گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

دانلود پروژه ی پژوهشی با موضوع اتوماسيون صنعتي و شبكه هاي ارتباطي که شامل 47 صفحه میباشد بشرح زیر است : نوع فایل : Word

دانلود پروژه پایان نامه با موضوع اتوماسيون صنعتي و شبكه هاي ارتباطي که شامل ۴۷ صفحه میباشد، بشرح زیر است :

نوع فایل : Word

چکیده و مقدمه : پيشرفت فن آوري اينترنت و شبكه هاي ارتباطي در دهه هاي اخير ايجاب مي نمايد تا به لزوم بكارگيري شبكه هاي ارتباطي در صنعت و در اين راستا شبكه اي كردن دستگاهها و سنسورهاي صنعتي بپردازيم. در اين مقاله نگاهي اجمالي به اتوماسيون صنعتي و نقش شبكه هاي ارتباطي در توسعه صنعت داريم . در ابتدا با بيان تاريخچه اتوماسيون صنعتي , به ذكر اطلاعات پايه اعم از سطوح سلسله مراتبي اتوماسيون صنعتي و پروتكل MAP ( پروتكل اتوماسيون صنعتي) مي پردازيم. در ادامه ملزومات اساسي طراحي و ارتباطات قسمتهاي مختلف يك شبكه صنعتي شرح داده مي شود و با اشاره به توسعه شبكه هاي ارتباطي به نقش ارزنده اتصال دستگاهها و سنسورها در دنياي صنعت مي پردازد . انواع شبكه هاي صنعتي با ذكر محاسن و معايب هر يك بررسي شده و نشان مي دهد كه چگونه مي توانيم شبكه هاي سرعت بالا مانند Ethernet را با شبكه هاي سطح پايين تر (‌مانند : Fieldbus) جهت افزايش كارايي تركيب نمود و همچنين اهميت استفاده از پردازنده ها و رابطهاي كامپيوتري در مديريت هرچه بيشتر اطلاعات تبادلي و chip هاي از قبل برنامه ريزي شده (‌Asic) شرح داده مي شود. در پايان با بيان پيشنهادهايي جهت طراحي يك شبكه ارتباطي در صنعت به كار خود خاتمه مي دهد.

فهرست

فصل ۱ – شبكه هاي صنعتي

مقدمه

۱ – ۲  سطوح سلسله مراتبي سيستم هاي اتوماسيون صنعتي

سطح Element

سطح فيلد Field Level

سطح Cell (Cell Level)

سطح Area  (Area Level)

سطح Plant  (Plant Level)

۱ – ۳ وسيله  انتقال

۱ -۴ روشهاي انتقال

۱-۵ پروتكل  MAP

قسمت دوم

۲-۱ ملاحظات طراحي :

هزينه COST

عملكرد(كارايي) Performance

عوامل تعيين كننده عملكرد شبكه هاي ارتباطي

۱ – Transmission Speed:

۲ – Response Time:

۳ – Utilization:

۴ – Throughput:

قابليت اعتماد و در دسترس بودن Reliability Or Availability

سرويس يا عمليات شبكه Service Or Network Functionality

تحمل پذيري محيط    Tolerance For Environment

وسيله فيزيكي انتقال Physical Media 

قابليت توسعه Expandability

نگهداري  Maintenance

امنيت  Security

۲-۲  ملزومات ارتباطي سيستم هاي اتوماسيون صنعتي

ارتباطات سطح  فيلد

ملزومات ارتباطي در اين سطح:

۱ – زمانهاي پاسخ خيلي كوتاه :‌

۲ –  تحمل پذيري در برابر محيطهاي شلوغ :

۳ – فاصله زياد :

۴-  قدرت توزيع :

ارتباطات سطح Cell

۱ – زمانهاي پاسخ كوتاه :

۲ –  تحمل پذيري در برابر محيطهاي شلوغ :

۳ – قابليت دسترسي به مقدار زياد:

۴ – امنيت :

۵ – پشتيباني تغذيه :

۶ – مديريت شبكه :‌

۲-۳ فرايند طراحي شبكه ارتباطي

امكان سنجي Feasibility Study 

تجزيه و تحليل  Analysis

طراحي Design 

اجرا Implementation

نگهداري و به روز رساني Maintenance and Upgrade

فصل ۲ – شبكه هاي صنعتي

قسمت اول

۲-۱-۲ چرا يك سنسور را شبكه اي مي كنيم؟

۱ –  امكان عيب يابي 

۲ – پيكر بندي مناسب

۳ – سيستم هاي اطلاعاتي اقتصادي

امكان برنامه ريزي مجدد (‌تغيير كارايي )‌ يك سنسور از طريق شبكه اي كردن 

۲-۱-۳ چه كسي از شبكه هاي سنسوري استفاده مي كند؟

۲-۱-۴ چگونه يك شبكه صنعتي بازارهاي جديد ايجاد مي كند؟

(۱) ۲-۱-۵  Ethernet

با Ethernet صنعتي چه كاري مي توان داشت؟

Fieldbus ها همراه Ethernet

۲-۱-۶ RS-232/422/485

۲-۱-۷  Modbus RTU/ASCII

۲-۱-۸  شبكه كنترل كننده محلي CAN) (

۲-۱-۹  Profibus

۲-۱-۱۰  Field bus 

۲-۱-۱۱  آيا فن آوري  شبكه جديد است؟

شبكه هاي صنعتي

قسمت دوم ( شبكه كردن و پيچ و خم هاي عمليات نرم افزاري و سخت افزاري)

۲-۲-۲  لايه هاي اطلاعاتي

وظايف هر لايه

لايه ۷ – لايه كاربرد Application

لايه ۶ – لايه نمايش Presentation

لايه ۵ – لايه جلسه Session

لايه ۴ – لايه حمل و نقل Transport 

لايه ۳ – لايه شبكه Network

لايه ۲ – لايه اتصال داده Data Link

لايه ۱ – لايه فيزيكي physical

لايه انتقال Transmission

۲-۲-۳  استفاده از يك پردازنده به تنهايي  يا همراه با  يك كمك پردازنده ديگر؟  

۲-۲-۴  براي چي ASIC ها در طرحهاي ارتباطي ضروري هستند؟

۲-۲-۵  جداسازي سطح ولتاژ

۲-۲-۶  معاني Slave , Master

پيچيدگي Master , Slave

۲-۲-۷  ابزارهاي پيكربندي چه كاري انجام مي دهند؟

يك زمانبندي توسعه معمولي چيست ؟

۲-۲-۸  چه توان عملياتي شما انتظار داريد؟

۲-۲-۹  تاييديه Certification

۲-۲-۱۰  موانع توسعه محصول

ناچيز شمردن پيچيدگي

از دست دادن مشتري هاي بزرگ

در ماندگي در رسيدن به شبكه هاي چندگانه

ناتواني در آموزش مشتري

شبكه هاي صنعتي

قسمت سوم 

۲-۳-۲  اصول شبكه اي كردن

۲-۳-۳  رابطهاي كامپيوتري

۲-۳-۴  استفاده از يك رابط عمومي براي همه مسيرهاي ارتباطي 

۲-۳-۵   Gateway ها يك روش سريع براي ارتباط

۲-۳-۶  استفاده از Chip هاي مجتمع

اصطلاحات

……….


عتیقه زیرخاکی گنج