گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اداره برق شهرستان مباركه در انتهاي خيابان بسيج قرار دارد كه مساحتي در حدود ۵۰۰ متر مربع دارد و كنترل و نظارت و طراحي بر كليه امور برق شهرستان و توابع آن را بر عهده دارد و من كار آموزي خود را در اين اداره و در قسمت طراحي توزيع برق گذرانده ام و كارهاي عملي زيادي را در اين مدت تجربه كرده ام و دوران خوبي را براي آموزش مطالبي كه در دوران تحصيل ياد گرفته بودم براي اجرا و عملي ساختن اين مطالب بود . 
در اولين  جلسه با مراجعه به محل كارآموزي خود به همراه مهندس محموديان استاد كار خود جهت طراحي و نصب محل تيرهاي بتوني و فاصله آنها از هر يك از ترانسفورماتورها و  حذف تيرهاي اضافي و چوبي در نقشه كه در يكي از بخش هاي مباركه به نام باغ ملك است مراجعه كرديم و در آنجا من به همراه مهندس محموديان ضمن متراژ كردن فاصله تيرها از يكديگر و فاصله گذاري براي نصب تيرهاي بتوني جديد ، محل هايي را كه در نقشه نبود و يا قرار بود احداث شود در نقشه مشخص كرديم و من نيز به علاوه با نكاتي در زمينه اينكه ، در زير ترانس ها يك تابلو نصب مي شود  كه براي انشعاب گيري به مصرف كنندگان مختلف بكار مي رود و همچنين با چراغ هاي نوع A و همين طور با كراس آرام و اينكه كراس در انتهاي خط مي بينيم بكار مي رود ، و همچنين مقره هاي بشقابي و سوزني آشنا شدم . 
در اين جلسه با مراجعه به اداره برق مباركه ومعرفي خود دران اداره و مشغول شدن درقسمت طرح و نظارت برق رساني كار خود را شروع كردم . در اين جلسه من با استاد كار خود ، مهندس محموديان كه مجري طرحهاي مهندسي برق رساني بودم آشنا شدم و سپس به همراه ايشان براي طراحي نصب محل بك ترانس ۲۰ كيلو ولت كه قرار بود براي يك مجتمع كارگري بكار برود به محل مجتمع رفتيم و در انجا فاصله اي را كه بايد ترانس در آن محل نصب مي شد مشخص كرديم و نيز فهميديم كه براي پايه بتوني يك ترانس ۲۰ كيلو ولت معمولاً از يك پايه ۹ متري بتوني و يك پايه ۱۲ متري بتوني استفاده مي شود مگر در مواقعي كه حريم بايد رعايت شود و از دو پايه ۱۲ متري استفاده مي شود كه اين حالت معمولاً كمتر اتفاق مي افتد و با فهميدن اين موضوع دانستيم كه بايد از يك پايه ۹ متري بتوني و يك پايه ۱۲ متري بتوني بايد به جاي يك تير بتوني ۶ متري كه در محل بود استفاده شود و سرانجام پس از مشخص كردن محل نصب ترانس و طراحي نقشه محل آن به همراه استاد كار خود به محل كار خود بازگشتيم اين بود گزارش كار من در اين جلسه كاري .
در اين جلسه با مراجعه به محل كارآموزي خود و فرا گرفتن مطالبي همچون ،فاصله سيم يا هادي را تا سطح زمين كليرانس گويند و فاصله سيم تا زمين در خطوط توزيع ۲۰ كيلو ولت هوايي كه در داخل شهرها و روستا ها و يا در امتداد جاده ها نصب    مي گردند . به لحاظ تقاطع هاي زياد و عبور و مسائل ايمني ، عموماً در سرتاسر خط حداقل كليرانس را بين ۶ تا ۹ متر انتخاب مي نمايند و همين طور در مورد تقاطع خطوط فشار قوي كه هميشه خط با ولتاژ بالاتر از روي خط با ولتاژ پايين تر عبور  مي نمايد كه در اين صورت حداقل فاصله خطوط ۶۳ كيلو ولت ا زخطوط ۲۰ كيلوولت حدود ۲ تا ۵/۲ متر مي باشد و همچنين وقتيكه خط فشار ضعيف (۳۸۰ ولت) زير خط ۲۰ كيلو ولت كشيده مي شود ، حداقل فاصله شبكه فشارضعيف تا ۲۰ كيلو ولت بايستي ۵/۱ متر باشد كه اين فاصله بايد رعايت شود و همچنين آشنايي با انواع كليدهاي فشار قوي كه به ۵ دسته تقسيم مي شوند و عبارتند از : ۱- كليد هاي هوايي يا خشك كه شامل : الف – سكسيونر غيرقابل قطع زير بار ب- سكسيونر قابل قطع زير بار  ج- سكسيونر قابل قطع زير بار فيوزي 
۲- كليدهاي روغني 
۳- كليدهاي خلاء 
۴- كليدهاي SF6 
۵- كليدهاي با هواي فشرده 
در اين جلسه با مراجعه به محل كارآموزي خود و همراه مهندس محموديان استاد كار آموز خود جهت بازديد از يك ترانس ۲۰ كيلو ولت و همچنين تقويت يك ترانس ديگر به محل مورد نظر رفتيم من در انجا با فهميدن مطالبي همچون رله ريكلوزد كه كار آن قطع كردن مدار در هنگام اتصالي است و مانند يك فيوز يا ديژنكتور مدار را قطع مي كند و بلافاصله مجدداً وصل مي كند و همين طور اگر اتصالي هنوز وجود داشته باشد مجدداً قطع خواهد كرد واين عمل را تا زماني كه اتصالي برطرف به شود يا ريكلوزرد در مقابل اتصالي دائمي قطع كامل بكند ادامه خواهد داشت . ريكلوزر شبيه فيوزي مي باشد زيرا اتصالي موقتي را از دائمي تشخيص مي دهد . در صورتيكه فيوز فيوز اتصالي دائمي و موقتي را مانند هم قطع مي كند . ولي ريكلوزر به اتصالي موقتي اين فرصت را مي دهد (معمولاً سه بار) تا برطرف گردد اگر اتصالي بعد از سه بار قطع و وصل بر طرف نشده باشد ، ريكلوزر تشخيص مي دهد كه آن يك اتصالي دائمي است و قطع كامل خواهد كرد . اين عملكرد در ريكلوزر باعث مي شود كه ريكلوزر اتصالي را ، كه روي انشعابي كه بوسيله فيوز كت – اوت حفاظت مي شود را ، قبل از اينكه فيوز كت – اوت بسوزد ، برطرف كند و اگر بعد از دو عمل قطع و وصل ريكلوزر اتصالي بر طرف گشته باشد ، فرصت مناسبي به فيوز داده خواهند شد تادر عمل قطع و وصل بلند مدت ۵ سيكلي بسوزد و انشعاب خواب را جدا نمايد و اتصالي بر طرف شود . و همچنين با برق گير كوشينگ و فيوز كت – اوت كه در خطوط ۲۰ كيلو ولت براي قطع برق تا جريان حدود ۸ آمپر عمل مي كند آشنا شدم . 
در اين جلسه من به همراه استاد كار خود براي تقويت يك ترانس ۱۶۰ كيلو ولت به محل رفتيم . و در آنجا من به مطالبي ، مانند اينكه بعد از هر ترانس اولين تير از هر دو طرف بايد اتصال زمين يا به عبارت ديگر برق گير داشته باشد و همچنين تشتك ترانس ، كه در زير تابلو ترانس ، ، كه در زير ترانس است نصب مي شود آشنا شدم وهمين طور به همراه استاد كار خود براي جابجايي يك ترانس ديگر در وسط راه قرار داشت رفتيم و من نيز مانند هميشه به فرا گرفتن مطالبي مانند اينكه بر روي هر ترانس يك فيوز كت اوت نصب مي شود و اينكه فيوز كت اول مانند يك فيوز عمل مي كند و براي جلوگيري ومحافظت در برابر اضافه جريان بكار مي رود در مواقعي كه بخواهند يك ترانس عوض كنند ، ابتدا اول بوسيله فيوز كت اوت جريان را قطع      مي كنند و سپس آن ترانس را عوض مي كنند . آشنا شدم و همين طور دانستم كه سكوي ترانس در زير ترانس ،كه ترانس روي آن قرار مي گيرند نصب مي شود و همچنين با مقره هاي چرخشي و مقره هاي گششي كه مقره هاي چرخشي معمولاً به طور ثابت بر روي تيرها نصب مي شود آشنا شدم .اين بود گزارش كار من در اين جلسه كاري .
در اين جلسه من با مراجعه به محل كارآموزي خود با وچ كلمپ كه در شبكه فشار ضعيف بكار مي رود و كار آن اين است كه در برابر نيروي كششي كه بر سيم وارد  مي شود سيم را از زخمي شدن و آسيب خوردن محافظت مي كند و همين طور محل نصب آن ، كه معمولاً بايد يك وچ كلمپ بر روي تير نصب شود و يك وچ كلمپ ديگر در محل نصب انشعابها كه مثلاً ورودي خانه ها است نصب شود و همينطور من با سيم گير كه در شبكه فشار قوي به كار مي رود و وظيفه آن گرفتن سيم است و بوسيله چند پيچ سفت مي شو آشنا شدم و همچنين دانستم كه براي عبور سيم از عرض خيابان ها و جاهايي كه بايد حريم رعايت شود معمولاً ا زتيرهاي گرد ۱۲ متري استفاده مي كنند و همين طور پاراك كه محل نصب مقره هاي چرخش بر روي آن است آشنا شدم كه طول آن با توجه به كار كرد آن فرق مي كند .
در اين جلسه من با مراجعه به محل كار آموزي خود با مباحثي از قبيل رعايت حريم ، به طوري كه فاصله آخرين فاز فشار قوي در مناطق شهري از ديوار ۲۱۰ سانتيمتر و يا ۱/۲متر است و در مناطق خاج از شهر مثلاً و روستاها ۳۰ متر است آشنا شدم همچنين به همراه استاد كار خود جهت تقويت يك ترانس به يكي از مناطق روستايي رفتيم و در انجا من دانستم كه ترانس هاي CT كه ترانس هاي  برطوي به جريان هستند ودر تابلو ترانس كه در زير بار است براي افزايش يا كاهش جريان بكار مي روند همچنين دانستيم كه تعداد زنجيرهاي يك مقره را با توجه به فرمول زير بدست مي آورند : 
و همچنين دانستم كه براي عبور از عرض جاده ها معمولاً از تيرهاي گرد ۱۵ متري بتوني كه به صورت گرد ساخته شده اند استفاده مي شود اين بود گزارش كار من در اين جلسه كاري .
در اين جلسه من با مزايا و معايب شبكه هاي هوايي و شبكه هاي زميني آشنا شدم كه به ترتيب مزايا و معايب آنها به صورت زير مي باشد : 
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر سات:

اين سيستم جهت اندازه گيري نقاطي از خط هوايي كه دچار تغيير امپدانس گشته بعنوان مثال اتصال كوتاه Short ، پارگي Break ، نشت Leakage و غيره كاربرد دارد كه با قطع انرژي الكتريكي خط ميتوان به آن نقاط دسترسي پيدا كرد . بهره برداري از اين سيستم عيب يابي در روي خطوط هوايي با هر سطح ولتاژي كه خط داشته باشد قابل اجرا بوده كه مهمترين ويژگي آن حصول اطمينان از سلامتي خط به منظور اجتناب از خطر ايجاد حادثه برق گرفتگي و خطر برگشت امواج و قطع مجدد فيدر قبل از برقدار شدن دوباره خط ميباشد 
اندازه گيري بطريق استفاده استاندارد از رفلكتور 
در اندازه گيري استاندارد حداكثر طول قابل اندازه گيري با رفلكتور ۳۰۶ كيلومتر است در زماني كه مقدار نصف سرعت انتشار موج عدد V/2=149/9 متر برميكرومتر ثانيه انتخاب شده باشد . در اين حالت دامنه ولتاژ پالس خروجي ۴۰ ولت پيك توپيك Vpp و عرض پالس آن ۵ ميكرو ثانيه است .
اندازه گيري مسافت هاي خيلي طولاني ( غير استاندارد ) 
در اندازه گيري غير استاندارد ، حداكثر طول قابل اندازه گيري ۱۰۰۰ كيلومتر بوده كه در اين حالت نصف عدد سرعت انتشار موج V/2= 149/9 متر بر ميكروثانيه و دامنه ولتاژ خروجي ۱۵۰۰ ولت پيك توپيك Vpp در مقاومت ۳۰۰ اهم و توان مصرفي دستگاه مولد ۵ كيلو وات و عرض پالس ۱۴ ميكروثانيه است . در اين وضعيت اندازه گيري سيستم مجهز به فيلترهاي ۱۰۰ و ۳۰۰ كيلوهرتز و ۱ مگا هرتز بوده كه مي تواند سبب تضعيف نويزهاي شديد در موقع اندازه گيري شود . توجه داشته باشيد در هر روش اندازه گيري ( استاندارد يا غير استاندارد ) رفلكتور مدل M نقش اصلي را بعهده دارد كه ميتواند در محل آزمايش با اتصال به لوازم جانبي آن كار تست و عيب يابي خط را انجام دهد . مراحل اندازه گيري مي تواند روي يك فاز يا هر يك از سه فاز انجام شود ، ولي چنانچه تمايل داشته باشيم كار آزمايش روي هر سه فازرا همزمان انجام دهيم ، جهت هر فاز يك سيستم ارسال كننده مجزا مورد نياز خواهد بود
تاثير صائقه بر شبكه هاي برق:
از زمانهاي بسيار قديم بشر با آهن ربا هاي طبيعي آشنا بوده ، نيروهاي جاذبه و دافعه بين قطعات مختلف اين آهن ربا ها و نيز بين آنها و ساير قطعات آهني را مي شناخته است . اما تا حدود ۲۰۰ سال قبل تحليل صحيح و دقيقي از رفتار اجسام مغناطيسي ارائه نشده بود و به همين دليل استفاده چنداني از اين پديده انجام نمي شد . در سال ۱۸۱۹ ميلادي يك دانشمند دانماركي به نام اورستد متوجه شد هنگام عبور جريان برق از يك سيم ، چنانچه در مجاورت آن قطب نمايي قرار دهيم ، عقربه قطب نما ( كه از جنس آهن رباي طبيعي است ) منحرف مي گردد . اين تجربه نشان داد كه جريان برق نيز مانن آهن رباي طبيعي در اطراف خود يك ميدان مغناطيسي ايجاد مي كند كه شدت آن بستگي به شدت جريان دارد عكس العمل آرميچر: عواملي كه در حالت بارداري دينامو باعث تغيير نيروي الكتروموتوري آرميچر مي باشد عكس العمل آرميچر ناميده مي شود و مهمترين آنها به شرح زير است: ۱- عكس العمل القا شونده كه باعث افت ولتاژ در مقاومت سيم پيچ آرميچر مي شود در حالت ژنراتور V=E-RI و در حالت موتور V=E+RI مي باشد ۰E نيروي الكتروموتوري توليد شده و V ولتاژ دو سر آرميچر و RI افت ولتاژ آرميچر مي باشد۰ ۲- عكس العمل مغناطيسي كه باعث نيروي الكتروموتوري و فوران مي گردد و به دو دسته تقسيم مي شود۰ الف: عكس العمل عرضي ب: عكس العمل طولي الف: عكس العمل عرضي ميدان مغناطيسي يك ماشين ، توسط سيم پيچ تحريك تامين مي گردد ۰ در يك ماشين باردار ، جرياني كه از سيم پيچ هاي آرميچر مي گذرد نيز توليد ميدان مغناطيسي مي نمايد و اين ميدان روي ميدان اصلي اثر نموده و با عث ايجاد خطوط ميدان تحريك مي شود . آرميچر كه از سيم پيچ هاي آن جريان مي گذرد ميداني به وجود مي آورد كه محور آن بر محور جاروبكها منطبق است۰ وجود ميدان آرميچر سبب ايجاد فوران مغناطيسي تحت قطبها مي شود و در يك طرف قطب ،آنرا تقويت و در طرف ديگر آن را تضعيف مي كند . اگر ماشين اشباع نباشد عكس العمي عرضي آرميچر در e.m.f. آرميچر تغيير نمي دهد ولي در حالت اشباع ماشين e.m.f. ارميچر كاهش مي يابد. در حالت بارداري ، جريان ميدان تحريك و جريان آرميچر هر دو وجود دارند و m.m.f. هاي منتجه اين دو جريان توليد موج دانسيته فوران مينمايد . خط خنثاي الكتريكي يا منطقه اي كه دانسيته فوران در آن صفر است در حالت ژنراتور از خط خنثاي هندسي ،در جهت چرخش و در حالت موتور در جهت عكس چرخش تغيير مكان مي دهد . مولفه فوران مغناطيسي در محور خنثي باعث اشكالات كموتاسيون ميشود m.m.f. آرميچر توليد عكس العمل آرميچر مي نمايد . ضمن مهمترين مولفه (قسمت) از اين m.m.f. در محور خنثي (محور ربعي ) واقع است. مدار مغناطيسي اشباع نشده: در اين حالت قابليّت نفوذ مغناطيسياجرا مختلف مدار مغناطيسي را مي توان ثابت فرض نمود و در نتيجه دانسيته فوران منتجه در هر نقطه مساوي حاصل جمع جبري دانسيته هاي فوران آرميچر و ميدان تحريك مي باشد .و در اثر تغيير شكل اندوكسيون منتجه محور خنثي در جهت گردش آرميچر تغيير مكان مي دهد۰ جاروبكها را بايد در جهت گردش آرميچر تغيير مكان داد،چون ومدار مغناطيسي به حال اشباع نرسيده است تقويت دانسيته فوران در يك گوشه از قطب و تضعيف آن در گوشه ديگر ،ؤ يكديگر را جبران مي نمايد و فوران كلي تغيير نمي كند اما به علت تغيير شكل خطوط قواي مغناطيسي و طولاني شدن راه آنها مقاومت مغناطيسي افزايش مي يابد و چون نيروي محركه مغناطيسي ثابت است لذا فوران مفيد كاهش مي يابد۰ مدار مغناطيسي اشباع شده: در اين حالت نمي توان دانسيته فوران ميدان اصلي و عكس العمل آرميچر را جمع جبري نمود و بايد نيروهاي محركه مغناطيسي را تركيب نموده و از روي منتجه آنها اندوكسيون را در نقطه مطلوب تعيين نمود۰ با رعايت اين نكته منحني نمايش دانسيته فوران در سطح آرميچر بر حسب نيروي محركه مغناطيسي كلي در شكل (۱-۱) نشان داده شده است ۰فرض مي شود Boدانسيته فوران در حالت بي باري مولد و Fo نيروي محركه مغناطيسي باشد كه آنرا توليد مي نمايد۰ شكل شماره ۱-۱ تغييرات نيروي محركه مغناطيسي ايجاد شده توسط جرياني كه هنگام بارداري مولد از سيمهاي آرميچر آن مي گذرد زير قطبها خطي است و بعلاوه در روي محور قطبي ( محوري كه از قطب مي گذرد) صفر و درآن گوشه ‎ي قطب كه آرميچر از آن دور مي شود مثبت و در آن گوشه‏ي قطب كه القا شونده به آن نزديك مي شود منفي است، در نقطه اي به فاصله X از محور قطبي ، شكل (۲-۱) ، اين نيروي محركه مغناطيسي را ميتوان به صورت F1=Kx نوشت ۰K ضريبي ثابت است كه تابع جريان القا شونده ميباشد ۰ نيروي مغناطيسي منتجه برابر است با:F=Fo+F1= Fo+Kx شكل ۲-۱ با مقايسه فورانهاي حالت بي باري و بار داري مشاهده مي شود كه كاهش فوران در گوشه ورودي و افزايش آن در گوشه خروجي مي باشد.افزايش فوران در گوشه خروجي نمي تواند كاهش فوران را در گوشه ورودي جبران كند و لذا از فوران مفيد و در نتيجه نيروي الكتروموتوري القا شده در مولد كاسته مي شود ۰ طرق مختلف جبران عكس العمل عرضي آرميچر : تعبيه شيارها در كفشكهاي قطبي : با ايجادچند شيار در كفشكهاي قطبي فاصله هوايي در شيار مسير فوران عكسالعمل آرميچر به وجود مي آورند ، تا با لفزايش مقاومت مغناطيسي از مقدار فوران عرضي كاسته شود۰ اما شيارهاي كفشكهاي قطبي مقطع آهن كفشكها را كاهش مي دهد و در نتيجه زود تر آنرا به حال اشباع مي رساند . به علاوه وجود شيارها در كفشكهاي قطبي موجب مي گردد كه دانسيته فوران مغناطيسي در فاصله هوايي ميان كفشكهاي قطبي و آرميچر از حالت يكنواختي خارج شود ، از اين جهت به ندرت اين طريق را به كار مي برند۰ ۲-سيم پيچي تعديل اگر ولتاژ موجود بين تيغه هاي مجاور يك كلكتور را به صورت تابعي از وضع زاويه اي پيرامون كلكتور ، رسم نماييم نتيجه يك منحني استكه تقزيبا شبيه منحني توزيع دانسيته فوران مي باشد ولتاژ بين تيغه هاي مجاور وقتي كه دو طرف كلاف متصل به انها در قويترين ميدان قرار گيرد، حداكثر خواهد بود . عكس العمل عرضي آرميچر باعث توزيع ولتاژ در دور كلكتور مي شود . در بعضي موارد ، ماشينها گاهي ، تحت بار اضافي يا تغييرات سريع بار قرار مي گيرند . زماني كه بار اضافي بيش از حد روي ماشين باشد يا تغييرات ناگهاني بار اتفاق بيفتد ، ولتاژ بين تيغه هاي كلكتور ممكن است بقدري زياد شود كه باعث ايجاد جرقه بين دو جاروبك مجاور با پلاريته مخالف گردد و باعث اتصال كوتاه يا بعضي اوقات ، سوختن كلكتور گردد . مگر اينكه براي غلبه بر عكس العمل عرضي آرميچر اقداماتي صورت گيرد . براي اين منظور سيم پيچ ديگري در ماشين تعبيه مي شود . m.m.f. مغناطيسي عرضي توسط اين سيم پيچ كه به سيم پيچ تعديل معروف است و. در صفحات قطبهاي اصلي تعبيه مي شود خنثي مي گردد . سيم پيچ تعديل به صورت سري با سيم پيچ آرميچر قرار مي گيرد و شماره مفتول هاي آن طوري است m.m.f. آن مساوي است با m.m.f. مفتولهاي آرميچر كه تحت صفحات قطبي قرار دارند، m.m.f.ها در دو جهت مخالف بوده و بنا بر اين m.m.f. سيم پيچ تعديل سبب تقليل دانسيته فوران آرميچر مي شود . سيم پيچ هاي تعديل براي خنثي نمودن اثر عكس العمل آرميچر ، در منطقه خارج از نفوذ قطبها كموتاسيون و بخصوص براي يكنواخت نگاه داشتن توزيع فوران تحت صفحات قطبهاي اصلي به كار مي رود . اين سيم پيچ ها در شيارها يا سوراخهايي كه در صفحات قطبي تعبيه مي شود قرار مي گيرند و جريان سيم پيچ كموتاسيون جريان آرميچر را حملمي نمايد . براي مثال ، نصف مفتولهاي طرف راست صفحه يك قطب با نصف مفتولهاي واقع در طرف چپ قطب مجاور به طور سري متصل مي شوند ، بطوريكه جهت جريان در اين مفتولها مخالف جهت جريان آن قسمت از سيم پيچ آرميچر كه مستقيماً روبروي آنها قرار دارد مي باشد. چون سيم پيچ هاي تعديل كننده تمام جريان آرميچر را حمل مي نمايند فوران توليد شده توسط هر دور از آنها خيلي قويتر از فوران هر دور سيم پيچ آرميچر مي باشد ۰ بايد به خاطر داشت كه جريان مفتول آرميچر برابر جريان كل آرميچر تقسيم بر تعداد راه هاي جريان مي باشد۰ لذا در صورتي كه ماشين ۸ قطبي باشد و داراي سيم پيچ حلقوي ساده باشد در اين حالت m.m.f. توليد شده توسط شش مفتول سيم پيچ تعديل كننده برابر m.m.f. 48 مفتول سيم پيچ آرميچر خواهد بود ۰ در طرح هاي عملط براي سيم پيچ هاي تعديل كننده ، فقط آن مفتولهايي از آرميچر كه مستقيماً در مقابل صفحات قطبي قرار مي گيرند توسط آمپر دورهاي مساوي خنثي مي شوند. در اين نوع ماشينها قطبهاي كموتاسيون از اثر عكس العمل آرميچر در مناطق بين قطبها جلوگيري مي نمايند۰ ب- عكس العمل طولي آرميچر : همان طور كه گفته شد عكس العمل عرضي آرميچر يك ژنراتور موجب تغيير شكل خطوط قواي مغناطيسي شده و در نتيجه محور خنثي در جهت تغيير آرميچر تغيير مكان مي يابد. بنابراين جاروبك ها را بايد در جهت گردش آرميچر روي كلكتور تغيير مكان داد تا در امتداد محور خنثي قرار گيرند لذا جهت جريان در هادي هاي القا شونده عوض مي شود به طوريكه جهت جريان در عناصر القا شونده گوشه خروجي قطب شمال مخالف جهت جريان القا شده در عناصرالقا شونده گوشه ورودي قطب جنوب بوده از اين رو اين دو جريان با هم جمع مي شوند . در ماشين هاي چند قطبي كه سيم بندي آرميچر آنها a راه جريان دارد و جريان القا شده در آرميچر آنها مساوي I است جرياني كه از هر عنصر القا شونده مي گذرد I برa است . كموتاسيون و ولتاژ راكتانس: كلكتور و جاروبكهاي همراه با آن قسمتهاي مهمي از ژنراتور dc را تشكيل ميدهند.در مجموعه كلكتور و جاروبكها دو عمل لازم صورت مي گيردند . يكي عمل كموتاسيون كه شامل تبديل جريان متناوب توليد شده به جريان مستقيم خروجي است و ديگري انتقال جريان از آرميچر گردان به جاروبكهاي ساكن و در نتيجه به بار. هر دو عمل بايد به دقت و با استفاده از مواد مناسب و طرح خوب و تنظيم مناسب كنترل شود. در غير اين صورت يك جرقه جدي و امكان از كار افتادن ماشين در بين خواهد بود . موقعي كه يكي از كلافهاي آرميچر بين جاروبكهاي مثبت و منفي متوالي مي چرخد جريان در آن كلاف در يك جهت عبور نموده و سپس اين كلاف براي كسري از ثانيه توسط جاروبك اتصال كوتاه مي شود كه پس از آن در منطقه بين جاروبكهاي منفي و مثبت متوالي عبور مي نمايد (منطقه اي كه در آن جريان در جهت مخالف قبل مي باشد ) دو عامل عمده مايل است كه از كموتاسيون ملايم جلوگيري نمايد : ۱ـ امكان عبور جريان زياد در كلاف اتصال كوتاه شده . ۲ـ خاصيت ضريب القا ي كلاف كه با تغيير جهت جريان مخالفت مي نماي

عتیقه زیرخاکی گنج