گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر

مقاله تربیت بدنی با موضوع هوش معنوی و شادکامی دانشجویان

در دانشگاه بوعلی همدان
نوشته دکتر ابوالقاسم یعقوبی

مقاله تربیت بدنی با موضوع هوش معنوی و شادکامی دانشجویان

در دانشگاه بوعلی همدان
نوشته دکتر ابوالقاسم یعقوبی
معونیت از نیازهای درونی انسان است
هوش معنوی به عنوان زیربنای باورهای فرد نقش اساسی در زمینه های گوناگون به ویژه ارتقا و سلامت روانی دارد.
روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است
جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی است
۱۸۰پسر و ۲۰۰ دختر
از پرسشنامه هوش معنوی با ۱۴ گزینه و فهرست شادکامی آکسفورد استفاده شده است
با فازیش نمره هوش معنوی، نمره شادکامی نیز افزایش می یابد
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
مقاله تربیت بدنی با موضوعات مدیریت تربیت بدنی

ارتباط هوش معنوي با شادكامي و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان

در ۱۰ صفحه
شامل چکیده
مقدمه
نتایج
منابع
مقاله تربیت بدنی با موضوعات مدیریت تربیت بدنی

ارتباط هوش معنوي با شادكامي و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان

در ۱۰ صفحه
شامل چکیده
مقدمه
نتایج
منابع

عتیقه زیرخاکی گنج