گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 228 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۱    کد محصول : ۱۴۴۱۸    حجم فایل : ۱۲۹۳ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه شبیه سازی واحد غلظت شکن و ارائه راهکار جهت افزایش بنزین پالایشگاه نفت بندرعباس
عنوان پایان نامه: شبیه سازی واحد غلظت شکن و ارائه راهکار جهت افزایش بنزین پالایشگاه نفت بندرعباس

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات
۱-۱) هدف
۲-۱) پيشينه تحقيق
۳-۱) روش كار و تحقيق
۱-۳-۱) تحقيق تئوريك و آزمايشگاهي
۲-۳-۱) تحقيق و بررسي عملياتي
۱-۲-۳-۱) حالت نرمال
۲-۲-۳-۱) حالت آماده براي كك زدائي
فصل دوم: كراكينگ
۱-۲) كراكينگ حرارتي
۱-۱-۲) تاريخچه
۲-۱-۲) كلياتي در مورد كراكينگ حرارتي
۳-۱-۲) كراكينگ مخلوط هيدروكربن ها
۴-۱-۲) مشخص كردن نوع خوراك
۵-۱-۲) كاربرد صنعتي كراكينگ
۲-۲) فرآيند كراكينگ حرارتي به منظور توليد بنزين
۱-۲-۲) شرح عمليات
۲-۲-۲) متغير هاي عملياتي و بازده
۱-۲-۲-۲) دما و زمان
۲-۲-۲-۲) تبديل در هر گذر و نسبت بازگردان
۳-۲-۲-۲) فشار
۴-۲-۲-۲) بازده ها
۳-۲) رفرمينگ حرارتي
۴-۲) كراكينگ با بخار
۱-۴-۲) كليات
۲-۴-۲) واحد صنعتي كراكينگ با بخار
۱-۲-۴-۲) بخش كراكينگ
۱-۱-۲-۴-۲) كوره
۲-۱-۲-۴-۲) سرد كردن فرآيندها
۳-۴-۲) بخش تفكيك و عمليات مقدماتي
۴-۴-۲) عمليات بر روي ساير فرآورده هاي كراكينگ با بخار
۵-۴-۲) خوراك و بازده فرآورده ها
فصل سوم: فرآيند كاهش گرانروي
۱-۳) فرآيند كاهش گرانروي
۱-۱-۳) كليات
۲-۱-۳) هدف عمليات
۳-۱-۳) انواع عمليات كاهش گرانروي
۱-۳-۱-۳) روش كوره
۲-۳-۱-۳) روش سوكر
۳-۳-۱-۳) Soaker Visbreaker در برابر Coil Visbreaker
۴-۳-۱-۳) كك زدايي
۵-۳-۱-۳) بازده
 ۶-۳-۱-۳) تثبيت نفت كوره (Fuel oil stability)
۲-۳) وضعيت واحدهاي غلظت شكن در پالايشگاه هاي ايران
۱-۲-۳) پالايشگاه تهران
۲-۲-۳) پالايشگاه اصفهان
۳-۲-۳) پالايشگاه تبريز
۴-۲-۳) پالايشگاه اراك
۵-۲-۳) پالايشگاه شيراز
۶-۲-۳) پالايشگاه كرما نشاه
۷-۲-۳) پالايشگاه لاوان
۸-۲-۳) پالايشگاه آ بادان
۹-۲-۳) پالايشگاه بندر عباس
۳-۳) دستگاه هاي واحد غلظت شكن پالايشگاه بندرعباس
۱-۳-۳) سوكر
۲-۳-۳) برج تفكيك
۱-۲-۳-۳) محصول بالاسري
۲-۲-۳-۳) محصول مياني
۳-۲-۳-۳) محصول پاييني
۳-۳-۳) كوره
۴-۳-۳) برج تثبيت كننده
۵-۳-۳) كمپرسور
فصل چهارم: بررسي تاثيردما، فشار و ويسكوزيته برهيدروكربن هاي سنگين
۱-۴) مقدمه
۲-۴ ) آزمايش
۱-۲-۴) مواد و تجهيزات
۲-۲-۴) آزمايش ويسكوزيته
۳-۲-۴) اندازه گيري PVT
۳-۴) نتايج و بحث
۱-۳-۴) اندازه گيري ويسكوزيته
۲-۳-۴) ارتباط فشار و ويسكوزيته
۳-۳-۴) ارتباط دما- فشار- ويسكوزيته
۴-۴) نتيجه گيري
فصل پنجم: شبيه سازي
فصل ششم: تاثير شرايط عملياتي بر فرآيند
۱-۶) تاثير شرايط عملياتي بر فرآيند
۱-۱-۶) دماي خروجي كوره
۲-۱-۶) فشار ظرف سوكر
۳-۱-۶) ميزان تزريق آب به پاسهاي كوره
۴-۱-۶) كوئينچ هاي برج
۵-۱-۶) ميزان خوراك
۲-۶) حالت اول
۱-۲-۶) افزایش دما از ۴۳۵ درجه تا ۴۴۰ درجه سانتیگراد با حفظ شرایط حالت اول
۳-۶) حالت دوم
۴-۶) حالت سوم
۵-۶) حالت چهارم
۶-۶) حالت پنجم
۷-۶) حالت ششم
۸-۶) حالت هفتم
فصل هفتم: نتيجه گيري و پيشنهادات
۱-۷) نتيجه گيري
۲-۷) پيشنهادات
۳-۷) محاسبه ميزان سود آوري افزايش نفتاي سنگين
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع لاتين
چكيده انگليسيامیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج