ برابر مدول الاستيسته بتن خالص است، بنابراين افزايش حجم الياف ، افزايش بار را بدنبال خواهد داشت و در اثر اين بار، نمودار بار  تغيير شكل تير از حالت خطي منحرف مي شود . چنانچه درصد بسيار كمي از الياف فولادي در بتن بكار رود تأثير الياف در حد جاري شدن يا مقاومت نخستين ترك بتن اليافي خيلي ناچيز خواهد بود.
حال پس از اين بررسي شايان ذكر است كه بيان كني م با افزودن الياف به بتن مي توان مقاومت ضربه اي را كه بتن اليافي بدست مي آورد به نصف زماني كه همان مقاومت را بتن معمولي بدست مي آورد كاهش داد و دوام آن را به اندازة ٣٠ درصد افزايش داد اين يكي از مزايايي است كه ما را به سوي استفاده از بتن اليافي ترغيب مي كند، و به طور  ( كلي مي توان مزاياي بتن اليافي را نسبت به بتن معمولي در غالب موارد ذيل برشمرد : ( كيواني ١٣٨٠ الف- مقاومت در مقابل تورق، سايش و هوازدگي سطح
ب- مقاومت زياد در مقابل تنشهاي خستگي
پ- مقاومت بسيار عالي در مقابل ضربه و در واقع توانايي بالاي جذب انرژي
ت- قابليت كشش عالي (بالا بردن ظرفيت زياد تغيير شكل نسبي)
ث- قابليت باربري زياد بعد از ترك خوردگي
ج- مقاومت كششي، خمشي و برش زياد
چ- طاقت خيلي زياد نسبت به بتن معمولي
ح- و يكي از مهمترين مزايا ظرفيت بالاي بتن اليافي به منظور تبديل كار خارجي به:
الف) انرژي كرنشي ذخيره شدة قابل تغيير
ب) كار داخلي (كه اين عمل معمولاً با تشكيل تركهاي جديد، رها شدن و تغيير شكل الياف و يا توليد حرارت مي باشد)
علاوه بر اين شاتكريت مصلح به اليافي مزيتهاي شايان ذكر ديگري نيز دارد :
استعمال شا تكريت اليافي روي صخره هاي آسيب ديده و مجوف با حداقل بيشتر از دو بار پاشيدن تأثير بسيار -aبيشتري دارد .
وقتي كه از دستگاههاي كنترل از راه دور خودكار براي پاشيدن شاتكريت استفاده مي شود ايمني و ضريب اطمينان –b را چندين برابر مي كند ( كسي ريسك بستن شبكه مش را در زير زمين مهار شده يا نشده نخواهد كرد)
با استفاده از شاتكريت اليافي هيچ ناحيه اي با تراكم پائين در جاهايي كه ۳ تا ۴ لايه مش روي هم قرار دارند -cبوجود نخواهد آمد كه در صورت عدم استفاده از شاتكريت اليافي بدليل عدم امكان ويبراسيون مناسب بتني با كيفيت بسيار پائين و ريسك بالاي خوردگي آتي شبكه مش و پوسته پوسته شدن بتن وجود خواهد داشت .
ضخامت خواسته شده و بطور كلي كميتهايي از شاتكريت را كه مي خواهيم با دقت خوبي بدست مي آيد همچنين -d
بيش از حد شبكه مش روي سطوح بنيادي جلوگيري مي شود . (Cover) از مشكل پوشاندن__لايه مش در عمقهاي مختلفي از يك لايه شاتكريت قرار مي گيرد و نمي تواند در سطح مقطع ، در نواحي تحت -e
كشش قرار بگيرد . در صورتي كه الياف مي تواند در تمام سطح مقطع قرار بگيرد بدون در نظر گرفتن اين موضوع كه كشش در كجا اتفاق مي افتد .
و ضريب منطقي جلوگيري از كارگزاري و بستن شبكه مش در زير زمين . -f
براي رسيدن به مزيتهاي بالا روش شاتكريت مخلوط تر بايد مورد استفاده قرار گيرد به اين دليل كه در پروسه مخلوط
خشك فقدان كنترل و مقدار زيادي كمانه كردن الياف وجود دارد . بعنوان مثال كمانه كردن الياف فولادي در پروسه
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اولين بار شاتكريت يا گانايت در سال ۱۹۰۹ ميلادي در آمريكا توسط دستگاهي به نام تفنگ سيمان مورد استفاده قرار گرفت و سپس  در سال ۱۹۱۴ براي اولين بار در يك معدن در ايالات متحده استفاده شد از آن پس، اين سيستم براي  پوشش سطوح سنگها و حفاظت آنها از هوازدگي مورد استفاده واقع گرديد.
تركيب شاتكريت مشابه بتن معمولي (سيمان ، سنگدانه و آب ) ميباشد با اين تفاوت كه دانه بندي سنگدانه ها بسته به محدوديت ماشين آلات و دستگاههاي موجود ميباشد.
امروزه شاتكريت كاربردهاي فراواني يافته و سالانه در جهان بالغ بر ده ميليون متر مكعب شاتكريت مورد استفاده واقع ميگردد بيشترين كاربرد شاتكريت در فضاهاي زير زميني و جهت پايدار سازي سنگها ميباشد شاتكريت به منظور مشابه در حفاريهاي روباز نيز استفاده ميگردد حتي درمواردي، شاتكريت در سازه هاي باربر مانند ديوارها ، سقف ها ، گنبدها  و گاهي براي پوشش سازه هاي هيدروليكي ، سازه هاي دريايي ، پوششهاي ضد خوردگي و ضد آتش نيز مورد استفاده قرار ميگيرد..
پيشرفتهاي عظيمي كه در شاتكريت به عنوان يك روش نگهداري رخ داده است شاتكريت را به  يك ابزار مهم و لازم در كارهاي بزرگ زير زميني تبديل نموده است و پروژه هايي كه قبلا اجراي آنها غير ممكن يا خيلي سخت و خطرناك بود را قابل اجرا نموده است.
در ايران براي اولين بار شاتكريت در دهة ۱۹۳۰ ميلادي توسط پروفسور رابسويچ اتريشي كه مشغول تحقيق جهت ابداع يك روش جديد  تونل زني   (NATM)بود در جريان ساخت راه آهن سراسري مورد استفاده واقع گرديد اما كاربرد وسيع و گستردة آن از اواخر دهة ۶۰ هجري همزمان با شروع جدي اجراي پروژه هاي عمراني در ايران آغاز گرديد.
انواع شاتكريت به لحاظ روش اجراء : 
۲-۱-  شاتكريت خشك :
در اين روش سنگدانه ها  با سيمان تركيب شده (حداكثر مقدار آب در تركيب اوليه حدود ۵ % ميباشد كه به منظور جلوگيري از ايجاد گرد و غبار با مصالح تركيب ميشود) و به وسيلة دستگاهي موسوم به پمپ شاتكريت توسط هواي فشرده به داخل  لوله هاي لاستيكي پمپ شده و از طريق افشانه به سطح مورد نظر پاشيده ميشود آب مورد نياز   مخلوط در افشانه ( نازل ) با فشار حدود ۱۰ تا ۱۵ بار  به مخلوط اضافه ميگردد.
امروزه روش خشك با استفاده از تجارب علمي و روش ها و ماشين آلات جديد به حد قابل قبولي از كيفيت و اقتصاد رسيده است اين روش كه از ابتداي ابداع شاتكريت مرسوم بوده است با توجه به دستگاههاي اجرايي  كوچك و عدم نياز به تراك ميكسر و ماشينهاي حمل بتن انتظار ميرود در آينده نيز نقش اساسي را در تحكيمات حفاريها به عهده داشته باشد در اين روش انتقال مصالح و نگهداري مصالح خشك به صورت طولاني مدت امكانپذير بوده و امكان پمپ كردن مصالح از محل دستگاه تا ارتفاع ۱۰۰ متر و طول ۳۰۰ متر وجود دارد اين فواصل تقريبا ۱۰ برابر فواصل پمپ كردن در روش تر كه متعاقبا شرح داده خواهد شد ميباشد.
در فرآيند شاتكريت تركيبي خشك مواد تركيبي شامل (سيمان ـ مصالح دانه‌اي و سنگي و مواد افزودني) پمپاژ مي‌شوند و به داخل يك مجراي حامل در حالت خشك و اب نيز درست در قسمت دهانك نازل قبل از پرتاب شدن روي سطح مهيا شده مخلوط مي‌گردد و اضافه مي‌شود. 
۲-۱-۱- اشكالات روش خشك:
يكي از مشكلات روش خشك فرسايش بوش ها ، واشرهاي لاستيكي و قطعات تحت اصطكاك ميباشد. مسئلة ديگر توليد گرد و غبار زياد است كه با توجه به فضاهاي بسته زيرزميني مشكلات زيادي را در بر دارد براي مقابله با گرد و غبار با افزايش فشار آب تا ۸۰ بار به نتايج مناسبي دست يافته اند كه تامين اين فشار هزينة زيادي را در بر خواهد داشت يكي ديگر از مشكلات روش خشك پس ريز زياد مصالح در حدود ۱۵ تا ۳۵ درصد است .
۲-۲- شاتكريت تر: 
در اين روش ابتدا مصالح شاتكريت و آب به وسيلة بچينگ مخلوط شده و توسط تراك ميكسر به محل اجراء منتقل ميشود و توسط پمپهاي مخصوص روش تر روي سطح حفاري شده پاشيده ميشود.مخلوط بتن براي روش تر همانند بتن معمولي ميباشد بدين ترتيب كنترل كيفيت شاتكريت تر آسانتر ميباشد، مخلوط در پمپ پيستوني تخليه شده و با فشار وارد لوله هاي انتقال ميشود در افشانه هواي فشرده با نرخ ۷ تا ۱۵ متر مكعب در دقيقه و با فشار ۷ بار اضافه ميشود هواي فشرده باعث افزايش سرعت بتن شده و بتن را خوب به سطح مي چسباند عدم استفاده از هواي فشرده مناسب باعث كاهش مقاومت شاتكريت و افزايش پس ريز ميگردد.
در فرآيند شاتكريت تركيبي مرطوب همه مواد تركيبي به همراه آب قبل از پرتاب شدن آميخته و مخلوط مي‌شود، شاتكريت مرطوب نسبت به شاتكريت خشك برتري دارد اما شاتكريت خشك نيز در هنوز براي مقياس‌هاي كوچك استفاده مي‌شود. در استخراج معدن براي مثال و تعدادي از تركيبات الياف تقويتي فولادي بيش تنيده گسترش يافته است. 
امروزه در بسياري ازكشورها و پروژه هاي بزرگ دنيا از شاتكريت به روش تر استفاده ميشوداين روش ابتدا توسط نروژي ها  به كار گرفته شده و از اواخر دهة ۷۰  با استفاده ار افزودنيها در شاتكريت ،جهان شاهد رشد شديد استفاده از تكنولوژي شاتكريت تر بود.
نرم ميانگين اجراي شاتكريت به روش تر حدود ۳۰ تا ۴۰ متر مكعب در ساعت ميباشد كه در مقايسه با روش خشك اين ميزان حدود ۴ تا ۵ برابر ميباشد توليد گرد و غبار بسيار كم مزيت ديگر روش تر ميباشد با كنترل نسبت آب به سيمان و مواد افزودني ، مقاومت فشاري اندازه گيري شده شاتكريت تا ۱۰۰ مگاپاسكال افزايش يافته است.
۲-۳- مقايسة  روش تر و روش خشك :
با دقت مناسب پس ريز روش تر در حدود ۵ تا ۱۰ درصد ميباشد كه در مقايسه با روش خشك ( ۱۵ تا ۳۵درصد) كاهش قابل ملاحظه اي دارد.
استفاده از شاتكريت اليافي در روش تر ميسر ميباشد.
ايجاد گرد و غبار بسيار كم در روش تر 
امكان اجراء شاتكريت تر در لايه هاي ضخيم وجود دارد.
مقدار آب مخلوط براحتي  قابل كنترل است.
دستيابي يه مقاوتهاي فشاري بالا امكان پذير ميباشد.
ظرفيت توليد و اجرا در روش تر بيشتر  و در نتيجه هزينة اجراء كمتر ميباشد.
فاصله حمل مصالح و زمان نگهداري مصالح در روش تر كوتاهتر ميباشد.
مصالح در روش تر ميبايست كيفيت بهتري نسبت به روش خشك داشته باشند.
تميز كردن لوله ها و دستگاه شاتكريت در روش تر سخت و پرهزينه است.
امكان تنظيم آب در مواجهه با شرايط طبيعي زمين حفاري شده در روش تر وجود ندارد.
دستگاهها و وسايل مورد نياز در روش خشك كوچكتر و ارزانتر از روش تر ميباشد .
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

همانطور که می دانیم شاتکریتعبارت است از ملات یا بتنی که بافشار هوا و سرعت زیاد به سطح کار پاشیده می شود یا به عبارت دیگر بتن بدون قالب میباشد. مزیت استفاده از شاتکریتدر پروژهاي فراوانی در سرتاسر دنیا به اثبات رسیده است. زمانی که پیشرفته ترین تکنولوژي ها مورد استفاده قرار می گیرد کارایی الیاف بطور کلی برابر یا
بهتر از سیستم سنتی مشفولادي است. در این مقاله مزایاي استفاده از الیاف در شاتکریتدر مقایسه با مشفولادي بیان شده. همچنین دو نوع الیاف قابل استفاده در شاتکریت( الیاف فولادي و الیاف مصنوعی) مورد مقایسه قرارکه به ( HPP) گرفته. در نهایتاین مقاله پاسخی به این سوال خواهد بود که چگونه الیاف با کارایی بالاي پلی پروپیلن تازگی استفاده از آن ها رایج شده را با الیاف فولادي مورد مقایسه قرار دهیم. همچنین نتایج آزمایشات انجام شده  ارائه گردیده است.
استفاده از الياف به منظور تقويت بتن، از اوايل دهة ١٩٦٠ ميلادي شروع شده است.در ابتدا از الياف فولادي مستقيم جهت تقويت ماتريس استفاده شد كه اين امر موجب افزايش قابل توجهي در شكل پذيري و نيز طاقت شكست گرديد .
يكي از مشكلات عمده در استفاده از الياف در ابتداي كار مسئله تجمع و گلوله شدن الياف و كاهش كارآيي بتن، در  مقادير بالاي استفاده بود كه اين مشكلات ب ا اصلاحاتي كه در طرح مخلوط، ابداع الياف با چسبندگي مكانيكي بيشتر  (الياف قلابدار ) و در نتيجه امكان كاهش مقدار الياف مورد نياز و هم چنين گسترش استفاده از روان كننده ها و فوق روان كننده ها در بتن، تا حد زيادي حل شد.
و اما سرآغاز استفاده از الياف پليمري در سال ۱۹۶۵ بوده است. از اين الياف كه معمولاً پلي پروپلين مي باشند به علت پايين بودن مدول الاستيسته عمدتاً براي كنترل تركهاي بتن )تركهاي نشست و جمع شدگي پلاستيك ( كه در ساعات اوليه بوجود مي آيند استفاده مي شود )دکتر باقري (
۲ تعريف شاتكريت و انواع آن :
شاتكريت عبارت است از ملات و يا بتني كه با فشار و سرعت بالا به سطح مورد نظر پاشيده مي شود كه به دو نوع شناخته شده است ( Dry Mix shotcrete) و مخلوط خشك ) Wet Mix shotcrete ) شاتكريت مخلوط تر مصالح شامل : ماسه وس يمان توسط پمپ شاتكريت بداخل لوله انتقال هدايت (DMS) در شاتكرت با مخلوط خشك منتقل مي گردد. آب مورد نياز در اين حالت در حين خروج مصالح از سر ( Nozzle ) شده و به قسمت پاشنده ملات نازل به آنها اضافه مي گردد كه با توجه به سرعت بسيار زياد خروج مصالح از سر نازل اين عمل در كسري از ثانيه صورت مي پذيرد كه در اين حالت ممكن است آب به بعضي از دانه هاي سيمان نرسيده و در نتيجه اين دانه ها هيدراته نشوند تنها در عمليات تثبيت قبل از اجراي لاينينگ تونلها و كارهاي روكش و تعميراتي با صخامت DMS بهمين دليل از روش شاتكريت با مخلوط تر) بتن آماده به داخل پمپ شاتكريت ) WMS ۱۰ استفاده مي گردد . اما در روش cm كمتر از ريخته شده و پس از عبور از لوله انتقال به سر نازل رسيده و از آنجا به كمك فشار باد كمپرسور به سطح زير كار پاشيده مي شود از اين روش در جاهايي مي توان استفاده كرد كه مقاومت فشاري مورد نظر است .از طرفي ديگر در اين روش
۲۰ براي سقف در يك مرحله به راحتي امكان پذير است . cm ۵۰ براي ديوار و cm امكان اجراي بتني با ضخامت  مهمدي كرتلايي ۱۳۸۰
۳ مزيت اجرايي شاتكريت تر به خشك :
در روش شاتكريت تر در اغلب موارد براي احداث سازه هاي بتني نيازي به قالب بندي نيست و در موا رد خاص نيز استفاده از يك سپر چوبي براي عمليات استقرار بتن كافي مي باشد . شاتكريت مخلوط تر همچنين اين امكان را فراهم مي آورد تا ديگر اجراي سازه هاي بتني با اشكال منحني ، مدور و غير منظم مانعي بر سر راه طراحان و مجريان نباشد.
شاتكريت مخلوط تر با حداقل هزينه و سرعتي بسيار بالا كه از خصوصيات اين روش است در عين بالا بودن كيفيت مشكل را حل مي نمايد.
تثبيت كوهها ، و صخره ها با استفاده از پوشاندن آنها با يك شبكه مش و پاشيدن بتن بر روي آن ، محافظت از لوله هاي فولادي و افزايش ضخامت لوله هاي بتني يا پيچيدن يك شبكه مش به اطراف لوله و پاشيدن بتن و صيقلي كردن آن در محيط هاي خورنده و خطرناك در مقابل آتش سوزي ، روكش كردن ديوارها ، پايه پلها ، بدنه سدها و لاينينگ تونلها ،  است. مهمدي كرتلايي ۱۳۸۰ WMS تثبيت جداره رود خانه ها و … از جمله ديگر توانايي هاي روكش
۴-چه نوع اليافي را براي ساخت شاتكريت اليافي بكار گيريم؟
الياف مختلفي از جمله الياف فولادي، شيشه اي، نايلوني، پلي پروپلين، كربني و … را مي توان جهت ساخت بتن اليافيد بكار برد ولي بايد توجه داشت كه جهت بكار بردن هر كدام از آنها نياز به اين مي باشد كه تعيين كنيم كدام نوع از الياف تركيب بهينه تري با توجه به مشخصات فرآورده و كاربري بنا به ما مي دهد. براي اين مهم ابتدا بايد با مشخصات فيزيكي و مكانيكي الياف آشنا باشيم، تا با توجه به اين مشخصات بتوانيم از آنها در ماتريسهاي سيماني بهرة كافي را ببريم .در شاتكريت از ۲ دسته الياف فولادي و مصنوعي استفاده مي شود .گروهي از الياف مصنوعي مانند شيشه، استيل و كربن مدول بالاتري از بتن دارند و دسته اي مثل نايلون و پلي پروپيلن داراي مدول كمتري از بتن مي باشند .كه دسته دوم در سيستم شاتكريت مورد نظر مي باشد .در ادامه مقاله خواهيم ديد كه كاربرد هر كدام در كجاست.__
٥-معرفي
مزيت استفاده از بتن اليافي در شاتكريت در پروژه هاي فراواني در سراسر د نيا به اثبات رسيده است وقتي پيشرفته ترين تكنولوژي مورد استفاده قرار مي گيرد كارائي بتن اليافي بطور كلي برابر يا بهتر از استفاده از سيستم مش فولادي وقتي يك ملات خالص يا يك تير با بتن خالص تحت اثر نيروي قرار مي (Knut .F بصورت سنتي مي باشد.( ۲۰۰۰
گيرد، ترك خوردگي ناحية كششي فورًا به گسيختگي تير منجر مي شود . اما بايد بخاطر داشت كه ترك خوردگي در بتن يك پديده جدا از خاصيت بتن نيست . اندازه گيريهاي دقيق تأئيد كرده است كه يك ترك اصلي در شكست يك تير ناشي از رشد آهسته ترك هاي ريزي است كه قبلاً وجود داشته است.
مثلاً در تركيبات ساخته شده با الياف فولادي چون مدول الاستيسته فولاد تقريباً ١٠ برابر مدول الاستيسته بتن خالص است، بنابراين افزايش حجم الياف ، افزايش بار را بدنبال خواهد داشت و در اثر اين بار، نمودار بار  تغيير شكل تير از حالت خطي منحرف مي شود . چنانچه درصد بسيار كمي از الياف فولادي در بتن بكار رود تأثير الياف در حد جاري شدن يا مقاومت نخستين ترك بتن اليافي خيلي ناچيز خواهد بود.
حال پس از اين بررسي شايان ذكر است كه بيان كني م با افزودن الياف به بتن مي توان مقاومت ضربه اي را كه بتن اليافي بدست مي آورد به نصف زماني كه همان مقاومت را بتن معمولي بدست مي آورد كاهش داد و دوام آن را به اندازة ٣٠ درصد افزايش داد اين يكي از مزايايي است كه ما را به سوي استفاده از بتن اليافي ترغيب مي كند، و به طور  ( كلي مي توان مزاياي بتن اليافي را نسبت به بتن معمولي در غالب موارد ذيل برشمرد : ( كيواني ١٣٨٠ الف- مقاومت در مقابل تورق، سايش و هوازدگي سطح
ب- مقاومت زياد در مقابل تنشهاي خستگي
پ- مقاومت بسيار عالي در مقابل ضربه و در واقع توانايي بالاي جذب انرژي
ت- قابليت كشش عالي (بالا بردن ظرفيت زياد تغيير شكل نسبي)
ث- قابليت باربري زياد بعد از ترك خوردگي
ج- مقاومت كششي، خمشي و برش زياد
چ- طاقت خيلي زياد نسبت به بتن معمولي
ح- و يكي از مهمترين مزايا ظرفيت بالاي بتن اليافي به منظور تبديل كار خارجي به:
الف) انرژي كرنشي ذخيره شدة قابل تغيير
ب) كار داخلي (كه اين عمل معمولاً با تشكيل تركهاي جديد، رها شدن و تغيير شكل الياف و يا توليد حرارت مي باشد)
علاوه بر اين شاتكريت مصلح به اليافي مزيتهاي شايان ذكر ديگري نيز دارد :
استعمال شا تكريت اليافي روي صخره هاي آسيب ديده و مجوف با حداقل بيشتر از دو بار پاشيدن تأثير بسيار -aبيشتري دارد .
وقتي كه از دستگاههاي كنترل از راه دور خودكار براي پاشيدن شاتكريت استفاده مي شود ايمني و ضريب اطمينان –b را چندين برابر مي كند ( كسي ريسك بستن شبكه مش را در زير زمين مهار شده يا نشده نخواهد كرد)
با استفاده از شاتكريت اليافي هيچ ناحيه اي با تراكم پائين در جاهايي كه ۳ تا ۴ لايه مش روي هم قرار دارند -cبوجود نخواهد آمد كه در صورت عدم استفاده از شاتكريت اليافي بدليل عدم امكان ويبراسيون مناسب بتني با كيفيت بسيار پائين و ريسك بالاي خوردگي آتي شبكه مش و پوسته پوسته شدن بتن وجود خواهد داشت .
ضخامت خواسته شده و بطور كلي كميتهايي از شاتكريت را كه مي خواهيم با دقت خوبي بدست مي آيد همچنين -d
بيش از حد شبكه مش روي سطوح بنيادي جلوگيري مي شود . (Cover) از مشكل پوشاندن__لايه مش در عمقهاي مختلفي از يك لايه شاتكريت قرار مي گيرد و نمي تواند در سطح مقطع ، در نواحي تحت -e
كشش قرار بگيرد . در صورتي كه الياف مي تواند در تمام سطح مقطع قرار بگيرد بدون در نظر گرفتن اين موضوع كه كشش در كجا اتفاق مي افتد .
و ضريب منطقي جلوگيري از كارگزاري و بستن شبكه مش در زير زمين . -f
براي رسيدن به مزيتهاي بالا روش شاتكريت مخلوط تر بايد مورد استفاده قرار گيرد به اين دليل كه در پروسه مخلوط
خشك فقدان كنترل و مقدار زيادي كمانه كردن الياف وجود دارد . بعنوان مثال كمانه كردن الياف فولادي در پروسه
مخلوط خش ك ۵۰ درصد و در استفاده از الياف مصنوعي احتمالاً اين مقدار بيشترينه باشد در مقايسه كمانه كردن الياف فولادي در پروسه مخلوط تر حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مي باشد به شكل يك مراجعه كنيد . 
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

خرید اینترنتی بتن بدون قالب بندی-دانلود رایگان تحقیق بتن بدون قالب بندی-دانلود رایگان مقاله بتن بدون قالب بندی-تحقیق بتن بدون قالب بندی

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
    شاتکریت رامیتوان یکی از دستاوردهای پیشرفت تکنولوژی بتن دانست که دهها سال است در پروژه های مختلف عمرانی نقش موثری دارد.تاریخچه تکنولوژی شاتکریت به سال ۱۹۱۰ باز می گردد. در این سال کارل اکلی دستگاهی ترایپاشدن مخلوط ماسه و سمان ساخت و انرا گانایت نامید . این سیستم بعدها نامهایی چون کان کریت.   پنو کریت . بلاست کریت. بلوکریت وجت کریت یافت . اما در سال۱۹۳۰ بود که واژه شاتکریت از طرف انجمن مهندسین راه اهن امریکا بکار برده شد وو تاکنون نیز مورد استفاده قرار می گیرد. شاتکریت در دو نوع مخلوط تر و مخلوط خشک در تمام دنیا تکنولوژی شناخته شده ای  برای استقرار بتن است. از نظر موسسه بین المللی بتن شاتکریت عبارت است از ملات ویا بتنی ه با فشار و سرعت بالا ته سطح مورد نظر پاشیده می شود.                                                                         
شاتکریت هم اکنون در بخشهای مختلفی از فعالیتهای مرتبط با تکنولوژی بتن کاربرد دارد که از ان جنله متوان به موارد زیر اشاره کرد:                           
                                                                                                           
   در روش شاتکریت مخلوط خشک مصالح شامل:ماسه و سیمان توسط پمپ شاتکریت بداخل لوله انتقال هدایت شده و به لوله پاشنده سلات منتقل می گردند. اب مورد نیازدر این حالت در حین خروج مصالح از سر نازل به انها اضافه می گردد که با توجه  به سرعت بسیارزیاد خروج مصالح از سر نازل این عمل افزودن اب در کسریاز ثانیه صورت می پذیرد.در این حال ممکن است اب به بعضی ا دانه های سیمان نرسیده و در نتیجه این دانه ها هیدراته نشوند. و بخش قابل توجهی از ملات پاشیده شده به سطح زیر کار نچسبیده و جزو پرت کار محسوب می شود. به همین دلیل   از این روش تنها در عملیات تثبیت قبل از تونل ها و کارهای روکش و تعمیراتی با ضخامت کمتر از ۱۰ سانتیمتر استفاده می گردد از طرفی دیگر بعلت فقدان مصالح منگی درشت دانه این درش عمولا برای کارهائیکه مقاومتهای مکانیکی در انها مطرح می باشد استفاده بعمل نمی اید

   و اما دراین روش بتن اماده بداخل پمپ شاتکریت ریخته شده و پس از عبور از لوله انتقال به سر نازل رسیده و از انجا به سطح زیر کارپاشیده می شود. و اینجاست که تفاوت کیفی و کاربردی اشکار بین این دو نوع روش روشن می شود . چرا که شاتکریت خلوط بر را می توان در جائیکه مقاومت فشاری مورد نظر است بکار برد. از طرفی دیگر در این روش امگان اجرای بتنی با ضخامت۵۰ سانتی متر برای ایوار و ۲۰ سانتیمتر برای سقف در یک مرحله (یک پاس) براحتی امکان پذیر می باشد.      عتیقه زیرخاکی گنج