گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مرغ:گوشتي – اصلاح در جهت توليد پروتئين و مصرف آن در بازار‘مرغ :تخمگذار– صلاح در جهت توليد تخم و مصرف آن در بازار‘مرغ مادر: تخم آن براي جو جه كشي استفاده مي شود.جوجه يك روزه چه گوشتي باشد و چه در جهت توليد تخم در بستر پرورش داده مي شود. 
معمولابه جوجه۹۰ روزه نيمچه تخمگذار گفته مي شود و از ۱۲۰ روز تخم توليد مي كنند.در اين زمان به داخل سالن منتقل مي شوند در طي۹۰ روزاوليه بايد مديريت خيلي دقيق باشد.زيرا مواردي از جمله سايز تخم مرغ,كيفيت مرغ و تخم مرغ بستگي دارد به مديريت و نوع تغذيه اي كه در اين ۹۰ روز صورت مي گيرد.جوجه ۱۲۰ روزه شروع به نشانه گذاري مي كنداز اين زمان به بعد حدود ۵/۱ ماه سيستم نور,تغذيه و تهويه 
هوا و …عوض مي شود تا عمل تخمك پراني شروع شود سپس مرغ ها را داخل قفس نگهداري مي كنند در جهت توليد تخم مرغ‘جيره غذايي متفاوت تر مي شودمثلا مقدار كلسيم افزايش مي يابد در حدود ۴% وحتي ۵%كلسيم براي ساخت پوسته ي تخم مرغ مورد نياز مي باشد. زمانيكه توليدتخم مرغ مقرون به صرفه نباشد ويا قيمت ارزان باشد و ديگر عوامل مؤثر .و به دليل اينكه دستگاه فراوري تخم مرغ موجود نمي باشد روش تولك بري (پر ريزي اجباري)صورت مي گيرد.كه باعث قطع توليد تخم مرغ مي شود روش تولك بري:در مرحله اول جيره غذايي را به مدت يك هفته به هم مي زنند و مقدار كلسيم و فسفر را تغيير ميدهند و بعد از يك هفته غذا را كاملا قطع ميكنند در اين مدت مرغ فقط ازآب استفاده ميكند و از چربي هاي بدن خود تغذيه ميكند مرغ هايي كه ضعيف هستند از بين ميروندو انهايي كه اين شرايط را تحمل ميكنند كاملا از تخم ميروند ودر مرحله بعدي يك غذاي كم و رقيق به آنهايي كه باقي مانده اند ميدهند ظرف يك هفته جيره غذا را تغيير ميدهند البته همه اين تغييرات به صورت تدريجي صورت ميگيرد كه مدت آن تقريبا ۴۵تا۵۰ روز به طول مي انجامد فوايد اين عمل ۱– درصد توليد در مرحله بعد بالا ميرود ۲– مرغ جوان مي شود ‘ بهترين پيك توليد۹۰% تا ۹۵% مي باشد كه اين توليد فقط صرف بازار مي شود.شرح بازديد:مرغ هاي اين مرغداري از نژاد لگهورن و از سويه هاي تجاري هاي لاين مي باشندجايگاه مرغ به صورت قفس ميباشد كه در هر قفس ۴ الي۵ مرغ قرار دارد كه تغذيه هر قفس با قفس بعدي متفاوت ميباشدبراي كارهاي تحقيقاتي نكته:مواردي از جمله تركيب رنگ تخم مرغ و مواد مغذي مانند امگا۳ بستگي به تغذيه اي دارد كه مصرف ميشود.مثلا تخم گياه كتان داراي امگا۳ ميباشد كه اگر در اختيار مرغ قرار بگيرد در تخم آن امگا۳ ايجادميشودابعاد قفس۴۵* ۵۰*۵۰ سانتيمترميباشد.سيستم آبرساني به صورت قطره اي(نيپل)ميباشد به طوري كه با هر بار نوك زدن مرغ يك قطره آب بر روي نوك مرغ قرار ميگيردنكته:چرا وقتي پرندگان بخصوص مرغ آب ميخورد سر خود را بالا نگه ميدارد!زيرا مرغ داراي كام سخت ميباشد و بايدبراي بلعيدن آب از فشار منفي استفاده كند به همين خاطر سر خود را بالا نگه ميدارد.دان خوري: ريلي– منبع بالاي قفس ها قرار دارد  كه از دان پر مي شود و سيستم آن طوري است كه دان تا ۲cm   دان خوري پرمي شود ۲– پارويي: مخزن در ابتداي سالن مي باشد كه به صورت  زنجير دور مي زند وروي ناوداني حركت مي كند. سيستم كود به دو صورت مارپيچ و نوار نقاله مي باشد.در حال حاضر ۳۰۰۰ قطعه مرغ در اين مرغداري با۹۰% توليد وجود دارد كه با گذشت زمان پيك توليد به ۶۵ تا۷۵ درصد كاهش مي يابد در حدود ۲۴تا۲۵ماه مرغ از رده توليد خارج مي شود مصالح ساختماني به كاررفته در مرغداري قابل شستشو مي باشد اما در زماني كه مرغ در سالن مرغ داري نگهداري مي شود نمي توان فضا را شستشوداد . سقف آن به صورت سه لايه به طوري كه ابتدا يك لايه پلت ودر وسط پشم شيشه وروي آن يك لايه پلت قرار مي گيرد.تغذيه مرغ با خروس متفاوت است. علت نگهداري خروس براي آناليز كردن فاكتور هاي لازم در تغذيه مي باشد در اين روش به وسيله قيف مستقيما غذا را داخل چينه دان قرار مي دهند كه در حجم غذايي كه به آن داده مي شود بايد فاكتور هاي لازم مانند انرژي‘ پروتئن و… وجود داشته باشد . براي اين كار ابتدا حجم مشخصي از غذا را آناليز مي كنند كه داراي فاكتور هايي نظير انرژي وپروتئن مي باشد وسپس بعد از ۲۴ ساعت كود ايجاد شده را به آز مايشگاه مي برند  وآناليز ميكنند از تفاضل مقدار دفع و مقدارغذايي كه در ابتدا داده 

شده  مقدارجذب را مشخص ميكنند نكته: بعضي غذا ها ممكن است به صورت يك پارچه نباشند مثلا مقداري پودر غذا ممكن است ته دان خوري باقي بماندبراي جلو گيري از اين عمل مواد غذايي را بسته بندي ميكنند كه در هر بسته تمام فاكتور ها  به اندازه ي مورد نياز مرغ وجود دارد . 
شتر مرغ:خصوصيات: تخم گذار–گردن بلند– مثانه دارند و ادرار و مدفوع ازهم جدا مي باشد– بعد از ۲ سال جنس ماده بالغ مي شود و بلوغ در جنس نر بعد از ۲٫۵ سال مي باشد– تخم گذاري در ۶ ماهه اول بلوغ حدود ۱۵ و حتي به ۴۰ عدد نيز مي رسد– ضخامت پوست۱٫۲ پوست گاومي باشد ولي مقاومت آن ۵ برابر پوست گاو ميباشد– زيبايي پوست در شتر مرغ بي نظير است– نوك زدن براي آنها عادي است – در۶ ماهه اول خيلي شرور و خطرناك وموجودي است كه هنوز به صورت اهلي در نيامده– پاهاي خيلي قوي دارند–پلك سوم دارند مانند شتر كه در گرد و خاك استفاده مي شوند پرهاي شتر مرغ جاذب الكتريكي مي باشند و از آنها براي گرد گيري استفاده مي شوند . از همه قسمتهاي شتر مرغ استفاده مي شود مثلا براي تزئينات  از ساق پاي آنها استفاده مي شود گوشت قرمزي دارند كه خواصي دارد و براي بيماري ms استفاده مي شود. از تخم شتر مرغ نيز براي تزئين استفاده مي شود.كام سخت دارند و تا ۷۰ سال عمر مي كنند انتخاب جفت به صورت ۱ به۱ مي باشد و يا ۱به ۵و يا ۱ به ۱۵ و نژاد آفريقايي هستند. و دمايي در حدود -۳۰c  تا +۵۰c را تحمل مي كنند.
عمليات گوسفند داري و بز:
نژادهاي بلوچي– كردي– سرابي– مغاني و…در ايران موجود ميباشند.به دليل اينكه سيستم فيزيولوژيكي بدن گوسفند يكسري مشكلاتي را ايجاد مي كند به همين دليل صنعتي كردن آن با مشكل مواجه ميشود در گوسفند امكان تلقيح مصنوعي به دليل اينكه خطا بسيار بالاست وجود ندارد توليد گوسفند براساس علوفه اي است كه به آن داده ميشود گوسفند داري به تاسيسات پاييني نياز دارد مثلا به سيستم گرمايي نياز ندارد و يا در حد پاييني نياز دارد نژاد بلوچي در مقايسه با نژاد كردي: مقاومت به سرما در هر دو خوب است– دوقلو زايي در نژاد بلوچي خوب است اماپرواري نسبت به نژاد كردي خيلي كم ميباشد در سال دو مرتبه حمام ضد كنه براي ازبين بردن انگلهاي خارجي كه به پوست دام صدمه وارد ميكنند و همچنين باعث انتشار ميكروبها و باكتريها در بين دام ميشوندانجام ميشود.معمولا اولين مرحله در اواسط بهار صورت ميگيرد و اگر مشكلي وجود داشته باشد مرحله ي دوم بعد از ۲۰ روزصورت ميگيرد ولي اگر مشكلي نباشد اين فاصله افزايش مي يابد بيماريي كه توسط انگل خارجي(كنه)ايجاد ميشود معروف به جرب ميباشد كه به صورت واگير ميباشدو باعث ميشود كه ابعاد پوست مناسب نباشد مثلا باعث سوراخ شدن پوست ميشود و كيفيت آنرا پايين مي آورد  به دليل شرايط آب و هوايي ايران پشم گوسفند در اين منطقه مرغوب نيست بجز پشم گوسفند نژادهاي بلوچي‘كلكوهي و ماكويي كه نسبتا مر غوب ميباشد و همچنين از نظر مرغوبيت پوست‘ پوست گوسفند نژاد قره گل نسبتا خوب ميباشدهمچنين پشم چيني در اواسط بهار و پاييز صورت ميگيرد بچه زايي گوسفند بسيار عالي ميباشد به طوري كه مي توان در سال دوباربچه زايي را انجام داد اما بهترين حالت همان يك بار بچه زايي ميباشد از ضايعات كشتار گاهي در توليد پودراستخوان‘ پودرگوشت و پودر خون كه خوراك دام ميباشد استفاده ميشود.
 بز:منشا بيشتر بز هاي شيري كشور سوئيس ميباشد نژاد سانن از معروفترين نژاد شيري جهان ميباشد كه توليد شير در اين نژادبالا ميباشد نژاد سانن از فرانسه وارد شده و اولين گروه وارداتي در اردكان يزد ميباشد كارهاي تحقيقاتي كه براي گاوصورت ميگيرد ابتدا بر روي اين بز ها انجام ميشود و بسته به عملكردي كه از خود نشان ميدهند نتيجه گرفته ميشود كه اين عمل بر روي گاو تاثير خوبي دارد يا نه ميزان جذب غذا را از روي مقدار اوليه غذاي داده شده و كود حاصله تخمين ميزنند براي اين كارحفره اي به داخل شيردان ايجاد ميكنندو غذا را مستقيما وارد شكمبه ميكنند و از آناليز كود حاصله و تفاضل مقدار اوليه به مقداردفع مقدار جذب را مشخص ميكننند شير بز نزديك به شير انسان ميباشد كركي به نام كرك كشمير(پشمينه) وجود د ارد كه از نژاد بزكشمير درآسياي مركزي و منطقه كشمير بدست مي آيد در اين نوع بز كه موي خيلي بلندي دارد و داخل اين مو كرك وجود دارد كه از اين كرك در صنعت پوشاك استفاده ميشود مواد غذايي را مي توان به صورت علوفه تازه‘ علوفه سيلو شده و…در اختيار دام گذاشت.همچنين مي توان از تفاله چغندر‘ كنجاله تخم پنبه و آفتاب گردان استفاده كرد.

عمليات گاو داري:
بهار بند ها به سه دسته باز‘ بسته و نيمه بازتقسيم ميشوند از بهار بند بسته به ندرت استفاده ميشود زيرا در اين نوع بهار بند كنترل دما مشكل ميباشد گاو ها از نظر توليد شير در بهار بند هاي جدا و به صورت نيمه باز نگهداري ميشوند گاو ها از نظر توليدبه سه دسته كم توليد– متوسط و پر توليد تقسيم بندي ميشوند كه گاو هاي هر گروه با هم شير دوشي ميشوند زيرا زمان شير دوشي هر گروه با گروه بعدي فرق مي كند. خوراك گروهها نيز با هم متفاوت ميباشد.به دليل اينكه حجم خوراك زياد ميباشد حدود(۵۰– ۴۰) كيلو گرم و ۹۰%آن دفع ميشود بايد فضولات بهار بند ها را جمع آوري كرد در فصل تابستان به دليل اينكه فضولات در اثر تابش نور خورشيد خشك ميباشند هر چند روز و يا هر يك هفته بهار بند ها تميز ميشوند اما در فصل زمستان به دليل اينكه تابش نور خورشيد كم ميباشد و فضولات به صورت تر انباشته ميشوند بايد هر روز اقدام به جمع آوري فضولات كرد ۳۳۰ راس گاو در اين گاوداري نگه داري ميشوند كه همگي از نژاد هلشتاين با لكه هاي سياه و 
سفيد وياقرمز و سفيد كه ممكن است هر كدام از رنگها غالب باشند هستند گاو هاي فحل نيز در بين گله با روشهاي متفاوت و با توجه به علائم فحلي شناسايي ميشوند و ۲۴ ساعت بعد ازفحلي و يا در زمانهاي ديگر روي آنها تلقيح مصنوعي صورت مي گيرد گوساله هاي ۲تا۳ ماهه كه از شير گرفته شده اند به صورت جداگانه نگهداري ميشوند باكس هاي انفرادي خطراتي دارند مانند راه رفتن در اين باكس ها مشكل ميباشد به همين دليل از جايگاه نيمه باز انفرادي گوساله استفاده ميشود اين جايگاه از سه طرف ديوار و داراي پنجره ميباشد در اين مدت آب وخوراك كنسانتره استفاده ميشود گوساله ها به مدت سه ماه شير مي خورند و سه وعده در روزو در هر وعده ۲ ليتر شير داده ميشود گوساله ها در 
همان روز اول از مادر جدا ميشوند وتا زمان رشد مادر را نمي بينند از روز سوم به آنها استارته و بعد ازهفته اول يونجه داده ميشود و هر روز ميزان شير را كم ميكنند و به ميزان كنسانتره اضافه ميكنند شماره گذاري در دام به سه شكل انجام ميگيرد ۱– روي گردن ۲– روي گوش۳- روي پوست در شماره گذاري روي پوست قسمتي از پوست را كامل مي تراشند با ازت (۷۰– تا۱۹۴ –) درجه سانتي گراد مي سوزانند اتاقهاي زايشگاه:در ابتد ضد عفوني ميشوند و با توجه به شناسنامه گاو روززايمان مشخص ميشود و دو تا سه روز قبل از زايش گاو به زايشگاه منتقل ميشود و يك روز بعد از زايش نيز در زايشگاه مي ماندو سپس به جايگاه نيمه باز منتقل ميشود گوساله ها به ترتيب سن نگهداري ميشوند در سه روز اول شير داده ميشود و بعد از سه روز در جيره غذايي آنها از كنساتره نيز استفاده ميشود گوساله ها در دو ماه اول تمايل به مكيدن دارند به همين دليل آنها را درجايگاههاي جدا و با فاصله نگهداري ميكنند زيرا ممكن است گوش‘ لب و يا قسمتهاي ديگر همديگر را بمكند گوسا له ها در هنگام به دنيا آمدن حدود۴۵ تا ۵۰ كيلو گرم وزن دارند گوساله هاي نر و ماده بعد از ۶ ماه از هم جدا ميشوند و اگرنرها به وزن مطلوب برسند روانه كشتار گاه ميشوند تغذيه گوساله هاي باقيمانده خوراك يونجه با كيفيت خوب‘كيفيت يونجه از روي درصد وزن برگ نسبت به ساقه تشخيص داده ميشود هر چه درصد وزن برگ بيشتر از ساقه باشد كيفيت يونجه افزايش مي يابد علوفه سيلو شده به دليل داشتن انرژي زياد تا ۶ ماه به گوساله ها داده نمي شود و بعد از ۶ ماه علوفه سيلو شده(سيلاژ) داده ميشود ۶ تا ۱۰ ماه گوساله ها در جايگاه گوساله و بعد از آن در جايگاه تليسه نگهداري ميشوند علوفه با كنسانتره به صورت مخلوط استفاده ميشود زيرا اگر مقدار زيادي كنسانتره استفاده شودPH شكمبه كم ميشود نكته: علامتي كه بر روي گوش گاوها زير هفت ماه بارداري زده ميشود نشانگر واكسن خاص زده شده به گاو ميباشد. گاو هاي خشك(گاوهايي كه شير دوشي نمي شوند و انرژي خودرا صرف رشد جنين ميكنند) به صورت جدا نگهداري 
ميشوند. زيرا كنترل زايش بهتر صورت ميگيرد. خوراكهاي با انرژي بالا مانند سيلاژ ذرت‘ كنسانتره و پروتئين براي توليد شيربه مصرف مي رسند ولي براي گاوهاي باردار خوراك فيبري با انرژي كمتراستفاده ميشود. درجه بندي گاو از نظر چاقي  به صورت پنج شماره انجام ميشود كه به آن اسكور گفته ميشود لاغر ترين گاوشماره يك و چاق ترين شماره پنج ميباشد يك فرد عمل اسكور را انجام مي دهد و اين عمل در گاوهاي بالغ صورت ميگيرد بهترين جا براي اسكور زدن كپل گاو زير دم ميباشد و اين عمل براساس دست صورت ميگيرد معمولا اگر هر سه انگشت در فرورفتگي كپل جاي گيرند اسكور زير سه و اگر كمي بالاتر باشد اسكور بالاي سه و اگر كاملا بالا باشد و فرورفتگي نباشد اسكور 
چهار و بالاي چهار ميباشد اسكور مطلوب بالاي سه ميباشد معمولا اسكور۳تا۵/۳ براي زايش بهترين اسكور است. در گاوها به ندرت زايمان زودرس ديده ميشود كه در اثر استرس ايجاد ميشود در حين شير دهي ۱۰۰تا ۱۵۰ كيلو گرم گاو لاغر ميشود لگن گاو فاصله بين دواستخوان پشتي ميباشد كه اگر اين فاصله زياد باشد براي زايش مطلوب است. گاوهاي نري كه از نظر ژنتيكي مناسب باشند معمولا تا سه سا لگي نگهداري ميشوند و گاوهاي ماده تا هفت شكم زايش يا همان نه سا لگي نگهداري ميشوند.
ساختار سيلو: سيلو كردن عملي است كه به وسيله آن برخي از غذاهاي دام در محلي بدون هوا تحت تخمير قرار گرفته و نگهداري ميشوند اين گونه محلها سيلو ناميده ميشود. سيلو در دومرحله تحت واكنشهاي شيميايي بوجود مي آيد مرحله اول تنفس و مرحله دوم تخمير ميباشد بهترين حالت سيلو توليد اسيد لاكتيك به ميزان ۸ تا ۹ درصد ميباشد اگر سيلو كاملا بسته باشد تا چند سال ميتوان از آن استفاده كرد. سيلوي قصيل جو حالتي كه دانه هاي جو سفيد رنگ ميباشند.خصوصيات مطلوب ۱– وجود يا عدم وجود كپك اگردر سيلو كپك زياد باشد نا مطلوب است زيرا باعث مسموميت و سقط جنين ميشود۲ – رنگ سيلو سبز مايل به زرد يا زرد مايل به سبز بهترين حالت ميباشد۳ – بوي مطبوع داشته باشد ۴ – گرماي سيلو بايد در حد متعادل باشد.درصورتي كه هواي سيلو خوب خارج نشده باشد سيلو به رنگ قهوه اي در مي آيد و اكسيژن مصرف و حرارت توليد ميشود كه در اين صورت سيلو خاصيت خودرا از دست ميدهد و مي سوزد در گاو داري اكثرا از سيلوي ذرت استفاده ميشود زيرا بسيار مطلوب ميباشد و گاوها با اشتهاي زياد آن را مي خورند. سيلو كردن ذرت وقتي كه دانه ها حالت شيري داشته باشند صورت ميگيرد. انبار معمولا براي يونجه استفاده ميشود و يونجه به وسيله چاپر خرد ميشود. براي ساخت كنسانتره از يك مخزن استفاده ميشود كه هم عمل ميكس را انجام ميدهد و هم عمل ساخت كنسانتره را۱ – كنجاله كلزا: منبع پروتئين ميباشد و نوع ايراني آن به صورت تخته اي ونوع خارجي آن به صورت آردي ميباشد كه در اين نوع روغن را به صورت شيميايي خارج مي سازند ولي در نوع ايراني روغن را به صورت مكانيكي خارج مي سازند كه ارزش غذايي بيشتري دارد۲ – كنجاته تخم پنبه(پنبه دانه): منبع انرژي‘ پروتئين و فيبر ميباشد۳– ضايعات كارخانه ها مانند تفاله پسته‘ تفاله چغندر‘ كنجاله سويا‘ پلت سويا‘ سبوس و…در جايگاه بسته گاوها به صورت انفرادي نگهداري ميشوند و بيشتر براي تحقيقات روي تغذيه و تاثير آن روي توليد شير صورت ميگيرد و به هر گاو غذاي خاصي داده ميشود. كنترل رطوبت در اين سيستم مشكل ميباشد زيرا محيط بسته است.سيستم آبخوري به صورت اتوماتيك ميباشد.نكته: اگر گاوي به تلقيح مصنوعي جواب ندهد از تلقيح طبيعي استفاده ميشود و براي اين كار از تخته جفت گيري استفاده ميشود.
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مرغ:گوشتي – اصلاح در جهت توليد پروتئين و مصرف آن در بازار‘مرغ :تخمگذار– صلاح در جهت توليد تخم و مصرف آن در بازار‘مرغ مادر: تخم آن براي جو جه كشي استفاده مي شود.جوجه يك روزه چه گوشتي باشد و چه در جهت توليد تخم در بستر پرورش داده مي شود. 
معمولابه جوجه۹۰ روزه نيمچه تخمگذار گفته مي شود و از ۱۲۰ روز تخم توليد مي كنند.در اين زمان به داخل سالن منتقل مي شوند در طي۹۰ روزاوليه بايد مديريت خيلي دقيق باشد.زيرا مواردي از جمله سايز تخم مرغ,كيفيت مرغ و تخم مرغ بستگي دارد به مديريت و نوع تغذيه اي كه در اين ۹۰ روز صورت مي گيرد.جوجه ۱۲۰ روزه شروع به نشانه گذاري مي كنداز اين زمان به بعد حدود ۵/۱ ماه سيستم نور,تغذيه و تهويه 
هوا و …عوض مي شود تا عمل تخمك پراني شروع شود سپس مرغ ها را داخل قفس نگهداري مي كنند در جهت توليد تخم مرغ‘جيره غذايي متفاوت تر مي شودمثلا مقدار كلسيم افزايش مي يابد در حدود ۴% وحتي ۵%كلسيم براي ساخت پوسته ي تخم مرغ مورد نياز مي باشد. زمانيكه توليدتخم مرغ مقرون به صرفه نباشد ويا قيمت ارزان باشد و ديگر عوامل مؤثر .و به دليل اينكه دستگاه فراوري تخم مرغ موجود نمي باشد روش تولك بري (پر ريزي اجباري)صورت مي گيرد.كه باعث قطع توليد تخم مرغ مي شود روش تولك بري:در مرحله اول جيره غذايي را به مدت يك هفته به هم مي زنند و مقدار كلسيم و فسفر را تغيير ميدهند و بعد از يك هفته غذا را كاملا قطع ميكنند در اين مدت مرغ فقط ازآب استفاده ميكند و از چربي هاي بدن خود تغذيه ميكند مرغ هايي كه ضعيف هستند از بين ميروندو انهايي كه اين شرايط را تحمل ميكنند كاملا از تخم ميروند ودر مرحله بعدي يك غذاي كم و رقيق به آنهايي كه باقي مانده اند ميدهند ظرف يك هفته جيره غذا را تغيير ميدهند البته همه اين تغييرات به صورت تدريجي صورت ميگيرد كه مدت آن تقريبا ۴۵تا۵۰ روز به طول مي انجامد فوايد اين عمل ۱– درصد توليد در مرحله بعد بالا ميرود ۲– مرغ جوان مي شود ‘ بهترين پيك توليد۹۰% تا ۹۵% مي باشد كه اين توليد فقط صرف بازار مي شود.شرح بازديد:مرغ هاي اين مرغداري از نژاد لگهورن و از سويه هاي تجاري هاي لاين مي باشندجايگاه مرغ به صورت قفس ميباشد كه در هر قفس ۴ الي۵ مرغ قرار دارد كه تغذيه هر قفس با قفس بعدي متفاوت ميباشدبراي كارهاي تحقيقاتي نكته:مواردي از جمله تركيب رنگ تخم مرغ و مواد مغذي مانند امگا۳ بستگي به تغذيه اي دارد كه مصرف ميشود.مثلا تخم گياه كتان داراي امگا۳ ميباشد كه اگر در اختيار مرغ قرار بگيرد در تخم آن امگا۳ ايجادميشودابعاد قفس۴۵* ۵۰*۵۰ سانتيمترميباشد.سيستم آبرساني به صورت قطره اي(نيپل)ميباشد به طوري كه با هر بار نوك زدن مرغ يك قطره آب بر روي نوك مرغ قرار ميگيردنكته:چرا وقتي پرندگان بخصوص مرغ آب ميخورد سر خود را بالا نگه ميدارد!زيرا مرغ داراي كام سخت ميباشد و بايدبراي بلعيدن آب از فشار منفي استفاده كند به همين خاطر سر خود را بالا نگه ميدارد.دان خوري: ريلي– منبع بالاي قفس ها قرار دارد  كه از دان پر مي شود و سيستم آن طوري است كه دان تا ۲cm   دان خوري پرمي شود ۲– پارويي: مخزن در ابتداي سالن مي باشد كه به صورت  زنجير دور مي زند وروي ناوداني حركت مي كند. سيستم كود به دو صورت مارپيچ و نوار نقاله مي باشد.در حال حاضر ۳۰۰۰ قطعه مرغ در اين مرغداري با۹۰% توليد وجود دارد كه با گذشت زمان پيك توليد به ۶۵ تا۷۵ درصد كاهش مي يابد در حدود ۲۴تا۲۵ماه مرغ از رده توليد خارج مي شود مصالح ساختماني به كاررفته در مرغداري قابل شستشو مي باشد اما در زماني كه مرغ در سالن مرغ داري نگهداري مي شود نمي توان فضا را شستشوداد . سقف آن به صورت سه لايه به طوري كه ابتدا يك لايه پلت ودر وسط پشم شيشه وروي آن يك لايه پلت قرار مي گيرد.تغذيه مرغ با خروس متفاوت است. علت نگهداري خروس براي آناليز كردن فاكتور هاي لازم در تغذيه مي باشد در اين روش به وسيله قيف مستقيما غذا را داخل چينه دان قرار مي دهند كه در حجم غذايي كه به آن داده مي شود بايد فاكتور هاي لازم مانند انرژي‘ پروتئن و… وجود داشته باشد . براي اين كار ابتدا حجم مشخصي از غذا را آناليز مي كنند كه داراي فاكتور هايي نظير انرژي وپروتئن مي باشد وسپس بعد از ۲۴ ساعت كود ايجاد شده را به آز مايشگاه مي برند  وآناليز ميكنند از تفاضل مقدار دفع و مقدارغذايي كه در ابتدا داده 

شده  مقدارجذب را مشخص ميكنند نكته: بعضي غذا ها ممكن است به صورت يك پارچه نباشند مثلا مقداري پودر غذا ممكن است ته دان خوري باقي بماندبراي جلو گيري از اين عمل مواد غذايي را بسته بندي ميكنند كه در هر بسته تمام فاكتور ها  به اندازه ي مورد نياز مرغ وجود دارد . 
شتر مرغ:خصوصيات: تخم گذار–گردن بلند– مثانه دارند و ادرار و مدفوع ازهم جدا مي باشد– بعد از ۲ سال جنس ماده بالغ مي شود و بلوغ در جنس نر بعد از ۲٫۵ سال مي باشد– تخم گذاري در ۶ ماهه اول بلوغ حدود ۱۵ و حتي به ۴۰ عدد نيز مي رسد– ضخامت پوست۱٫۲ پوست گاومي باشد ولي مقاومت آن ۵ برابر پوست گاو ميباشد– زيبايي پوست در شتر مرغ بي نظير است– نوك زدن براي آنها عادي است – در۶ ماهه اول خيلي شرور و خطرناك وموجودي است كه هنوز به صورت اهلي در نيامده– پاهاي خيلي قوي دارند–پلك سوم دارند مانند شتر كه در گرد و خاك استفاده مي شوند پرهاي شتر مرغ جاذب الكتريكي مي باشند و از آنها براي گرد گيري استفاده مي شوند . از همه قسمتهاي شتر مرغ استفاده مي شود مثلا براي تزئينات  از ساق پاي آنها استفاده مي شود گوشت قرمزي دارند كه خواصي دارد و براي بيماري ms استفاده مي شود. از تخم شتر مرغ نيز براي تزئين استفاده مي شود.كام سخت دارند و تا ۷۰ سال عمر مي كنند انتخاب جفت به صورت ۱ به۱ مي باشد و يا ۱به ۵و يا ۱ به ۱۵ و نژاد آفريقايي هستند. و دمايي در حدود -۳۰c  تا +۵۰c را تحمل مي كنند.
عمليات گوسفند داري و بز:
نژادهاي بلوچي– كردي– سرابي– مغاني و…در ايران موجود ميباشند.به دليل اينكه سيستم فيزيولوژيكي بدن گوسفند يكسري مشكلاتي را ايجاد مي كند به همين دليل صنعتي كردن آن با مشكل مواجه ميشود در گوسفند امكان تلقيح مصنوعي به دليل اينكه خطا بسيار بالاست وجود ندارد توليد گوسفند براساس علوفه اي است كه به آن داده ميشود گوسفند داري به تاسيسات پاييني نياز دارد مثلا به سيستم گرمايي نياز ندارد و يا در حد پاييني نياز دارد نژاد بلوچي در مقايسه با نژاد كردي: مقاومت به سرما در هر دو خوب است– دوقلو زايي در نژاد بلوچي خوب است اماپرواري نسبت به نژاد كردي خيلي كم ميباشد در سال دو مرتبه حمام ضد كنه براي ازبين بردن انگلهاي خارجي كه به پوست دام صدمه وارد ميكنند و همچنين باعث انتشار ميكروبها و باكتريها در بين دام ميشوندانجام ميشود.معمولا اولين مرحله در اواسط بهار صورت ميگيرد و اگر مشكلي وجود داشته باشد مرحله ي دوم بعد از ۲۰ روزصورت ميگيرد ولي اگر مشكلي نباشد اين فاصله افزايش مي يابد بيماريي كه توسط انگل خارجي(كنه)ايجاد ميشود معروف به جرب ميباشد كه به صورت واگير ميباشدو باعث ميشود كه ابعاد پوست مناسب نباشد مثلا باعث سوراخ شدن پوست ميشود و كيفيت آنرا پايين مي آورد  به دليل شرايط آب و هوايي ايران پشم گوسفند در اين منطقه مرغوب نيست بجز پشم گوسفند نژادهاي بلوچي‘كلكوهي و ماكويي كه نسبتا مر غوب ميباشد و همچنين از نظر مرغوبيت پوست‘ پوست گوسفند نژاد قره گل نسبتا خوب ميباشدهمچنين پشم چيني در اواسط بهار و پاييز صورت ميگيرد بچه زايي گوسفند بسيار عالي ميباشد به طوري كه مي توان در سال دوباربچه زايي را انجام داد اما بهترين حالت همان يك بار بچه زايي ميباشد از ضايعات كشتار گاهي در توليد پودراستخوان‘ پودرگوشت و پودر خون كه خوراك دام ميباشد استفاده ميشود.
 بز:منشا بيشتر بز هاي شيري كشور سوئيس ميباشد نژاد سانن از معروفترين نژاد شيري جهان ميباشد كه توليد شير در اين نژادبالا ميباشد نژاد سانن از فرانسه وارد شده و اولين گروه وارداتي در اردكان يزد ميباشد كارهاي تحقيقاتي كه براي گاوصورت ميگيرد ابتدا بر روي اين بز ها انجام ميشود و بسته به عملكردي كه از خود نشان ميدهند نتيجه گرفته ميشود كه اين عمل بر روي گاو تاثير خوبي دارد يا نه ميزان جذب غذا را از روي مقدار اوليه غذاي داده شده و كود حاصله تخمين ميزنند براي اين كارحفره اي به داخل شيردان ايجاد ميكنندو غذا را مستقيما وارد شكمبه ميكنند و از آناليز كود حاصله و تفاضل مقدار اوليه به مقداردفع مقدار جذب را مشخص ميكننند شير بز نزديك به شير انسان ميباشد كركي به نام كرك كشمير(پشمينه) وجود د ارد كه از نژاد بزكشمير درآسياي مركزي و منطقه كشمير بدست مي آيد در اين نوع بز كه موي خيلي بلندي دارد و داخل اين مو كرك وجود دارد كه از اين كرك در صنعت پوشاك استفاده ميشود مواد غذايي را مي توان به صورت علوفه تازه‘ علوفه سيلو شده و…در اختيار دام گذاشت.همچنين مي توان از تفاله چغندر‘ كنجاله تخم پنبه و آفتاب گردان استفاده كرد.

عمليات گاو داري:
بهار بند ها به سه دسته باز‘ بسته و نيمه بازتقسيم ميشوند از بهار بند بسته به ندرت استفاده ميشود زيرا در اين نوع بهار بند كنترل دما مشكل ميباشد گاو ها از نظر توليد شير در بهار بند هاي جدا و به صورت نيمه باز نگهداري ميشوند گاو ها از نظر توليدبه سه دسته كم توليد– متوسط و پر توليد تقسيم بندي ميشوند كه گاو هاي هر گروه با هم شير دوشي ميشوند زيرا زمان شير دوشي هر گروه با گروه بعدي فرق مي كند. خوراك گروهها نيز با هم متفاوت ميباشد.به دليل اينكه حجم خوراك زياد ميباشد حدود(۵۰– ۴۰) كيلو گرم و ۹۰%آن دفع ميشود بايد فضولات بهار بند ها را جمع آوري كرد در فصل تابستان به دليل اينكه فضولات در اثر تابش نور خورشيد خشك ميباشند هر چند روز و يا هر يك هفته بهار بند ها تميز ميشوند اما در فصل زمستان به دليل اينكه تابش نور خورشيد كم ميباشد و فضولات به صورت تر انباشته ميشوند بايد هر روز اقدام به جمع آوري فضولات كرد ۳۳۰ راس گاو در اين گاوداري نگه داري ميشوند كه همگي از نژاد هلشتاين با لكه هاي سياه و 
سفيد وياقرمز و سفيد كه ممكن است هر كدام از رنگها غالب باشند هستند گاو هاي فحل نيز در بين گله با روشهاي متفاوت و با توجه به علائم فحلي شناسايي ميشوند و ۲۴ ساعت بعد ازفحلي و يا در زمانهاي ديگر روي آنها تلقيح مصنوعي صورت مي گيرد گوساله هاي ۲تا۳ ماهه كه از شير گرفته شده اند به صورت جداگانه نگهداري ميشوند باكس هاي انفرادي خطراتي دارند مانند راه رفتن در اين باكس ها مشكل ميباشد به همين دليل از جايگاه نيمه باز انفرادي گوساله استفاده ميشود اين جايگاه از سه طرف ديوار و داراي پنجره ميباشد در اين مدت آب وخوراك كنسانتره استفاده ميشود گوساله ها به مدت سه ماه شير مي خورند و سه وعده در روزو در هر وعده ۲ ليتر شير داده ميشود گوساله ها در 
همان روز اول از مادر جدا ميشوند وتا زمان رشد مادر را نمي بينند از روز سوم به آنها استارته و بعد ازهفته اول يونجه داده ميشود و هر روز ميزان شير را كم ميكنند و به ميزان كنسانتره اضافه ميكنند شماره گذاري در دام به سه شكل انجام ميگيرد ۱– روي گردن ۲– روي گوش۳- روي پوست در شماره گذاري روي پوست قسمتي از پوست را كامل مي تراشند با ازت (۷۰– تا۱۹۴ –) درجه سانتي گراد مي سوزانند اتاقهاي زايشگاه:در ابتد ضد عفوني ميشوند و با توجه به شناسنامه گاو روززايمان مشخص ميشود و دو تا سه روز قبل از زايش گاو به زايشگاه منتقل ميشود و يك روز بعد از زايش نيز در زايشگاه مي ماندو سپس به جايگاه نيمه باز منتقل ميشود گوساله ها به ترتيب سن نگهداري ميشوند در سه روز اول شير داده ميشود و بعد از سه روز در جيره غذايي آنها از كنساتره نيز استفاده ميشود گوساله ها در دو ماه اول تمايل به مكيدن دارند به همين دليل آنها را درجايگاههاي جدا و با فاصله نگهداري ميكنند زيرا ممكن است گوش‘ لب و يا قسمتهاي ديگر همديگر را بمكند گوسا له ها در هنگام به دنيا آمدن حدود۴۵ تا ۵۰ كيلو گرم وزن دارند گوساله هاي نر و ماده بعد از ۶ ماه از هم جدا ميشوند و اگرنرها به وزن مطلوب برسند روانه كشتار گاه ميشوند تغذيه گوساله هاي باقيمانده خوراك يونجه با كيفيت خوب‘كيفيت يونجه از روي درصد وزن برگ نسبت به ساقه تشخيص داده ميشود هر چه درصد وزن برگ بيشتر از ساقه باشد كيفيت يونجه افزايش مي يابد علوفه سيلو شده به دليل داشتن انرژي زياد تا ۶ ماه به گوساله ها داده نمي شود و بعد از ۶ ماه علوفه سيلو شده(سيلاژ) داده ميشود ۶ تا ۱۰ ماه گوساله ها در جايگاه گوساله و بعد از آن در جايگاه تليسه نگهداري ميشوند علوفه با كنسانتره به صورت مخلوط استفاده ميشود زيرا اگر مقدار زيادي كنسانتره استفاده شودPH شكمبه كم ميشود نكته: علامتي كه بر روي گوش گاوها زير هفت ماه بارداري زده ميشود نشانگر واكسن خاص زده شده به گاو ميباشد. گاو هاي خشك(گاوهايي كه شير دوشي نمي شوند و انرژي خودرا صرف رشد جنين ميكنند) به صورت جدا نگهداري 
ميشوند. زيرا كنترل زايش بهتر صورت ميگيرد. خوراكهاي با انرژي بالا مانند سيلاژ ذرت‘ كنسانتره و پروتئين براي توليد شيربه مصرف مي رسند ولي براي گاوهاي باردار خوراك فيبري با انرژي كمتراستفاده ميشود. درجه بندي گاو از نظر چاقي  به صورت پنج شماره انجام ميشود كه به آن اسكور گفته ميشود لاغر ترين گاوشماره يك و چاق ترين شماره پنج ميباشد يك فرد عمل اسكور را انجام مي دهد و اين عمل در گاوهاي بالغ صورت ميگيرد بهترين جا براي اسكور زدن كپل گاو زير دم ميباشد و اين عمل براساس دست صورت ميگيرد معمولا اگر هر سه انگشت در فرورفتگي كپل جاي گيرند اسكور زير سه و اگر كمي بالاتر باشد اسكور بالاي سه و اگر كاملا بالا باشد و فرورفتگي نباشد اسكور 
چهار و بالاي چهار ميباشد اسكور مطلوب بالاي سه ميباشد معمولا اسكور۳تا۵/۳ براي زايش بهترين اسكور است. در گاوها به ندرت زايمان زودرس ديده ميشود كه در اثر استرس ايجاد ميشود در حين شير دهي ۱۰۰تا ۱۵۰ كيلو گرم گاو لاغر ميشود لگن گاو فاصله بين دواستخوان پشتي ميباشد كه اگر اين فاصله زياد باشد براي زايش مطلوب است. گاوهاي نري كه از نظر ژنتيكي مناسب باشند معمولا تا سه سا لگي نگهداري ميشوند و گاوهاي ماده تا هفت شكم زايش يا همان نه سا لگي نگهداري ميشوند.
ساختار سيلو: سيلو كردن عملي است كه به وسيله آن برخي از غذاهاي دام در محلي بدون هوا تحت تخمير قرار گرفته و نگهداري ميشوند اين گونه محلها سيلو ناميده ميشود. سيلو در دومرحله تحت واكنشهاي شيميايي بوجود مي آيد مرحله اول تنفس و مرحله دوم تخمير ميباشد بهترين حالت سيلو توليد اسيد لاكتيك به ميزان ۸ تا ۹ درصد ميباشد اگر سيلو كاملا بسته باشد تا چند سال ميتوان از آن استفاده كرد. سيلوي قصيل جو حالتي كه دانه هاي جو سفيد رنگ ميباشند.خصوصيات مطلوب ۱– وجود يا عدم وجود كپك اگردر سيلو كپك زياد باشد نا مطلوب است زيرا باعث مسموميت و سقط جنين ميشود۲ – رنگ سيلو سبز مايل به زرد يا زرد مايل به سبز بهترين حالت ميباشد۳ – بوي مطبوع داشته باشد ۴ – گرماي سيلو بايد در حد متعادل باشد.درصورتي كه هواي سيلو خوب خارج نشده باشد سيلو به رنگ قهوه اي در مي آيد و اكسيژن مصرف و حرارت توليد ميشود كه در اين صورت سيلو خاصيت خودرا از دست ميدهد و مي سوزد در گاو داري اكثرا از سيلوي ذرت استفاده ميشود زيرا بسيار مطلوب ميباشد و گاوها با اشتهاي زياد آن را مي خورند. سيلو كردن ذرت وقتي كه دانه ها حالت شيري داشته باشند صورت ميگيرد. انبار معمولا براي يونجه استفاده ميشود و يونجه به وسيله چاپر خرد ميشود. براي ساخت كنسانتره از يك مخزن استفاده ميشود كه هم عمل ميكس را انجام ميدهد و هم عمل ساخت كنسانتره را۱ – كنجاله كلزا: منبع پروتئين ميباشد و نوع ايراني آن به صورت تخته اي ونوع خارجي آن به صورت آردي ميباشد كه در اين نوع روغن را به صورت شيميايي خارج مي سازند ولي در نوع ايراني روغن را به صورت مكانيكي خارج مي سازند كه ارزش غذايي بيشتري دارد۲ – كنجاته تخم پنبه(پنبه دانه): منبع انرژي‘ پروتئين و فيبر ميباشد۳– ضايعات كارخانه ها مانند تفاله پسته‘ تفاله چغندر‘ كنجاله سويا‘ پلت سويا‘ سبوس و…در جايگاه بسته گاوها به صورت انفرادي نگهداري ميشوند و بيشتر براي تحقيقات روي تغذيه و تاثير آن روي توليد شير صورت ميگيرد و به هر گاو غذاي خاصي داده ميشود. كنترل رطوبت در اين سيستم مشكل ميباشد زيرا محيط بسته است.سيستم آبخوري به صورت اتوماتيك ميباشد.نكته: اگر گاوي به تلقيح مصنوعي جواب ندهد از تلقيح طبيعي استفاده ميشود و براي اين كار از تخته جفت گيري استفاده ميشود.

عتیقه زیرخاکی گنج