گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

تغداد صفحات :۱۰۷
فرمت فایل :ورد با قابلیت ویرایش متن
دراین پایان نامه از تحقیقات کتابخانه ای و میدانی همراه هم کمک گرفته شده است ، در زمینه ی تحقیقات کتابخانه ای از نوشته های نویسندگان بزرگ و صاحبنظران در زمینه ی دعا کمک گرفته شده است وهمچنین از کتابهای دعا و دعا نویسی و همچنین از کتابهای آسمانی استفاده شده است . این پژوهش تحقیق جامع و کامل و منسجم درباره دعا می باشد.

بیان مسأله :

     دعا از گذشته تا کنون تأثیر بسیار زیادی بر فرهنگ و روش زندگی مردم گذاشته است وهمیشه از ارکان مهم زندگی مردم بوده است . هر چه به عقب بر می گردیم دعا ، دعا نویسی ، جادو و امثالهم در فرهنگ و آیین ها پررنگ تر دیده می شود .

    دعا در زندگی روزمره ی مردم  نقش داشته و دارد ، مواردی از قبیل بیماری ، کشاورزی ، عزا ، عروسی ، تولد نوزاد ، مراسم مختلفی که در هر منطقه وجود دارد ، ولی نکته قابل توجه این است که در گذشته جزو ارکان زندگی بوده است ولی امروزه استفاده از دعا کمرنگ تر شده است .

    در گذشته (خصوصاً ) مردم برای انجام هر کاری و یا باز کردن گره ای یا حل گرفتاری به دعا متوسل می شدند و دعا نویسان نزد مردم از احترام خاصی برخورداربودند ، با اینکه همانطور که ذکرشد این اعتقادات امروزه کمتر مورد توجه قرار می گیرد ولی دعا و دعانویسی در مقایسه با دیگر فرهنگ های گذشته پا برجاتر است وهنوز هم جایگاه خاصی بین مردم دارد ، به خصوص در کشورهای جهان سوم.

    در جوامع ابتدایی دعا بیشتر به صورت جادو و جادوگری رواج داشته است ، و جادوگران جوامع را زیر سیطره و نفوذ داشتند و مردم در بیشتر موارد به آنها مراجعه می کردند و دستورات آنها را اجرا می کردند و حتی در دل ترسی از این افراد داشته اند . همچنین در رابطه با دعا نیز مردم از استفاده ی نادرست از دعاها می ترسیدند و از اینکه دچار دعا یا دعا زده شوند و یا برای آنها از طرف دشمنان دعا نوشته شود می ترسیدند و این اعتقاد وجود داشته و دارد که به وسیله ی دعا زندگی آنها دگرگون شود .

فهرست مطالب

بیان مسأله :

روش تحقیق :

مشکلات تحقیق :

جادوگری و پیدایش آن :

_جادو و تعریف آن :

انواع جادو :

جادوی لفظی :

جادوی عملی :

جادوی تقلیدی و تهدیدی :

جادو میان بدویان :

جادوگری در کتابهای مقدس :

رابطه ی دین و جادوو دعا :

دیدگاه تکاملی درباره ی دین و جادو :

دیدگاه جامعه شناسی در مورد دین وجادو :

جادوگری در ایران :

طلسم :

تعویذ :

حرز:

عزایم :

مقایسه ی و طلسم :

تقسیم بندی انواع طلسم :

عناصر طبیعی :

اعضای بدن حیوانات :

اعضای بدن انسان :

گیاه :

    شبدر چهاربرگ

سنگ :

طلسم های ساخت دست بشر :

نقش :

حروف :

    حروف ابجد :

نقش و حروف :

۱ــ تکسیر

۲ــ موکلین

۳ــ ساعت

۴ــ ساحت

۵ــ نقش

۶ــ لوح

۷ــ عملیات

انواع خطوط و الفاظ

ذکر :

اشیاء شخصی :

تقسیم بندی از نظر عملیات :

جنس مواد به کار رفته در طلسم ها :

تقسیم بندی از نظر اوقات استفاده :

تقسیم بندی از نظر موارد استفاده :

دعا :

شرایط دعا :

دعاهای مختلف و کاربرد آنها :

۲٫ آفرینگان ، اشم وهو ، یثا اهو و ئیریو :

صیدور :

دعا  و دعا نویسی دربین مردم  زمان ما :

      نتیجه :


عتیقه زیرخاکی گنج