گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر

پروژه  شناسائي و كاهش آب بحساب   نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري

 هدف :

شناسايــــي پرت آب در شبكه هاي آب رساني شهري بصورت هاي فيزيكي و غير فيزيكي كه از مخازن ذخيره و لوله هاي اصلي شبكه توزيع آب شهري و نيز شبكه هاي فــرعي و انشعابات مشتركين كه ممكن است بصورت نشت آب و يا تركيدگي   لوله هاي اصلي و فرعي شبكه و انشعابات و شيرهاي شبكه به خارج از ســــيستم توزيع آب منتقل شود و حجم عظيمي از آب سالم و بهداشتي هدر ميرود كه با مشكلات فراواني توليـــــــد و در بعضي از شهرها تصفيه مي شود و هزينه هاي هنگفتي را شركتــهاي آب و فاضلاب بابت آن خرج مي نمايند و در كشور ما علاوه بر آنكه از نظر اقتصادي هزينه هاي كلاني  متوجه دولت در اين زمينه  مي شود كشور ما داراي منابع محدود آب مي باشــــــد و در بيشتر موارد ۶۰-۴۰ درصد آب توليد شده براي شرب شهري بصورت تلفات هدر ميرود كه رقم بسيار بالايي است .

بنابراين شناسايي راههاي بروز تلفات آب و ارائـــــه راهكارهـــــاي مقابله با آن شكلات زيادي را از پيش پاي صنعت نوپاي آب و فاضلاب كشور بر ميدارد.

تعريف آب به حساب نيامده : (پرت شبكه  يا تلفات شبكه)

تلفات آب در شبكه آبرساني شهري به دو صورت مشهود است .

الف :تلفات فيزيكي آب.

ب : تلفات غير فيزيكي .

 

تلفات فيزيكي:

 آب بصورت نشت از مخازن ذخيره آب ،نشت ازلوله ها و شير فلكه ها و تلفات آب ناسي از اتفاقات و شكستگي لوله هاي اصلي و فرعي و نيز انشعابات .

تلفات غير فيزيكي آب :

عدم كاركرد صحيح كنتور هاي حجمي موجود دروروي و خروجي مخازن ذخيره آب كه ممكن است مقدار حجمي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي نشان دهد

 عدم كاركرد صحيح  كنتور هاي مشتركين

 كنتور هاي خراب ،كنتور هاي معكوس ،كنتور هاي دست كاري شده توسط مشترك يا افراد غير مجاز ديگر

انشعابات غير فني و غير اصولي

عدم وجود كد بندي و پلاك كوبي اماكن

خطاي انساني

 

بنابراين اتلاف آب در شبكه ها ممكن است به يكي از صورت هاي فيزيكي و غير فيزيكي صورت گرفته باشد . براي كاهش ميزان تلفات آب بايد عوامل ايجاد تلفات در شبكه شناسايي شود و بعد از شناسايي راههاي جلوگيري از ايجاد تلفات بررسي شود .  

در مطالعات كاهش آب به حساب نيامده، از جمله فعاليت هاي مثبت تعريف شده،فعاليت مربوط به كنترل و مميزي اماكن سطح شهر است . اين فعاليت به طور كلي به منظور بررسي و شناخت وضعيت موجود اماكن در ارتباط با بخش مشتركين و توزيع  آب(شامل كليه مشتركين و غير مشتركين )، اگاهي از مسائل و كمبود هاي مرتبط با آن و همچنين بررسي و شناخت نواقص و ايراداتي كه از اين جهت به سيستم توزيع آب تحميل مي گردد،گرديده است .

ازآنجايي كه در انجام اين فعاليت هزينه هاي قابل ملاحظه اي صرف ميگردد،لذا ضروري است اين هزينه ها منتج به نتايج مناسبي  گردد و از لحاظ  فني و اقتصادي مقرون به صرفه باشد ، با توجه به اين امر ،اين فعاليت يك فعاليت مهندسي بوده كه مي بايست با در نظر گرفتن شرايط محلي و فني اقتصادي با يك برنامه ريزي دقيق و سازمان دهي شده اقدام به انجام آن گردد . پروژه حاضرپایان نامه کارشناسی عمران آب با موضوع    شناسائي و كاهش آب بحساب   نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري ، درقالب word و ۱۰۰  صفحه  جهت خرید ودانلود برای شما عزیزان آماده کرده ایم که امیدواریم مورد رضایت شما واقع گردد.

 

فهرست مطالب 

هدف

مقدمه    

بخش اول

شناسايي عوامل ايجاد تلفات آب در شبكه هاي آبرساني

جمع آوري اطلاعات از طريق اكيپ قرائت كنتور

دستورالعمل كنترل اماكن     

دلايل نياز به انجام كنترل و مميزي اماكن

اهداف ،كاربردها وقابليتهاي كنترل اماكن

كليات اجراي طرح

فعاليتهاي كنترل اماكن

تهيه روش كنترل اماكن

كدگذاري

تهيه فرمهاي جمع آوري اطلاعات

بخش دوم روشهاي كاهش تلفات غير فيزيكي                                                                               

دستورالعمل نصب صحيح انشعابات    

ارزيابي روشهاي برخورد با متخلفين    

بخش سوم

روشهاي كاهش پرت فيزيكي                                                                         

بررسي وضعيت بهره برداري از مخازن

تهيه كاربرگ بهره برداري از مخازن

حوضچه هاي شيرآلات

شيرآلات و اتصالات و نحوه نگهداري و تعميرآنها

 

 

بخش چهارم

مدلسازي شبكه توزيع آب     

تعيين نقاط نصب فشارسنج و انجام عمليات فشارسنجي

بررسي و مطالعه نقشه هاي سيستم توزيع آب

تهيه نقشه نقاط نصب فشارسنج

تعاريف و اصطلاحات رايج در مدلسازي

شبيه سازي سيستم توزيع

هدف از مدلسازي و كاربردهاي آن

محدوديت هاي مدلسازي

تهيه و تكميل اطلاعات سيستم توزيع آب

تهيه مدل هيدروليكي سيستم توزيع آب

جمع آوري و سازماندهي اطلاعات 

تهيه مدل اوليه

كد گذاري عوارض

چكيده مطالب و ارائه راهكار 

منابع ومئاخذ        

در این پست خرید و دانلود فایل پایان نامه  شناسائي و كاهش آب بحساب   نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري را براتون گذاشتم ، شناسايــــي پرت آب در شبكه هاي آب رساني شهري بصورت هاي فيزيكي و غير فيزيكي كه از مخازن ذخيره و لوله هاي اصلي شبكه توزيع آب شهري و نيز شبكه هاي فــرعي و انشعابات مشتركين ممكن است بصورت نشت آ و يا تركيدگي   لوله هاي اصلي و فرعي شبكه و انشعابات و شيرهاي شبكه به خارج از ســــيستم توزيع آب منتقل شود و حجم عظيمي از آب سالم و بهداشتي هدر ميرود و هزينه هاي هنگفتي را شركتــهاي آب و فاضلاب بابت آن خرج مي نمايند علاوه بر آنكه از نظر اقتصادي هزينه هاي كلاني  متوجه دولت در اين زمينه  مي شود كشور ما داراي منابع محدود آب مي باشــــــد.

بنابراين شناسايي راههاي بروز تلفات آب و ارائـــــه راهكارهـــــاي مقابله با آن مشكلات زيادي را از پيش پاي صنعت نوپاي آب و فاضلاب كشور بر ميدارد..شما می توانید این مقاله  را از این فروشگاه دانلود نمائید.

  • بازدید : 106 views
  • بدون نظر

پروژه  شناسائي و كاهش آب بحساب   نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري

 هدف :

شناسايــــي پرت آب در شبكه هاي آب رساني شهري بصورت هاي فيزيكي و غير فيزيكي كه از مخازن ذخيره و لوله هاي اصلي شبكه توزيع آب شهري و نيز شبكه هاي فــرعي و انشعابات مشتركين كه ممكن است بصورت نشت آب و يا تركيدگي   لوله هاي اصلي و فرعي شبكه و انشعابات و شيرهاي شبكه به خارج از ســــيستم توزيع آب منتقل شود و حجم عظيمي از آب سالم و بهداشتي هدر ميرود كه با مشكلات فراواني توليـــــــد و در بعضي از شهرها تصفيه مي شود و هزينه هاي هنگفتي را شركتــهاي آب و فاضلاب بابت آن خرج مي نمايند و در كشور ما علاوه بر آنكه از نظر اقتصادي هزينه هاي كلاني  متوجه دولت در اين زمينه  مي شود كشور ما داراي منابع محدود آب مي باشــــــد و در بيشتر موارد ۶۰-۴۰ درصد آب توليد شده براي شرب شهري بصورت تلفات هدر ميرود كه رقم بسيار بالايي است .

بنابراين شناسايي راههاي بروز تلفات آب و ارائـــــه راهكارهـــــاي مقابله با آن شكلات زيادي را از پيش پاي صنعت نوپاي آب و فاضلاب كشور بر ميدارد.

تعريف آب به حساب نيامده : (پرت شبكه  يا تلفات شبكه)

تلفات آب در شبكه آبرساني شهري به دو صورت مشهود است .

الف :تلفات فيزيكي آب.

ب : تلفات غير فيزيكي .

 

تلفات فيزيكي:

 آب بصورت نشت از مخازن ذخيره آب ،نشت ازلوله ها و شير فلكه ها و تلفات آب ناسي از اتفاقات و شكستگي لوله هاي اصلي و فرعي و نيز انشعابات .

تلفات غير فيزيكي آب :

عدم كاركرد صحيح كنتور هاي حجمي موجود دروروي و خروجي مخازن ذخيره آب كه ممكن است مقدار حجمي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي نشان دهد

 عدم كاركرد صحيح  كنتور هاي مشتركين

 كنتور هاي خراب ،كنتور هاي معكوس ،كنتور هاي دست كاري شده توسط مشترك يا افراد غير مجاز ديگر

انشعابات غير فني و غير اصولي

عدم وجود كد بندي و پلاك كوبي اماكن

خطاي انساني

 

بنابراين اتلاف آب در شبكه ها ممكن است به يكي از صورت هاي فيزيكي و غير فيزيكي صورت گرفته باشد . براي كاهش ميزان تلفات آب بايد عوامل ايجاد تلفات در شبكه شناسايي شود و بعد از شناسايي راههاي جلوگيري از ايجاد تلفات بررسي شود .  

در مطالعات كاهش آب به حساب نيامده، از جمله فعاليت هاي مثبت تعريف شده،فعاليت مربوط به كنترل و مميزي اماكن سطح شهر است . اين فعاليت به طور كلي به منظور بررسي و شناخت وضعيت موجود اماكن در ارتباط با بخش مشتركين و توزيع  آب(شامل كليه مشتركين و غير مشتركين )، اگاهي از مسائل و كمبود هاي مرتبط با آن و همچنين بررسي و شناخت نواقص و ايراداتي كه از اين جهت به سيستم توزيع آب تحميل مي گردد،گرديده است .

ازآنجايي كه در انجام اين فعاليت هزينه هاي قابل ملاحظه اي صرف ميگردد،لذا ضروري است اين هزينه ها منتج به نتايج مناسبي  گردد و از لحاظ  فني و اقتصادي مقرون به صرفه باشد ، با توجه به اين امر ،اين فعاليت يك فعاليت مهندسي بوده كه مي بايست با در نظر گرفتن شرايط محلي و فني اقتصادي با يك برنامه ريزي دقيق و سازمان دهي شده اقدام به انجام آن گردد . پروژه حاضرپایان نامه کارشناسی عمران آب با موضوع    شناسائي و كاهش آب بحساب   نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري ، درقالب word و ۱۰۰  صفحه  جهت خرید ودانلود برای شما عزیزان آماده کرده ایم که امیدواریم مورد رضایت شما واقع گردد.

 

فهرست مطالب 

هدف

مقدمه    

بخش اول

شناسايي عوامل ايجاد تلفات آب در شبكه هاي آبرساني

جمع آوري اطلاعات از طريق اكيپ قرائت كنتور

دستورالعمل كنترل اماكن     

دلايل نياز به انجام كنترل و مميزي اماكن

اهداف ،كاربردها وقابليتهاي كنترل اماكن

كليات اجراي طرح

فعاليتهاي كنترل اماكن

تهيه روش كنترل اماكن

كدگذاري

تهيه فرمهاي جمع آوري اطلاعات

بخش دوم روشهاي كاهش تلفات غير فيزيكي                                                                               

دستورالعمل نصب صحيح انشعابات    

ارزيابي روشهاي برخورد با متخلفين    

بخش سوم

روشهاي كاهش پرت فيزيكي                                                                         

بررسي وضعيت بهره برداري از مخازن

تهيه كاربرگ بهره برداري از مخازن

حوضچه هاي شيرآلات

شيرآلات و اتصالات و نحوه نگهداري و تعميرآنها

 

 

بخش چهارم

مدلسازي شبكه توزيع آب     

تعيين نقاط نصب فشارسنج و انجام عمليات فشارسنجي

بررسي و مطالعه نقشه هاي سيستم توزيع آب

تهيه نقشه نقاط نصب فشارسنج

تعاريف و اصطلاحات رايج در مدلسازي

شبيه سازي سيستم توزيع

هدف از مدلسازي و كاربردهاي آن

محدوديت هاي مدلسازي

تهيه و تكميل اطلاعات سيستم توزيع آب

تهيه مدل هيدروليكي سيستم توزيع آب

جمع آوري و سازماندهي اطلاعات 

تهيه مدل اوليه

كد گذاري عوارض

چكيده مطالب و ارائه راهكار 

منابع ومئاخذ        

در این پست خرید و دانلود فایل پایان نامه  شناسائي و كاهش آب بحساب   نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري را براتون گذاشتم ، شناسايــــي پرت آب در شبكه هاي آب رساني شهري بصورت هاي فيزيكي و غير فيزيكي كه از مخازن ذخيره و لوله هاي اصلي شبكه توزيع آب شهري و نيز شبكه هاي فــرعي و انشعابات مشتركين ممكن است بصورت نشت آ و يا تركيدگي   لوله هاي اصلي و فرعي شبكه و انشعابات و شيرهاي شبكه به خارج از ســــيستم توزيع آب منتقل شود و حجم عظيمي از آب سالم و بهداشتي هدر ميرود و هزينه هاي هنگفتي را شركتــهاي آب و فاضلاب بابت آن خرج مي نمايند علاوه بر آنكه از نظر اقتصادي هزينه هاي كلاني  متوجه دولت در اين زمينه  مي شود كشور ما داراي منابع محدود آب مي باشــــــد.

بنابراين شناسايي راههاي بروز تلفات آب و ارائـــــه راهكارهـــــاي مقابله با آن مشكلات زيادي را از پيش پاي صنعت نوپاي آب و فاضلاب كشور بر ميدارد..شما می توانید این مقاله  را از این فروشگاه دانلود نمائید.

  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نقشه یک شهرک مسکونی به پیوست امده است.جمعیت این شهرک در سال ۱۳۸۵:۱۰۵۰۰نفر درسال۱۳۸۰:۹۰۰۰نفرودرسال۱۳۷۵:۸۵۰۰نفر بوده است.مطلوب است طراحی شبکه آبرسانی شهرک برای ۲۵سال آینده در صورتی که شهرک در منطقه معتدل ومرطوب قرار داشته باشد.  
: تعیین سطح سرویس هر لوله به هکتار:
 
لوله ۱: ۰٫ ۱۰۳ha
لوله ۲: ۰٫۰۶۷ha
لوله ۳: ۰٫۰۹۳ha
لوله ۴۰٫۲۱۲ha:
لوله ۵: ha0.573
لوله ۶۵۶۴ha : 0.
لوله ۷: ۰٫۳۵۹ha
لوله ۸: ۰٫ ۲۰۶ha
لوله ۹: ۰٫۱۳۴ha
لوله ۱۰: ۰٫۱۸۴ha
لوله ۱۱: ۰٫۲۷۱ha
لوله ۱۲:       0.514ha لوله ۱۳۰٫۵۲۵ha: 
لوله ۱۴:       0.282ha لوله۱۵: ۰٫۱۰۳ha
لوله ۱۶: ۰٫۰۶۷ha
لوله ۱۷: ۰٫۰۹۲ha

 
گام پنجم: تعیین تراکم جمعیتی شهر
تراکم=مساحت منطقه/ جمعیت کل
تراکم=۴٫۳۱۵/۱۵۵۰۰
تراکم = ۳۵۹۲٫۱۲ ((C/ha
گام ششم: تعیین جمعیت تحت سرویس هر لوله
جمعیت = سطح  * تراکم (نفر ) 
لوله۱:  370= 3592.12 *0.103
لوله۲:  241= 3592.12*.0670
لوله۳:  334=  3592.12 * 0.093
لوله۴: ۷۶۱ = ۳۵۹۲٫۱۲ * ۰٫۲۱۲
لوله۵:  1929= 3592.12 * 0.573
لوله۶: ۲۰۲۶= ۳۵۹۲٫۱۲ * ۰٫۵۶۴ 
لوله ۷: ۱۲۹۰= ۰٫۳۱۳*۳۵۹۲٫۱۲
لوله ۸: ۷۴۰=۰٫۲۰۶ *۳۵۹۲٫۱۲
لوله ۹: ۴۸۱= ۰٫۱۳۴ *۳۵۹۲٫۱۲
لوله ۱۰: ۶۶۱= ۰٫۱۸۴*۳۵۹۱٫۱۲
لوله ۱۱: ۹۷۳= ۰٫۲۷۱*۳۵۹۲٫۱۲
لوله ۱۲: ۱۸۴۶= ۰٫۵۱۴ *۳۵۹۲٫۱۲
لوله۱۳: ۱۸۸۶ =۰٫۵۲۵ *۳۵۹۲٫۱۲
لوله ۱۴: ۱۰۱۳ = ۰٫۲۸۲۳۵۹۲٫۱۲*
لوله۱۵: ۳۷۰= ۰٫۱۰۳ *۳۵۹۲٫۱۲
لوله ۱۶: ۲۴۱= ۰٫۰۶۷ *۳۵۹۲٫۱۲
 
لوله ۱۷: ۳۳۰=۰٫۰۹۲ *۳۵۹۲٫۱۲
 
گام هفتم: تعیین متوسط مصرف سرانه
جمعیت شهرک = ۲۰۰۰۰>15500 نفر > 10000 نفر  
گام هشتم: تعیین ماکزیمم مصرف روزانه و لحظه ای
از جدول ( ۸-۷) کتاب شبکه های توزیع آب شهری داریم:
منطقه معتدل و مرطوب            ضریب حداکثر روزانه = ضریب حداکثر روزانه = ۱٫۴
       جدول (۸-۸) ضریب حداکثر لحظه ای = ۱٫۸ –  1.4   ضریب حداکثر لحظه ای = ۱٫۶
بنا براین داریم: 
گام نهم: تعیین ماکزیمم دبی که هر لوله بایستی به مناطق تحت سرویس خود تحویل دهد.
ماکزیمم دبی در هر لوله ( لیتر بر ثانیه) = ماکزیمم مصرف لحظه ای * جمعیت تحت سرویس هر لوله
لوله ۱: (L/S) 215 = 3705.83*(10^-3)* 
لوله ۲: (L/S) 1.4=241 5.83*(10^-3)* 
لوله۳: (L/S) 1.94=334 5.83*(10^-3)* 
لوله۴: (L/S) 4.43=761 5.83*(10^-3)* 
لوله۵: (L/S) 11.24= 19295.83*(10^-3)* 
لوله۶: (L/S) 11.81=2026 5.83*(10^-3)* 
لوله۷: (L/S) 7.52=1290 5.83*(10^-3)* 
لوله۸: (L/S) 4.31=740 5.83*(10^-3)* 
لوله۹ : (L/S) 2.8= 5.83*(10^-3)*481 
لوله ۱۰: (L/S) 3.85= 6615.83*(10^-3)* 
لوله۱۱: (L/S) 5.67=973 5.83*(10^-3)* 
لوله۱۲: (L/S)10.76 =1846 5.83*(10^-3)* 
لوله۱۳: (L/S) 10.99= 1886  5.83*(10^-3)* 
لوله۱۴: (L/S) 5.9= 1013 5.83*(10^-3)* 
لوله۱۵ : (L/S) 2.15= 370 5.83*(10^-3)* 
لوله ۱۶: (L/S) 1.4= 241 5.83*(10^-3)* 
لوله۱۷: (L/S) 1.92= 5.83*(10^-3)* 330 
 

عتیقه زیرخاکی گنج