گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

منبع تغذيه كه در اين تلويزيون استفاده مي شود از نوع (switch Regulator) بوده كه داراي خروجيهاي مستقيم ۱۲۵و۳۳و۱۶و۸و۵ مي باشد از اين ولتاژها جهت تغذيه قسمت هاي مختلف تلويزيون استفاده مي شود.
امواج ورودي فركانس راديويي (RF) در باندهاي (UHF,VHF) از طريق آنتن وارد تيونر مي شود سيگنال RF در فيوز تبديل به سيگنال هاي IF صوت و تصوير شده و سيگنال هاي IF پس از عبور از ترانريستور تقويت كننده Q101 و فيلتر SAM به پايه هاي ۴۵ و ۴۶ آي سي ۸۳۶۲ TDA پروسور سيگنالهاي تلويزيوني وارد مي شود.
سيگنال IF ويدئو از پايه ملت آي سي اخير خارج و پس از جدا شدن IF تصوير و صوت از يكديگر، IF تصوير داخلي به پايه ۱۳ همين آي سي و IF صوت پس از عبور از آي سي كنورتر صوت TA8710S به پايه ۵ آي سي TDA8362 وارد مي شود از خروجي سيگنال ويدئو خارجي و صوت خارجي به ترتيب به پايه هاي ۱۵ و ۶ اين آي سي اعمال مي گردد.
سيگنال هاي B-Y, R-Y به ترتيب از پايه هاي ۳۰ و ۳۱ آي سي IC101 به همراه سيگنال هاي R-Y و B-Y از پايه هاي ۹ و ۱۰ آي سي دكودرسكام به پايه هاي ۱۶ و ۱۴ آي سي تاخير ۶۴ ميكروثانيه وارد مي شوند كار اين آي سي تاخير اكتيو به اندازه زمان رفت و برگشت افقي مي باشد. سيگنال هاي R-Y,B-Y تاخير يافته و ترتيب از پايه هاي ۱۱ و ۱۲ آي سي تاخير خارج و به پايه هاي ۲۹و۲۸ در IC101 اعمال مي شوند.
يكي از كارهاي IC101 تهيه سيگنال هاي اوليه رنگ مي باشد سيگنال هاي R,G,B از طريق پايه هاي ۲۰ و ۱۸ و ۱۱ همين آي سي به همراه سيگنال G,R,B كاراكترها كه به ترتيب از پايه هاي ۲۴و۲۳و۲۲ آي سي ميكروكترولر خارج مي شوند و پس از عبور از ترانزيستورهاي ( Q501,Q502,Q503) و همچنين ترانزيستورهاي Q903, Q902,Q901 كه تقويت كننده اين سيگنال ها مي باشند به كاترهاي مربوط به خود در لامپ تصوير اعمال مي شوند.
مدار طبقه عمودي و افقي بخش جارب گيرنده را تشكيل مي دهند و كار آنها ايجاد انحراف عمودي و انحراف افقي اشعه مي باشد.
سيگنال انحراف عمودي كه در داخل آي سي IC101 ساخته مي شود از طريق پايه ۴۳ و مقاومت R303 به پايه و آي سي خروجي وارد مي شود و موج انحراف عمودي پس از تصحيح شكل و تقويت از طريق پايه ۲ در ۳۰۱ به سيم و پيچ انحراف عمودي اعمال مي گردد.
سيگنال انحراف افقي نيز كه در داخل آي سي ۱۰۱ ساخته مي شود از طريق پايه ۳۷ به ترانزيستور Q401 اعمال مي شود اين سيگنال پس از تقويت در Q402 و ترانس ولتاژ زياد به سيم و پيچ انحراف افقي اعمال مي شود.
همچنين سيگنال صوتي زا طريق پايه ۵۰ در آي سي ۱۰۱ به پايه ۸ در IC601 اعمال مي شود سيگنال صوتي پس از تقويت در اين آي سي از طريق پايه ۲ به بلندگوهاي تلويزيوني منتقل مي گردد.
RIC01 (SPM-111) يك ميكروكسترولر هشت سيتي است كه داراي ۶ كيلو بايت حافظه (ROM است) Read only memory حافظه ثابت پروگرام شده براي اعمال كنترل داخلي و ۱۲۸ بايت حافظه RAM ( قابل دسترسي) براي انجام عمل گذرا مي باشد.
در نقشه شماتيك اين تلويزيون براي سادگي در امر پيدا كردن قطعات مربوط به هر قسمت از اعداد زير استفاده شده است:
سري ۱۰۰ مربوط به مدار تيونر AGC-APT-IF 
سري ۳۰۰ مربوط به طبقه عمودي
سري ۵۰۰ مربوط به قطعات مدار رنگ
سري ۷۰۰ مربوط به طبقه سويچيگ ويديو و رنگ
سري ۸۰۰ مربوط به قطعات مدار تغذيه
سري ۹۰۰ مربوط به قطعات مدار طبقه راه انداز لامپ تصوير 
سري ۲۰۰ مربوط به ويدئو و درخشندگي
سري ۴۰۰ مربوط به طبقه افقي 
سري ۶۰۰ مربوط به طبقه صوتي
۱- شماره آي سي: IC801
مشخصات: SDH209B
كاربرد: كنترل منبع تغذيه سويئچيگ
۲- شماره آي سي: IC RIC01
مشخصات: SPM-133
كاربرد: ميكروكسترولر
۳- شماره آي سي: IC602
مشخصات: TA8710S
كاربرد: كنورتور صورت
۴- شماره آي سي: IC601
مشخصات: TDA1013A
كاربرد: تقويت كننده صوتي
۵- شماره آي سي : IC103
مشخصات: TEA 2014 
كاربرد: سوئيچ سيگنال ويدئو داخلي- خارجي
۶- شماره آي سي: IC101
مشخصات: TDA 8362
كاربرد: پروسور سيگنال هاي تلويزيوني
۷- شماره آي سي: IC301
مشخصات: AN 5512/KA 2131
كاربرد: خروجي عمودي
۸- شماره آي سي: IC501
مشخصات: TDA4661
كاربرد: تاخير ۶۴ ميكروثانيه
۹- شماره آي سي: IC502
مشخصات: TDA8395
كاربرد: دكودر سيگنام
۱۰- شماره آي سي : IC102
مشخصات: LA 7910
كاربرد: انتخاب كننده باند
۱۱- شماره آي سي: RIC02
مشخصات: X24C02D
كاربرد: حافظه
بايد توجه داشت كه آي سي ۱۰۱ كه مربوط به پروسور سيگنال هاي تلويزيوني است ورودي تن آي سي سيگنال IF است كه از تيونر وارد شده و خروجي آن سيگنال هاي R,G,B و صوت و نوسانات افقي و عمودي است.
بلوك و دياگرام تلويزيون سامسونگ
شكل
شرح مدارات خروجي منبع تغذيه:
نوسانات موجود در دو سر پايه هاي ۷و۴ ترانس T801 به پايه هاي ۹ و ۱۱ و همچنين ۱۲ و ۱۳ تراش القا مي شود سيگنال موجود در پايه ۱ نسبت به ۱۱ ترانس توسطD806 يكسو شده و توسط فيلتر C854,L805,C853 به ولتاژ ۱۲۵ ولت مستقيم تبديل مي شود خازن C801 كه با ديود D806 موازي مي باشد به عنوان محافظ ديود به كار مي رود ولتاژ ۱۲۵ ولت مستقيم به نام ولتاژ B1 از طريق مقاومت L824-R825-R824-R826 و پايه ۹ و ۱۰ ترانس HV براي تغذيه كلكتور ترانزيستور خروجي افقي Q402 به كار مي رود.
همچنين ولتاژ مستقيم ۱۲۵ ولت پس از عبور از مقاومت R822 به كلكتور ترانزيستور RQ01 اعمال مي گردد سيگنال موجود در پايه ۱۲ ترانس سوئيچ پس از عبور از مقاومت R817 توسط ديود D807 يكسو شده و توسط صافي پايين گذر متشكل از C859, R818, C855 به ولتاژ DC تبديل شده و سپس در آي سي رگولاتور IC803 به ولتاژ ۵ ولت تثبيت شده تبديل مي گردد.
اين ولتاژ كه به نام ولتاژ B5 معروف است براي تغذيه گيرنده كنترل از راه دور تغذيه ترانزيستورهاي RQ06, RQ09, RQ10 مدار RESET آي سي ميكروكسترولر ولتاژ تغذيه پايه ۴۲ و RIC01 و قسمت STAND-BY و همچنين ولتاژ تغذيه پايه ۸ در RIC-02 بكار مي رود.
ترانزيستورهاي Q802,Q803, Q804 طوري كار مي كند كه در حالت STAND-BY ولتاژهاي B3و B4و B6 قطع مي باشد.
در حالت STAND-BY پايه ۴۱ آي سي ميكروكترولر بالا بوده كه اين ولتاژ از طريق مقاومت RR50به سپس ترانزيستور Q803 اعمال مي شود و آن را روشن مي كند كلكتور اين ترانزيستور از طريق خروجي IC803 و مقاومت R820 تغذيه مي شود و با روشن شدن Q803 ترانزيستور هاي Q802, Q 804 خاموش شده و در نتيجه ولتاژهاي B3و B4و B6 قطع مي گردد و با فشردن كليد فرمان اصلي ولتاژ براي ۴۱ در آي سي ميكروكترولر پايين آمده و در نتيجه ترانزيستور Q803 خاموش مي شود. با خاموش شدن اين ترانزيستور در مدار ترانزيستور Q802 و Q804 روشن شده و ولتاژهاي فوق برقرار مي گردد. ترانزيستور Q804 به اين طريق با پاس مي شود كه كلكتور آن از طريق مقاومت R809, R810 و ديود سپس Q802 و خط تغذيه ۱۸ ولت باياس مي شود. پس آن از طريق مقاومت هاي R819, R820 به ولتاژ ۵ ولت تثبيت شود خروجي آي سي رگولاتور IC803 وصل بوده و ۱ متر آن نيز به شاسي وصل است.
در ترانزيستور Q802 ديوداستريس آن در مسير تغذيه ترانزيستور Q804 قرار گرفته و باياس مي شود و كلكتور آن نيز از طريق مقاومت هاي R615, R82 به شاسي وصل شده است.
مقاومت R615 و خازن هاي C617, C613 به عنوان مافي ولتاژ B3 كه مقدار آن ۱۶ ولت است استفاده مي شوند ولتاژ B3  براي تغذيه آي سي تقويت كننده قدرت صوتي به كار مي رود اين ولتاژ به پايه ۳ اين آي سي وصل مي گردد.
 ولتاژ DC موجود در كلكتور و ترانزيستور Q802 پس از عبور از مقاومت هاي R613 , R835 از طريق مقاومت R613 و مقاومت R619 براي تغذيه ترانزيستور Q605 به كار مي رود. همچنين ولتاژ DC موجود در كلكتور Q802 از طريق مقاومت R835 به آي سي IC802 كه يك رگولاتور ۸ ولتي مي باشد وصل مي شود خازن هاي C837, C838 كه به ترتيب با ورودي و خروجي آي سي اخير موازي مي باشند براي از بين بردن تغييرات ولتاژ بكار مي روند خروجي IC802  به نام ولتاژ B4 به مقدار ۸ ولت براي تغذيه كلكتور ترانزيستور NQ03 و NQ05 و مدار فيلتر آي سي ميكرو كترولر Q602، ترانزيستور Q704، تغذيه ۵۰۱، تغذيه IC502 ، پايه ۳ در كلانكتور CN903 پايه ۳۶ در IC101 و AFT در تيونر بكار مي رود.
ولتاژهاي DC خروجي منبع تغذيه:
شكل
ولتاژهاي خروجي ترانس HV (T444):
ترانس HV علاوه بر تهيه پالسهاي مورد نياز براي ايجاد انحراف افقي اشعه ولتاژهاي زير را توليد مي نمايد:
۱- ولتاژ خيلي بالا HV
۲- ولتاژ ۱۸۰ ولت
۳- ولتاژ ۲۴ ولت
۴- ولتاژ ۱۶ ولت
۵- ولتاژ فيلميان لامپ تصوير
۶- ولتاژ شبكه پرده و شبكه كانوني كننده
ولتاژ خيلي بالا براي آكوداك لامپ تصوير استفاده مي  شود.
نوسانات ترانس HV در زمان برگشت افقي توسط ديود يكسو ساز HV تبديل به ولتاژ DC شده و به آند اصلي لامپ تصوير وصل مي شود.
نوسانات افقي از طريق پايه ۵ ترانس T444 توسط R806 و ديود D402 وصل مي شوند.
اين پالسها پس از يكسو شدن توسط D402 توسط C416 صاف شده و به مقدار ۱۸۰ ولت DC تبديل مي گردد. اين ولتاژ از طريق ۹۰۱ براي تغذيه ترانزيستورهاي Q901,Q902,Q903 استفاده مي شود اين ترانزيستورها- تقويت كننده هاي نهايي سيگنالهاي اوليه رنگ بوده كه ولتاژ تغذيه نسبتا بالايي احتياج دارند.
پالسه اي افقي موجود در پايه ۴ ترانس HV پس از عبور از مقاومت R412 توسط ديود ۴۰۱ و خازن ۴۱۴ به ولتاژ مستقيم ۲۴ ولت تبديل شده و جهت تغذيه آي سي انحراف عمودي به كار مي رود.
نوسانات موجود در پايه ترانس T444 نيز پس از عبور از مقاومت R418 توسط ديود D403 و خازن C419 به ولتاژ مستقيم ۱۶ ولت تبديل مي گردد از اين ولتاژ جهت تغذيه ترانزيستورهاي Q401-Q303-Q302-Q301 و همچنين پايه ۶ در IC102 استفاده مي شود.
خازن C419 به ولتاژ مستقيم ۱۶ ولت تبديل مي گردد از اين ولتاژ جهت تغذيه ترانزيستورهاي Q303, Q401, Q302, Q301 و همچنين پايه ۶ در IC102 استفاده مي شود.
ولتاژ ۱۶ ولت مستقيم مزبور در آي سي رگولاتور IC401 به ولتاژ مستقيم رگوله شده ۱۲ ولت تبديل شده كه براي تغذيه برد لامپ تصوير پايه ۴۲ در آي سي ۱۰۱ كليد انتخاب سيستم – تيونز Q101- Q703 گيرنده كنترل از راه دور IC103- IC 602- IC08-Q604 ولتاژ پولي صوت و در پايه ۵ در ۱۰۱ و RQ02, RQ03 بكار برده مي شود.
ولتاژ فيلمان- شبكه فرمان و شبكه كانوني كننده لامپ تصوير را توليد مي كند.
شكل
فيلتر SAW( Sar face Acoustic Wave)
معمولا در طبقه if بايستي فركانس IF تصوير كانال بعد (۹/۳۱) مگاهرتز و فركانس IF صوت كانال قبل (۴/۴۰) حذف شده و همچنين فركانس IF صوت كانال دلخواه (۴/۳۳) بايستي تضعيف گردد تا موج IF دلخواه به طبقات بعد اعمال شود ( اعداد فوق در سيستم SECAM B/G-PAL) آورده شده اند. اين عمل در تلويزيون هاي قديمي توسط فيلترهاي ميان گذر و يا مدارات تله كه در طبقه IF وجود دارد انجام مي شود تا منحني پاسخ فركانسي دلخواه بدست آيد امروزه در ورودي طبقه IF تلويزيوني فيلتر SAW عمل فوق را انجام مي دهد  اين فيلتر يكي كريتال پيمز والكتريك بوده و قادر است امواج الكتريكي را به صوتي تبديل و مجددا به امواج الكتريكي تبديل نمايد.
شكل
پس روي سطح اين كريتال تارهاي فلزي بسيار نازك قرار داشته كه طول و شكل اين تارها متناسب با طول موج امواج ورودي و خروجي مشخص مي شود يك قسمت از اين تارها كه به صورت شانه مي باشند به عنوان فرستنده و قسمت ديگر به عنوان گيرنده مي باشند.
به اين ترتيب امواج الكتريكي وارد شده به فيلتر، به علت خاصيت پنير الكتريك كريستال تبديل به امواج صوتي گشته و در طول كريستال انتقال مي يابد اين امواج توسط قسمت گيرنده دريافت و مجددا تبديل به امواج الكتريكي مي شوند طول تارهاي فلزي موجود در گيرنده طوري انتخاب مي شود كه براي فركانسهاي مختلف داراي امپرانسهاي مختلفي بوده تا به اين ترتيب فركانس هاي غير دلخواه باند if حذف كامل يا تصعيف گردند. 

عتیقه زیرخاکی گنج